W sprawie Pawła Warota

baner

 
—— Wiadomość oryginalna ——
Temat: sprawa Pawła Warota
Data: 2014-07-10 9:59
Nadawca: „Jozef Wieczorek” <jozef.wieczorek@interia.pl>
Adresat: „oddzial.bialystok” <oddzial.bialystok@ipn.gov.pl>;

Dyrektor Oddziału  IPN w Białymstoku
Pani Barbara Bojaryn-Kazberuk


Szanowna Pani Dyrektor,

W związku  z informacjami medialnymi o usunięciu Pawła Warota  z pracy w IPN bardzo proszę o podanie przyczyn tej bulwersującej decyzji.
Od lat prowadzę serwis
LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL https://lustronauki.wordpress.com/, gdzie zbieram informacje  o postawach naukowców w czasach PRL, także o naukowcach z uczelni olsztyńskich.  Prace p. Pawła Warota  wnoszą bardzo wiele dla poznania kolaboracji środowiska akademickiego w czasach komunistycznych.
Wiem, że były już wcześniej próby odwołania Pawła Warota z IPN powstrzymane przez śp. Janusza Kurtykę.
Analizując opracowania IPN dotyczące lustracji środowiska akademickiego podkreślam, że opracowania Pawła Warota są wyróżniające i stąd  jak sądzę jest on obiektem szykan i represji,  których i ja doznaję ( Pawła Warota nie znam osobiście,  ale otrzymywałem telefony   od ‚pokrzywdzonych’ – poprzez ujawnienie  ich kolaboracji – wyrażające nadzieję,  że obaj się znajdziemy na lawie oskarżonych).

Problem  uwikłania środowiska akademickiego w systemie komunistycznym, mimo badań IPN, jest słabo poznany i jak ja uważam jest to związane z prowadzeniem tych badań przez pracowników IPN, często jednocześnie zatrudnionych na uczelniach,   ‚robiących’ kariery naukowe,  a zatem uwikłanych w nasz bardzo patologiczny system akademicki  ( np. http://nfaetyka.wordpress.com/).
Akurat Paweł Warot  jest przykładem  badacza niezależnego od patologicznego systemu  akademickiego i stąd jego badania wnoszą tak wiele do poznania problemu i wyróżniają się pozytywnie na tle badań prowadzonych w innych ośrodkach. Odnoszę wrażenie, że Paweł Warot jest represjonowany za ujawnianie prawdy i te represje traktuję jako skandal, który winien  odbić się szerokim echem.

Z poważaniem i oczekiwaniem na  wyjaśnienia

Józef Wieczorek

Redaktor serwisu Lustracja i weryfikacja naukowców PRL https://lustronauki.wordpress.com/,

Paweł Piotr Warot zwolniony z IPN . Przestroga i ostrzeżenie dla demaskatorów ?

baner

Historyk Paweł Warot odwołany z IPN

Debata

W dniu 30 czerwca 2014 r. został zwolniony z pracy w Instytucie Pamięci Narodowej Paweł Piotr Warot, najbardziej rozpoznawalny i ceniony przez środowiska niepodległościowe oraz kombatanckie historyk olsztyńskiej Delegatury……P. P. Warot zdobył duże uznanie przede wszystkim publikowanymi artykułami na łamach „Debaty”, w których ukazywał mechanizmy działania olsztyńskiej bezpieki, demaskował agenturalną przeszłość wielu miejscowych prominentów, w tym m.in.: Zenona Procyka, prezesa Spółdzielni Pojezierze, Cypriana Rogowskiego, dziekana Wydziału Teologii UWM, Andrzeja Hopfera, rektora ART, Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. W swoich publikacjach, artykułach wykazał się rzadko już raczej spotykaną rzetelnością naukową, cywilną odwagą. Realizując projekty badawcze IPN nigdy nie sprzeniewierzył się zasadom warsztatu historyka, nie uległ naciskom i szantażom opisywanych przez siebie tajnych współpracowników bezpieki czy funkcjonariuszy SB……Olsztyńskie środowiska patriotyczne, kombatanckie uważają, iż zwolnienie Pawła Warota jest próbą zamknięcia ust, zakazania wypowiadania się na temat peerelowskiej, agenturalnej przeszłości wielu ciągle obecnych w naszym życiu publicznym notabli. Ma to być też przestrogą i ostrzeżeniem dla tych, którzy ośmieliliby się pisać „nieprawomyślne artykuły”….Miejmy nadzieję, że ktoś w centrali IPN pójdzie po rozum do głowy i przywróci do pracy Pawła Warota. Nie sugerujemy dalszych decyzji centrali IPN, ale one się same nasuwają.