Oświadczenie AKO w sprawie IPN

 

Poznań, 25 sierpnia 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

Instytutu Pamięci Narodowej

Akademicki Klub Obywatelski zdecydowanie potępia działania władz Rzeczypospolitej Polskiej, które doprowadziły do sprzedaży budynku Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, zajmowanego przez IPN od roku 2000. Na przystosowanie obiektu przy ul. Towarowej 28 do magazynowania i udostępniania badaczom i wymiarowi sprawiedliwości specyficznych materiałów archiwalnych, Skarb Państwa wydał dotąd ponad 17 milionów złotych. Z utratą budynku wiąże się nie tylko zaprzepaszczenie poniesionych na jego adaptację nakładów, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo całkowitego zablokowania prac Instytutu.

Władze IPN alarmują bowiem, że nie jest możliwe przeniesienie części realizowanych przy ul. Towarowej 28 zadań do innych wynajmowanych pomieszczeń. Chodzi przede wszystkim o magazyn akt tajnych, wyposażony w specyficzne zabezpieczenia i funkcjonujące w IPN bezpieczne systemy teleinformatyczne. Przeniesienie akt i ich rozmieszczenie w nowej siedzibie spowodowałoby zatrzymanie na długo prac Instytutu.

Jak czytamy w komunikacie rzecznika prasowego IPN: „w przypadku nierozwiązania tej sytuacji w najbliższym czasie, realne jest niebezpieczeństwo całkowitego sparaliżowania pracy IPN po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu przez nabywcę obiektu, a co za tym idzie uniemożliwienie Instytutowi wykonywania ustawowych obowiązków, w tym także prac świadczonych na rzecz innych organów państwa. […] Tymczasem Minister Skarbu Państwa poinformował, że nie dysponuje na terenie Warszawy nieruchomością odpowiadającą potrzebom IPN.”

Nie możemy dopuścić, aby wraz z utratą siedziby Centrali IPN doszło do całkowitego sparaliżowania prac Instytutu – eksponenta sumienia narodowego, próbującego w żmudnym i trudnym, ciągle zakłócanym procesie, eliminować z polskiego życia publicznego osoby, które sprzeniewierzyły się etosowi służby Narodowi – a dzisiaj stanowią, z racji możliwości szantażu, realne zagrożenie dla suwerenności państwa.

My, członkowie Klubu, od początku swojej działalności opowiadaliśmy się jednoznacznie za koniecznością przeprowadzenia lustracji i wydaliśmy w obronie zagrożonego już w przeszłości bytu i sprawnego funkcjonowania IPN kilka oświadczeń – ponownie alarmujemy opinię publiczną w tej sprawie.

Zwracamy się zatem do władz Rzeczypospolitej Polskiej – w szczególności do premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego – o pilne sfinansowanie z budżetu państwa wykupu budynku IPN. Nieznalezienie w wielosetmiliardowym budżecie kwoty kilkunastu milionów złotych na ten cel, choćby w kontekście rozrzutnego finansowania inwestycji związanych z EURO 2012, kompromituje polskie władze państwowe.

Jakiekolwiek zagrożenie sprawnego funkcjonowania IPN jest niezwykle groźne dla moralnych podstaw bytu państwa polskiego, bowiem oznacza zablokowanie lustracji oraz zaprzestanie ważnych prac historycznych i działalności edukacyjnej Instytutu.

Apelujemy do wszystkich patriotycznych środowisk w kraju o wywieranie presji na władze Rzeczypospolitej Polskiej w obronie Instytutu Pamięci Narodowej i możliwości wypełniania przez niego funkcji, do których został powołany.

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 36. dr Ewa Ciosek – UAM
 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 43. dr Mirosława Dabert – UAM
 44. mgr Jan Dasiewicz
 45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 46. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 47. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 48. inż. Józef Drausowski
 49. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 52. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 53. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 54. dr Jerzy Fischbach
 55. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 56. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 57. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 58. mgr inż. Bogdan Freytag
 59. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 60. mgr Witold Gedymin – UE
 61. dr Grzegorz Gertig – U Med
 62. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 63. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 64. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 65. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 66. dr Michał Haake – UAM

 67. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 68. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki
 69. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 71. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 72. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 73. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 74. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 77. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 78. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 79. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 81. mgr inż. Andrzej Judek
 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 86. dr Zofia Karaszkiewicz
 87. dr Anna Kasprzyk – UAM
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 110. dr Przemysław Lehmann – PAN
 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 112. dr Maria Leśniewicz – PP
 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 114. dr Jarosław Liberek – UAM
 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 116. mgr Rafał Lisiak – architekt
 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 119. dr Eryk Łon – UE
 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 121. dr Piotr Łukasiak – PP
 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 124. mgr Agata Macniak
 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 132. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 133. mgr Helena Materny – nauczyciel
 134. mgr Ryszard Materny
 135. mgr Maria Matysiak – UAM
 136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 139. dr Jerzy Michalik – UAM
 140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 150. mgr Wilhelmina Nowak
 151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 155. Włodzimiera Pajewska – UAM
 156. inż. Ryszard Paprzycki
 157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 159. dr Andrzej Pawuła – UAM
 160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 161. dr Barbara Peplińska – UAM
 162. dr Ryszard Piasek – reżyser
 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 168. mgr Maria Przybylska – UAM
 169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 172. dr Jacek Radomski – UAM
 173. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
 174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 179. dr Lech Różański
 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 188. mgr Janusz Smólski
 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 192. dr Teresa Stanek – UAM
 193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 196. mgr Gabriela Stępczak
 197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 205. dr Anna Szukalska – PP
 206. mgr inż. Edwin Szukalski
 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 211. dr Hanna Szweycer
 212. prof. dr hab. Michał Szweycer
 213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 224. mgr Jacek Tuchołka
 225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 228. dr Marek Wedemann – UAM
 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 237. mgr Andrzej Wybrański
 238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 244. dr Jerzy Zerbe – UAM
 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 250. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Jedna odpowiedź

 1. A może byście tak wystąpili o ukaranie osób odpowiedzialnych za wydanie 17 mln złotych na adaptację wynajętego budynku? Przecież to oczywiste i karygodne marnotrawstwo.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: