Stanisław Gebethner -prof. prawa UW, b. członek Trybunału Stanu i b. KO o pseudonimie „GS”

Nauka Polska – Baza Ludzi Nauki

Stanisław Gebethner

Dyscypliny KBN: nauki prawne, nauki o polityce
Specjalności: prawo konstytucyjne, socjologia polityki, systemy wyborcze i partyjne, ustrojoznawstwo
Miejsca pracy: Aktualne: Uniwersytet Warszawski; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; Instytut Nauk Politycznych. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji; Wydział Prawa; Katedra Prawa Administracyjnego

Nieaktualne: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Administracji

Pełnione funkcje:Aktualne:Kierownik Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji; Wydział Prawa; Katedra Prawa Administracyjnego Członkostwo:Nieaktualne:,Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I – Nauk Społecznych; Komitet Nauk Politycznych

Uzyskany tytuł profesora: 2002/08/20, nauki humanistyczne

prof. dr hab. Stanisław Gebethner

serwis Instytutu Nauk Politycznych UW

Stanisław Gebethner w Wikipedii

ur. 1935, polski prawnik, politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

W 1956 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1963 uzyskał stopień doktora nauk prawnych .., zaś w 1991 doktora habilitowanego. 20 sierpnia 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W latach 19562006 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 do 2006 pracował w Instytucie Nauk Politycznych UW. Kierował Zakładem Systemów Politycznych. W latach 19751978 oraz 19841987 był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW… Od 2005 na stanowisku profesora w Instytucie Nauk Politycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi też wykłady z prawa administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Jako reprezentant strony rządowo-koalicyjnej był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w zespole ds reform politycznych. W latach 19931997 członek Trybunału Stanu. W latach 19941998 członek Rady Legislacyjnej, a w latach 20022006 jej wiceprzewodniczący. Wchodzi w skład Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Zajmuje się zagadnieniami prawa konstytucyjnego, systemów politycznych i systemów wyborczych, m.in. systemem politycznym Wielkiej Brytanii oraz wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 3 maja 1997, w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształtowaniu prawnych podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w tworzeniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Radzą jak dorzynać watahy – Maciej Marosz. Grzegorz Wierzchołowski – Gazeta Polska 10 lutego 2010 

..Jak wyni­ka z akt IPN, Gebethner postał zarejestrowany przez SB jako kontakt poufny w 1965 r. Potem jako kontakt operacyjny. Służby zainteresowa­ły się nim, gdy wyjeżdżał na stypen­dium do Strasburga. Przed opuszczeniem Polski poinstruowano go, na co ma zwracać uwagę w kraju za żela­zną kurtyną. Esbecy chcieli zapew­nić sobie za pośrednictwem Gebethnera dopływ informacji o „Kulturze” Jerzego Giedroycia, pracownikach Radia Wolna Europa oraz organiza­cjach antykomunistycznych. Jak wy­nika z akt, profesor przystał na tę pro­pozycję. Już w trakcie pierwszej roz­mowy tłumaczył esbekom szczegóły konfliktu pomiędzy angielskimi wy­dawnictwami a PWN. Zrelacjonował swój pobyt na miesięcznym stypen­dium w Anglii, gdzie spotykał się z tamtejszą Polonią w londyńskim Klubie „Orła Białego”. Oficer prowa­dzący napisał później, że Gebethner podczas spotkania bardzo chętnie udzielał informacji. 

W trakcie rozmowy z esbekiem w grudniu 1965 r. Gebethner figu­ruje już jako kontakt poufny o pseudonimie „GS”, potem rów­nież jako kontakt operacyjny o tym samym pseudonimie.

Podczas grudniowego spotkania „GS” relacjo­nuje swoją znajomość z pracowni­kiem British Council, którego uważa za agenta brytyjskiego wy­wiadu. Informacja ta zostaje prze­kazana do odpowiedniej komórki kontrwywiadu. Z kontaktów Gebethnera z SB zachował się szczegółowy donos, jaki złożył na ówczesnego dyrektora Instytutu Historii Prawa na UW, profesora Juliusza Bardacha, z którym miał być skonfliktowany….

Bezpieka wyeliminowała Gebethnera z sieci agenturalnej w 1975 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: