Dzisiejsze elity nie dążą do historycznej prawdy, ale wręcz uznają, że prawda im zagraża

Wydawałoby się…, że środowisko akademickie, z założenia przywiązane do ustaleń naukowych, powinno dążyć do rzetelnego potraktowania problemu kolaboracji z reżimem. Nic takiego się nie stało, a w dyskusji lustracyjnej na uniwersytetach dominują te same tendencje, jak w świecie mediów i polityki.

Tymczasem po dziesięciu latach aktywnego zgłębiania dokumentacji pozostałej po UB-SB dysponujemy już narzędziami pozwalającymi na weryfikację argumentów podnoszonych przez byłych współpracowników UB-SB. Znajomość działań resortu pozwala nie tylko na relacjonowanie dokumentów, ale także na ich krytykę i analizę działań bezpieki. Potrafimy odtworzyć rzeczywistość kryjącą się za zaprzeczeniem współpracy.

Okazuje się jednak, że dzisiejsze elity, w znacznej części składające się z przedstawicieli establiszmentu PRL-owskiego lub przez PRL ukształtowanego, nie dążą do historycznej prawdy, ale wręcz uznają, że prawda im zagraża.

Filip Musiał, Zeszyty Historyczne WiN-u, nr.32-33

Lustracja jest nieuchronna

Lustracja jest nieuchronna

(rys. Andrzeja Krauzego)

 

Bronisław Geremek tajnym współpracownikiem?

Geremek tajnym współpracownikiem?

fronda.pl, środa, 23 lutego 2011

Bronisław Geremek był w latach 60. zarejestrowany jako tajny współpracownik służb specjalnych PRL – wynika z dokumentu, do którego dotarł portal Fronda.pl….

….

Jak wynika z jedynego znanego obecnie dokumentu na temat Geremka, mógł on być zarejestrowany jako współpracownik m.in. w czasie, gdy pracował naukowo za granicą. W roku 1954 był na stypendium w USA. W latach 1956-58 studiował w Ecole Pratique des Hautes Etudes. Z kolei w latach 1962-65 był wykładowcą paryskiej Sorbony i kierownikiem Ośrodka Kultury Polskiej w stolicy Francji. To właśnie na lata 60. ma przypadać jego zarejestrowanie jako tajnego współpracownika Wydziału II MSW. Wydział ten zajmował się działaniami kontrwywiadowczymi.

Choć o kontaktach Geremka ze służbami specjalnymi nie można niczego powiedzieć na pewno, wiadomo, że do roku 1968 komunistyczna władza mogła liczyć na bezwzględną lojalność Geremka. Jak wynika m.in. z jego wspomnień, popierał on reżim stalinowski i był zauroczony ideologią socjalistyczną…..

……….Materiały zachowane w IPN na temat Geremka są na dzień dzisiejszy na tyle wątłe, że nie sposób wyjaśnić kwestii współpracy byłego szefa MSZ ze służbami PRL. Jednak informacja o zarejestrowaniu go jako tajnego współpracownika w latach 60. każe inaczej patrzeć na jego odmowę złożenia oświadczenia lustracyjnego w 2007 roku……

Cenzura a nauka historyczna w Polsce

Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970
Romek Zbigniew 

Wydawnictwo: NERITON
ISBN: 978-83-7543-158-2
Format: 16.5×24.5cm
Ilość stron: 358
Oprawa: Twarda
Wydanie: 1, 2010 r.

Książka ukazuje wewnętrzny mechanizm cenzurowania prac naukowych, sięgający od dołu (autocenzura, redakcje wydawnictw i czasopism, władze Polskiej Akademii Nauk), przez władze partyjne (wydziały KC PPR i PZPR), aż po ostatni element systemu kontroli – Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. Ideologia marksistowska przedstawiona jest jako jedno z ważnych narzędzi ograniczania wolności słowa. Autor nie unika drażliwych kwestii, np. udziału w cenzurowaniu tekstów części środowiska historyków.


Spis treści

WSTĘP……………………………………………………. 7

Rozdział I: ORGANIZACJA CENZURY………………………….. 21

1. Próby zorganizowania demokratycznej cenzury (1944-1945)………….. 21

2. Metody pracy cenzury…………………………………….. 37

3. Ograniczenia w kontaktach z zagranicą…………………………. 71

Rozdział II: MARKSIZM JAKO NARZĘDZIE CENZURY…………….104

1. Początki „walki” o marksizm w polskiej historiografii – zjazd wrocławski (1948)………………………………………………..107

2. Zwycięstwo marksizmu w nauce historycznej z uszanowaniem warsztatu badawczego – I Kongres Nauki Polskiej (1951), T Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich (1951-1952)…………………………………134

3. Z praktyki stosowania marksizmu na przykładzie cenzuralnych recenzji prac historycznych z lat 1952-1955……………………………….172

4. W poszukiwaniu marksizmu „otwartego” w nauce historycznej — zmiany po październiku 1956 roku ……………………………………201

Rozdział III: HISTORIA NA CENZUROWANYM…………………..245

1. Potyczki o ocenę dziejów II Rzeczypospolitej………………………245

2. Cenzurowanie dziejów II wojny światowej: Armia Krajowa i Powstanie Warszawskie 1944………………………………………..2/3

3. Próby unaukowienia historii PRL na przykładzie prac Krystyny Kersten …..299

ZAKOŃCZENIE……………………………………………..326

ABSTRACT………………………………………………….338

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW…………………………..341

BIBLIOGRAFIA……………………………………………….343

INDEKS NAZWISK . . 352