„Weryfikacja” kadr w Instytucie Badań Literackich PAN w 1985 r.

Justyna Błażejowska – Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989. Wyd. Volumen. 2018 Reklamy

Weryfikacja kadr akademickich pod batutą prof. Stefana Żółkiewskiego 

Weryfikacja kadr akademickich pod batutą prof. Stefana Żółkiewskiego – odsuwanie od wpływu na młodzież [ Grzegorz Braun – 1.50.00-2.08.20 min ]    

Weryfikacja kadry naukowej na UJ w 1982

Weryfikacja kadry naukowej na UJ w 1982 w: Piotr Franaszek, „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012, 351 s. ‚Trudnym problemem postawionym przed Uniwersytetem była weryfikacja kadry naukowej. Jej przeprowadzenie na UJ opóźniano . Decyzją rektora 22 stycznia 1982 r. została powołana Komisja ds. Oceny Postaw Kadry Naukowej […]

Weryfikacja kadr akademickich w stanie wojennym na wystawach IPN

Weryfikacja kadr akademickich w stanie wojennym na wystawach IPN (zdjęcia – Józef Wieczorek) 

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL   z: Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009   9 marca 1983 roku otrzymałam list od rektora AWF-u, profesora Lechosława Deca, że na wniosek kierownika Katedry Nauk Społeczno-Pedagogicznych, profesora Henryka Przybylskiego, zgodnie z artykułem 195 „Ustawy o […]

Ogólnopolska weryfikacja pracowników wyższych uczelni to kolejna próba pacyfikacji środowiska akademickiego ( r. 1982)

Ogólnopolska weryfikacja pracowników wyższych uczelni to kolejna próba pacyfikacji środowiska akademickiego ( r. 1982) AKADEMICKI RUCH SAMOOBRONY Warszawa Decyzja Ministerstwa o przeprowadzeniu ogólnopolskiej weryfikacji pracowników wyższych uczelni jest kolejną próbą pacyfikacji środowiska akademickiego. Wydaje się, że akcja ta, z pozoru odmienna od poprzednich (aresztowania i internowania pracowników i studentów, wprowadzenie tymczasowego regulaminu studiów, sposób uchwalenia […]

Bądźmy solidarni w prawdzie, byśmy nie byli osamotnieni, kiedy zapanuje zakłamanie (weryfikacja 1982 r. Na UW)

BĄDŹMY SOLIDARNI W PRAWDZIE, BYŚMY NIE BYLI OSAMOTNIENI, KIEDY ZAPANUJE ZAKŁAMANIE (weryfikacja 1982 r. Na UW) Do społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego Po tzw. weryfikacjach, przeprowadzonych przez władze w środowisku dziennikarskim i wśród pracowników instytucji centralnych, przyszła kolej na środowisko akademickie. W naszym przypadku akcja nosi nazwę „przeglądu i oceny nauczycieli akademickich” i wg pisma MNSzWiT […]

Weryfikacja kadr akademickich na początku stanu wojennego – wytyczne ministra

Weryfikacja kadr akademickich na początku stanu wojennego – wytyczne ministra Przykład UW Załącznik do pisma DKZ-III-610-10/B2 MINISTERSTWO NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI ZASADY, KRYTERIA I TRYB PRZEGLĄDU l OCENY NA UCZYCIELI AKADEMICKICH Biorąc pod uwagę doświadczenia uzyskane w toku zainicjowanych w 1979 r. okresowych ocen nauczycieli akademickich ustala się następujące zasady i kryteria a także […]