Lustracja warszawskiego ośrodka akademickiego

Uchwała Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 21 marca 2007 r.
w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej

Stanowisko wobec uchwał Senatu UW

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął 21 marca dwie uchwały: w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego (nr 181) oraz w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej (nr 182).Senat wezwał całe środowisko akademickie do poparcia swego stanowiska. Część tego środowiska nie podziela jednak wyrażonych tam opinii, uważając ponadto, że uchwały Senatu wikłają Uniwersytet Warszawski w spór o charakterze politycznym. Wyrazem tych poglądów jest poniższy list skierowany na ręce Jej Magnificencji Rektor UW, prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow jako Przewodniczącej Senatu…

—————-

polskiejutro.com

Numer 262 [14.5.2007]

Michał Pluta

CIMOSZEWICZ, WYŻSZE UCZELNIE I LUSTRACJA

Na temat kadry Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (obecnie Akademia Humanistyczna) pisała w maju 2006 r. „Gazeta Polska” (nr 20, 17 V 2006)..„Na niespełna dwudziestoosobowej liście etatowych pracowników wydziału pedagogiki WSH znajduje się pięciu oficerów politycznych, absolwentów Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego”.

Były oficer polityczny, dr hab. płk Ryszard Bera „w 1991 r. wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim zakładał Socjaldemokrację RP.

Część z nich, jak podawała „Gazeta Polska” związana jest ze służbami specjalnymi…„Zajęcia z prawa karnego i rodzinnego prowadzi zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku mgr pedagogiki Krzysztof Chodyna. Wykłady z socjologii wychowania prowadzą osoby, które z tej dziedziny nie mają ani jednej publikacji…”

dziekanem Wydziału Pedagogicznego jest Kalina Bartnicka, wdowa po założycielu i byłym rektorze WSH Andrzeju Bartnickim, w przeszłości zastępcy kierownika Wydziału Nauki KC PZPR.

Cimoszewicz jest zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych,„Nawet perspektywa represji w postaci pozbawienia pracy nie może mnie zmusić do zachowania podważającego wartości tego, co przedstawiam młodym ludziom jako wzór do naśladowania” – napisał Cimoszewicz w liście do rektorów zatrudniających go uczelni. Z tego zdania wynika, że doktor prawa uczy nieprzestrzegania prawa. Dalej o lustracji pisze: „W przypadku środowiska naukowego jest to także niedopuszczalna ingerencja w swobodę prowadzenia badań naukowych”.

———

Opcja na prawo 1/49 styczeń 2006 

Agenci na uczelniach

Piotr Bączek 

Nieżyjąca już prof. Maria Turlejska współpracowała z UB od 1950 r., zwerbował ją słynny płk Józef Światło. Turlejska miała pseudonim Ksenia, informowała bezpiekę o pracownikach UW oraz Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, napisała ponad 100 meldunków

W styczniu 1965 r. Departament I MSW pozyskał J. Holzera na zasadzie dobrowolności na TW. Był on wykorzystany pod kątem rozpracowania wrogich nam ośrodków ostforschung [tj. sowietologicznych]. Przekazał pewną ilość materiałów charakteru operacyjnego, nie w pełni jednak wykorzystał posiadane możliwości. Nie przejawiał własnej inicjatywy i ograniczał się do przekazywania spraw raczej powierzchownie. Po powrocie z NRF utrzymywany był z nim luźny kontakt, sprowadzający się do omawiania spraw dotyczących jego korespondencji z osobami poznanymi w NRF.

———–

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie lustracji nauczycieli akademickich

….Komisja Zakładowa uważa za fałszywe twierdzenia przeciwników składania oświadczeń lustracyjnych na Uczelniach o tym, że lustracja łamie sumienia pracowników i narusza ich godność osobistą, że łamie zasadę autonomii uczelni wyższej, wolności nauczania i wolności badań naukowych. Powoływanie się na wymienione wyżej wartości jest nadużyciem: nie łamała sumień wielu protestujących profesorów i nie naruszała ich godności przynależność do PZPR, składanie samokrytyk na zebraniach POP, czy podpisywanie dla SB „lojalek” np. dla otrzymania paszportu. Powyższą argumentację przeciw składaniu oświadczeń lustracyjnych postrzegamy jako przejaw walki o prawo do kłamstwa. W konflikt z własnym sumieniem popada ten, kto chce ukryć prawdę, a jego obawy wynikają z niewiedzy, jakie dokumenty zachowały się w IPN.

Zdziwienie nasze budzi podważanie przez przeciwników lustracji związku kwalifikacji moralnych z pracą wykonywaną przez nauczycieli akademickich – a więc z rzetelnością dociekania, przekazywania i upowszechniania prawdy, czy z rzetelnością relacjonowania badań naukowych….Społeczności akademickiej naszej Uczelni przypominamy, że w Statucie Politechniki Warszawskiej w § 136 zapisano kto jest godzien być nauczycielem akademickim: „osoby spełniające kryteria określone w ustawie, wykazujące predyspozycje do pracy z młodzieżą oraz uzdolnienia do pracy dydaktycznej i naukowej, reprezentujące wysoki poziom etyczny”.

Przypominamy także słowa naszego Wielkiego Profesora Janusza Groszkowskiego wypowiedziane w roku 1980 na Zgromadzeniu Ogólnym PAN: „najpilniejszym zadaniem jest pozbycie się – ze środowiska naukowego – osób nieuczciwych…”. Profesor postulował też powołanie „Sądu Dyscyplinarnego Uczonych” „i powierzenie mu przeprowadzenia weryfikacji pod względem etycznym i zawodowym tej części kadr naukowych, która dopuszczała się nadużyć…”. Do dziś, niestety, pracują w szkołach wyższych ludzie, o których mówił Profesor….

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: