Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Poznań 02.05.2010

Oświadczenie

w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

My, niżej podpisani pracownicy nauki różnych ośrodków Polski, a także wspierający nas obywatele różnych zawodów, z wielką dezaprobatą przyjęliśmy fakt podpisania przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pełniącego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – wbrew znanej publicznie woli tragicznie zmarłego śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Marszałek Bronisław Komorowski reprezentuje przeciwny wobec śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego obóz polityczny, a zaczął pełnić obowiązki głowy państwa w wyniku Jego tragicznej śmierci. Taka sytuacja w każdym demokratycznym społeczeństwie i państwie obliguje przejmującego obowiązki do zachowań neutralnych politycznie i taktownych i do niepodejmowania decyzji które jednoznacznie odpowiadają interesowi politycznemu własnego ugrupowania.

Na polecenie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Kancelaria Prezydenta przygotowała wniosek wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem (dokument liczy 22 strony) skierowujący nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwko nowelizacji ustawy wypowiedziały się liczne środowiska naukowe, kombatanckie, związkowe, wiele osób życia publicznego, między innymi dwaj wybitni hierarchowie Kościoła katolickiego a także Rada Programowa Instytutu Pamięci Narodowej zdecydowanie najlepiej znająca legislacyjne potrzeby tej instytucji.

W takiej sytuacji podpisanie przez Marszałka Bronisława Komorowskiego ustawy o IPN należy odczytać jako nieliczenie się ze standardami i regułami życia w demokratycznym społeczeństwie i państwie. Wykorzystanie tragicznego zdarzenia i przejęcie funkcji głowy państwa poza trybem demokratycznego wyboru do realizacji interesu partyjnego ugrupowania, z którym jest związany, budzi uzasadnione wątpliwości co do sposobu sprawowania urzędu Prezydenta RP po ewentualnym wygraniu wyborów przez Marszałka Bronisława Komorowskiego.

Zwracamy się z podziękowaniem do Prawa i Sprawiedliwości za przejęcie inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skierowanie nowelizacji ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego.

W zaistniałej sytuacji obowiązywania nowej ustawy o IPN, która przewiduje nowy tryb wyboru władz tej instytucji, zwracamy się ze stanowczym apelem, wręcz żądaniem, do wszystkich kandydatów do ciała elektorskiego, które będzie wybierało Radę Programową IPN, a także wszystkich kandydatów do tej Rady, by złożyli oświadczenie lustracyjne w formie obowiązującej osoby obejmujące urzędy państwowe, przy których oświadczenie to jest wymagane. Jest to minimalny wymóg jaki spełniać powinny osoby wybierające władze IPN-u, bo właściwie moralne prawo wyboru elektorów i kandydatów do władz IPN-u powinni mieć tylko ci członkowie rad wydziałów i instytutów wybierających członków kolegium, którzy takie oświadczenie złożą. Szczególny charakter prac badawczych, dochodzeniowo-prokuratorskich i oświatowo-edukacyjnych wymaga, by w kierownictwie IPN-u zasiadały osoby o życiorysach przejrzystych, nieskażonych współpracą z komunistycznymi służbami i strukturami władzy.

UWAGA: Jest to oświadczenie przygotowane przez  poznańskie środowisko akademickie, godne,  moim zdaniem, jak najszerszego poparcia.

Bardzo proszę o umieszczanie  w komentarzach  woli  poparcia dla oświadczenia, wg schematu – Imię, Nazwisko, stopień/ tytuł naukowy, ośrodek naukowy .

Zachęcam także inne osoby,  spoza środowiska akademickiego,  do popierania  oświadczenia.

Bardzo proszę o jak najszersze rozpowszechnienie oświadczenia i zbieranie podpisów (także od osób nie korzystających z internetu) , które można też przekazać na mój adres  jozef.wieczorek@interia.pl

Lista podpisów:

Józef Wieczorek, dr, Niezależne Forum Akademickie, Kraków

Zbigniew Darzynkiewicz, dr

Roman Baraniecki

Stefan Sokołowski, prof. dr hab., Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, WCh., UMCS, Lublin

Stanisław Markowski art. fotografik Kraków

Zbigniew Bereszyński

Andrzej Myc, dr

Piotr i Magdalena Jaworscy, nauczyciele

Mariusz Marasek, historyk, socjolog, nauczyciel

Jerzy Stolfa, mgr inz. automatyk

Tadeusz Sikora

Józef Urbanowicz , mgr inż , Kaźmierz

Stanisław Srokowski, pisarz, Wrocław

Elzbieta Morawiec, dr

Andrzej Cisek, emerytowany inżynier elektronik

Roman Zwiercan

Kornel Morawiecki, dr, Kandydat na Prezydenta RP

 Barbara Niemiec,  dr, Kraków

Mariusz Szajnert, Instruktor jezyka polskiego w Michigan State University,

Marian Hanasz

Ludwika Ogorzelec

Izabella Galicka, dr, historyk sztuki, wykladowca w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie

Antoni Lenkiewicz, dr, Wrocław

Jadwiga Chmielowska , dziennikarz

Józef Sławiński

Magda Figurska

Janusz Kotański, historyk, poeta

Sławomir Wieczorek, publicysta

Jakub Figurski

Patrycja Stefańska, mgr inż., fizyk, Politechnika Gdańska

Maria Piotrowicz – nauczyciel

Teresa Kaczorowska, dr nauk humanistycznych, pisarka, współpracownik Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

Elżbieta Szmidt, Prezes  Zarządu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl

Andrzej Kisielewicz, prof. dr hab., UWr

Danuta Sadowska, mgr

Jerzy Jankowski

Piotr Jaroszyński, dr hab., prof. KUL

Jacek Sawicki, dr

Ewa Smulikowska – Konopka, dr, Warszawa, emer.prac. naukowy Instytutu Sztuki PAN

Adam Szmidt

Anatol Bielski

Krzysztof Andrzejewski – pisarz

Zbigniew Żmigrodzki, prof.dr hab.

Anna Żukowska-Maziarska, tłumacz

Slawomir Geca ,USA

Ewa i Bogumił Oświecimscy

Piotr Korycki, dziennikarz Warszawa / Calgary

Paweł J. Rajda, dr inż., AGH

Piotr Małoszewski, Prof. Dr., Uniwersytet we Freiburgu oraz w HMGU Monachium

Jerzy Goljasz,  mgr inż.elektronik

Marek Andrzejewski, dr hab prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Helena Goljasz, mgr

Leszek Długosz, obywatel

Kazimierz Napiórkowski, fizyk

Wojciech Rypniewski, prof. dr hab., PAN

Jacek Laska – przedsiębiorca

Jacek Błażewicz, prof. czł. koresp. PAN,  Politechnika Poznańska

Marian Stach, działacz Solidarności i KPN – emeryt

Anna Ilczyszyn – nauczyciel

Stanisława Baranek – emerytka

Krzysztof Bzdyl – ekonomista

Borys Paszkiewicz, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Maciej Pokora, Warszawa

Andrzej Gryglewicz AWF Warszawa

Dariusz Piotr Kucharski, dr

Jan Sadowski, profesor, Wydział Biologii UAM

ks. Krzysztof Mądel SJ

Dr hab. inz. Jan Radon, prof.  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Stanisław Grzesiek, mgr, artysta plastyk

Adam Babula dr,  Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Julian Srebrny,  dr fizyk Uniwersytet Warsawski

Małgorzata Stryjska, lekarz medycyny

Anna Waśko, dr hab., UJ

Stanisława Ochab-Pasek

Wiesław Pasek, dr farm.

Kazimierz Nowosielski,  dr hab., prof. UG, pisarz

Leszek S. Jankiewicz, prof. dr hab.

Witold Kowalczyk

Elżbieta Wesołowska, prof. zw. dr hab.,UAM

Michał Banaszak, dr hab., UAM

Edward Darżynkiewicz,  Prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Bogumiła Dziurawiec

Mirosław Boruta

Stanisław Brzozowski

Zofia Brzozowska

Józef Brzozowski

Wiktor Węgrzyn

Lucyna Kulińska, Dr, adiunkt, Kraków

Agata Mamoń, mgr konserwator dzieł sztuki, Kraków

Józefa Brzozowska

Jacek Pulikowski, dr inż, docent w Politechnice Poznańskiej, nauczyciel akademicki, publicysta katolicki

Beata Rzemieniecka

Aleksandra Wagner, nauczyciel akademicki

Stanisław Wrzesień

Jacek Trznadel,  Prof. dr hab. (professeur emerite de la Sorbonne)

Bogdan Burdziej, dr hab., prof. UMK, historyk literatury

Danuta Julia Cisek

Tadeusz Wróblewski, dr, Uniwersytet Kalifornijski – Davis

Dariusz Całus

Lidia Dudziak, mgr politolog , Radna  m.Poznania przewodniczaca Komisji Oświaty i Wychowania

Danuta Kotyńska-Brancewicz, nauczycielka LO, Łódź

Rafał Broda, prof. dr hab. IFJ PAN Kraków

Marek Axentowicz

Andrzej Brancewicz, mgr inż. chemii; Łódź

Ryszard Piasek, dr., producent filmowy

Agnieszka Klepacka, malarka

Krystyna Jagoszewska, nauczycielka języka polskiego

Zachariasz Bohosiewicz

Wiola Kowalczyk

Jerzy Gizella, dr

Bogumiła Czaplicka

dr hab. Marek Kazimierz Barański, prof. UKSW

Aleksander Kośko

Piotr Gliński, prof. dr hab. IFiS PAN i Uniwersytet w BIałymstoku

Marek Gizmajer, mgr, tłumacz przysięgły

Tadeusz Dziuba, Dr, wojewoda wielkopolski w latach 2006-2007

Ryszard Golański, dr hab. inż., Kraków

Dorota Heck, dr hab., prof. UWr

Jan Tadeusz Duda prof. dr hab. inż. AGH Kraków

Tomasz Gąsowski, historyk UJ

Grzegorz Musiał, dr hab., Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Katarzyna i Piotr Jackowski

Krystyna Stamirowska prof. dr hab. UJ

Henryka Kramarz

Barbara Jęcz, biolog

Eugeniusz Jęcz, mgr inż projektant

Janusz Czebreszuk, dr hab. prof. UAM

Witold Korona, geolog

Teresa Gierszewska, dr UAM Poznań

Zofia Szweykowska-Kulinska, prof. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Jan Paradysz, dr hab., prof. UE Poznań

Maria Kurzak, mgr inż.architekt-urbanista

Janusz Firlet, dr

Roman Rumian, dr inż., Katedra Elektroniki AGH w Krakowie

Zbigniew Radecki

Ewa Tomaszewska, mgr fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Joanna Kapusta

Hanna Langner-Matuszczyk, dr, emerytowana adiunkt Politechniki Wrocławskiej

Bogusław Misterkiewicz, dr, , Politechnika Radomska

Włodzimierz Waliszewski, prof. dr hab.,Łódź

Bogusław Gruszczyński, radca prawny, obecnie w Radomiu

Dorota Gołębska, tłumacz

Marta Axentowicz-Bohosiewicz , Fundacja Ormiańska KZKO

Andrzej Wilczkowski,   pisarz

Mariusz Bryl, dr hab. UAM

Marek Kaszubski, mgr inż., prywatny przedsiębiorca

Leszek Elektorowicz, pisarz

Teresa Mucha USA

Borys Dyba

Jan Jarczok

Ewa Kubasiewicz-Houee

Ewa Stewart, Wrocław

Andrzej Szubert

Agnieszka Kurnik, dr, WSFP „Ignatianum”, Kraków

Stanisław Sędziwy

Tomasz Wyka, dr biologii, UAM Poznań

dr hab. prof. UJ Maciej Urbanowski

Marek Czarnasiak

Jarosław Jarzewicz, dr hab., prof. UAM Poznań

dr hab. Kinga Maciuszak, Instytut Filologii Orientalnej UJ

Jeremi Rychlewski, dr inż., Politechnika Poznańska

Mirosław Handke prof.dr hab. AGH Kraków

Krystyna Andrzejewska, fizyk, Uniwersyet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Frączek

Stanisława Jonas, prof.dr hab.inż. AGH

Romuald Szeremietiew, dr hab. prof. KUL , Dyrektor Instytutu Prawa Wydz. KUL w Stalowej Woli

Maria Bała, prof. dr hab. inż., AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Bożena Jędrzejczak, Kierownik literacki Teatru Nowego im.K.Dejmka w Łodzi

Janina Bożena Korzińska

Aleksandra i Maciej Szulcowie, Poznań

Izabela Rumian

Marta Morawiecka-Rudnicka

Teresa Stanek, dr teologii, UAMK

Krzysztof Pasierbiewicz, Dr, pracownik naukowy AGH, pisarz, tłumacz

Andrzej Skumiel, prof. UAM dr hab. inż.UAM, Wydział Fizyki

Wanda Pieczynska

Edward Trzosek

Katarzyna Tkacz-Śmiech, dr hab. inż. AGH

Wojciech Pillich, dr inż., Politechnika Śląska

Piotr Chlebowski,  dr hab., KUL, historyk literatury, norwidolog

Piotr Stepnowski, prof. dr hab. UG

Renata Czekalska, dr, Instytut Filologii Orientalnej UJ

Henryk Szydłowski, prof dr hab. UAM

Eugeniusz Szcześniak,  dr hab., prof. UAM

Waldemar Żyszkiewicz, publicysta, poeta, Warszawa

Radosław Sikora, dr matematyki, Politechnika Warszawska

Tadeusz Jopek, dr hab. UAM

Elżbieta Firlet, historyk    

Jacek Rajchel, prof. dr. hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 Tadeusz Rorat, prof.dr hab. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Agata Świerkowska, mgr inż. towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny

Marek Kubiak

Andrzej Ossowski, mgr inż.

Paweł Chojecki, pastor, redaktor naczelny miesięcznika „idź POD PRĄD”

Stanisław Piskor, dr  (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)

 Aldona Grzybowska Pawłyk , Dr n.hum., b. adiunkt UJ Kraków  

Krystyna Laskowicz, dr nauk humanistycznych

Andrzej Grząślewicz, dr, Kraków

Anna Sikora, dr

Maria Baster-Grząślewicz, dr 

Barbara.Maniak,  dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Barbara Napieralska, Solidarność Wielkopolska

Anna Niedziela, mgr filologii polskiej

Leszek Jaranowski

Jakub Brodacki, mgr, Muzeum Historii Polski

Elżbieta Wach

Wojciech Bąk, dr UP, Kraków

Damian Mielecki, mgr, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Barbara Peplińska, dr

Roman Szulc, prof. zw., UMed. Poznań

Maria Ziółek, prof. dr hab., UAM

Marian Perlikowski, dr inż. Łódź

Dominik Nowakowski, dr, IAiE PAN Wrocław

Andrzej Żeligowski, Dr nauk techn. inż.  Politechnika Łódzka

Anna Rakocz,  przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Osób Represjonowanych w  Stanie Wojennym

Bogdan Galiński

Marek Kaźmierczak, dr inż., Politechnika Łódzka

Paweł Foralewski, dr UAM Poznań

Henryk Hudzik, prof. dr hab., UAM Poznań

Adam Przepałkowski, mgr, Łódź 

Paweł Bortkiewicz, ks. prof. dr hab. UAM 
 Bogusław Broda, dr hab., Uniwersytet Łódzki

Andrzej Przyłębski, Prof.zw., Inst. Filozofii UAM 

Zbigniew Darzynkiewicz, Czlonek zagraniczny PAN

Paweł Wyszogrodzki,  nauczyciel historii

Czesław Błaszak,  Prof. dr hab.

Andrzej Wawrzycki

Jadwiga Krywult, mgr pedagogiki

Maria Sapor

Lech Różański, dr n. chem., członek PTPN

Ewa Siemieniec-Gołaś, dr hab., prof. UJ

Anna Płócienniczak, mgr inż. metalurg, pedagog

Jadwiga Wajszczuk, dr hab., prof. UW

Romuald Kałwa, politolog, dziennikarz

Barbara Mękarska, dr, emerytka UJ

 Alicja B.Nabzdyk-Kaczmarek,mgr prawa, radca prawny –adwokat,b.wykładowca Uniwersytet Opolski
Jerzy Kaczmarek,mgr inż. elektryk,wykładowca Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole

Lucyna Konieczny- ekonomista

Wacław Holewiński, pisarz

 Zdzisław Smorąg, Prof. dr hab.

  Irena Smorąg

Agnieszka Dziergowska, dr inż. Politechnika Łódzka
Grażyna Zając, dr hab., UJ
Marian Gęślicki

………

prof. dr hab. Andrzej Adamski AGH Kraków

Przemysław Alexandrowicz Prezes KIK Poznań

Krystyna Andrzejewska UAM

prof. dr hab. Emilia Andrzejewska-Golec UMed. Łódź

prof. dr hab. Marek Andrzejewski Uniwer. Szcz.

dr Róża Antkowiak UAM

prof. dr hab. Wiesław Antkowiak UAM

prof. dr hab. Michał Banaszak UAM

mgr inż. Józef Bancewicz Politechnika Poznańska

dr Lidia Banowska UAM

Marek Banowski Poznań

mgr Krzysztof Bąk Poznań

mgr Bożena Begejowicz psycholog Poznań

prof. dr hab. Marek Kazimierz Barański historyk UKSW

Artur Bazak – redaktor „Teologii Politycznej”

Synergian Bezak, fizjoterapeuta, student osteopatii Poznań

Prof. dr hab. Czesław Błaszak UAM

prof. dr hab. Jacek Błażewicz Politechnika Poznańska

mgr Barbara Błażewicz Poznań

prof. dr hab. Krystyna Boczoń UMed Poznań

prof. dr hab. Władysław Boczoń UAM

Maria Bogucka lekarz-stomatolog Poznań

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz UAM

dr Mirosław Boruta UP Kraków

prof. dr hab. Władysława Bryła UMCS

mgr Jan Bryła Lublin

dr Alfons Brzeziński Poznań

dr Elżbieta Czarniewska UAM

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk UAM

prof. dr hab. Jacek Dabert UAM

dr Maria Dąbrowska-Bąk UAM

dr Maria Dębowska fizyk UWrocławski

Artur Dmochowski, twórca TVP Historia

prof. dr hab. Stanisław Ryszard Domański SGH Warszawa

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała UAM

mgr Lidia Dudziak Poznań

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak UKSW Warszawa

mgr Katarzyna Dybciak filolog Warszawa

dr Tadeusz Dziuba

Leszek Elektorowicz literat Kraków

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski UJ

dr Grzegorz Gertig chirurg-onkolog Poznań

dr Teresa Gertig Poznań

prof. dr hab. Janusz Gołaś AGH Kraków

mgr Dorota Gołębska tłumacz Warszawa

mgr Jacek Gołębski Warszawa

Prof. dr hab. Bożena Górczyńskla-Przybyłowicz UAM

inż. Jerzy Grabus

Krystyna Grabus

prof. dr hab. Witold Grzebisz U Przyr. Poznań

prof. dr hab. Halina Grzmiel-Tylutki UJ

dr Jolanta Hajdasz Wyż. Szkoła Umiej. Społ. Poznań

prof. dr hab. Dorota Heck UWrocławski

dr Włodzimierz Heller UAM Kalisz

mgr Hanna Hendrysiak filolog Warszawa

mgr Witold Hendrysiak Warszawa

prof. dr hab. Zofia Hryniewiecka-Szyfter UAM

Prof. dr hab. Henryk Hudzik UAM

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiwicz UAM

prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz Skierniewice

prof. dr hab. Dorota Jankowska UAM

prof. dr hab. Artur Jarmolowicz UAM

prof. dr hab. Tomasz Jasiński UAM

mgr Jolanta Jasińska Poznań

dr Teresa Jerzak-Gierszewska UAM

dr Józef Kapusta Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa

prof. dr hab. Marta Karasińska UAM

dr Anna Kasprzyk Poznań

dr Henryk Kasprzyk Poznań

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski UAM

Aleksandra Kochańska Dziurowicz Poznań

prof. dr hab. Aleksander Kośko UAM

mgr Maria Kośko Poznań

prof. dr hab. Henryka Kramarz Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

dr Henryk Krzyżanowski UAM

dr Dariusz Kucharski UAM – Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

mgr Hanna Kucharska Poznań

dr Agnieszka Kurnik WSFP „Ignatianum” Kraków

dr Krystyna Laskowicz

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski UAM

mgr Maria Lewandowska Poznań

Bernard Ładysz artysta, śpiewak operowy

prof. dr hab. Leokadia Ładysz

prof. dr Paweł Łączkowski Poznań

dr Maria Łączkowska UAM

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski UAM

prof. dr hab. Wiara Małdżieva UMK

dr Piotr Meteniowski UAM

dr Bożena Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Krzysztof Moliński U. Przyrodniczy Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Musiał UAM

prof. dr hab. Kazimierz Napiórkowski UW

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka UAM

prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski U. Gdański

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn UAM

prof. dr hab. Jan Paradysz Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

prof. dr hab. Stanisław Paszkowski Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr inż. Andrzej Pawuła Poznań

Ryszard Piasek filmowiec-dokumentalista Poznań

prof. dr hab. Barbara Piłacińska UAM

mgr inż. Andrzej Pieńkowski

mgr inż. Maria Pieńkowska

dr Ryszard Piotrowicz UAM

dr hab. Jan Prostko-Prostyński UAM

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski UAM

dr Jacek Radomski UAM

dr Wiesław Ratajczak UAM

prof. dr hab. Tadeusz Rorat Instytut Genetyki Roślin PAN

dr Lech Różański Poznań

prof dr hab. Wojciech Rypniewski PAN Poznań

prof. dr hab. Jan Sadowski UAM

Aurelia Siwa dziennikarz TVP Poznań

prof. dr hab. Jan Skuratowicz UAM

prof. dr hab. Jerzy Sosnowski URolniczy Kraków

dr Julian Srebrny UW

prof. dr hab. Krystyna Stamirowska UJ

prof. dr hab. Anna Stankowska UAM

prof. dr hab. Wojciech Stankowski UAM

prof. dr hab. Kazimierz Stępczak UAM

prof. dr hab. Wojciech Suchocki UAM

dr inż. Ludwik Szaro U.Roln. Kraków

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak UAM

prof. dr hab. Roman Szulc U.Med. Poznań

Maciej Szulc Poznań

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska UAM

prof. dr hab. Henryk Szydłowski UAM

Stanisław Szymański przedsiębiorca Poznań

prof. dr hab. Wojciech Święcicki PAN Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz UAM

mgr Teresa Świrydowicz

dr Jerzy Targalski historyk

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski UAM

prof. dr hab. Lech Torliński Uniwersytet Medyczny Poznań

prof. dr hab. Maciej Urbanowski UJ

prof. dr. Ryszard Vorbrich UAM

prof. dr hab. Andrzej Waśko UJ

prof. dr hab. Anna Waśko UJ

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM

dr Stefan Wiertlewski UAM

prof. dr hab. Zygmunt Zagórski UAM

prof. dr hab. Stefan Zawadzki UAM

mgr Maria Zawadzka Poznań

mgr inż. Tomasz Zdziebkowski

mgr Dorota Zdziebkowska Poznań

prof. dr hab. Maria Ziółek UAM

Antoni Żuromski radny i członek Zarządu powiatu obornickiego

Karol Szyguła Poznań

mgr Alicja Kasprzyk Poznań

mgr Joanna Kasprzyk Poznań

mgr Zbigniew Czerwiński Poznań

mgr Wiesław Zdziabek Poznań

mgr inż. Jerzy Ciesielski Swadzim k. Poznania

Przemysław Markowski – radny M. Poznania

Barbara Napieralska Poznań

Agata Ławniczak publicysta, wykładowca, reżyser

Piotr Walerych Kiekrz k. Poznania

Katarzyna Walerych Kiekrz

Joanna Walerych Kiekrz

Weronika Walerych Kiekrz

Anna Łukianowicz Poznań

Andrzej Łukianowicz Poznań

Wiktor Łukianowicz Poznań

inż. Kazimierz Zygmanowski Przeźmierowo k. Poznania

Ludwika Zygmanowska Przeźmierowo

Krystyna Liminowicz Poznań

Ryszard Liminowicz Poznań

Maria Walerych Poznań

Bogdan Walerych Poznań

Marta Kluczyńska stud. Lubniewice

mgr Leszek Jędras Puszczykowo

mgr Jędrzej Jędras Poznań

mgr Magdalena Jędras Puszczykowo

mgr Józef Pachowicz Poznań

mgr Urszula Pregiel-Pachowicz Poznań

mgr E. T.  [ usunięto dane osobowe] po niemal 10 latach [ 17.10.2019 r. ] na żądanie osoby podpisanej 

mgr Paweł Kochański Poznan

Katarzyna Dziamara-Kochańska Poznań

Wojciech Kochański Poznań

Dorota Kochańska Poznań

Lesław Dziamara Zawiszyce

Maria Dziamara Zawiszyce

mgr Anna Dziamara Kędzierzyn-Koźle

mgr Mgr Bartosz Dziamara Zawiszyce

Zdzisław Mikołajczak Poznań

Barbara Mikołajczak Poznań

Wanda Plucińska Poznań

Wiesław Sagan Legnica

mgr Danuta Kotyńska-Brancewicz Łódź

Jerzy Jarosz Imielin

mgr Mikołaj Pietraszak Dmowski Puszczykowo

mgr Ewa Zygarłowska Baranowo

mgr Jerzy Zygarłowski Baranowo

…..

 Radosław Tarasewicz, dr UAM

dr Wiesław Ratajczak, Poznań

Bronisław Pura prof.dr hab.Politechnika Warszawska

Jerzy Ciesiołka, prof. dr hab., PAN

Jacek Badowski, mgr inż. Wrocław

Bohdan Poręba

Jadwiga Wolnicka

Piotr Hordyński, historyk sztuki

Maria Korytowska, prof. dr hab., UJ

Andrzej Fic

Wojciech Janik, Z-ca Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” ds. Legislacyjno-prawnych  

Maria Pura mgr Historii -nauczycielka

Karolina Sprysak, Kraków
Malgorzata Sprysak,  Kraków
Kazimierz Sprysak,  Kraków

Magdalena Danielewiczowa, dr hab. prof. UW

 Ewa Moląg, Kraków

Jerzy Dudek, mgr inż.

Stanisław Zdżuj, mgr sztuki, artysta malarz

August Jacek Romanowicz, mgr sztuki

Elżbieta Głodziak

Kazimierz Suszyński, matematyk / informatyk, Wrocław

Małgorzata Suszyńska

Krzysztof Jastrzębski

Anna Serafin, mgr Ostrów Wielkopolski

Barbara Nowak-nauczycielka historii, Kraków

Bożena Szubert

Anna Hoeck

Małgorzata Słocińska, dr, Wydział Biologii UAM, Poznań

Marek Czachor, dr hab., profesor Politechniki Gdańskiej

Danuta Poremska, mgr inż.

Edward Walasek,  dr, AGH

Jan Cieśliński, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki

Iwona Dzięgielewska, Poznań

Bogdan Dzięgielewska, Poznań

Anna Kasprzyk, dr, UAM Poznań,
Elżbieta Czarniewska, dr, UAM Poznań,

 Joanna Kasprzyk, mgr, psycholog Poznań,

Jolanta Maćkowiak, mgr.inż. UAM
Grzegorz Woźniak, lekarz  medycyny, Poznań,
Mirella Samardakiewicz, mgr UAM

Wilhelm Czapliński, dr, WFiIS, AGH

Maria Przybylska mgr UAM Poznan

Marian Józef Surma, dr n. przyr. (biofizyk), Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piotr Strzetelski, dr, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Anna Boguś, inż.

Bogdan Wiszniewski,  prof. dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Zygmunt Korus, Klub „GP”, Chorzów

Jacek Duda, dr inż., Politechnika Lubelska

Aldona Ciborowska, dr nauk prawnych

Janusz Janowski, art. malarz

Elżbieta Kryś, Uniwersytet Łódzki

Adrianna Garnik, studentka

Andrzej Stepnowski, Prof.dr hab.inż., Politechnika Gdańska

Włodzimierz Jerzy Mościcki, dr inż, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Kawiński, mgr inż.Łódź 

Andrzej Wrzesień , dr nauk matemat. , st. wykładowca, Politechnika Łódzka

Anna Filipiuk

 Mirosława Dabert, dr, UAM w Poznaniu

 Krzysztof Pacanowski, mgr inż. Politechnika Warszawska

Andrzej Kotyński, dr, adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Małgorzata Łośko, mgr UAM Poznań

Waldemar Kurczab mgr, inż

Krystyna Bednarska

Beata Pater, Kraków

Marian Galos, dr inż., Kraków

Wojciech Wysocki, dr

Danuta Juśko

Beata Knosała

Henryk Zaradny prof. dr hab. inż. em. prof. PAN 

Zbigniew Gajek, doc. dr hab. nauk fizycznych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 

Marcin Kosinski, mgr inz., Częstochowa 

Wojciech Maryszczak, nauczyciel

  Dominik Rutkowski, prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny Politechniki Gdańskiej

Regina Tarkowska i Jerzy Tarkowski

Anna Jędrzejkiewicz, dr hab. UW

Krzysztof Plewka były emigrant , były aktor

Teresa Wycichowska, architekt Sztokholm

Adam Wycichowski, architekt Sztokholm

Elżbieta Zakrzewska-Gębka, dr, em. starszy wykładowca UAM

Paweł Binek, dr, filolog, Wrocław – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Maria Wykowska, dr inż. AGH 

 Tomasz Dąbrowski, Warszawa

Krystyna Dąbrowska, Warszawa,

Bogusława Jankowska, Warszawa

Antoni Brenk, inż mechanik

Joanna Kotlicka, dr, Łódź

 Stanisław Sitarski, mgr

Marzena Ryskala

Piotr Lewandowski

Marek Jan Chodakiewicz, Academic Dean and Professor of History, The Institute of World Politics, Washington, DC

Jacek Kołodziej, dr inż., AGH Kraków

Przemysław Wojtaszek, prof. dr hab., Wydział Biologii UAM

Ewa Niewiara, dr AGH

Małgorzata Mejer

Joanna Stefanska

Henryk Lasota, dr hab. inż., doc. Politechniki Gdańskiej

Renata Rusek-Kowalska, dr, UJ

Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, dr,  Instytut Technologii Drewna Poznań

Anna Kosiek, mgr inż.,specjalista nauk.-techn. Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie

Mirosława Mołotkin-Dopierała, mgr historii, Poznań

Anna Broda

Magdalena Wardyń

Joanna R. Pieńkowska, dr, UAM

Bożena Ptak – poetka, nauczyciel

Nowosad Andrzej, dr, UAM

Andrzej Horowski, mgr chemii, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Lucyna Mrówczyńska, dr, Wydział Biologii UAM

Hanna Piotrowicz, mgr, UAM

 Ewa Męczyńska, Mgr ekonomii,  Warszawa

Ryszard Piotrowicz, dr, UAM   

Danuta Piwowarska, dr UJ

Anna Sukiennik

Jadwiga Wator

Aleksandr  Kochańska – Dziurowicz,prof. SUM

Wiesław Sagan

Jerzy Godwod.Warszawa

Grzegorz Michalski  i dawni członkowie pierwszej Solidarności  http://www.zolnierzesolidarnosci.webs.com

 Krystyna Górzyńska

Paweł Tonderski

Jacek Zarzycki , lekarz dentysta

Andrzej Śmiech, Trójmiasto

 Andrzej  Musielak 

Piotr Ługowski

Witold Tyborowski, historyk, dr UAM

Tomasz Gędłek

Artur Timofiejew dr hab. prof. nadzw. UMCS

Michał Stosiak, dr, Wrocław

Grzegorz Jedlikowski

Andrzej Pisowicz, prof.dr hab., UJ

Paweł Sobczyński, Dr Hab.

Magda Zarzycka

Wiesław Olek, dr hab. inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Malgorzata Wojtkowska, dr,  UAM Poznan

Marek Koscielecki, dr,  The Open University of Hong Kong, Ho Man Tin, Kowloon, Hong Kong.

Marceli Koralewski dr hab prof UAM

Danuta Jabłońska

 Franciszek Kasprzykowski , dr hab., Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Piotr Sitek, Wrocław

Witold Domogalla, dr

Ewa Koralewska, mgr inż.

Marek Siedlecki

Jolanta Kępka – informatyk

Waldemar Moliński, Profesor dr hab

Barbara Piłacińska dr hab. UAM

Jerzy Michalik, dr n. biologicznych

Katarzyna Tarnawa, studentka

Krystyna  Kolatorska,  lekarz  dentysta,  Akademia  Rolnicza,  Poznan

Andrzej  Kolatorski  (byly  przewodniczacy  Krajowej  Komisji  Koordynacyjnej ,                          Pracownikow  Lotnictwa  Cywilnego  pierwszej  „Solidarnosci”),  inżynier,  Akademia  Rolnicza,  Poznań

 Ewa Vignes

Stefan Jr Marszewski

Ewa Kostka

Włodzimierz Łukomski, Częstochowa

Robert Brucki 

Urszula Rybicka

Marek Kosowski, Zurych

Wieńczysław Nowacki

Marek Mariusz Tytko, dr, UJ, Kraków

Albina Bielska, mgr filologii polskiej 

 Joanna Urbanska

Józef Misiek, dr hab., prof. UP w Krakowie

Wanda Jagieluk

Zbigniew Bieniek

Bogumił Kubiak, inż.

Jerzy Jaśkowski MD.PhD.MS, Główny Moderator FRECH

Alicja Ormanin-Grudkam,  uczestniczka pierwszej Solidarności w Stoczni Gdańskiej 1980 r.

Violetta Sasiak

Elżbieta Dojlido-Zimak lekarz medycyny Warszawa

Jan Edmund Zimak dr n farmaceutycznych Warszawa 

Jarosław Kordus

Andrzej Dajewski

Ryszard Szram – technik mechanik

Jerzy Gajdus,dr,  Uniwersytet Gdański

 Jerzy Zerbe, dr n. chemicznych  

 Wojciech Kopciński,reżyser, pisarz,Altenkunstadt/Niemcy

Henryk Manteuffel, prof.

Andrzej Musielak

Anna Trawińska-Musiałek

Juliusz Ciechanowski

Elżbieta Ciechanowska

Stanisław Nawrocki

Edward Janusz, mgr inż.

Karol Sauerland, prof. dr hab.

Justyna Wróblewska, mgr UG

Andrzej Fic

 Andrzej Tatkowski, dr, em. nauczyciel akademicki

Angelo Grząślewicz

Ireneusz Benikas, radca prawny

Roman Dambek, mgr inż.,Gdynia

Jerzy Grębski, dr med.

Maria Nowak-Grębska, mgr. inż.

Krzysztof Weiss, Dr hab. inż., emeryt

Małgorzata Czornik mgr inż.

Tycjan Czornik -uczeń Szkoły podstawowej

Mieczysław Białas, dr inż., PG, Gdańsk

Stanislaw Komorski, Sekretarz Zwiazku Organizacji Polskich w Szwajcarii

 Jerzy Urbański  

HenrykTritt, prof. zw., Akadenia Muzyczna Poznan  

 Maryla Topczewska-Metelska

Henryk Ratajkiewicz dr UP Poznań

Jadwiga Prokop, psycholog 

Zofia Śpiewak, mgr psychologii

Roman Gdaniec, emerytowany pracownik Stoczni Gdańskiej

Jadwiga Gdaniec, 

 Zofia Gdaniec

Wanda Różycka-Zborowska -reżyser filmowy 

 Anna Janeczko, dr inż.,naukowiec

Marian Plewko Wrocław

Tomasz Zborowski, Inżynier

Grazyna Plawska wiezien polityczny

Andrzej Ducher, Technik elektryk.
Piotr Grzywa

Krzysztof Patok, nauczyciel (Historia, Wychowanie Fizyczne) Niemcy  

 

Lista podpisów członków i sympatyków Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej   

Danuta Kułaga   

 Małgorzata Tochowicz

Renata Pogorzelska

Kinga Barańska   

Lidia Skubik

Janina Otęska

Krystyna Jaworska

Alicja Kruczek

Monika Stockhausen

Mirosław Boruta

Bolesław Małecki

Anna Sikorska-Kupiec

Jan Załuczkowski

Grażyna Gregorowicz

Elżbieta Maria Szymczyk

Stanisława Durkocz

Barbara Becker

Elzbieta Alscher

Eugenia Sędzimir

Jadwiga Mańkowska-Jurczak

Stanisław Drzabożyński

Mieczysław Marek Michno  

Maria Strojek  

Ryszard Kapuściński

Jerzy Tochowicz

Barbara Pacura

Komentarzy 386

 1. Uważam że nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zmierza do politycznego ocenzurowania działalności IPN. Oświadczenie popieram w całej jego treści.
  Roman Baraniecki

 2. Oświadczenie popieram. Stefan Sokołowski, prof. dr hab., Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, WCh., UMCS, Lublin

 3. Panie Józefie,

  Ja tego nie podpiszę. Miała być reforma nauki, nie? A to jest politykierstwo 😦

  Nie rozumiem, kogo przed czym trzeba bronić 🙂

 4. Te działania przedstawicieli władz,y z nadania jednej partii, przypominają czasy PRL. Ubezwłasnowolnianie społeczeństwa staje się faktem. Tylko czy my to musimy dalej tolerować?
  Komorowski powinien stanąć, wraz z kilkoma jeszcze kolegami z rządu, przed Trybunałem Stanu.
  Za to co teraz zrobił i za dawne sprawki z WSI.

 5. Popieram treść oświadczenia w całej rozciągłości. Postępowanie marszałka Komorowskiego uważam za wysoce nieetyczne i sprzeczne ze standardami politycznymi demokracji.

  Zbigniew Bereszyński

 6. Zgadzam się z treścią oświadczenia i protestuję przeciwko podpisaniu ustaw o nowelizacji IPN przez pana Komorowskiego p/o prezydenta, który nie zrzekł się członkowstwa partii PO.

  Andrzej Myc
  Research Assistant Professor

 7. Oświadczenie popieram. Musimy sprzeciwiać się działaniom ludzi niegodnych (jak Komorowski z PO i WSI) prowadzącym do upadku Polski. Jerzy Stolfa, mgr inz. automatyk

 8. To oczywiste ! Zgadzam się z treścią oświadczenia i protestuję przeciwko podpisaniu ustaw o nowelizacji IPN. Niech mi będzie wolno również zaprotestować tu przeciwko działalności rządów koalicji PO – PSL, która jest dla mnie również w sposób oczywisty działalnością anty-polską.
  Tadeusz Sikora

 9. podpisanie tej ustawy o IPN to a. skrajne naduzycie władzy przez p. Komorowskiego b. powrót jdynie słusznej ideologii – całkiem jak z PZPR

 10. Zamach na IPN to zamach na prawdę. Tej prawdy boją się łajdacy. ktorzy pod opiekuńczymi skrzydłami Platformy Obywatelskiej czują się coraz bardziej bezkarni.

 11. Popieram oświadczenie w całości.

 12. Gorąo popieram, ponieważ uważam działalność IPN w dotychczasowym kształcie za nadzwyczaj cenną dla Polski

 13. Goraco popieram !

 14. Popieram oświadczenie

 15. Najpierw zlustrować należy środowisko naukowe. Jak mogą we władzach IPN zasiadać kapusie?
  Uwaga – nowa ustawa zrównuje w prawach, pokrzywdzonych z ich oprawcami – kapusiami!
  Zamach na IPN jest zamachem na polską historię! Będzie ta nowela ustawy, miała też fatalne następstwa w przyszłości Polski opartej na kłamstwie

 16. Powinniśmy wszyscy zapamiętać postępowanie p/o prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w najbliższych wyborach prezydenckich: CZY MY POLACY CHCEMY TAKIEGO PREZYDENTA????

 17. Popieram, bo zabranie Polakom IPN w dotychczasowym kształcie jest celowym odarciem nas z historii.

 18. Historyk, poeta

 19. Publicysta

 20. Popieram.

 21. Zdecydowanie popieram oświadczenie!

  mgr inż. Patrycja Stefańska
  Fizyk, Politechnika Gdańska

 22. W pełni popieram treść oswiadczenia, mając świadomość, jak ważną rzeczą jest, by ludzie władzy i edukujący młode pokolenie byli prawi i wolni od złej peerelowskiej przeszłości.

 23. Podpisanie tej ustawy przez Marszałka Komorowskiego potwierdza tylko wcześniejsze przypuszczenia, że z historyczną prawdą nie jest mu po drodze. Odpowiedzialni wyborcy powinniu o tym pamiętać, bo obawiający się prawdy pwonni być trzymani z dala od urzędów państwowych

 24. Ustawa o nowelizacji IPN została przeprowadzona przez PO przy udziale PSL i SLD wbrew opinii publicznej, wbrew apelom środowisk naukowych , niepodległościowych i kombatanckich.

  Apele, opinie w obronie IPN zgromadzone sa tutaj

  http://blogmedia24.pl/node/20087

  W pełni popieram treść oświadczenia

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  Elżbieta Szmidt

 25. Popieram oświadczenie. Z przykrością obserwuję jak PO coraz bardziej psuje polską demokrację.

 26. W pełni popieram treść oświadczenia.

 27. Popieram oswiadczenie.
  Narod powienien zapamietac i przy wyborach wystawic ocene,rzadowi Tuskowi i PO.
  Brawo Akademicy poznanscy.
  Pozdrawiam serdecznie.

 28. PO wpisuje się w działania komuchów, którzy zawsze bronili zbrojnego ramienia pzpr-u, i Polacy odpowiednio zapłacą im!!!

 29. popieram oświadczenie, niestety p. Komorowski zarówno pracując ze swoją partią nad tą ustawą jak i obecnie ją podpisując dołączył do grona osób zaciekle walczących z ukazaniem prawdy o kapusiach i służalcach PRL, których wielu pozostaje nadal w środowiskach mających wpływ na rozwój naszego kraju; p. Komorowski sprytnie manipulując zasadami demokracji osiąga swój cel nadużywając władzy jaką uzyskał dzięki tragedii z 10 kwietnia, przeciwnicy ujawnienia prawdy będą teraz mogli za pomocą swych przedstawicieli w IPN dokończyć dzieła SB w niszczeniu dokumentów udowadniających świństwa ich samych oraz ich kolesi , dr Jacek Sawicki

 30. Popieram
  dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL

 31. Popieram

 32. W pełni popieram treść oświadczenia

 33. Zdecydowanie popieram oświadczenie.
  Podpisana nowela ustawy o IPN zmierza do likwidacji jej niezależności i nie może mieć miejsca w państwie pretendującym do standardów demokratycznych.

 34. Po panu Komorowskim nie spodziewałem się niczego dobrego. Jest taki,jak cała jego partia,wywodząca się z Magdalenki (po przepoczwarzeniach UD-KLD-UW-PO): zwyczajny „totalniak”,wyznawca twardej „udokomuny”,a ponadto jak go określił Płażyński – arogant. Moim zdaniem,wyjątkowo bezczelny i za nic mający opinię społeczną.POPIERAM OŚWIADCZENIE – prof.dr hab. Zbigniew Żmigrodzki

 35. Popieram oświadczenie

  Anna Żukowska-Maziarska, tłumacz

 36. popieramy oświadczenie

 37. Popieram.
  Paweł J. Rajda, dr inż., AGH

 38. W pelni popieram to oswiadczenie.

 39. Popieram treść oświadczenia.Zamach na IPN to zamach na prawdę.W tych dniach musimy spojrzeć prawdzie w oczy.Największe zagrożenie dla naszej wolności i pomyślności ,płynie od tych,co psują polską demokrację. „JAKI MARSZAŁEK TAKI p/o PREZYDENT”

 40. popieram

 41. Popieram treść oświadczenia.

 42. Popieram treść oświdczenia.

 43. Tak podpowiada uczciwość, elementarna przyzwoitość. – Leszek Długosz, obywatel

 44. Popieram oświadczenie

  Kazimierz Napiórkowski, fizyk

 45. Popieram oświadczenie.
  Wojciech Rypniewski, prof. dr hab., PAN

 46. W pełni popieram to oświadczenie.

 47. W pełni popieram powyższe oświadczenie.
  prof.Jacek Błażewicz, czł. koresp. PAN
  Politechnika Poznańska

 48. Popieram oświadczenie.

 49. Popieram oświadczenie.

 50. popieram oświadczenie i dzialania, które zagwarentują IPN niezależność.

 51. Popieram oświadczenie.

 52. IPN to jedna z nielicznych instytucji o których można powiedzieć, że są niezależne od obecnie rządzącej ekipy PO i układu politycznego znanego jako „salon”. Brońmy IPN, który tylko jako niezależna instytucja, będzie mógł realizować trudną misję „stanięcia w prawdzie”.

 53. Niniejszym i ja kreślę się pod tą odezwą.

 54. Popieram z całą stanowczością oświadczenie i wszelkie działania, które zapewnią IPN niezależność!

 55. całkowicie popieram oświadczenie. Pan Komorowski nie ma mandatu społeczeństwa na kluczowe decyzje. W tym przypadku to partyjna manipulacja
  Adam Babula dr, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

 56. popieram
  julian srebrny dr fizyk Uniwersytet Warsawski

 57. lekarz medycyny Małgorzata Stryjska
  Popieram treść oświadczenia

 58. Popieram i podpisuję oświadczenie w sprawie IPN.

 59. W całości popieram oświadczenie o IPN

 60. Drodzy Państwo
  Szczerym sercem (choć bardzo obolałym po ostatnich wydarzeniach) podpisuję się pod oświadczeniem w sprawie IPN-u.
  dr hab. Kazimierz Nowosielski – prof. UG, pisarz

 61. popieram

 62. Popieram oświadczenie i z przykrością konstatuje, że nie jesteśmy, Polacy, w stanie skutecznie wpływać na politykę. To przykre…

 63. Całkowicie popieram to oświadczenie!
  prof. zw. dr hab. Elzbieta Wesołowska, UAM

 64. Popieram

  Michał Banaszak, dr hab., UAM

 65. W pełni popieram oświadczenie
  Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki

 66. Popieram. Bogumiła Dziurawiec

 67. Popieram oświadczenie…

 68. Popieram oświadczenie w sprawie IPN-u. To jest haniebne i szkodliwe dla Polski, co robi PO z ustawą o IPN.
  Stanisław Brzozowski

 69. Popieram oświadczenie w sprawie IPN.

 70. Jestem przeciw ustawie o IPN w wydaniu PO.

 71. Popieram apel w sprawie ustawy o IPN. Prawda i tak zwycięży.

 72. Nie pozostaje nic innego jak podziekowac autorom listu za podjecie inicjatywy i ja poprzec.

  Tadeusz Wroblewski, dr, Uniwersytet Kalifornijski – Davis

 73. Prawda nawet najgorsza jest lepsza niż kłamstwo.
  Popieram oświadczenie.

 74. Popieram oświadczenie w sprawie IPN

 75. Prawda nawet najgorsza jest lepsza niż kłamstwo.
  Popieram oświadczenie.
  Józef Brzozowski

 76. Haniebne zamachy na IPN muszą być napiętnowane, tym bardziej, że robią to ONI.
  Tak, musi powrócić do oficjalnego obiegu podział na MY i ONI, taka jest rzeczywistość i o niej musimy otwarcie i głośno mówić.

 77. W pełni popieram protest.
  Przeciwnikom wolności słowa, wolności badań,
  niezależności IPN – słowa z IV części Dziadów pod rozwagę:
  Ten drugi, mniejszy, czarny i pękaty,
  Był książek głupim cenzorem
  I przelatując sztuk nadobne kwiaty,
  Oczerniał każdą piękność, którą tylko zoczył,
  Każdą słodkość zatrutym wysysał ozorem
  Albo przebijał do ziemi środka,
  I nauk ziarno z samego zarodka
  Gadziny zębem roztoczył…

 78. Dziękuję inicjatorom za napisanie tego oświadczenia.
  W pełni je popieram, Danuta

 79. W pełni popieram treść oświadczenia.

 80. Oświadczenie z całą mocą popieram ,Lidia Dudziak mgr politolog Radna m.Poznania przewodniczaca Komisji Oświaty i Wychowania

 81. Dziękuję za inicjatywę. Popieram oświadczenie

 82. Dziękuję za wyczerpujące i stosowne sformułowanie tego protestu. W całości popieram

 83. Popieram oświadczenie w sprawie IPN-u

 84. Popieram oświadczenie.

 85. Podpisanie przez Marszalka nowelizacji ustawy o IPN godzi w postawowe prawa i zasady demokratyczne.
  W pelni popieram tresc oswiadczenia.

 86. Popieram protest z całą mocą. Boję się, że ktoś, kto boi się prawdy, może zostać prezydentem.

 87. Popieram

 88. Popieram

 89. Popieram

 90. popieram

 91. Popieram

 92. Podpisanie przez marszałka sejmu ustawy o IPN, stanowi nieliczenie się ze standardami i regułami życia
  w demokratycznym państwie, wykorzystanie tragicznego zdarzenia i przejęcie funkcji głowy państwa poza trybem obowiązującym w demokratycznym państwie do realizacji
  interesu partyjnego ugrupowania, uciekanie od prawdy budzi uzasadnione wątpliwości Polaków.

 93. Podpisuję się pod apelem
  dr hab. Marek Kazimierz Barański, prof. UKSW

 94. Popiieram…

 95. Popieram oświadczenie. Decyzja Pana Marszałka to zmarnowana szansa na odnowę demokracji, której istotą jest m.in. zdolność do samograniczenia się

 96. Podpisanie ustawy przez B. Komorowskiego to haniebny akt żerowania na śmierci przeciwnika politycznego. Akt ten nie mieści się w standardach ludzi kultury i honoru i zmierza do fałszowania polskiej historii. Popieram protest.

 97. Podpisuję się pod apelem. Dr Tadeusz Dziuba, wojewoda wielkopolski w latach 2006-2007.

 98. Należy protestować przeciwko wszystkiemu co jest szkodliwe dla naszej Ojczyzny. Oświadczenie wpisuje się w tą filozofię myślenia. Dziękuję Autorom za inicjatywę.
  Popieram Oświadczenie.

 99. Popieram oświadczenie, bo warto powstrzymać się od stawiania na swoim za wszelką cenę, zwłaszcza gdy zabrakło Lecha Kaczyńskiego, Janusza Kurtyki, rzecznika praw obywatelskich i kilku wybitnych świadków historii..

 100. Oświdaczenie w pełni popieram.

 101. Popieram zdecydowanie

 102. W pełni popieram treść listu.
  Grzegorz Musiał, dr hab., Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 103. popieramy

 104. Popieram apel. „Nowelizacja” Ustawy o IPN jest otwarciem drzwi do manipulowania historią najnowszą i współczesną.
  Inicjatorzy takiej „nowelizacji” nie bójcie się. Prawda Was mimo wszystko wyzwoli. Każdy może świętym być.

 105. Oświdaczenie w pełni popieramy.

 106. Oświadczenie popieram.
  Witold Korona, geolog

 107. Popieram!

 108. Popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu.

 109. Oświadczenie w pełni popieram.

 110. popieram

 111. Roman Rumian, dr inż., Katedra Elektroniki AGH w Krakowie
  Zdecydowanie popieram oświadczenie o szkodliwości nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 112. Jeśli już wcześniej nie poparłem, to teraz czynię to z całym przekonaniem

 113. Popieram protest

 114. W pełni popieram treść oświadczenia,
  dr Hanna Langner-Matuszczyk, emerytowana adiunkt Politechniki Wrocławskiej

 115. Popieram !!!

 116. W pełni popieram oświadczenie.
  Żądania wyrażone w tym oświadczeniu zawierają minimalne wymagania,
  prof. dr hab. Włodzimierz Waliszewski, Łódź

 117. Jako działacz pierwszej, autentycznej „Solidarności” i ówczesny delegat Regionu Gorzów Wlkp. na I Krajowy Zjazd Delegatów, represjonowany przez SB, a także rozpracowywany przez enerdowską Stasi – popieram w pełni inicjatorów oświadczenia. Protestuję również przeciwko wszelkim działaniom polityków zmierzających do tego, aby Instytut Pamięci Narodowej przestał praktycznie spełniać misję, dla której został powołany, a dysponentami jego zasobów archiwalnych mieli być znów funkcjonariusze dawnych i obecnych służb specjalnych wraz ze swoimi jawnymi i tajnymi współpracownikami.

 118. W pełni popieram.

 119. W pełni popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
  mgr inż. Marek Kaszubski prywatny przedsiębiorca

 120. Popieram oswiadczenie Pan Komorowski ,nie mial prawa jej podpisywac .Dziekuje za wspanialych Polakow ,ktorym jest dobro Naszej Ojczyzny .Jeszcze Polska nie Zginela .

 121. Popieram

 122. Musimy byc razem by ratowac Ojczyzne przed takimi politykami co prywate stawiaja ponad wszystko. Popieram protest w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Jaroslaw Kaczynski jako prezydent, ratunkiem przed samowola PO.

 123. Jako wiezien polityczny skazany na najwyzszy wyrok w stanie wojennym (10 lat) stwierdzam, ze nie walczylismy wowczas o taka Polske, jaka nam chce zaproponowac p.Komorowski. Dlatego uwazam, ze wszystkie demokratyczne sily w naszym kraju powinny zmobilizowac sie, jak jeszcze nigdy dotad, aby odsunac PO od wladzy i doprowadzic do wywalczenia Polski naprawde niezaleznej, demokratycznej i sprawiedliwej.
  Podpisuje sie pod ta petycja cala dusza
  Ewa Kubasiewicz-Houee

 124. popieram

 125. Narodem bez pamięci można manipulować.
  A także można tworzyć nowe „białe plamy” w jego historii.
  Popieram.

 126. Oświadczenie popieram.
  dr Agnieszka Kurnik, WSFP „Ignatianum”, Kraków

 127. Popieram.

 128. dr biologii, UAM Poznań
  Popieram list.
  Tylko kto przyjmie i sprawdzi te oświadczenia lustracyjne?

 129. popieram list
  dr hab. prof. UJ Maciej Urbanowski

 130. Popieram.

 131. Popieram treść oświadczenia
  Jarosław Jarzewicz, dr hab., prof. UAM Poznań

 132. Popieram.
  dr hab. Kinga Maciuszak, Instytut Filologii Orientalnej UJ

 133. Popieram list. Jeremi Rychlewski, dr inż., Politechnika Poznańska

 134. Popieram, procedura lustracji powinna być precyzyjniej okreslona.

 135. Popieram.

 136. Całkowicie popieram podjęte działania

 137. Popieram oświadczenie
  Romuald Szeremietiew, dr hab. prof. KUL
  Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli

  .

 138. Popieram oświadczenie o szkodliwości nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 139. Nowelizacja ustawy o IPN podpisana przez p/o Prezydenta jest szkodliwa dla tej instytucji – nie dziwię się, że p.Komorowski podpisał ale z całego serca protestuję przeciwko takiemu postępowaniu.

 140. UAM Poznań. Popieram.

 141. Popieram

 142. Wrocław
  Jak można z największej powojennej tragedii narodowej wyciągać polityczne korzyści dla swej partii i popleczników. Bronisławowi Komorowskiemu nie wolno było podpisywać nowelizacji ustawy o IPN.

 143. Popieram oświadczenie.

  Andrzej Skumiel, prof. UAM dr hab. inż.
  UAM, Wydział Fizyki

 144. popieram

 145. Popieram oświadczenie

 146. Tak własnie myślę!

 147. Popieram oświadczenie.

 148. dr hab. Piotr Chlebowski, KUL, historyk literatury, norwidolog
  Popieram oświadczenie!

 149. W pełni popieram oświadczenie.

 150. Dr Krzysztof Pasierbiewicz, pracownik naukowy AGH, pisarz, tłumacz.

 151. Popieram oświadczenie.

 152. Popieram oświadczenie.

  Dr Krzysztof Pasierbiewicz, pracownik naukowy AGH, pisarz, tłumacz.

 153. Oświadczenie w pełni popieram

 154. Oświadczenie popieram.

 155. Waldemar Żyszkiewicz, publicysta, poeta, Warszawa;
  zdecydowanie to oświadczenie popieram!

 156. Popieram!

 157. Popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 158. Walczmy konsekwentnie i mocno o prawdę historyczną,
  gorąco popieram tę akcję;
  gratuluję Wszystkim, którzy poparli oświadczenie, odwagi, wielkiego serca i ducha by dążyć do prawdy

 159. Gorąco popieram niniejszy apel kierowany do kandydatów do ciała elektorskiego oraz kandydatów do Rady Programowej IPN, aby złożyli oświadczenia lustracyjne. Tylko osoby charakteryzujące się nienagannym i uczciwym postępowaniem wobec własnej rodziny i innych ludzi oraz uczciwą i odpowiedzialną służbą dla dobra kraju powinny mieć moralne prawo wyboru elektorów i kandydatów do władz IPN, instytucji, której zadaniem jest poznanie i wyświetlanie prawdy o historii i losach naszej ojczyzny. Podpisana przez Marszałka B. Komorowskiego nowelizacja Ustawy o IPN praktycznie uniemożliwia pełnienie przez Instytut Pamięci Narodowej misji, do której został powołany. Jest sytuacją amoralną, aby dostęp do jego zasobów archiwalnych mieli znowu funkcjonariusze dawnych i obecnych służb specjalnych.

 160. Popieram oświadczenie

 161. Ta ustawa to zamach na IPN. Zgodnie z obietnicą przedwyborczą pana Tuska o przywróceniu normalności ta normalność powróciła. Szkoda, że ta bolszewicka kiedy też Polakom nie dane było poznać prawdę.

 162. W pełni popieram.

 163. W pełni popieram protest i oczekuję na wycofanie się p.Komorowskiego z podpisu, którego nie miał prawa złożyć pod nowelizacją ustawy o IPN jako szkodliwą dla Polski.

 164. Kapral Komorowski posłusznie wykonuje polecenia Tuska, bo obaj mają w tym własny interes. Informacje o początkach ich działalności dziwnie uzasadniają ich poczynania takie jak obalenie rządu Olszewskiego czy próba niezgodnego z prawem dotarcia do protokołu z likwidacji WSI. W pełni popieram oświadczenie.

 165. Popieram

 166. W pełni popieram oświadczenie.

 167. Popieram protest, uważam że p. Komorowski podpisując nowelizację ustawy o IPN działa wbrew zasadzie dążenia do poznawania prawdy. Ponadto wytworzy się sytuacja amoralna, kiedy funkcjonarusze dawnych ale i obecnych służb specjalnych będą mieli dostęp do akt IPN

 168. Popieram oświadczenie.

 169. Popieram protest – mgr Jakub Brodacki, Muzeum Historii Polski

 170. Popieram protest. Tak powinien zrobić każdy przyzwoity Polak.

 171. Popieram oświadczenie

 172. Popieram

 173. Popieram Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN.

 174. popieram oświadczenie

 175. Popieram oświadczenie

 176. Popieram oświadczenie

 177. Popieram oświadczenie.
  IAiE PAN Wrocław

 178. Popieram protest. Dr nauk techn. inż. Politechnika Łódzka

 179. Popieram petycję. IPN stanowi dla mnie jedną z niewielu instytucji rzetelnie traktujących swą misję, nie będącą na usługach tych, co chcą zatrzeć prawdę w imię bezkarności osób „słusznych” a zarazem brukania osób „niesłusznych”. B. Galiński

 180. Popieram oświadczenie

 181. Popieram oświadczenie

 182. popieram oświadczenie

 183. Popieram protest

 184. Bogusław Broda, dr hab., Uniwersytet Łódzki;
  popieram

 185. Popieram. Szacowny Instytut i historię trzeba ratować przed zakłamaniem.

 186. Zdecydowanie popieram oświadczenie, gdyż chcę Polski sprawiedliwej w której będzie wiadomo kto kim jest i kto kim był

 187. Gorąco popieram i zachęcam innych do poparcia.
  Za długo dobrze się mają wszelkiej maści kapusie i zdrajcy – najwyższy czas odsunąć ich i ich poleczników od władzy.

 188. Popieram

 189. Popieram treść oświadczenia w całości. Dziekuję Autorom za napisanie listu. uważa, że nowelizacja ustawy o IPN zmierza do upolitycznienia jego działalności i jest szkodliwa dla naszej Ojczyzny.

 190. Przeglądam dokumenty IPN w Poznaniu i wiem jak bardzo jest potrzebna ta instytucja po to, aby uzdrowić m.in. społeczność akademickąi naukową. W pełni zgadzam się z przedstawioną inicjatywą obrony nieależności IPN od polityków, dlatego dołączam swój podpis.

 191. Dołączam swój podpis w tej sprawie

 192. W pełni popieram inicjatywę obrony IPN.

 193. Popieram.

 194. Popieram. Oto abusurdalne rozumowanie przeciwniów lustracji: jeśli niechlubna przeszłość nie ma znaczenia, i lustracja jest niepotrzebna, to dlaczego byli współpracownicy tak bardzo boją się przyznać i ujawnić.

 195. Apeluję o jak najszersze propagowanie tego listu! Podpisuję obiema rękami, ponieważ jestem emerytką UJ – tej „niszowej” przechowalni tajnych i jawnych współpracowników SB

  Barbara Mękarska, dr, emerytka UJ

 196. W pełni popieram protest. Nowelizacja ustawy w tej formie jest haniebna.

 197. Dołączam swoje poparcie.

 198. Popieram

 199. popieram

 200. dr Wiesław Ratajczak, Poznań
  popieram

 201. Bronisław Pura prof.dr hab.Politechnika Warszawska
  Popieram protest.

 202. Popieram protest

 203. Jerzy Ciesiołka, prof. dr hab., PAN
  Popieram

 204. Popieram

 205. Popieram protest.
  Bronisław Pura prof.dr hab.Politechnika Warszawska

 206. Proszę o dopisanie mnie do listy sygnatariuszy, choć nie jestem naukowcem a reżyserem.IPN w rękach polskich patriotów to to szansa na odbudowanie od lat niszczonej tożsamości narodowej. IPN powstał za czasów Kieresa jako instytucja antypolska. Jej głównym zadaniem było poparcie kłamstwa Grossa o Jedwabnem a w konsekwencji wyłudzenie od Polski 65 miliardów USD.potem elementy patriotyczne rozpoczęły bój o przejęcie Instytutu na stronę prawdy historycznej. Ustawa jest próbą powrotu do sytuacji wyjściowej.Marszałek Komorowski w niedawnej wypowiedzi wzdychał do czasów IPN Kieresa. Czyż trzeba więcej?Bohdan Poręba.

 207. Popieram protest

 208. Popieram. Politycy, szczególnie tacy, jakich dziś mamy, nie powinni rządzić nauką

 209. Maria Korytowska, prof. dr hab., UJ

 210. Popieram protest

 211. Popieram protest

 212. Popieram PROTEST

 213. Popieram protest

 214. Popieram protest. Należy chronić obecny IPN, przed wprowadzeniem cenzury politycznej.

 215. Siły wrogie Polsce chcą opanować Nasz Kraj. Jest nas wielu. Musimy sie łączyć i bronić Niepodległości.

 216. Goraco popieram! Podpisywałam juz protesty przeciwko wejsciu w życie tej ustawy. Niestety została podpisana przez pana Komorowskiego.

 217. matematyk / informatyk, Wrocław

  Popieram

 218. Paweł Daniluk, mgr, Wydział Fizyki UW

 219. W pełni popieram protest.

 220. Popieram oświadczenie.

 221. Popieram: Anna Serafin, mgr Ostrów Wielkopolski

 222. Popieram protest

 223. Popieram protest. Insytucja ta jest potrzebna aby agenci i ich opiekunowie nie tworzyli zafałszowanej historii jak zaPRL-u.

 224. Oczywiście popieram. Arogancja władz zaczyna przypominać czasy PRL.
  dr hab. Marek Czachor, profesor Politechniki Gdańskiej.

 225. w pełni popieram oświadczenie.

 226. popieram

 227. Popieram protest przeciw nowelizacji ustawy o IPN.
  Jan Cieśliński, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki.

 228. Zdecydowanie przyłączam się do protestu

 229. Popieram zdecydowanie protest

  Marian Józef Surma
  dr n. przyr. (biofizyk)
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 230. Popieram protest.

 231. Popieram protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN uchwalonej przez PO i podpisanej przez Komorowskiego.

 232. Popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 233. Popieram protest: Zygmunt Korus, Klub „GP”, Chorzów

 234. popieram protest
  dr inż. Jacek Duda Politechnika Lubelska

 235. popieram protest

 236. Popieram protest

 237. Popieram oświadczenie z głębokim przekonaniem.

 238. popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Adrianna Garnik, studentka

 239. Gorąco popieram !!!

 240. popieram jak najbardziej.

 241. Popieram Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

 242. Popieram Oświadczenie i zawarte wnim żądanie
  lustracji osób wybierających i wybieranych
  do władz IPN

 243. popieram Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

 244. Popieram w całej rozciągłości Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o IPN.

 245. Popieram treść oświadczenia.

 246. Marcin Mielecki, mgr, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 247. Popieram Oświdczenie i jestem coraz bardziej zniesmaczony zachowaniami Pana Komorowskiego.

 248. Popieram Oświadczenie i jestem coraz bardziej zniesmaczony postępowaniem Pana Komorowskiego.

 249. Protest jest słuszny i godzien poparcia!
  Cezary Nowicki, reżyser, Kraków

 250. Podpisuję się pod treścią oświadczenia.

 251. Wojciech Kucewicz, dr hab. inż., AGH Kraków

 252. Zgadzam się z treścia oświadczenia i gorąco opieram tę inicjatywę.

 253. Popieram oświadczenie
  w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej!

 254. Małgorzata Łośko, mgr UAM Poznań
  Popieram oświadczenie
  w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej!

 255. Popieram oświadczenie i protest w sprawie podpisania nowelizacji ustawy o IPN .

 256. Uniwersytet Łódzki

 257. Popieram Oświadczenie!!!

 258. Popieram oświadczenie poznańskiego środowiska naukowego z dnia 02.05.2010
  w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

 259. Popieram oświadczenie w sprawie podpisania nowelizacji ustawy o IPN.
  Uważam, że zmieniona ustawa spowoduje upolitycznienie IPN i zablokuje lustrację

 260. POPIERAM!!!

 261. popieram!!!

 262. Popieram oświadczenie i protest w sprawie podpisania nowelizacji o IPN

 263. popieram

 264. Zbigniew Gajek, doc. dr hab. nauk fizycznych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

 265. popieram.

 266. Wybieram IPN , zamiast INP(O) , czyli Instytut Nieprawdy Platformy (Obywatelskiej)

 267. Popieram

 268. Zgadzam się z treścią , stanowczo popieram !!!!!!!!!!!!!

 269. popieram

 270. popieram

 271. W pełni popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, opublikowane 2 maja 2010 roku.

 272. Stanowczo popieram.

 273. Popieram

 274. Od dnia 10 kwietnia polski rząd razem z premierem mataczą i nie ujawniają prawdy. Robią wszystko, aby jak najszybciej oddalić od siebie odpowiedzialność. Ale niestety tego z siebie nie zdejmą.
  Wzywam pana Tuska i jego ekipę do natychmiastowej dymisji.

 275. Z całego serca i rozumu popieram!

 276. Popieram w pełni. Nowelizację trudno traktować inaczej, niż w kategoriach próby sparaliżowania tej stosunkowo młodej, a już zasłużonej instytucji.

 277. Marek Jan Chodakiewicz, Academic Dean and Professor of History, The Institute of World Politics, Washington, DC

 278. Popieram

 279. W pełni popieram

 280. W pełni popieram protest.

 281. Popieram

 282. Popieram protest. Nowelizacja ustawy o IPN prowadzi do uzależnienia od partii, która chciałaby, by broń Boże nie wydało się jak dalece jest przesiąknięta dawną agenturą, jak sprzedaje się po kawałku tę Polskę, za którą inni życie oddawali. IPN zasłużyła się w badaniu i odkrywaniu najnowszej historii Polski, w pokazywaniu nam bohaterów, których najpierw fizycznie skazywano na karę śmierci, a potem na karę zapomnienia – patrz choćby rotmistrz Pilecki. A przecież jest jeszcze tyle do zrobienia. Obudź się Polsko!

 283. Wstrząśnięty wymową nowelizacji ustawy o IPN, przyłączam się do protestu.

 284. W pełni popieram oświadczenie.

 285. Popieram oświadczenie.
  Ile lat jeszcze minie i ilu ludzi trzeba odsunąć od władzy aby można żyć w wolnej Polsce?

 286. W pełni popieram oświadczenie. Jestem przeciwna „majstrowaniu” przy ustawie o IPN dokonywanym w imieniu przestępczej agentury, która wciąż stoi na przeszkodzie odzyskaniu suwerenności, godności przez nasz kraj i która wciąż pragnie zakłamywać historię i zatruwać ludzkie umysły.

 287. Popieram treść oświadczenia.

 288. Popieram oświadczenie i dziękuję inicjatorom tej akcji.

 289. Goraco popieram.

 290. popieram.

 291. W pełni popieram!

 292. Popieram oświadczenie i protest w sprawie podpisania nowelizacji o IPN

 293. POPIERAM

 294. Popieram.

 295. Popieram ten protest

 296. W pełni popieram protest

 297. My dawni członkowie pierwszej Solidarności popieramy protest

 298. Stanowczo popieram.

 299. Popieram, cała moja rodzina popiera ten protest.
  IPN jest naszym polskim ryngrafem rycerskim, który broni naszego polskiego serca oraz naszej polskiej duszy. Naród bez poznania swojej historii zginie, Polacy nigdy do tego nie powinni dopuścić! Jestem przekonany, że w tym przypadku tak właśnie będzie.

 300. w pełni popieram ten protest

 301. Popieram protest przeciwko podpisanej ustawie przez p.o. B. Komorowskiego

 302. historyk, dr UAM

 303. popieram Państwa protest. Ta szkodliwa ustawa godzi bezpośrednio w nasz naród.

 304. Popieram!

 305. Grzegorz Jedlikowski. Popieram oświadczenie

 306. Popieram,
  Andrzej Pisowicz

 307. Popieram to oświadczenie

 308. Podpisuję się pod każdym stwierdzeniem zawartym w tym proteście – podpisanie ustawy przez Bronisława Komorowskiego wbrew protestom i wbrew woli zmarłego prezydenta uważam za oburzające, a samą ustawę za niezwykle szkodliwą.

 309. Gorąco popieram oświadczenie.

 310. Popieram oświadczenie.

 311. Oświadczenie popieram

 312. dr hab. Franciszek Kasprzykowski Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
  Popieram

 313. Popieram oświadczenie.

 314. Gorąco popieram oświadczenie.

 315. Popieram

 316. Popieram oswiadczenie.

 317. Popieram oświadczenie.

 318. Popieram oświadczenie.

 319. Zgadzam się z treścią oświadczenia i je gorąco popieram – podpisanie nowelizacji ustawy o IPN przez Bronisława Komorowskiego uważam za oburzające, a samą nowelizację za niezwykle szkodliwą.

 320. Popieram niniejsze oświadczenie

 321. popieram!

 322. Zgadzam sie z trescia oswiadzczenia i protestuje przeciw nowej bardzo szkodliwej dla IPNu ustawie, ponadto uwazam iz marszalek Komorowski nie bedac demokratycznie wybranym prezydentem zachowal sie nie moralnie podpisujac takowa ustawe.

 323. Zgadzam się z treścią i popieram oświadczenie. To kolejny skandal w wykonaniu peło.

 324. Popieram. IPN= prawda. Najwyższy czas rozliczyć ludzi działających wbrew interesom Polski. Pan Komorowski został p.o.prezydenta, który nadużywa władzy.

 325. Popieram w 100%. Jeszcze Polska nie zginęła…

 326. Popieram oświadczenie

 327. popioeram 100% o$wiadczenie Marek z Zurychu

 328. Zawsze popieram w 100% o$wiadczenia przeciw PO Marek z Zurychu

 329. Oświadczenie popieram.

 330. W całości i bez zastrzeżeń popieram

  Oświadczenie sygnatariuszy z dnia 2 maja 2010 r. protestujące w sprawie nowelizacji ustawy i Instytucie Pamięci Narodwej

  dr Marek Mariusz Tytko, UJ. Kraków, 7 V 2010 r.

 331. Popieram gorąco powyższe oświadczenie.

 332. W pełni popieram oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z dnia 2. maja 2010.

  Józef Misiek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 7.V 2010

 333. Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

 334. Oświadczenie popieram.

 335. Popieram Wniosek i protestuje przeciw decyzji Marszałka Komorowskiego , to nie jest niestety niespodzianką, taka jest przesiąknieta zdradą nasza częśc władzy rządzącej ” po”. . . . .

 336. Oświadczenie zdecydowanie popieram.
  Jerzy Jaśkowski MD.PhD.MS
  Główny Moderator FRECH

 337. uczestniczka pierwszej Solidarności w Stoczni Gdańskiej 1980 r. Ci co nazywają siebie byłymi opozycjonistami, robią Polakom to, co ich poprzednicy!
  Popieram powyższe oświadczenie

 338. popieram zdecydowanie

 339. W pełni popieram treść oświadczenia.
  Podpisanie przez Marszałka nowelizacji ustawy o IPN godzi w postawowe prawa i zasady demokratyczne.
  Dziekuję Autorom za napisanie listu. Uważam, że nowelizacja ustawy o IPN zmierza do upolitycznienia jego działalności i jest szkodliwa dla naszej Ojczyzny.
  Moi Rodzice też pełni popierają treść w/w oświadczenia.

 340. Treść powyższego oświadczenia w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej uzyskuje całkowitą aprobatę mojej osoby. Jednocześnie w sposób zdecydowany potępiam działania przeciwko Instytutowi podjęte przez Komorowskiego

 341. Popieram

 342. popieram powyższe oświadczenie.

 343. Oświadczenie zdecydowanie popieram.

 344. W pełni popieram treść oświadczenia.
  dr Jerzy Gajdus, Uniwersytet Gdański

 345. Hańba! Łapy precz od IPN!

 346. Podpisuje
  henryk manteuffel

 347. Zdecydowanie popieram oświadczenie!

 348. DORZYNANIE ZAKOŃCZONE
  Gazeta Polska

  http://niezalezna.pl/article/show/id/33941

  Podpisanie nowelizacji ustawy o IPN to początek końca swobody badań naukowych dotyczących najnowszej historii Polski… Komorowski pozostał głuchy na apele setek wybitnych Polaków, którzy domagali się, by zostawił decyzje w sprawie IPN prezydentowi wybranemu demokratyczną wolą wyborców….

  Hasło trzecie: „Rada naukowa sprawi, że pieczę nad pracą IPN przejmą najlepsi specjaliści”. Kompletny nonsens. Rada naukowa wyłoni się ze środowiska akademickiego, które nigdy nie poddało się lustracji, czyli ze swej istoty jest przeciwne zasadom stojącym u podstaw Instytutu. To antylustracyjne i faktycznie antyipeenowskie lobby zyska rolę cenzora – będzie kontrolować i wytyczać cele naukowe IPN. Jeśli uzna, iż Instytut powinien przestać zajmować się badaniem choćby agentury komunistycznej w środowiskach naukowych w latach 80., to takich badań nie będzie. I koniec.

  Owa rada zyska również możliwość wysysania pieniędzy z budżetu Instytutu. Będzie bowiem władna finansować badania prowadzone poza IPN. Stanie się przedziwną emanacją Komitetu Badań Naukowych: pozbawianą procedur umożliwiających bezstronne i uczciwe przyznawanie grantów. Mówiąc prostym językiem – rada będzie rozdawać swoim kolegom, wyborcom, pieniądze Instytutu na lewo i prawo, kierując się wyłącznie własnym „uznaniem

 349. Popieram treść niniejszego oświadczenia

 350. Boże miej w opiece kraj nasz Polskę.
  Dopomóż ludziom takim,jak autor w/w oświadczenia,aby dać im siłę w dążeniu do prawdy i jej rozpowszechnianiu.

 351. Popieram !

 352. Prawda, wysoka moralność, uczciwość to nasza tożsamość = niezależny IPN.
  Niezależny IPN jest solą w oku oszustów, ludzi obłudnych bez charakteru i kręgosłupa moralnego, zdolnych się sprzedać i przehandlować najświętsze wartości dla materialnych zysków i zaszczytów.
  mgr inż. Edward Janusz

 353. popieram, prof. dr hab. Karol Sauerland

 354. popieram!

 355. Popieram oświadczenie. Trzeba protestować i walczyć z zalewem podłości, choć chwilami robi sie aż ciemno w oczach wobec skali bezrozumnego zła.
  polskapamiec.wordpress.com

 356. Jestem zdecydowanie przeciwny pospiesznym zmianom prawa i decyzjom kadrowym, zwłaszcza dokonywanym w sytuacji, gdy zakres uprawnień sprawującego dwuwładzę Bronisława Komorowskiego jest niejasny a jego poczucie przyzwoitości wydaje się zawodzić.

 357. Popieram

 358. Popieram

 359. Popieram protest w całej rozciągłości.
  mgr inż. Roman Dambek, Gdynia

 360. popieram protest w/s IPN
  Jerzy Grębski, dr med.

 361. podpisuję się pod protestem dot. IPN
  mgr. inż. chem.

 362. Popieram protest dt.IPN

 363. Popieram protest dt.IPN

 364. Popieram

 365. Walka o prezydenturę z IPN w tle
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100510&typ=my&id=my21.txt
  Poniedziałek, 10 maja 2010, Nr 107 (3733)

  Podpisanie przez Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o IPN wprowadziło w zdumienie cały szereg środowisk patriotycznych w Polsce. Zwykli obywatele, a nawet większość konstytucjonalistów podkreślają, że pełniący obowiązki prezydent RP marszałek Sejmu powinien do czasu wyborów podejmować tylko najbardziej konieczne decyzje, powstrzymując się od radykalnych kroków. Jest to nade wszystko związane z wymiarem moralnym w sprawowaniu urzędu, który objął nie na skutek decyzji wyborców, lecz z powodu smoleńskiej tragedii. Na domiar wszystkiego prezydent Lech Kaczyński zostawił swoją wolę co do nowelizacji ustawy o IPN, wyrażając pragnienie skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Było to ze wszech miar zasadne, gdyż błędy konstytucyjne dawało się wychwycić w prosty sposób. (Wystarczy wymienić niedookreślenie proceduralne wyboru Rady IPN, wprowadzenie ograniczenia dostępności urzędów państwowych – cenzus wykształcenia dla członków Rady, uzależnienie partyjne prezesa IPN itp.). ……..
  IPN do likwidacji
  Namacalnie widać, że prawda jest całkiem inna. Przypomnijmy sobie, dlaczego przed kilkoma miesiącami Platforma zgłosiła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o IPN. Stało się tak dlatego, że partii rządzącej nie spodobała się jedna książka dotycząca Lecha Wałęsy wydana przez Instytut. Później innej partii nie spodobały się publikacje o generale Wojciechu Jaruzelskim czy Aleksandrze Kwaśniewskim. I tak zmienia się ustawę z powodu prac naukowych. Nie ulega zatem wątpliwości, że taki sposób reagowania jest jednoznacznym uderzeniem w wolność badań naukowych. A bez wolności nauki nie ma po prostu wolności słowa. Dodajmy do tego okoliczności podpisania nowelizacji ustawy o IPN przez Bronisława Komorowskiego i będziemy mieli pełen obraz, jak w skrajny sposób następuje upartyjnienie Instytutu, co więcej – upartyjnienie badań naukowych w Polsce. Doskonale zauważyli to naukowcy, którzy w wielkiej liczbie apelowali do marszałka Komorowskiego o odrzucenie szkodliwej noweli. Tymczasem zamiast odrzucenia ustawy mamy kolejną nowelę zwiększającą kontrolę partii nad Instytutem. Wielu obserwatorów wszystko to napawa poważnym smutkiem. Nadzieje na moralną odnowę polskiego życia politycznego po katyńskiej katastrofie pękły niby bańka mydlana w tempie wręcz błyskawicznym……………….Należy się spodziewać, że już w niedługim czasie jedynie uprawnione będą publikacje historyczne w stylu odpowiedzi na pytanie, dlaczego stan wojenny był polityczną koniecznością i na czym polegała wielkość historycznego kompromisu między Lechem Wałęsą i Wojciechem Jaruzelskim. Historycy „niepoprawni politycznie” zostaną zaś wyrzuceni poza margines.

 366. Popieram protest.

 367. Zdecydowanie popieram treść oświadczenia.

 368. Popieram oświadczenie

  Henryk Ratajkiewicz dr UP Poznań

 369. Popieram oświadczenie zachęcając zarazem do przeczytania wypowiedzi w sprawie IPN śp Janusza Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, która była adresowana do parlamentarzystów ( strona: http://blog.brpo.salon24.pl/169549,ipn-i-wolnosc-badan )
  Poniżej fragment tej wypowiedzi:
  O ile w zeszłym roku Instytutowi Pamięci Narodowej obcinano jedynie fundusze, to obecnie podważa się podstawy jego egzystencji, uderza w jego niezależność.

 370. Jadwiga Prokop, psycholog

 371. Popieram treść oświadczenia.

 372. Popieram

 373. Popieram.
  Beata Michalak, dr, UAM

 374. W pełni popieram treść oświadczenia.

  Jerzy Kutkowski
  artysta plastyk i fotografik

 375. […] czym wiem doskonale, bo od samego początku z IPN współpracuję, działam na rzecz obrony IPN np.https://lustronauki.wordpress.com/2010/05/02/oswiadczenie-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-instytucie-… , lustracji itp.- w razie potrzeby mogę przygotować wykaz moich obywatelskich działań […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: