Nauka, także dla naukowców – na Wielki Tydzień

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska, Wielka Środa, 31 marca 2010

„Z dramatycznych wydarzeń Wielkiego Tygodnia płynie nauka,

że tylko poprzez prawdę można powstać z upadku”

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie zmiany Ustawy o IPN

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ .Solidarność.

w sprawie Ustawy o zmianie Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej . Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Warszawa, 20. marca 2010 r.

Nowy IPN, czyli kto nam napisze historię?

Nowy IPN, czyli kto nam napisze historię?

Warto rozmawiać 25.03.2010

Poparcie dla Listu otwartego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN – Nadal zbieramy podpisy

LUSTRO NAUKI – https://lustronauki.wordpress.com/

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Poparcie dla Listu otwartego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN https://lustronauki.wordpress.com/2010/03/22/protest-naukowcow-przeciwko-nowelizacji-ustawy-o-ipn/

PODPISZ! ROZPOWSZECHNIJ !

Istnieje zagrożenie, że to esbecy i TW będą decydować o tym

co mogą, a co nie mogą pisać naukowcy !

To groźba – KOŃCA NAUKI !

POZWOLISZ NA TO ?

Jest okazja do rehabilitacji środowiska akademickiego,

które skompromitowało się buntem antylustracyjnym.


Są jeszcze tacy dla których:


– etos akademicki coś znaczy


– nonkonformizm wobec zamachu na naukę jest obowiązkiem


– ‚odważne’ chowanie głowy w piasek nie jest akceptowalne

Nadal zbieramy podpisy.

Spójrz w lustro.

Podpisz!

Nie będziesz musiał się wstydzić.

https://lustronauki.wordpress.com/2010/03/22/protest-naukowcow-przeciwko-nowelizacji-ustawy-o-ipn/

PLAKAT

(wydrukuj!  powieś na uczelni! przekaż dalej!)

Protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN – do podpisu

Spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich  z sygnatariuszami listów

w sprawie  nowelizacji  ustawy o IPN ( 7 kwietnia 2010)

(informacja w Rzeczpospolitej)

serwis RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z sygnatariuszami listu w obronie Instytutu Pamięci Narodowej. W spotkaniu uczestniczył Jan Olszewski, b. Premier RP oraz Zbigniew Romaszewski, Wicemarszałek Senatu RP – 7 kwietnia 2010 r.

UWAGA:


MOŻLIWOŚĆ PODPISANIA LISTU !

Uważam, że bardzo dobrze się dzieje,

że intelektualiści i profesorowie występują w obronie Instytutu.

Anna Walentynowicz

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Rzeczpospolita, 22.03.2010

PROFESOROWIE PRZECIW ZAMACHOWI NA IPN

niezalezna.pl

Niezależna.pl publikuje list z protestem przeciwko nowelizacji ustawy o IPN-nie, podpisany przez ponad 90 profesorów. Akcja zbierania podpisów będzie kontynuowana.

Poznań, 20.03.2010 r.
List otwarty
w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej, którego głównym celem stało się badanie najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza zbrodni nazistowskich i komunistycznych na narodzie polskim został utworzony dopiero po 10 latach od odrodzenia się niepodległej Rzeczypospolitej.

Struktury Instytutu, jego rady naukowe i zasady powoływania kierownictwa zostały tak skonstruowane, żeby instytucja ta była niezależna od doraźnych interesów różnych sił politycznych. Zaowocowało to m.in. szerokimi i obiektywnymi badaniami najnowszej historii  Polski, szczególnie życia politycznego, społecznego i gospodarczego  z okresu rządów komunistycznych, a opublikowane dotąd materiały, dokumenty i opracowania stały się ważną przesłanką dla możliwości moralnego osądu osób życia publicznego niezależnie od umiejscowienia na scenie politycznej tamtego i obecnego czasu.

Rezultaty tych badań musiały doprowadzić do ujawnienia niewygodnych i nagannych moralnie zachowań i postaw także ludzi związanych z opozycją antykomunistyczną, osób, które nierzadko były kreowane na autorytety moralne. Tego rodzaju działania stanowią ważny element oczyszczania życia publicznego i uczciwego rozliczania z przeszłością.
Uczciwe, w duchu prawdy, zmierzenie się z tą trudną przeszłością jest fundamentem moralnego ładu społecznego i warunkiem autentycznej demokracji. Część elit z lęku przed konsekwentnym ujawnianiem prawdy lub dla doraźnych celów politycznych rozpętała nagonkę na Instytut Pamięci Narodowej, dążąc do jego likwidacji lub ograniczenia jego działalności czy wprost do przejęcia politycznej kontroli nad jego funkcjonowaniem i celami badawczymi.
Takie są  – naszym zdaniem – przesłanki uchwalonej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wejście w życie nowelizacji tej ustawy będzie oznaczało, że Polska jako jedyny kraj byłego bloku komunistycznego pozbawi się możliwości uczciwego rozrachunku z przeszłością i budowania swoich elit politycznych wolnych od ludzi, którzy splamili się niegodną współpracą z służbami bezpieczeństwa totalitarnego państwa.
Szczególny niepokój w znowelizowanej ustawie budzą:
1.Zmiana zasad wyboru Prezesa IPN-u, zwykłą większością głosów przez Sejm, co sprawi, iż podstawowym kryterium doboru Prezesa będzie jego spolegliwość wobec większości sejmowej. Dotychczasowy sposób powoływania Prezesa przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów za zgodą Senatu zmuszał do wypracowania consensusu głównych sił politycznych i uniezależniał Prezesa i działania Instytutu od bieżących interesów politycznych.
2. Szczególne oburzenie budzi pominięcie oczywistego wymogu pozytywnego przejścia lustracji członków kolegium elektorów i kandydatów do Rady IPN-u, co jest sprzeczne z formułowanym wymogiem spełniania przez nich wysokich walorów moralnych.
3. Największe oburzenie budzi fakt umożliwienia dostępu oficerom i innym pracownikom organów bezpieczeństwa PRL nie tylko do akt ich dotyczących, ale  i przez nich wytworzonych w ramach czynności związanych z ich „pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa”. To rozwiązanie prawne otwiera szerokie pole do szantażu. Obecna ustawa słusznie to wyklucza. Nie chodzi tu już tylko o „sprawiedliwość dziejową”, ale o fakt, iż oficerowie SB uzyskają możliwość sprawdzenia, jakie materiały się zachowały. Dzięki temu wielu z nich uzyska możliwość szantażowania swoich dawnych informatorów. Nie wiadomo też, dlaczego pracownicy IPN mieliby poświęcać swój czas, a tym samym też pieniądze podatnika, na kwerendy dla ludzi, którzy służyli totalitaryzmowi.
4. Kuriozalna jest zasada udostępniania oryginałów dokumentów. W dotychczas obowiązującej ustawie mowa jest o kopiach dokumentów, co jest o wiele bardziej rozsądne. Akta IPN wzbudzają wielkie emocje i wiele osób, w tym też niektórzy dawni opozycjoniści, publicznie domagało się zniszczenia, ewentualnie „zabetonowania” (!) akt IPN. Z całą pewnością wiele osób będzie demonstracyjnie niszczyło oryginały dokumentów, bez względu na konsekwencje.
5. Wywołuje zdziwienie usuniecie z  obecnej ustawy bardzo ważnego celu badawczego: „opracowania działalności organów bezpieczeństwa państwa” (art. 23 w ust.2 pkt 6).
6.Nie można zaakceptować niepodlegania rygorom ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pracowników takich instytucji jak cenzura, Urząd ds. Wyznań oraz osób służących w obcych służbach cywilnych i wojskowych (art. 5 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 2).
Z wielkim żalem przyjmujemy, że tak wielu posłów Platformy Obywatelskiej, wywodzących się z ruchu „Solidarność” i opozycji demokratycznej zagłosowało za takimi zmianami w Instytucie Pamięci Narodowej. Zwracamy się z apelem i serdeczną prośbą do ich Kolegów Senatorów, by w „izbie refleksji” odrzucili tę szkodliwą nowelizację. Ideały prawdy i uczciwości w życiu publicznym, które kierowały naszymi działaniami w tamtym czasie obowiązują także dzisiaj.
Jeśli mimo wszystko parlament uchwali tę nowelizację, zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego o jej zawetowanie.

prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz UMK

Krystyna Andrzejewska UAM

prof. dr hab. Marek Andrzejewski Uniwer. Szcz.

dr Róża Antkowiak UAM

prof. dr hab. Wiesław Antkowiak UAM

doc. dr Olgierd Baehr

Mgr inż. Józef Bancewicz Politechnika Poznańska

dr Lidia Banowska UAM

Artur Bazak – redaktor „Teologii Politycznej”

Mgr inż. Krzysztof Bąk

dr Maria Bąk UAM

prof. dr hab. Czesław Błaszak UAM

prof. dr hab. Jacek Błażewicz Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Krystyna Boczoń UMed Poznań

prof. dr hab. Władysław Boczoń UAM

dr Mirosław Boruta UP Kraków

prof. dr hab. Sławomir Bralewski Uniwer. Łódzki

prof. dr hab. Piotr Briks Uniwer. Szcz.

dr Szczepan Cofta UMed. Poznań

dr Elżbieta Czarniewska UAM

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk UAM

mgr Zbigniew Czerwiński Poznań

prof. dr hab. Jacek Dabert UAM

prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska Uniwer. Łódzki

prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ

Artur Dmochowski, twórca TVP Historia

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała UAM

mgr Dawid Dudek UAM (doktorant)

mgr Lidia Dudziak Poznań

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz UAM

mgr Katarzyna Dybciak filolog Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak UKSW Warszawa

prof. dr hab. Maria Dzielska UJ

dr Tadeusz Dziuba Poznań

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski Uniwer. Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Fedorowski UAM

prof. dr hab. Antoni Florkiewicz Politechnika Poznańska Poznań

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski UJ

prof. dr hab. Henryk Gertig Komitet Nauki o Żywieniu PAN

dr Teresa Gertig Poznań

inż. Jerzy Grabus

Krystyna Grabus

prof. dr hab. Maria Grynia Uniwer. Przyrodniczy Poznań

prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki UJ

dr Jolanta Hajdasz Wyż. Szkoła Umiej. Społ. Poznań

mgr Hanna Hendrysiak Warszawa

mgr Witold Hendrysiak Warszawa

prof. dr hab. Zofia Hryniewiecka-Szyfter UAM

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiwicz UAM

dr hab. Jarosław Jagieła Akademia im. Jana Długosza Częstochowa

mgr Urszula Jagieła psycholog Częstochowa

prof. dr hab. Dobrochna Jankowska UAM

prof. dr hab. Artur Jarmołowicz UAM

mgr inż. Jolanta Jasińska Poznań

prof. dr hab. Tomasz Jasiński UAM

dr Józef Kapusta Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa

mgr Alicja Kasprzyk Poznań

dr Anna Kasprzyk Poznań

dr Henryk Kasprzyk Poznań

mgr Joanna Kasprzyk Poznań

prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski AWF Poznań

prof. dr hab. Maria Korytowska UJ

prof. dr hab. Edmund Kozal Uniwer. Przyrod. Poznań

prof. dr hab. Henryka Kramarz Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

dr Henryk Krzyżanowski UAM

dr Dariusz Kucharski UAM – Stowarzyszenie Warsztaty Idei

dr Agnieszka Kurnik WSFP Kraków

dr Krystyna Laskowicz Poznań

mgr Maria Lewandowska Poznań

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski UAM

Bernard Ładysz

prof. dr hab. Leokadia Ładysz

prof. dr hab. Jerzy Marcinek Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr Piotr Meteniowski UAM

dr Bożena Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Krzysztof Moliński University of Life Sciences Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Musiał UAM

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka UAM

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn UAM

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa KUL

Władysław Opiat Poznań

prof. dr hab. Jan Paradysz Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

prof. dr hab. Stanislaw Paszkowski Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr inż. Andrzej Pawuła Poznań

mgr inż. Andrzej Pieńkowski

mgr inż. Maria Pieńkowska

dr Ryszard Piotrowicz UAM

prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU

dr hab. Jan Prostko-Prostyński UAM

Maria Przybylska UAM

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski UAM

dr Wiesław Ratajczak UAM

prof. dr hab. Tadeusz Rorat Instytut Genetyki Roślin PAN

dr Lech Różański Poznań

mgr Łukasz Różycki UAM (doktorant)

prof dr hab. Wojciech Rypniewski PAN Poznań

prof. dr hab. Jan Sadowski UAM

dr hab. Maciej Salamon UJ

prof. dr hab. Jan Skuratowicz UAM

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk Uniwer. Łódzki

prof. dr hab. Anna Stankowska UAM

prof. dr hab. Wojciech Stankowski UAM

prof. dr hab. Kazimierz Stępczak UAM

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak UAM

prof. dr hab. Marzena Szmyt Instytut Wschodni UAM

Maciej Szulc Poznań

prof. dr hab. Roman Szulc UMed. Poznań

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska UAM

prof. dr hab. Henryk Szydłowski UAM

Karol Szyguła Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz UAM

mgr Teresa Świrydowicz

dr Radosław Tarasewicz UAM

dr Jerzy Targalski historyk

prof. dr Ewa Thompson University Rice Houston

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski UAM

prof. dr hab. Lech Torliński Uniwersytet Medyczny Poznań

dr Witold Tyborowski UAM

prof. dr hab. Andrzej Urbaniak Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Maciej Urbanowski UJ

prof. dr. Ryszard Vorbrich UAM

prof. dr hab. Andrzej Waśko UJ

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM

prof. dr hab. Jerzy Wojewoda Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Zygmunt Zagórski UAM

mgr Maria Zawadzka Poznań

prof. dr hab. Stefan Zawadzki UAM

mgr Dorota Zdziebkowska Poznań

mgr inż. Tomasz Zdziebkowski

prof. dr hab. Zofia Zielińska Uniwer. Warszawski

prof. dr hab. Maria Ziółek UAM

dr Andrzej Żak Poznań

prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski UAM

dr Przemysław Żurawski vel Grajewski Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski Uniwersytet Łódzki

UWAGA: Mozna składać podpisy pod tym listem w komentarzach na tej stronie

Podpisy zostaną dołączone do listy ‚poznańskiej’.

APEL o rozpowszechnianie listu !

Dodatkowe podpisy  ze strony (komentarze)   https://lustronauki.wordpress.com/
dr hab. Jakub Polit, UJ
dr Józef Wieczorek, Niezależne Forum Akademickie
dr hab. Romuald Szeremietiew prof. KUL
dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, prof. PG

dr hab. inż. Kazimierz Burzyński,  Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
dr Władysław Bielański, UJ CM
Krzysztof Karyłowski
dr Grzegorz Tokarz, Uniwersytet Wrocławski
dr Elżbieta Morawiec
dr hab. Marta i Marek Skwarowie, prof. US
dr Tomasz Barbaszewski
Krzysztof Bzdyl
Zbigniew Bereszyński
dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB
Prof. dr hab. Hanna Ambroż
Adam Kalita
dr hab. inż. Henryk Lasota, doc. Politechniki Gdańskiej
Barbara Niemiec
Bożena Kłaput
Weronika Kłaput
Stanisław Kłaput
dr Jerzy Gizella
Gruszka Casimir
prof.dr hab.Jan Maksymiuk ,PW
prof. dr hab. Grzegorz Królikiewicz (PWSFTviT)
mgr Krystyna Królikiewicz, radca prawny
Stanisław Malik
dr inż. Zbigniew Kokosiński, Politechnika Krakowska
dr Zdzisław Kościański historyk
Józef Pintera SOI,,Chełminiacy 1982″
dr inż. Stanisław Łomnicki
Wojciech Szyfelbein
dr Hanna Langner-Matuszczyk, Wrocław
prof. dr hab. Włodzimierz Waliszewski, Łódź
dr. inż. Marian Furman
Urszula Furman
Ryszard Majdzik czł.K.K.NSZZ „Solidarność”-80
mgr Elżbieta Siwińska
Stanisław Siwiński
prof. Eugeniusz Danicki
Dr Paweł Górski
dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG
dr inż. Jan Mamaj
dr hab. Krzysztof Schmidt-Szałowski, emer. prof. PW
prof. UR Marek Jan Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Janusz Górski, prof zw. PG
dr hab. Franciszek Kasprzykowski
Józef Urbanowicz mgr inż.
mgr inż. Piotr Muszyński
Mgr inż.Jerzy Goljasz
Mgr. Helena Goljasz Warszawa
Jerzy Jankowski
Elżbieta Wach
mgr Elżbieta Małecka
byli działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża
Czesław Stachura
dr Maria Jazownik (UZ)
dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Bohdan Piętka
Robert Solis
Marek Klimek
dr inż. Anna Janeczko Kraków
mgr Jacek Lewko, prawnik
Anna Barbara Wojciechowska
Maciej Ciesielski, adwokat
Ryszard Bocian, b. kapeenowiec
dr hab. Bogusław Paź, Wydz. N. Społ. UWr
Stanisław Srokowski
dr hab Maciej Kozak prof UAM
dr Maria J.Siemińska
Prof. dr hab. Leszek A. Kleczkowski, Univ. Umea, Szwecja
Konrad Firlej, adwokat
dr Maria Wołuń-Cholewa
dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, Uniwersytet Jagielloński
mgr Karol Petryków
Marek Jan Chodakiewicz, Ph.D., professor of history, academic dean, The Institute of World Politics, Washington, DC
Jerzy Rygioł
Zdzisław Julian Winnicki prof. U. Wr.
Konrad Rokoszewski
Robert Pluta
Zbigniew Koziol
dr inż. Józef Fleszar
Piotr Nowiński, Warszawa
dr Katarzyna Kulińska
Jerzy Trammer – geolog
dr hab. Józef Misiek, prof. UP w Krakowie
Zofia Bogdanowicz
Henryk Olbrycht, Nowy Jork (USA)
Bogdan Dębek, New Jersey
Stanisław Tomczyk, UO
dr Wojciech Brojer, IHPAN
prof. dr hab. Ewa Brojer, IHiT Warszawa
Tadeusz Kuliński, doc. dr hab., ICHB PAN Poznań
Jadwiga Chmielowska
mgr Ewa Fijałowa
Krystyna Szkutnik
Wojciech Ząbecki, prof. dr. hab., UR Kraków
Tomasz Strzyżewski
mgr inż. Adam Śledź
Janusz Szkutnik
Paweł Korobczak
mgr inż. Andrzej Mierzyjewski, woj. Śląskie
Barbara Dasiewicz, filolog
Jan Dasiewicz, historyk
mgr Filip Stankiewicz, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego
Tomasz Szostek
Józef Markiewicz
Roman Zwiercan
prof. dr hab. Stefan Sokołowski, WCh UMCS
Lidia Rydz
Marek Jankowski
Jan Zduniak
Andrzej Dajewski
Krzysztof Budziakowski netbird.pl
Marcin Majewski
Antonina Piwowarczyk
Paweł Perchel
Kazimierz Maciejewski
Robert Kępczyński
Radosław Marczyński, stowarzyszenie KoLiber
Bogumiła Dziurawiec, Wrocław
Edward Durda
Marta Święcicka
Sławomir Trela
mgr inż. Jerzy Stolfa
prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny,  emer. prof. IBW PAN
dr inż. Wojciech Pillich, PSl
Teresa Czarnecka
dr hab. inż. Ewa Osiecka, em. prof. Politechniki Warszawskiej
Sławomir Karpiński – Order Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”
Fac Zbigniew działacz samorząd.polityczny
Marek Gajdek – Toronto
Ewa Dębek, New Jersey
Józef Giza
Józef Zając, Harvard Uniw. Library
prof.dr hab. Leszek S. Jankiewicz, Skierniewice
Piotr Rubas
mgr inz.Bogdan Rubas
Łukasz Stachura, mgr Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
mgr inż. Edward Janusz
Wiktor Wegrzyn
dr Wilhelm Czapliński, WFiIS, AGH
mgr inż. Bogusz Magiera, Poznań
Witold Korona, geolog
mgr Maria Magiera, Poznań
mgr Marek Urbański
Danuta Argasińska Tokarczyk
Jacek Degórski
Henryk Sawicki, Perth West Australia
Roman Twardy – Łódź
Prof.dr hab. Grażyna Muszyńska
Aleksandra Dominiak
Edward Dominiak
Danek Petrykowski
Monika Bremerska
mgr inż Maria Florek
inż. Andrzej Florek
Mgr inż.Leszek Karcz-Krosno
Tomasz Dec, doktorant UŁ
Edmund Śmigielski
Józef Kozioł
Danuta Argasińska Tokarczyk
Barbara Nowak
Elżbieta Bysiek
dr.inż. Lech Danys
Piotr Okuniewicz
Małgorzata Marczak
Jacek Ciechanowski – Piła
Damian Wittchen (Wrocław)
Dominika Arendt – Wittchen (Wrocław)
Prof. Krzysztof Pawlikowski, University of Canterbury, Nowa Zelandia
Marek Koper
Longin Horodko
Barbara Pawlikowska, Christchurch, Nowa Zelandia
Jerzy Jankowski
dr inż. Janusz Sobieszczański, Politechnika Warszawska
Slawomir Zielinski (USA)
Grazyna Plawska, wiezień polityczny
Adam Plawski
Witold Skonieczny
Stefan Możdżeń, prof. historii
Włodzimierz Korona, geolog
Pawel Romaniszyn, inz
Tadeusz Wojteczko
Ryszard Zagórski – prezes stowarzyszenia ROTA
Zofia Zagórska, nauczycielka
Wojciech Skowron
Prof dr hab Jerzy Jankowski, geofizyk
Augustyn Stachowicz
Marzena Ryskala, UP Kraków
Józef Dwojak
Teresa Orlicz
Czesław Nowarski, prof. UP w Krakowie
Michał Orlicz
mgr Bartosz Orlicz – psycholog kliniczny
Lech Janiszewski
Jacek J. Tatak
Danuta Słota
Tadeusz Nabywaniec
Alina Sienna
Prof. zw. dr hab. Beata Zagórska-Marek, UWr
Paweł Skiba
mgr inż. Bronisław Kielar,  Sanok
mgr Irena Tomaszewska
mgr Krzysztof Tomaszewski
mgr Monika Tomaszewska
Andrzej Nowakowski, dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Joanna Tomaszewska
Kazimierz Węgrzyn
Ryszard Mozgol, dyr. GiL im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie
Janusz Mischke
prof.dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska
mgr Marek Matlak,  historyk Muzeum w Bielsku-Białej
Antoni J. Wręga, urzędnik państwowy, historyk
Agnieszka Klimonda
Marian Czubko
Janusz-Stanislas Nowak
ppłk dr inż. Jacek Gaj, Ministerstwo Obrony Narodowej
Nina Milewska
Rafal Dudziak
Barbara Pulik
Grzegorz Romaniszyn, M.Sc., P.Eng., Calgary, Canada
Wiesław Janowski
Krzysztof Andrzejewski
Paweł Ostrowski, Wrocław
Grzegorz Nowicki
Dr Agnieszka Bernat, SBRI France
Andrzej Malik, historyk
dr Piotr Uruski, Uniwersytet Rzeszowski
dr Jerzy Gajdus Uniwersytet Gdański
Kornel Morawiecki- dr fizyki, kandydat na Prezydenta RP
Janusz Kotański
Marek Chrapan
dr inż. Wojciech Myślecki , Politechnika Wrocławska
mgr Jerzy Pietraszko, Politechnika Wrocławska
Marianna Żabińska
mgr Jaroslaw Ogórek, tłumacz
Tomasz Karasiński
Rafal Stepnowski
Jarosław Żuk, mgr inż Informatyki
Łukasz Karolak
Andrzej Dittwald, Warszawa
dr inż. Adam Kisiel, Politechnika Krakowska
dr Andrzej Zapałowski Uniwersytet Rzeszowski
Konrad Łykowski
inż. Zbigniew Wysocki, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospdarcze im E.Kwiatkowskiego
Ludwika Ogorzelec , artysta rzezbiarz
Lech Bernard Dąbski, Zgierz
prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski
Dr Tadeusz Majcherczyk, UO
Leszek Olbrycht, Cedar Grove, NJ (USA)
Paweł Ciok
dr Maciej Makowski Uniwersytet Opolski
Natalia Stankiewicz
Wojciech Stawiszyński
Dominika Arendt- Wittchen
Lamparska Maria Sopot
Bartłomiej Seidel
mgr Danuta Sadowska
Irena Ćwikła
Konrad Łykowski
Tadeusz Buraczewski
mgr Andrzej Aleksandrowicz, Płock
Piotr Grzybek
Elżbieta Grzybek
Ewa Oświecimska
Bogumił Oświecimska
dr Paweł Janowski, adiunkt w Instytutcie Leksykografii, KUL JP II
Rafał Budzbon, Bydgoszcz
Wiesław Joryn
Janina Kulińska
Barbara Świrydczuk
Piotr Onuszkiewicz
Stefan Michal Dembowski (USA)
mgr inż. Katarzyna Hoppe
Paweł Chojecki, red. nacz. „idź POD PRĄD”
Andrzej Myc
Jerzy Jacek Pilchowski
Leszek Loose, instruktor terapii uzależnień
dr Teresa Kaczorowwska
Andrzej Cisek
Marek Martynowski, Płock
Piotr Zarębski
Bogusława i Edward Trocka, Gdynia
Dr Adam Olech, Akademia im. Jana Długosza
Mariusz Szajnert, nauczyciel akademicki, Michigan State University
Maria  Piotrowicz
Bożenna Jędrzejczak
Dr inz. Stefan Pagowski
Marian Hanasz
Prof. Dr. Piotr Maloszewski, HMGU Monachium
Marta Morawiecka-Rudnicka
Roman Baraniecki
dr hab. Bogusław Broda, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. Zbigniew Darzynkiewicz
Mariusz Marasek,historyk, socjolog, nauczyciel
Ryszard Mróz, aktor, nauczyciel akademicki
Mirosława Marcheluk, aktorka, nauczyciel akademicki
Zbigniew Bieniek
Tomasz Olbrycht
Jarek Gajewski
mgr inż. Joanna Nowak Kraków
Dr Mieczyslaw Szyszkowicz. Health Canada,Ottawa
dr inż. Marek Kaźmierczak, Politechnika Łódzka
Bronislaw Rudak, Kanada
Korczak Krzysztof
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, UW
Zygmunt Korus
Juliusz Ciechanowski
Piotr Jaworski ,  nauczyciel
Magdalena Jaworska, nauczyciel
Tomasz Kawa (London, Canada)
Prof. Jerzy Maselko, Universytet Alaskanski, Anchorage USA
Zenon Kwoka, Gdańsk
Dr Michał Czaplicki UŁ
Prof. dr inz. Zygmunt Haduch ,Uniwersytet Monterrey, Meksyk
Krystyna Ruchniewicz-Misiak,  AUSTRALIA
Stanislaw Kotowski, P.Eng, Kanada
Jakub Brodacki, historyk
dr Izabella Galicka, historyk sztuki
mgr Maciej Samolej(KUL)
Ewa Stewart, Wrocław
Paweł Głuch
Ewa Męczyńska
prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Slawomir Geca
dr hab. Ludwik Skiba prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław
dr Antoni Lenkiewicz, historyk Wrocław
Jadwiga Wator
prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny emer. prof. IBW PAN
Leszek Wolski, Canada
Katarzyna Jackowska
Piotr Jackowski
Hieronim Słomianowski
Teresa Słomianowska
Andrzej Maszczyński
Franek Odorski
Czesław Trośniak-nauczyciel historii w LO
mgr Marian Molik, Radomsko
mgr Marek Kaszubski, prywatny przedsiębiorca
Józef Mleczko
Zyta Grudnik
Wojciech Hempel
Janusz Januszewski, Oświęcim – więzień stanu wojennego
Krystyna Jagoszewska-nauczycielka języka polskiego
Irena Bober
Henryk Wąsowski
dr hab. inż. Krzysztof Weiss
Agata Mamoń
Anna Rakocz-ekonomistka, Częstochowa
Stanisław Brzozowski
Zofia Brzozowska
Prof. dr hab. Piotr Gliński, IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Andrzej Brzezik
Paweł Wyszogrodzki
Danuta Jabłońska
Anna Holocher
Piotr Kopciński
Marek Adamowicz
Jadwiga Adamowicz
dr Leszek Krzemiński, PIG-PIB, Warszawa
Michał Sklepik
Jolanta Zarecka
dr hab. Piotr Chlebowski, KUL
Ewa Jurgiel, Białystok
Jacek Sawicki, Piaseczno
Michał Wendołowski
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
Jakub Figurski
Klaudia Paszkowska
Dr n.hum. Aldona Grzybowska Pawłyk – b. adiunkt UJ Kraków
Jacek Żabski
Bolesław Kosior
Teresa Mucha
Adam Przychoda
dr Mirosława Dabert
Beata Rzemieniecka
Anna Lehman
Jan Leniec
Monika Jaworowska
Lidia Skubik
Anna Płócienniczak, nauczycielka
Maria Kurzak
Katarzyna Gacan
Adrzej Lehman
prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, Politechnika Gdańska
Tadeusz Wroblewski
Elżbieta Firlet
dr inż. Jerzy Szymanek, Częstochowa
Bogdan Kondratowicz
dr Janusz Firlet
mgr Bernadeta Sturzbecher UAM
Mariusz Marasek

Lista podpisów członków i sympatyków Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej

 1. Beata Stolfa
 2. J.Mańkowska-Jurczak
 3. Jerzy Stolfa
 4. Krystyna Jaworska
 5. Danuta Kułaga
 6. Jacek Dębski
 7. Andrzej Jania
 8. Paweł Wójcik
 9. Czesław Kozłowski
 10. Grażyna Mazurkiewicz
 11. Marek Mazurkiewicz
 12. Ewa Maria Mazurkiewicz
 13. Janusz Dodolski
 14. Barbara Becker
 15. Irena Dudek
 16. Maria Bocian
 17. Grażyna Grodecka
 18. Mirosław Boruta
 19. Małgorzata Wojtacka
 20. Marek Hańderek
 21. Marzena Stec
 22. Magdalena Pacura
 23. Maria Strojek
 24. Jerzy Biel
 25. Janusz Szczepański
 26. Jerzy Nadhera
 27. Aleksander Szumański
 28. Stanisław Drzabożyński
 29. Edward Niemiec
 30. Tomasz Kornecki
 31. Krzysztof Gruca
 32. Danuta Wilkoń
 33. Tomasz Kowalczyk
 34. Krystyna Banduka
 35. Bartosz Kęciek
 36. Sebastian Kęciek
 37. Wanda Kołaczkowska
 38. Eugenia Sędzimir
 39. Andrzej Górkiewicz
 40. Zdzisław Kowacki
 41. Adam Troszok
 42. Ewa Karbowiak
 43. Wanda Mizik
 44. Andrzej Szełęga
 45. Joanna Szełęga
 46. Magdalena Drwięga
 47. Agnieszka Dusza
 48. Urszula Petry
 49. Jan Petry
 50. Elżbieta Motyl
 51. Adam Litwin
 52. Bożena Litwin
 53. Grażyna Markowska
 54. Ewa Stec-Kuźniar
 55. Jerzy Majewski
 56. Weronika Romejko
 57. Aleksandra Maciejewska
 58. Andrzej Opitek
 59. Piotr Kowal
 60. Maria Luzar
 61. Alicja Kruczek
 62. Krzysztof Pichło
 63. Arkadiusz Długosz
 64. Marta Święcicka
 65. Helena Żak
 66. Stanisław Markowski
 67. Henryka Kramarz
 68. Wojciech Popielak
 69. Monika Banduła
 70. Sylwia Pajek-Kurowska
 71. Małgorzata Polańska
 72. Marian Banaś
 73. Barbara Pacura
 74. Małgorzata Czepiec
 75. Ewa Czepiec
 76. Dominika Czepiec
 77. Andrzej Łostowicz-Zahorski
 78. Marek Śliwa
 79. Alicja Biegun Szczepańska
 80. Józefa Latos
 81. Leszek Pastuszko
 82. Mieczysław Marek Michno
 83. Andrzej Buczkowski
 84. Maria Obuchowicz- Kogutowska
 85. Łukasz Lirecki
 86. Teresa Lirecka
 87. Jan Święcicki
 88. Elżbieta Maria Szymczyk
 89. Andy Waligóra
 90. Aleksander Koziec
 91. Paweł Kruczek
 92. Małgorzata Tochowicz
 93. Jerzy Tochowicz
 94. Andrzej Sołtysik
 95. Ryszard Kapuściński

Naukowcy władzy, władza naukowcom

Nowa książka IPN

 

l NSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Naukowcy władzy,

władza naukowcom

Studia

pod redakcją Piotra Franaszka

 

Warszawa 2010

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………………………………………7

Wykaz skrótów…………………………………………………………………………… 11

Dorota Gałaszewska-Chilczuk

Polityczna weryfikacja kadry naukowej w latach osiemdziesiątych. Założenia – realizacja- efekty…………………………………………………..15

Henryk Głębocki

Uczelnie wyższe w PRL jako obiekt kontroli operacyjnej

ze strony SB (wybrane problemy na przykładzie

Krakowa w latach 1975-1989)………………………………………………….28

Krzysztof Sychowicz

Działania władz i aparatu bezpieczeństwa wobec środowiska naukowego uczelni białostockich w latach 1980-1989………………….54

Paweł Piotr Warot

Rektorzy uwikłani…………………………………………………………………….82

Piotr Franaszek

Agentura Służby Bezpieczeństwa na Uniwersytecie

Jagiellońskim w latach osiemdziesiątych………………………………….. 120

Adam Dziuba, Mariusz Mrzyk

Skala i metody inwigilacji Uniwersytetu Śląskiego

w latach osiemdziesiątych ………………………………………………………141

Mirosław Sikora

Osobowe źródła informacji Służby Bezpieczeństwa

wśród kadry naukowej Politechniki Śląskiej

wybrane przykłady od lat sześćdziesiątych do końca PRL…………177

Edyta Krężołek

Kontrola operacyjna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

w świetle sprawy obiektowej „Bem”…………………………………………240

Maciej Maciejowski

Dyskryminacja wyznaniowa jako przykład represji SB

wobec pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Szczecinie w połowie lat siedemdziesiątych…………………………….250

Tadeusz Paweł Rutkowski

Władze PRL wobec Polskiej Akademii Nauk

w latach 1982-1984……………………………………………………………….259

Patryk Pleskot

Jak wyjechać na Zachód? Procedury wyjazdów polskich uczonych do państw kapitalistycznych z ramienia uczelni wyższych i PAN w latach 1955-1989……………..292

Aleksandra Pietrowicz

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Instytutu Zachodniego

w Poznaniu w latach 1945-1955………………………………………………326

Krzysztof Kawalec

Casus Jana Trzynadlowskiego………………………………………………….359

Andrzej Czyżewski

Leszka Koiakowskiego boje o paszport……………………………………..371

Pawel Spodenkiewicz

,, Charakteryzowany jako sprytny i cwany Żyd… „. Fabrykowanie

zarzutów wobec lekarzy pochodzenia żydowskiego

w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

w drugiej połowie lat sześćdziesiątych………………………………………391

Indeks osób… … 403

  ♣

Seria DZIENNIKARZE – TWÓRCY – NAUKOWCY podejmuje niezwykle interesujący temat funk­cjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

Dotychczas postępowanie aparatu represji wobec tych grup zawodowych jest tematem tabu. Naukowcy od momentu zainstalowania komunizmu w Polsce stali się głównym celem ataku nowej władzy. Kadra podlegała weryfikacji, przyszli studenci – surowej selekcji. Władza starała się wywierać wpływ na kierunki kształcenia oraz metody prowadzenia badań naukowych. Ludzie nauki poddawani byli nieustannej presji, a próby zachowania wolności bezpardonowo łamano i niszczono. Efektem były zmarnowane kariery naukowe, zacofanie i ogra­niczenie kontaktów z nauką światową.

Warto przeczytać, przemyśleć  i poszerzyć temat.

Naukowcy na drodze do likwidacji IPN ?

Co dalej z Instytutem Pamięci Narodowej?

Nasz Dziennik, 17 marca 2010, Nr 64 (3690)

Prof. Piotr Jaroszyński

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zgłoszona formalnie przez Platformę Obywatelską wychodzi naprzeciw środowiskom, którym z różnych powodów przywracanie pamięci o peerelowskiej przeszłości jest nie na rękę.

Rada IPN. ..Droga do członkowstwa w radzie ma być następująca: Uniwersyteckie Rady Wydziałów Nauk Humanistycznych (łącznie z niektórymi agendami PAN) wybiorą elektorów, elektorzy wybiorą kandydatów, a z tych kandydatów Sejm RP, Senat i prezydent wybiorą członków Rady IPN…

Członkami rady i prezesami IPN mają być naukowcy. To ma gwarantować ich kompetencje i uczciwość. Jednakże to właśnie naukowcy całkiem niedawno pokazali, jak bardzo jest im nie na rękę dekomunizacja i lustracja, i to w zasadzie oni w największym stopniu przyczynili się do zablokowania lustracji na uczelniach. Dlatego proces demokratycznego wyboru członków Rady IPN nie może nie być prowadzony pod dyktando tych jakże licznych środowisk prokomunistycznych, które miały czas na to, żeby obdarować się habilitacjami i profesurami…Wśród donosicieli zwanych TW (tajnymi współpracownikami) znajdują się różne osoby z jakichś względów prominentne, włączając tu pisarzy, aktorów, reżyserów, naukowców i ważnych działaczy „Solidarności”, a nawet osoby duchowne. Donosiciele ci albo należą do panteonu wielkich postaci, czyli elit lub salonu, i potrzebni są jako autorytety, na które można powołać się w programie telewizyjnym lub w podręczniku szkolnym, albo też są to nadal czynni ludzie władzy, którym ujawnienie ich pracy agenturalnej mogłoby zaszkodzić…….Sam PRL był państwem demokracji socjalistycznej, Związek Sowiecki również. Oficerowie MSW kończyli studia wyższe, i to nie tylko na uczelniach partyjno-milicyjnych, zamawiali fachowe ekspertyzy. Również u profesorów innych uczelni zamawiano ekspertyzy dotyczące zarówno sytuacji w kraju, jak i w innych państwach. Zlecając zadania wywiadowcze, wiedzieli, co jest dla sprawy szczególnie cenne, kiedy analizowali sytuację w jakimś sektorze, opierali się na prawdziwych, a nie na sfałszowanych informacjach. Dlatego właśnie materiały te są tak istotne również i dziś, gdyż stanowią bardzo ważne źródło informacji…..Totalitaryzm komunistyczny to nie tylko panowanie nad wrogami systemu, to również panowanie nad „swoimi”. To ideał totalitaryzmu, który dążył do panowania nad ciałem i duszą każdego, łącznie z członkami własnej partii, nawet należącymi do ścisłego grona rządzących, jak choćby z Komitetu Centralnego. Warto o tym przypomnieć dziś, gdy reaktywuje się panteon intelektualistów rodem z głębokiego PRL. Należy do nich wielu marksistowskich profesorów, takich, jak choćby: Adam Schaff, Zygmunt Bauman czy Leszek Kołakowski. Byli oni członkami PZPR, a nawet, jak Schaff, członkami KC. Mimo to, gdy przeszli oni na pozycje rewizjonistyczne, choć w dalszym ciągu należeli do partii, znaleźli się na celowniku służb specjalnych, które rozpoczęły więcej niż rutynową ich inwigilację. Polegała ona na prelustracji korespondencji, otoczeniu siecią agentów w pracy i w życiu towarzyskim, a nawet zakładaniu podsłuchów w mieszkaniach prywatnych. Materiały te się zachowały i stanowią dziś kopalnię wiedzy na temat realiów panujących w partii, w nauce, w środowiskach inteligencji, a nawet w relacjach międzynarodowych. Bo jak to się działo, że z jednej strony spuszczono żelazną kurtynę, która zatrzymała możliwość swobodnego przekraczania granicy, zwłaszcza między krajami obu bloków, komunistycznego i zachodniego, a z drugiej – członkowie partii i zadeklarowani marksiści, jak wyżej wymienieni profesorowie, mogli wyjeżdżać na stypendia amerykańskie Forda lub Fullbrighta, nawiązywać liczne kontakty, piastować wysokie urzędy w instytucjach zachodnich (Schaff był dyrektorem instytutu w Wiedniu), publikować i brać udział w konferencjach za granicą? Widocznie kurtyna była żelazna, ale nie dla wszystkich. A dlaczego nie dla wszystkich?

LIKWIDATORZY IPN. W CZYIM INTERESIE?

Aleksander Ścios

Pod pozorem zapewnienia „neutralności politycznej” IPN, próbuje się wprowadzić do ustawy przepisy skonstruowane w taki sposób, by bez problemu móc odwołać szefa Instytutu zwykłą większością sejmowych głosów, a jego kompetencje scedować na rzecz Rady, formowanej pod dyktando władz największych polskich uczelni. Odtąd członkami rady IPN będą mogli być tylko doktorzy historii, prawa lub nauk społecznych. Włączenie w proces wyłaniania władz Instytutu środowisk uniwersyteckich, można tłumaczyć tylko skrajną niechęcią, jaką polskie uniwersytety wykazują wobec lustracji. Dlatego w nowelizacji przewidziano, że zespoły uczelniane wyłaniające kandydatów do Rady IPN nie muszą poddawać się lustracji. To zaś oznacza, że liczni współpracownicy policji politycznej PRL, pracujący w polskich uniwersytetach wyłonią do Rady IPN-u podobnych sobie agentów.

Przyjęcie nowelizacji zablokuje proces lustracji i zamknie dziennikarzom i naukowcom dostęp do akt IPN-u. Temu celowi służą zapisy na podstawie których osoba, uzyskująca dostęp do własnych akt „może zastrzec, że dotyczące jej dane osobowe zebrane w sposób tajny w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych organów bezpieczeństwa państwa nie będą udostępnianie w celach naukowych i dziennikarskich”. Takie zastrzeżenie będzie obowiązywać nawet przez 50 lat. Ponieważ dokumenty są wzajemnie ze sobą powiązane – czyli jeden dokument może dotyczyć wielu, różnych osób – łatwo sobie wyobrazić, że seria indywidualnych decyzji o zastrzeżeniu dostępu szybko spowoduje zablokowanie prac historycznych i śledztw dziennikarskich.

Minęła dwudziesta – 16.03.2010