Cyprian Rogowski – TW „Kamil”, profesor, teolog

baner-czlowiek-nauki16

Baza OPI

Ludzie nauki
identyfikator rekordu: o88564
ks. prof. dr hab. Cyprian Krzysztof Rogowski
Dyscypliny KBN: nauki teologiczne
Specjalności: katechetyka, pedagogika religii, teologia pastoralna
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii UWM – Kierownik
– Komitet Nauk Teologicznych PAN – Członek
– Wydział Teologii UWM – Dziekan

———-

Ks. prof. zw. dr hab. Cyprian Rogowski

W 1980-1981 studiował w Rzymie. Po powrocie kontynuował pracę duszpasterską w  latach 1982-1985, a w roku 1986 oddelegowany został przez Metropolitę Warmińskiego  Księdza Arcybiskupa  Edmunda Piszcza  na studia doktoranckie w Republice Federalnej Niemiec w diecezji Fulda. Studiował na Uniwersytecie w Getyndze i Kassel na Wydziale Nauk Humanistycznych, które sfinalizował w 1994 r. doktoratem nt. „Die Entwicklung der katholischen Religionspädagogik in Polen und in der Bundesrepublik Deutschland nach dem II. Vatikanischen Konzil. Eine vergleichende Untersuchung“ pod kierunkiem Prof. dr hab. H. A. Zwergela, uzyskując stopień doktora filozofii w zakresie pedagogiki religii. Uzyskany tytuł  nostryfikował w 1996r. na Wydziale Teologicznym KUL. Od ukończenia studiów specjalistycznych kontynuuje swoją pracę naukową, zwłaszcza w zakresie porównawczej pedagogiki religii i katechetyki. Prowadził wykłady i wygłaszał referaty w Katolickim Uniwersyte­cie Lubelskim oraz na uniwersytetach w Niemczech. Habilitował się w 1999 r. na podstawie rozprawy: Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicz­noreligijne. Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym (Lublin: TN KUL 1999).
W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych, natomiast od 2003 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i jest kierownikiem Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2002 r. jest także Dziekanem tegoż Wydziału.
Główne kierunki badań

Publikuje prace w języku polskim i niemieckim. Łączny dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji.

Publikacje

Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi Towarzystwami Naukowymi

Praca społeczno-organizacyjna

————

Debata 2,5,2008 , Paweł Piotr Warot

SCRIPTA MANENT – ZAWSZE ZOSTAJE ŚLAD

Był rok 1982, czyli najgorszy okres stanu wojennego, kiedy komunistycznej  Służbie Bezpieczeństwa udało się zwerbować agenta – księdza, który przyjął pseudonim „Kamil”. Nie był to odosobniony przypadek pozyskania do współpracy przez peerelowskie służby specjalne duchownego. Jednakże „Kamil” był wyjątkowo ważnym i cennym źródłem informacji olsztyńskiej SB, a co najważniejsze, współpraca jego posiadała charakter perspektywiczny. W ciągu ośmiu lat swojej służby dostarczyć on miał licznych informacji dotyczących rozmaitych zagadnień, przede wszystkim dotyczących Kościoła na Warmii, a więc spraw olsztyńskiej Kurii i duchownych tej diecezji, ale także Polonii z Włoch i Niemiec. Dzięki odkrytemu niedawno, w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Białymstoku, kompletowi dokumentów (teczka osobowa i dwie teczki pracy), z całą pewnością możemy stwierdzić, iż osobą, która przez lata skrywała się za pseudonimem „Kamil”, jest postać obecnego dziekana Wydziału Teologii i członka Senatu1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Cypriana Krzysztofa Rogowskiego.

 

—————–

TW „Kamil” i doktorat dla kardynała

Gazeta Polska – ONET Kiosk, 04.03.2008

Jak wynika z publikacji IPN – długoletnim współpracownikiem SB był ks. prof. Cyprian Rogowski, członek Rady Naukowej Episkopatu i dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Fakt kolaboracji ks. prof. Rogowskiego ze służbami bezpieczeństwa ujawnił 19 lutego lokalny miesięcznik „Debata”, założony i redagowany przez byłych działaczy antykomunistycznego podziemia. Paweł Warot – historyk z olsztyńskiego oddziału IPN – opisał w nim karierę TW „Kamila”, który podjął współpracę z aparatem bezpieczeństwa jako zwykły wikary (w 1982 r.), a skończył ją jako obiecujący naukowiec. Według materiałów cytowanych przez autora – „Kamil”, czyli ks. Rogowski, przez lata sumiennie informował SB o poczynaniach innych duchownych (w tym swojego biskupa oraz księży niemieckich), stanowiąc dla służb PRL niezwykle cenne źródło informacji.

 

Zaangażowanie to przybierało nieraz formy makabreski. W listopadzie 1984 r. – tuż po zabójstwie ks. Popiełuszki, gdy większość uwikłanych we współpracę księży zrywała kontakty z SB – olsztyński agent bez emocji opowiadał bezpiece o „dyskusjach, przewidywaniach i różnych przypuszczeniach wśród kleru” na temat morderstwa ks. Jerzego. Rok później ks. Rogowski miał mówić otwarcie, że „z utęsknieniem” czeka na śmierć biskupa Obłąka, który utrudnia mu wyjazd za granicę w celach naukowych.

Dokumenty „Kamila” tworzyło 12 osób, a pamiętajmy, że w latach 80. ks. Rogowski był niewiele znaczącym wikarym. Gdyby dokumenty „Kamila” były sfabrykowane, ich fałszowaniem zajmowałyby się m.in. takie osoby jak naczelnik Wydziału III Departamentu I MSW Eugeniusz Spyra czy zastępca dyrektora Departamentu I MSW Czesław Jackowski. Rodzi się pytanie: po co mieliby to robić?

——–

Dziekan posądzony o współpracę z bezpieką

www.GazetaOlsztynska.pl 2008-02-21

 

 

 

 

Komisja Historyczna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zbada akta dotyczące rzekomej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa dziekana teologii księdza profesora Cypriana Rogowskiego. Sam zainteresowany zdecydowanie zaprzecza, że współpracował z peerelowską bezpieką.

——

TW „Kamil” to dziekan wydziału teologii z Olsztyna?

wiadomosci24.pl,  2008-02-20

W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Białymstoku znaleziono teczkę osobową oraz dwie teczki pracy zwerbowanego przez SB w 1982 r. księdza. Z dokumentów wynika, że TW „Kamil” to ks. prof. zw. dr hab. Cyprian Krzysztof Rogowski – dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

———-

Dziekan z Olsztyna podał do sądu pracownika IPN

wiadomosci24.pl,  2008-02-21

Ks. prof. Rogowski podał do sądu Pawła Warota, pracownika olsztyńskiego oddziału IPN. Warot w ostatnim numerze „Debaty” opublikował tekst, z którego wynika, że dziekan Wydziału Teologii z Olsztyna współpracował z SB.

————-

Dziekan z Olsztyna złożył oświadczenie lustracyjne

wiadomosci24.pl,  2008-02-25

Posądzony o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa ks. Rogowski, dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, złożył oświadczenie lustracyjne.

————

 

 

 

 

Dziekan teologii olsztyńskiego uniwersytetu zaprzecza, by był agentem SB

GW  2008-02-20

Olsztyński miesięcznik “Debata” oskarżył dziekana wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o współpracę z SB. Ks. prof. Cyprian Rogowski nazywa publikację “sfabrykowaną” i zapowiada skierowanie pozwu przeciw jej autorowi.

Ks. Rogowski nie jest już pracownikiem UWM

Debata, 25 Maj 2010

Uznany za kłamcę lustracyjnego przez sądy dwóch instancji ks. prof. Cyprian Rogowski nie jest już kierownikiem Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii na wydziale teologii UWM. O agenturalnej przeszłości ks. Cypriana Rogowskiego pierwsza pisała Debata.

Były dziekan przez najbliższe trzy lata nie może uczyć

Gazeta Wyborcza Olsztyn, Grzegorz Szydłowski, 2010-06-08

Dziekan teologii, skazany przez sąd za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego nie będzie miał zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Może jedynie prowadzić badania naukowe

 

Komentarzy 11

 1. Proces autolustracyjny b. dziekana teologii

  http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,6281537,Proces_autolustracyjny_b__dziekana_teologii.html

  Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował w poniedziałek, że proces autolustracyjny b. dziekana wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ks. Cypriana Rogowskiego w całości będzie się toczył niejawnie.

  Wyłączenie jawności sąd motywował faktem, iż w trakcje procesu mają zeznawać świadkowie, którzy posiadają informacje będące tajemnicą państwową, w tym b. funkcjonariusze wywiadu. Sąd wydając taką decyzję przychylił się do wniosku prokuratora białostockiego IPN Bożeny Sienkiel, która wnosząc o wyłączenie jawności sprawy podniosła, że „część materiału dowodowego z uwagi na tajemnicę państwową została przesłana do kancelarii niejawnej”.

  Lustrowany ksiądz i jego pełnomocnik także prosili o wyłączenie jawności, ale nie z uwagi na tajemnicę państwową, a ważny interes prywatny lustrowanego. Przed rozprawą ksiądz Rogowski odmawiał rozmowy z dziennikarzami.

  Zdaniem białostockiego oddziału IPN, ks. Rogowski w lutym 2008 roku złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ks. Rogowski napisał w nim, że nigdy nie był tajnym i świadomym współpracownikiem bezpieki.

  Ks. prof. Cyprian Rogowski w marcu 2008 r. wniósł o przeprowadzenie postępowania autolustracyjnego po tym, jak współpracę z bezpieką na łamach bezpłatnego olsztyńskiego miesięcznika „Debata” zarzucił mu historyk z olsztyńskiego IPN Paweł Warot.

  Historyk twierdził m.in., że ks. Rogowski współpracował z bezpieką przez osiem lat (od 1982 roku) jako TW „Kamil” i był cennym źródłem informacji o życiu warmińskiego Kościoła. Motywem współpracy księdza ze Służbą Bezpieczeństwa miała być chęć otrzymywania paszportu na kolejne zagraniczne wyjazdy i kursy językowe.

  Jak się nieoficjalnie dowiedziała PAP, w przypadku sądowego oczyszczenia ks. Rogowskiego z podejrzeń o współpracę rozważa on pozwanie Warota w procesie cywilnym.

  Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn

 2. O współpracy ks. prof. Rogowskiego z SB.
  Wtorek, 20 Październik 2009 08:31 Paweł Warot
  http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=597:patriota-prl-czyli-o-wspopracy-z-komunistycznym-wywiadem-cypriana-krzysztofa-rogowskiego&catid=58:z-archiwum-ipn&Itemid=125

  Patriota PRL– czyli o współpracy z komunistycznym wywiadem Cypriana Krzysztofa Rogowskiego Cz. II
  Niedziela, 08 Listopad 2009 10:22 Paweł Warot

  http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=650:patriota-prl-czyli-o-wspopracy-z-komunistycznym-wywiadem-cypriana-krzysztofa-rogowskiego&catid=58:z-archiwum-ipn&Itemid=125

  …………..
  W kontekście przedstawionych przez mnie ustaleń badawczych, które nie zostały do końca wypowiedziane, nie dziwi fakt, że ksiądz Rogowski negatywnie ocenia działalność Instytutu Pamięci Narodowej, a pismo ujawniające konfidentów bezpieki pt. „Debata” nazywa „szmatławcem”[40]. Muszę jednak przyznać, że w jego ustach jest to tylko komplement porównywalny z listem ostatniego szefa SB w Olsztynie Wiesława Poczmańskiego, który pozwolił sobie w niewybredny sposób zareagować na naszą publikację „Twarze olsztyńskiej bezpieki”[41], w której pokazaliśmy właśnie esbeków, którzy prowadzili tysiące takich konfidentów jak „Kamil”.

 3. TW Kamil kłamcą lustracyjnym
  Poniedziałek, 04 Styczeń 2010

  http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tw-kamil-kamc-lustracyjnym&catid=39:olsztyn&Itemid=108

  Ksiądz Cyprian Rogowski, były dziekan wydziału teologii UWM w Olsztynie jest kłamcą lustracyjnym – tak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie. Ksiądz Rogowski w lutym 2008 roku złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne, twierdząc, że nigdy nie był tajnym i świadomym współpracownikiem bezpieki Sąd zakazał księdzu również pełnienia niektórych funkcji publicznych na trzy lata. „Debata” w 2008 roku ujawniła przeszłość ks. Rogowskiego.

  Rrozprawa toczyła się przy drzwiach zamkniętych, więc nie wiadomo jakie było uzasadnienie wyroku. Świadkowie zeznający w sprawie posiadali informacje będące tajemnicą państwową. Ponadto ksiądz Rogowski i jego pełnomocnik prosili o wyłączenie jawności z uwagi na ważny interes prawny lustrowanego.

 4. PIERWSZY KSIĄDZ SKAZANY W PROCESIE LUSTRACYJNYM
  Grzegorz Wierzchołowski, Łukasz Adamski, 04-01-2010 17:52
  http://www.niezalezna.pl/article/show/id/29304
  ……………….Fakt kolaboracji ks. prof. Rogowskiego ze służbami bezpieczeństwa ujawnił 19 lutego 2008 r. lokalny miesięcznik „Debata”, założony i redagowany przez byłych działaczy antykomunistycznego podziemia. Paweł Warot – historyk z olsztyńskiego oddziału IPN – opisał w nim karierę TW „Kamila”, który podjął współpracę z aparatem bezpieczeństwa jako zwykły wikary (w 1982 r.), a skończył ją jako obiecujący naukowiec.

  Według materiałów cytowanych przez autora – „Kamil”, czyli ks. Rogowski, przez lata sumiennie informował SB o poczynaniach innych duchownych (w tym swojego biskupa oraz księży niemieckich), stanowiąc dla służb PRL niezwykle cenne źródło informacji. …………..

 5. Ks. Rogowski nie pownien pracować jako wykładowca

  http://debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=786:ks-rogowski-nie-pownien-pracowa-jako-wykadowca&catid=64:rozmowa&Itemid=112

  Ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski o wyroku w sprawie TW Kamila. Specjalnie dla portalu Debata.

  Jak ksiądz skomentuje wyrok w sprawie ks. prof. Rogowskiego?

  To jest precedens, dlatego, że po raz pierwszy w wyniku postępowania lustracyjnego został skazany duchowny. Sprawa ks. Rogowskiego była znana w kościele od bardzo dawna. Komisje kościelne nic nie zrobiły by wyjaśnić sprawę TW Kamila. Również olsztyńska kuria, jak pisaliście w Gazecie Polskiej, nie zrobiła nic z wiedzą jaką miała o przeszłości ks. Rogowskiego. Doszło do sytuacji bardzo niekorzystnej dla kościoła, bowiem duchowny po prostu skłamał na temat swojej przeszłości. Ten wyrok jest pewnym sygnałem dla wszystkich pozostałych księży z agenturalną przeszłością.

  Ks. Rogowski zarzucał podobno kurii, że nie pomogła mu w procesie lustracyjnym. Kościół dystansuje od osób z agenturalną przeszłością? Czy może ksiądz Rogowski znów oskarża wszystkich wokół niego o spiskowanie ( swego czasu zarzucał rektorowi UWM inspiracje działań IPN-u )

  Ks. Rogowski powinien w końcu zacząć uderzać się we własne piersi i mieć pretensję do samego siebie, bo to on podjął współpracę z SB a później kłamał na jej temat w oświadczeniu lustracyjnym. Dzisiejszy wyrok pokazuje, że duchowny jest takim samym obywatelem jak każdy inny i musi ponosić te same konsekwencje swoich czynów. Nie może liczyć na specjalne przywileje. W niektórych przypadkach kurie biskupie pozwalały na tuszowanie przeszłości księży. Jednak teraz mamy do czynienia z precedensem od strony zachowania się władzy kościelnej, która zgodziła się na to, że duchowny podlega takim samym kryteriom oceny jak osoby świeckie. Duchowni powinni być autorytetami moralnymi dla innych i powinni przestrzegać zasad. Gdyby ks. Rogowski nie kłamał i przyznał się wcześniej do tego, że współpracował z SB to nie byłoby dziś sprawy. On niestety szedł w zaparte do samego końca. Dlatego moim zdaniem nie powinien dłużej pracować jako wykładowca. Jaki przykład daje bowiem przykład studentom teologii? Duchowny powinien byś kryształowy jak łza.

  Pojawiają się już głosy, że ten wyrok jest taki, bowiem dotyczy osoby duchownej i gdyby proces dotyczył świeckiego skończył by się inaczej.

  No to są bzdury. Jest dokładnie odwrotnie. Ksiądz jest zawsze łagodniej traktowany przez sądy w Polsce. Zdarzało się ,że komisje kościelne wiedziały od wielu lat, że są problemy z przeszłością wielu duchownych. Najlepszym tego przykładem jest to co się stało w diecezji gdańskiej, kiedy abp. Sławoj Leszek Głódź wiedział od komisji, którą sam powołał, że jeden z proboszczów jest TW. Nic z tym nie zrobił i dopiero po artykule w Rzeczpospolitej go odwołał. To nie dziennikarze i historycy mają oczyszczać kościół, który ma tak duże możliwości, że może to zrobić sam. Niestety od początku lat 90-tych kościół robi wszystko by ten wrzód lustracyjny rósł. Mam nadzieję, że dzisiejszy wyrok w procesie ks. Rogowskiego przyczyni się do przyspieszenia lustracji w kościele.

  Rozmawiał Łukasz Adamski

 6. Czy to już koniec sprawy TW Kamila?
  Piątek, 23 Kwiecień 2010 20:51 Łukasz Adamski

  http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1030:czy-to-ju-koniec-sprawy-tw-kamila-&catid=63:ukasz-adamski&Itemid=97

  Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł, że były dziekan wydziału teologii ks. prof. Cyprian Rogowski, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, tym samym potwierdzając wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie. I na tym sprawa powinna się skończyć. Ks. Rogowski wciąż jednak twierdzi, że kłamiemy. Dlatego apeluję do ks. Rogowskiego by dla dobra Kościoła świętego wycofał się z publicznej działalności.

  „Nie ma żadnych materialnych dowodów na to, że współpracowałem z SB. Mimo to sąd orzekł winę. Nie zostawię tak tego. Wniosę o kasację wyroku do Sądu Najwyższego”- mówi ks. prof Cyprian Rogowski „Gazecie Wyborczej”. Niestety ks. Rogowski, mówiąc, że Paweł Warot napisał nieprawdę w swoim tekście sprzed dwóch lat, najzwyczajniej sam mija się z prawdą. Z przykrością i zażenowaniem obserwuję coraz bardziej histeryczne reakcje ks. Rogowskiego na finał swojej batalii w sądzie. Po ujawnieniu w „Debacie” jego agenturalnej przeszłości , ks. Rogowski wyzywał nas od szmatławców. ….
  Mam nadzieję, że wyrok sądowy potwierdzający ,że ks. Cyprian Rogowski skłamał w swoim oświadczeniu lustracyjnym zakończy ten spór i spowoduje, że były dziekan teologii uda się na zasłużoną emeryturę bowiem władze UWM już zapowiedziały, że jego obecna funkcja, którą pełni na wydziale teologii nie podlega lustracji. Niestety władze naszej uczelni jasno pokazują, że bycie konfidentem komunistycznych służb, również kiedy jest to potwierdzone przez dwie instancje sądowe III RP, nie jest niczym nagannym i złym.

  Apeluję więc do wielce Szanownego Ks. prof. Cypriana Rogowskiego by honorowo znikł z życia uczelni i nie wychowywał następnych pokoleń teologów. Dzisiejsza Polska jest pełna karłów moralnych, którzy pałnią ważne funkcje publiczne. Ksiądz naprawdę nie musi być jednym z nich.

  O sprawie ks. prof. Cypriana Rogowskiego czytaj TUTAJ

  Łukasz Adamski

 7. Były dziekan teologii: – Nie byłem TW Kamilem
  Marcin Wojciechowski 2010-04-22,

  http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,7803870,Byly_dziekan_teologii____Nie_bylem_TW_Kamilem.html

  Sąd w Białymstoku orzekł, że były dziekan wydziału teologii na olsztyńskim uniwersytecie, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. – Na pewno nie zostawię tak tego – zapowiada duchowny…

  Ks. Rogowski nadal może pracować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. – Lustracja dotyczy jedynie pracowników funkcyjnych, czyli rektora, prorektorów, dziekanów i dyrektorów instytutu. Ksiądz nie pełni żadnej z tych funkcji – tłumaczy rektor Józef Górniewicz.

  Ks. Jacek Jezierski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej mówi, że żadnej kościelnej kary dla księdza nie należy się spodziewać, bo duchowny poniósł już wystarczające konsekwencje. – Jesteśmy związani zasadą prawa rzymskiego, która mówi, że za jedno przestępstwo jest tylko jedna kara – mówi ks. biskup. – Sąd orzekł wyrok. A to, że przekazane to zostanie przez media, jest dla księdza dodatkową dolegliwością. Myślę, że nie ma już po co wracać do tej sprawy.

  Ks. Cyprian Rogowski nie może się pogodzić z wydanym wyrokiem. – Nie ma żadnych materialnych dowodów na to, że współpracowałem z SB. Mimo to sąd orzekł winę – dziwi się. – Nie zostawię tak tego. Wniosę o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

  Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn

 8. http://www.rp.pl/artykul/55271,738862-Klamca-lustracyjny-znow-wykladowca-na-UWM.html

  Kłamca lustracyjny odzyskał pracę
  Rzeczpospolita, Cezary Gmyz 24-10-2011
  Ks. prof. Cyprian Rogowski prawomocnie uznany za kłamcę lustracyjnego znów wykłada na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
  Powrót duchownego do pracy związany jest z prawomocną decyzją Sądu Okręgowego w Olsztynie, który nakazał Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu przywrócenie go na stanowisko wykładowcy.
  Ks. Rogowski stracił etat po tym, gdy dwa lata temu sąd prawomocnie stwierdził, że dopuścił się on kłamstwa lustracyjnego. Władze UWM, gdzie był dziekanem, uznały, że nie może być wykładowcą, bo zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym potrzebna jest do tego pełnia praw publicznych. Ks. Rogowski został zaś pozbawiony na trzy lata możliwości pełnienia funkcji publicznej oraz odebrano mu bierne prawo wyborcze w wyborach parlamentarnych, samorządowych i do europarlamentu…..

  – Dodatkowo na mocy ustawy każda osoba uznana prawomocnie za kłamcę lustracyjnego przez dziesięć lat nie może ubiegać się o urząd prezydenta RP. A to oznacza, że nie ma przez ten czas pełni praw publicznych. Tak więc ksiądz odzyska ją dopiero za dziesięć lat – podkreśla prokurator Jacek Wygoda, dyrektor pionu lustracyjnego IPN.

  W Sądzie Okręgowym potwierdzono „Rz”, że 13 października zapadła decyzja o przywróceniu ks. Rogowskiego do pracy. Usłyszeliśmy, że pisemne uzasadnienie nie zostało jeszcze sformułowane.

  Rektor UWM prof. Józef Górniewicz relacjonuje „Rz”, że w uzasadnieniu ustnym sąd motywował swoją decyzję tym, że duchowny nie został skazany w procesie karnym, tylko lustracyjnym. – Orzeczenie jest prawomocne i musieliśmy wykonać to, co nakazał nam sąd – mówi prof. Górniewicz.

  – Wyroki sądu trzeba szanować – wtóruje mu prof. Ryszard Górecki, poprzedni rektor UMW, obecnie senator PO. Ale zaznacza: – Całej tej sprawy by nie było, gdyby ksiądz do tej współpracy się przyznał. Przekonywałem go wówczas do tego, ale poszedł w zaparte.

  Ks. prof. Piotr Duksa, dziekan Wydziału Teologii UWM, podkreśla, że decyzja sądu postawiła go w sytuacji przymusowej: – Musiałem księdzu profesorowi przydzielić zajęcia. Jak na to zareagują studenci, nie wiem.

  Zmienić decyzję olsztyńskiego sądu o przywrócenie do pracy może już tylko Sąd Najwyższy. Wniosek kasacyjny w tej sprawie do SN może złożyć m.in. prokurator generalny lub minister nauki. Natomiast arcybiskup może cofnąć duchownemu tzw. misję kanoniczną, która pozwala na wykłady na teologii.

  – Powiadomiłem o decyzji sądu minister Barbarę Kudrycką i IPN – mówi prof. Górniewicz.

  Wygoda zapowiada, że do sprawy odniesie się, gdy zostanie sporządzone pisemne uzasadnienie decyzji sądu.

  Kanclerz kurii warmińskiej ks. dr Artur Oględzki nie chce komentować sprawy. – Nikt nas o decyzji sądu nie informował, a abp Wojciech Ziemba jest w tej chwili w podróży – mówi.

  Ks. Rogowski też odmawia komentarza. – Zbyt dużo przeszedłem, by do tego wracać – ucina.

  ….Sprawę jego współpracy ujawnił w 2008 r. kwartalnik „Debata”. Napisał, że duchowny jako TW „Kamil” współpracował z departamentami I (wywiad) i IV (tzw. Kościelny) SB. Po tej publikacji ks. Rogowski zwrócił się do sądu o autolustrację. W dwóch instancjach został uznany za kłamcę lustracyjnego.

 9. https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2021/03/jakie-beda-losy-powoania-naukowej.html
  …..Z doniesień prasowych wynika, że ks. profesor C. Rogowski został prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie za kłamcę lustracyjnego. Może jednak wykładać na Uniwersytecie. Osiągnięć naukowych i prowadzenia przez niego badań to nie przekreśla. W wyniku wyroku odbył karę. Został pozbawiony na trzy lata możliwości pełnienia funkcji publicznej oraz odebrano mu bierne prawo wyborcze w wyborach parlamentarnych, samorządowych i do europarlamentu.

  Pedagogika religii jednak dalej rozwija się w Europie. Dlaczego nie miałaby zaistnieć w Polsce?

  Na innym już Wydziale UW-M w Olsztynie ks. prof. C. Rogowski wykłada sakroturystykę. Skoro pedagodzy nie zainteresowali się pedagogiką religii, to podjął prace nad koncepcją nie tylko studiów, ale i naukowych badań subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych w zakresie sakroturyzmu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: