O lustracji ludzi nauki na Narodowym Kongresie Nauki