DZIEŃ DRUKARZA – 2009

baner
DZIEŃ DRUKARZA – 2009


darpoint.pl

Drukarze i kolporterzy z tamtych lat!

Czym były gazetki „Hutnika”, SW, LDPN-u, KPN-u, MRKS-u, FMW, gazetki zakładowe, studenckie i szkolne w latach 80? Świadectwem wolności w nas i naszą walką o wolność. Wtedy ścigali nas szpicle i SB-cy. Komuna szczęśliwie padła, ale gdzie nasza Polska Solidarna?

Wczorajsza „Rzeczpospolita” publikuje „Europejską kartę na rzecz wolności prasy”. Dokument możliwy tylko w takiej Europie, do której budowy my drukarze i redaktorzy prasy podziemnej przyłożyliśmy ręce i wałki.  Myślę, że pod tą kartą moglibyśmy się podpisać. Choć czegoś mi tam wyraźnie brakuje. Wtedy, w konspiracji przeciwstawialiśmy się bezwzględnej dyktaturze panującej polityki. Dziś nad naszymi mediami panuje względny dyktat kapitału i wielkich pieniędzy. Tego tematu w Karcie jak na lekarstwo. Cenzurę pokonaliśmy, czy mamy się poddać politycznej poprawności i komercji?

Poeta Solidarności Jerzy Narbutt wzywał: „wolnej myśli, to już za nic nie daj”. Nie damy!

Z pozdrowieniami od Solidarności Walczącej

Kornel Morawiecki

Polityka akademicka po wprowadzeniu stanu wojennego

baner weryfikacja

źródło : Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór, wstęp i oprac. Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, (seria „Dokumenty”, t. 6) – IPN. Warszawa 2001

skanuj0018skanuj0019skanuj0020skanuj0021skanuj0023

Przykład ‚zadaniowania’ TW z UJ

dokumenty IPN

Zadania dla TW „Las”  – IPN KR 009/9063 t.2

 

skanuj0017

III RP macochą dla ludzi poszukujących prawdy o czasach PRL

baner

Trzecia RP,

pomimo wielu niezaprzeczalnych sukcesów,

jest macochą dla wielu grup społecznych,

w tym zwłaszcza dla autentycznych bohaterów lat 1980-1989 r.,

 którzy ze względu na swoje poglądy

są pomiatani przez obecny establishment.

Jest też macochą dla ludzi poszukujących prawdy o czasach PRL,

czego najlepszym przykładem jest nagonka

na autorów książek historycznych,

w tym też na moją skromną osobę.

To co przeżyłem w ciągu ostatnich trzech lat

było czasami gorsze niż to, co przeżyłem w latach 80-tych.”

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Marian Stępień – historyk literatury, który wyrzucił z UJ Bronisława Wildsteina, sekretarz KC PZPR

baner człowiek nauki

Marian Stępień w Encyklopedii Wiem

(ur. 1929), polski historyk literatury, wykładowca uniwersytecki, początkowo badacz romantyzmu, następnie lewicowych nurtów w literaturze polskiej końca XIX i XX w. Od 1957 pracuje naUniwersytecie Jagiellońskim, od 1976 jako profesor. W latach 1974-1981 współredagował dwumiesięcznik „Teksty”, w latach 1983-1990 był redaktorem naczelnym krakowskiego miesięcznika „Zdanie”. Od 1989 do 1990 był sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR.

————

30 lat temu powstał Studencki Komitet Solidarności

Marek Lubaś-Harny,Gazeta Krakowska, 20070-05-04

kierownik Instytutu Polonistyki prof. Marian Stępień wyrzucił z uczelni Wildsteina, co nawet wówczas w stosunku do studentów piątego roku na UJ się nie zdarzało. Przygotowaną przez Pyjasa petycję podpisali wszyscy studenci z roku. Odruch solidarności okazał się skuteczny i to była ważna nauka.

—————–

O krakowskim SKS-ie  Studenci kontra System 

Tygodnik Powszechny, KRZYSZTOF BURNETKO

 

Drugą okazję do poznania się „niezależnych” daje prof. Marian Stępień, wice dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UJ. Późną jesienią 1976 r. releguje z uczelni Wildsteina. Powodem mają być względy dyscyplinarne. Grupa z „Beczki” proponuje „anarchiście” pomoc. Kiedy pod listem protestacyjnym podpisuje się blisko 100 studentów, władze przywracają Wildsteina na studia. Najważniejsze okazuje się jednak spotkanie dwóch środowisk. 

—————-

LAUREACI NAGRODY im. Kazimierza Wyki

1985 r. prof. Marian Stępień historyk literatury

Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1976 r. profesor tej uczelni. W badaniach historyczno-literackich początkowo zajmował się polskim romantyzmem, następnie skoncentrował się na nurtach lewicowych w polskiej literaturze i krytyce literackiej końca XIX i XX wieku. Nagrodę za „całokształt osiągnięć w dziedzinie krytyki i eseistyki kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji nurtu lewicowego w literaturze”.

Marek Czachor – fizyk wielokrotnie aresztowany, zwalniany i przywracany do pracy

baner krzywdzeni

Baza Nauka Polska  – Ludzie nauki 

 

dr hab.  Marek  Karol  Czachor 
Id osoby:  25351
Dyscypliny KBN:fizyka
Specjalności:fizyka teoretyczna
Miejsca pracy:Aktualne:
profesor  Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Nieaktualne:
 Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Rozprawa doktorska:
Aspects of Nonlinear Quantum Mechanics, 26/05/1994,  Instytut Fizyki PAN,  
Uzyskany stopień: doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka,  
Rozprawa habilitacyjna:
Uogólnione równania von Neumanna, 19/06/2000,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki,  
Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna,  
Id osoby:  25351
Dyscypliny KBN:fizyka
Specjalności:fizyka teoretyczna
Miejsca pracy:Aktualne:
profesor  Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Nieaktualne:
 Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Rozprawa doktorska:
Aspects of Nonlinear Quantum Mechanics, 26/05/1994,  Instytut Fizyki PAN,  
Uzyskany stopień: doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka,  
Rozprawa habilitacyjna:
Uogólnione równania von Neumanna, 19/06/2000,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki,  
Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna,  
—————-
   

Marek Czachor, ur. 30 III 1960 w Słupsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (1986); w 1994 doktorat, w 2000 habilitacja.

W VIII 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich na UG; od jesieni 1980 współpracownik NZS (formalnie nie wstąpił), drukarz pisma NZS UG „Reduta”; kolporter wydawnictw niezależnych.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na UG; nast. brał udział w ukryciu powielacza NZS z UG, udostępnił mieszkanie na drukarnię; 20 XII 1981 zatrzymany na 48 godz., 15 I 1982 aresztowany, sądzony wraz grupą działaczy NZS i „S”, m.in. swoją matką Ewą Kubasiewicz, 3 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych; osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, od 21 XII 1982 przerwa w odbywaniu kary na kontynuowanie studiów, 28 VII 1983 objęty amnestią. Od 1984 współpracownik Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, łącznik między E. Kubasiewicz a Andrzejem Kołodziejem, kolporter wydawnictw podziemnych, gł. prasy SW. 1986-1988 zatrudniony przy pracach wysokościowych w Spółdzielni Pracy Absolwent w Gdańsku; w XI 1987 pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W XI 1987 aresztowany za odmowę podjęcia służby wojskowej; zwolniony z pracy na PG; przetrzymywany 42 dni do pierwszej rozprawy; V 1988 – I 1989 w ukryciu, w I 1989 aresztowany, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na rok więzienia w zawieszeniu. I 1987 – XII 1989 wraz z żoną Magdą redaktor pisma „Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto”; I-XI 1988 po aresztowaniu A. Kołodzieja szef struktury SW Oddz. Trójmiasto (ps. Michał Kaniowski). 1989–1990 redaktor pisma SW i LDPN „Żołnierz Solidarny”, koordynator akcji logistycznej związanej z przesyłaniem pisma oficerom Ludowego Wojska Polskiego. Od wiosny 1989 zaprzysiężony członek SW, jawny przedstawiciel SW na Wybrzeżu; w 1989 zwolennik bojkotu wyborów czerwcowych.

Od 1990 przywrócony do pracy na Politechnice Gdańskiej; 1991-1994 doktorant w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, 1994-1995 stypendysta Programu Fulbrighta w Massachussetts Institute of Technology w USA, 1999-2002 fundacji Humboldta w Technische Universitat Clausthal w Niemczech. Autor publikacji z zakresu fizyki teoretycznej. Taternik. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Arkadiusz Kazański
————————

Marek Czachor – Strona domowa

Oświadczenie
Świadom odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że nie pracowałem i nie pełniłem służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy, ani nie byłem ich świadomym i tajnym współpracownikiem. 
   

dr hab. Marek Czachor
prof. nadzw. PG
   

Gdańsk, 16 marca 2007 r.   

PS. 17 lutego 2005 roku otrzymałem z IPN status pokrzywdzonego, który, odpowiadając na apel prof. Jadwigi Staniszkis wzywającej środowiska akademickie do autolustracji, umieściłem na mojej stronie domowej, czyli tutaj.

PPS.(13 maja 2007 r.) Co prawda Trybunał Konstytucyjny właśnie zlikwidował konieczność składania oświadczeń lustracyjnych, ale ja sobie cenię fakt, iż nie miałem z tym żadnego problemu 🙂

Nieznany szerszej publiczności list z UG (4 kwietnia 2007)

abcnet
—————-

List otwarty do 
Pana Profesora Andrzeja Friszke 
członka Kolegium IPN

—————

prof. Marek Czachor – Żołnierz Solidarny

————

 

Ewa Kubasiewicz-Houée o sprawie Marka Kubasiewicza – cz. 1/2

Ewa Kubasiewicz-Houée o sprawie Marka Kubasiewicza – cz. 2/2  

 

Debata o lustracji

baner

Debata w Łodzi o lustracji

Rz

„Lustracja: koniec czy początek” to tytuł pierwszego z cyklu spotkań „Rz” w ośrodkach akademickich poświęconych ważnym tematom społecznym i światopoglądowym.

Dyskusję o lustracji moderowaną przez publicystę „Rz” Igora Jankego wiedli wczoraj na UŁ Bronisław Wildstein, publicysta „Rz”, i Jan Lityński, polityk Partii Demokratycznej. Dyskutanci zgadzali się tylko w jednym, że lustracja powinna zostać przeprowadzona. Różnili się co do jej zakresu i skuteczności. – Wiara, że rozliczenie uzdrowi rzeczywistość, jest wiarą w cuda – mówił Lityński. Wildstein ripostował: – Brak rozliczenia z przeszłością sprawia, że grzęźniemy, bo nie istnieje wspólnota bez ładu moralnego

Jerzy Śmiałowski – TW”Las”, TW”Antoni”, szczególnie wydajny agent na UJ

baner człowiek nauki

Jerzy Śmiałowski, dr , prawnik, adiunkt UJ, TW”Las”, TW”Antoni”

 

Ryszard Terlecki – Rozstanie po latach. Agent „Las” i „Antoni” na Uniwersytecie Jagiellońskim – Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 1 (3)/2006

skanuj0012skanuj0013

TW ‘Antoni’ – rozgoryczony na SB

skanuj0011