Zapomniana wielka czystka akademicka

Józef Wieczorek -Zapomniana wielka czystka akademicka – Kurier WNET, styczeń 2019 r.

Wielka Czystka Akademicka u schyłku PRLu – sprawa Krzysztofa Borowiaka

Pracę w Alma Mater (Politechnice Poznańskiej) rozpocząłem 1 marca 1978 roku, kilka dni po formalnym zakończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym i po obronie pracy magisterskiej. Zostałem nauczycielem akademickim na etacie naukowo-dydaktycznym w Instytucie Elektroniki (potem Elektroniki i Telekomunikacji) na Wydziale Elektrycznym, kolejno jako asystent-stażysta, asystent i starszy asystent. W międzyczasie nastał Sierpień 1980, a po […]

Czystka na uczelniach przeprowadzona przez tego, który odważył się być podłym

Czystka na uczelniach przeprowadzona przez tego, który odważył się być podłym (przyczynek do poznania Wielkiej Czystki Akademickiej u schyłku PRLu) http://www.antonowicz.strony.ug.edu.pl/upload/files/7/wiosna_wolnosci_-_s_61-70.pdf Odwołanie rektora prof. Karola Taylora Ministerstwo Edukacji Narodowej 30 listopada 1985 r. odwołało ze stanowiska rektora prof. Karola Taylora oraz dziekana prof. Mariana Kwapisza i prodziekana doc. Jerzego Grzywacza z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. W proteœcie […]

Wielka czystka na uczelniach (1982)

Wielka czystka Rzeczpospolita, 13.12.01,  ŁUKASZ KAMIŃSKI ANDRZEJ KRAJEWSKI Przejrzyste i jasne kryteria Powszechna weryfikacja kadr dotknęła także wyższe uczelnie. Decyzję o jej dokonaniu podjęło 27 kwietnia 1982 roku Biuro Polityczne KC PZPR. Dwa tygodnie później minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki skierował do rektorów pismo informujące o rozpoczęciu akcji. Równolegle dokonywano „czystki” w uczelniach podległych innym resortom […]

 Czy można przeprowadzić dekomunizację poprzez nobilitację komunistów ?

…….. Obszary niepodlegające dekomunizacji ? Ale Wincenty Danek jako zasłużony działacz partyjny był też po 1956 r. rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, która obecnie osiągnęła status Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. W budynku uczelni eksponowane miejsce zajmuje ‚Audytorium im Wincentego Danka’, a przy auli jego imienia umieszczona jest płaskorzeźba z wizerunkiem zasłużonego rektora-komunisty. W […]

Lektury na rocznicę stanu wojennego

Jak profesoria ochrania esbecję Mazgulenie stanu wojennego Wielka Czystka Pamięci po Wielkiej Czystce Akademickiej Absurdy oburzenia w temacie esbeckim

Aby IPN się zmierzył z przebiegiem i skutkami Wielkiej Czystki Akademickiej – postulaty obywatela

Aby IPN się zmierzył z przebiegiem i skutkami Wielkiej Czystki Akademickiej postulaty obywatela Mimo ogromnej pracy i osiągnięć IPN do tej pory nie ma należytych opracowań na temat oczyszczania środowiska akademickiego z akademików wrogo nastawionych, czy chociażby nieprzydatnych do budowy systemu komunistycznego. O okresie stalinowskim nieco wiadomo, ale im bliżej schyłku PRL tym wiedza na ten […]

Potrzebna lustracja lustracji środowiska akademickiego

Potrzebna lustracja lustracji środowiska akademickiego Wraca sprawa lustracji i to przez posła PiS – Jerzego Gosiewskiego [Zakaz pracy w szkole i na uczelni dla byłych esbeków?-http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/968424,lustracja-zakaz-pracy-w-szkole-dla-esbekow.html] , mimo że przed rokiem ze środowiska PiS wychodziły szokujące opinie o dezaktualizacji lustracji i dekomunizacji. [https://lustronauki.wordpress.com/2015/09/21/nie-dla-dezaktualizacji-lustracji-i-dekomunizacji/]. Czyli próba wkroczenia na drogę do dobrej zmiany ? Ale nie do […]