Stadium narodzin „Solidarności” krakowskiego środowiska akademickiego na wystawie

Stadium narodzin „Solidarności” krakowskiego środowiska akademickiego na wystawie

(tekst i zdjęcia – Józef Wieczorek)


1

3

 

4

 

5

7

6

8

 

Wystawa obrazuje stadium narodzin Solidarności krakowskiego środowiska akademickiego mającego Lenina w głowie i w książkach ( jak pokazuje plansza otwierająca wystawę)

2

 Jako jeden z akuszerów tych narodzin –

0

[ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego 1980-1989. Wybór dokumentów – Kraków 2010 . Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego tom 38]

na poziomie koła, a nie wozu – rzecz jasna jestem zainteresowany jak historia „S” po jej poczęciu się toczyła i mam niedosyt, że takiej historii do tej pory nie opracowano.

Wystawa odsłonięta przy Collegium Novum UJ i przy udziale rektora tej wiodącej uczelni jest ogromnym postępem w stosunku do historii tej uczelni, ujętej w Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, o której wielokrotnie pisałem, [ostatnio –  https://blogjw.wordpress.com/2015/10/24/historia-niechciana-przez-historykow/] ale bez refleksji u solidarnościowych środowisk akademickich Krakowa ogarniętych amnezją i wolą niepoznania swej historii. [https://blogjw.wordpress.com/2013/03/25/jak-badacze-walcza-aby-nie-poznac-tego-co-badaja/%5D].

Dla tych środowisk dekomunizacja i lustracja się zdezaktualizowała,[https://lustronauki.wordpress.com/2015/09/21/nie-dla-dezaktualizacji-lustracji-i-dekomunizacji/] mimo że ani dekomunizacji, ani należytej lustracji nie przeprowadzono, a u wielu Lenin nadal pozostał w głowach i w książkach.

Na otwarciu wystawy zauważyłem tych co walczyli z sukcesem, aby teczki obrazujące Wielką Czystkę Akademicką przeprowadzaną w okresie podziemnego działania „S” (symbiotyczne działania PZPR-SB- władze uczelni) nie zostały ujawnione.[ https://jubileusz650uj.wordpress.com/tag/wielka-czystka-akademicka/]. 

Zauważyłem tych co walczyli heroicznie o to aby wyrejestrowani w tamtych czasach w mury uczelni nigdy nie wrócili i nie wpływali negatywnie na młodzież akademicką, a towarzysze Lenina – dożywotnio, rzecz jasna- wpływali pozytywnie (?) na młodzież akademicką. [https://wobjw.wordpress.com/2009/12/30/zaciemnienie-wedlug-ob-antoniego-jackowskiego/].

Niektórzy z nich, bez odrazy i zażenowania, mimo że twarz utracili, patrzyli na swoje historyczne twarze u narodzin Solidarności.

Na wystawie zauważyłem też twarze tych co przy narodzinach brali udział, ale potem wyjeżdżali na intratne stypendia poza-oceaniczne, zostawiając na Mogilskiej to i owo na innych akuszerów narodzin (jeden przypadek zidentyfikowałem sam, ale bez możliwości ujawnienia, bo chyba jestem jedynym i bez zarejestrowanych dowodów – depozytariuszem takiej historii).

Nie sądzę aby historia akademickiej „S” kiedykolwiek została należycie opisana, bo niechęć jej poznania była i jest wielka.[ Solidarność UJ a CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU W NAUCE I EDUKACJI –https://wobjw.wordpress.com/tag/czarna-ksiega-komunizmu-w-nauce-i-edukacji/ ,  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI A CZARNA KSIĘGA KOMUNIZMU – https://wobjw.wordpress.com/tag/polska-akademia-umiejetnosci/]

No cóż, ja w najcięższych czasach Solidarności doznałem jedynie od kamieni, a i nawet tych mnie pozbawiono. To może wiele wyjaśnia.

[https://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/]

 

Zbiory zastrzeżone IPN (także naukowców PRL)

Dyskusja wokół weryfikacji  oraz odtajnienia zbiorów zastrzeżonych IPN 

IPN – Instytucja, która drażni – także naukowców PRL

2

IPN – Instytucja, która drażni

Krakowska Loża Historii Współczesnej

Dyskusja o książce Doroty Koczwańskiej-Kality

„(Nie)chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000 – 2010.

Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny”

(Wydawnictwo Arcana, Kraków 2015).

3
Uczestnicy:

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Dorota-Koczwańska Kalita, dr Kazimierz Wóycicki.
Prowadzenie: Roman Graczyk

(dokumentacja – Józef Wieczorek)

Paweł Warot, który ‚wyrywał chwasty wyrosłe wśród kwiatów polskiej nauki’ wygrał z IPN (mimo braku powietrza na sali sądowej)

mobbing lektura

IPN musi wypłacić odszkodowanie Pawłowi Warotowi, którego w zeszłym roku zwolniono z pracy w Instytucie

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/ipn-musi-wyplacic-odszkodowanie-pawlowi-warotowi-ktorego-w-zeszlym-roku-zwolniono-z-pracy-w#comment-199746

..po ponad roku od zwolnienia Paweł Warot wniósł pozew do sądu pracy w Olsztynie. Chciał uznania wypowiedzenia umowy o pracę w IPN za bezskuteczne lub odszkodowania. Proces rozpoczął się dziś i jest decyzja – IPN musi zapłacić Warotowi odszkodowanie.

Paweł Warot to najbardziej rozpoznawalny i ceniony przez środowiska niepodległościowe oraz kombatanckie historyk olsztyńskiej Delegatury IPN, zwolniony ponad rok temu z pracy w Instytucie….

Paweł Warot zdobył duże uznanie przede wszystkim artykułami publikowanymi na łamach Debaty i Expressu Olsztyn, w których ukazywał mechanizmy działania olsztyńskiej bezpieki. Demaskował w nich też agenturalną przeszłość wielu miejscowych prominentów, w tym m.in. Cypriana Rogowskiego, dziekana Wydziału Teologii UWM, Andrzeja Hopfera, rektora ART oraz Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

W swoich publikacjach i artykułach wykazał się rzadko już raczej spotykaną rzetelnością naukową oraz cywilną odwagą. Realizując projekty badawcze IPN nigdy nie sprzeniewierzył się zasadom warsztatu historyka, nie uległ naciskom i szantażom opisywanych przez siebie tajnych współpracowników bezpieki czy funkcjonariuszy SB……- Paweł Warot demaskował agenturalną przeszłość wielu olsztyńskich naukowców. Można powiedzieć, że wyrywał chwasty wyrosłe wśród kwiatów polskiej nauki – mówił Falkowski.

IPN zapłaci odszkodowanie zwolnionemu z pracy historykowi Pawłowi Warotowi

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/4610-ipn-zaplaci-odszkodowanie-zwolnionemu-z-pracy-historykowi-pawlowi-warotowi-najnowsze-slajd.html

Debata

…Przybyłą licznie na rozprawę publiczność sędzia Barbara Kokoryn wyprosiła z sali, gdyż jej zdaniem sala była za mała. Odrzuciła też prośbę dziennikarza Adama Sochy, by chociaż on mógł zostać. Sędzia stwierdziła, że w salce jest za mało powietrza.

Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej

 

Miniaturka

Granice kompromisu. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej, red. Piotr Franaszek, Warszawa 2015, 343 s.

Czy naukowiec w PRL mógł być wolny? Czy jego badania naukowe, niezależnie od dziedziny, mogły być prowadzone bez ideologicznej otoczki, bez „układania” się z władzami? Jak daleko sięgały granice kompromisu? Naukowcy w systemie politycznym PRL musieli poruszać się w rzeczywistości wyznaczanej przez władze. Ponieważ nie był to okres jednolity, nie brakuje w nim różnorodnych postaw – od pełnego zaangażowania w budowę nowego ustroju po całkowitą jego negację. Pośrodku rozpościerał się cały konglomerat postaw, które nierzadko trudne są do jednoznacznej oceny. Warto o nich pamiętać, dyskutować i pisać.

Seria DZIENNIKARZE – TWÓRCY – NAUKOWCY podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”

Spis treści Piotr Franaszek, Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Krzysztof Kawalec, Milicyjny przegląd uczelni wrocławskich z lat sześćdziesiątych (na przykładzie Uniwersytetu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Patryk Pleskot, Kontakty polskich humanistów ze środowiskiem „Annales” w optyce komunistycznej ideologii (1945–1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 Mariusz Patelski, Z szeregów Demokratycznej Armii Krajowej do stalinowskich więzień. Nieznane karty z biografii opolskiego matematyka – profesora Eugeniusza Szczepankiewicza . . . . . . . . .

37 Cecylia Kuta, Działania aparatu represji wobec profesora Jana Kielanowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 Paweł Szulc, Andrzej Burda – prawnik na usługach państwa i partii . . . . . . . . . . .

78 Przemysław Benken, Od „utrwalacza władzy ludowej” do roli doradcy Solidarności – zmienne koleje losu profesora Wiktora Herera . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 Aleksandra Arkusz, Ruta Nagucka – filolog, tajny współpracownik ps. „Mag” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 Zbigniew Bereszyński, Instytut Śląski w Opolu w krzywym zwierciadle doniesień tajnego współpracownika ps. „Jan” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 Sylwia Galij-Skarbińska, Agent niepokorny. Historia tajnego współpracownika ps. „Stanisław” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 Wojciech Kunicki, Przypadek Zenona Rudnickiego. Przyczynek do inwigilacji środowisk kościelnych i akademickich w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188 Maciej Maciejowski, W kręgu komunistycznej klienteli. Przypadek profesora Bogdana Dopierały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Włodzimierz Suleja, Kryptonim „Ekonomista” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236 Andrzej Synowiec, Stanisław Nahlik – dyplomata, uczony, tajny współpracownik SB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246 Piotr Franaszek, Przemysław Mroczkowski – filolog, historyk literatury angielskiej, figurant sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Topola” . . . . . . . . . .

274 Mirosław Sikora, Magia systemów sterowania, czyli profesor Węgrzyn, Francuzi i (kontr)wywiad PRL 1958–1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

292 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

329 Indeks osób .