O skuteczny proces lustracji i dekomunizacji w środowisku akademickim.

baner

Apel Koła Poselskiego Wolni i Solidarni o przeprowadzenie lustracji środowiska akademickiego

centrumprasowe.pap.pl

Prezentujemy treść apelu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni (podpisany przez lidera Koła, posła Kornela Morawieckiego) w zakresie podjęcia prac legislacyjnych i organizacyjnych w celu dokonania skutecznego procesu lustracji i dekomunizacji w środowisku akademickim.

Apel o lustracje

Apel, według środowiska Wolni i Solidarni, wpisuje się w trwające obecnie prace nad nowym kształtem ustawy o szkolnictwie wyższym i debatę nad kondycją polskich uczelni, wciąż zajmujących odległe miejsca w rankingach (dopiero piąta setka najlepszych światowych uczelni w prestiżowym tzw. rankingu szanghajskim (ARWU)).

Inicjatywa Koła Poselskiego Wolni i Solidarni będzie monitorowana i prowadzona (także w zakresie współpracy z siłami parlamentarnymi nad konkretnymi zapisami ustawowymi w przedmiotowym zakresie) przez warszawskie Biuro Poselskie posła na Sejm RP Kornela Morawieckiego i asystenta społecznego posła Morawieckiego, Macieja Lisowskiego, dyrektora Fundacji LEX NOSTRA.

Reklamy

Ustawowy obowiązek przekazania do IPN dokumentów wytworzonych przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa PRL

baner

Przypomnienie o ustawowym obowiązku przekazania do IPN dokumentów wytworzonych przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa PRL

serwis IPN

Instytut Pamięci Narodowej przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy o IPN (art. 27 i art. 28). Zgodnie z tymi przepisami każdy, kto posiada dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Każdy, kto bez tytułu prawnego posiada dokumenty zawierające informacje z zakresu działania IPN, jest obowiązany wydać je Prezesowi IPN.

Chodzi w szczególności o dokumenty wytworzone przez cywilne i wojskowe organy bezpieczeństwa PRL, przede wszystkim Urzędy Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, Informację Wojskową i Wojskową Służbę Wewnętrzną. Niezależnie od istniejących uregulowań prawnych należy podkreślić, że stanowią one ważne źródło wiedzy o najnowszej historii Polski……………….

Skutki braku lustracji i dekomunizacji przestrzeni akademickiej

baner

Skutki braku lustracji i dekomunizacji przestrzeni akademickiej (przykład Politechnika Częstochowska)

Inter Media TV

Opublikowany 17.01.2016

Dzisiaj 17.01.2016 roku,o godz. 15:00 w Częstochowie przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69 (dawne koszary dziś Politechnika Częstochowska) miał miejsce happening z udziałem Tomasz Jaskóła Poseł na Sejm RP. Polegał na zawieszeniu tablicy informacyjnej z podobizną Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, „Wojnar” a także z „kotwicą” czyli z symbolem „Polski Walczącej”

 

W sprawie Pawła Warota

baner

 
—— Wiadomość oryginalna ——
Temat: sprawa Pawła Warota
Data: 2014-07-10 9:59
Nadawca: „Jozef Wieczorek” <jozef.wieczorek@interia.pl>
Adresat: „oddzial.bialystok” <oddzial.bialystok@ipn.gov.pl>;

Dyrektor Oddziału  IPN w Białymstoku
Pani Barbara Bojaryn-Kazberuk


Szanowna Pani Dyrektor,

W związku  z informacjami medialnymi o usunięciu Pawła Warota  z pracy w IPN bardzo proszę o podanie przyczyn tej bulwersującej decyzji.
Od lat prowadzę serwis
LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL https://lustronauki.wordpress.com/, gdzie zbieram informacje  o postawach naukowców w czasach PRL, także o naukowcach z uczelni olsztyńskich.  Prace p. Pawła Warota  wnoszą bardzo wiele dla poznania kolaboracji środowiska akademickiego w czasach komunistycznych.
Wiem, że były już wcześniej próby odwołania Pawła Warota z IPN powstrzymane przez śp. Janusza Kurtykę.
Analizując opracowania IPN dotyczące lustracji środowiska akademickiego podkreślam, że opracowania Pawła Warota są wyróżniające i stąd  jak sądzę jest on obiektem szykan i represji,  których i ja doznaję ( Pawła Warota nie znam osobiście,  ale otrzymywałem telefony   od ‚pokrzywdzonych’ – poprzez ujawnienie  ich kolaboracji – wyrażające nadzieję,  że obaj się znajdziemy na lawie oskarżonych).

Problem  uwikłania środowiska akademickiego w systemie komunistycznym, mimo badań IPN, jest słabo poznany i jak ja uważam jest to związane z prowadzeniem tych badań przez pracowników IPN, często jednocześnie zatrudnionych na uczelniach,   ‚robiących’ kariery naukowe,  a zatem uwikłanych w nasz bardzo patologiczny system akademicki  ( np. http://nfaetyka.wordpress.com/).
Akurat Paweł Warot  jest przykładem  badacza niezależnego od patologicznego systemu  akademickiego i stąd jego badania wnoszą tak wiele do poznania problemu i wyróżniają się pozytywnie na tle badań prowadzonych w innych ośrodkach. Odnoszę wrażenie, że Paweł Warot jest represjonowany za ujawnianie prawdy i te represje traktuję jako skandal, który winien  odbić się szerokim echem.

Z poważaniem i oczekiwaniem na  wyjaśnienia

Józef Wieczorek

Redaktor serwisu Lustracja i weryfikacja naukowców PRL https://lustronauki.wordpress.com/,

Dezaprobata wobec zjawiska ochrony zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP

baner

25 sierpnia w Bydgoszczy zakończył się trzy dniowy zlot przedstawicieli organizacji kombatanckich opozycji antykomunistycznej. Represjonowani działacze podziemnej NSZZ „Solidarności”, Konfederacji Polski Niepodległej,  Solidarności Walczącej, NZS itp domagają się uchwalenia ustawy o weteranach opozycji antykomunistycznej.

W obradach wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich z całego kraju. Obecni byli legendarni przywódcy podziemia:  między innymi: Andrzej Rozpłochowski i Andrzej Sobieraj z NSZZ „Solidarność” oraz Adam Słomka z KPN.

Roman Kotzbach, działacz podziemnej „Solidarności” w Bydgoszczy, założyciel podziemnego radia, podkreslił: – To potrzebne naszemu środowisku już dwunaste spotkanie w III RP.

Jan Raczycki ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” powiedział, że głównym celem obrad było omówienie projektu ustawy o statusie weterana opozycji antykomunistycznej. Zabiegamy o to, żeby politycy zajęli się wreszcie poważnie sprawą pomocy dla kombatantów. Liczni ludzie podziemia są coraz starsi, często schorowani. Nie można z pomocą dla nich czekać dłużej.

   W kontaktach z Sejmem RP represjonowanych z całego kraju reprezentować będą: Janusz Olewiński, Andrzej Sobieraj i  Andrzej Rozpłochowski  [andrzejrozplochowski@yahoo.com]

Gościem kombatantów był senator Jan Rulewski (PO) który wystosował apel o godne wsparcie kombatantów przez władze… samorządowe.

Rulewski uznał, że ustawa jest śmiała i „daleko idąca”. Jednocześnie przestrzegł, że w dzisiejszym parlamencie nie ma stosownej woli do uchwalenia tak korzystnej i przyjaznej dla kombatantów ustawy.

 

Obradujący w Bydgoszczy kombatanci sformułowali  oświadczenie:

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny wyrażamy dezaprobatę wobec zjawiska ochrony zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP.

Zebrani na Krajowej Konferencji Organizacji osób represjonowanych w PRL

z oburzeniem przyjmują faktyczną bezkarność Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i Stanisława Kociołka – winnych masowych zbrodni na Narodzie Polskim.

Nie zweryfikowani sędziowie swoim bezprawnym działaniem przyczyniają

się do rozwoju patologii instytucji państwa komunistycznych i jego przedstawicieli.

Żądamy niezwłocznego osądzenia zbrodni PRL zgodnie z elementarnym poczuciem  sprawiedliwości oraz europejskimi standardami praworządności!

Fotokopia apelu z podpisami w załączeniu

Info: Zygmunt Miernik

oswiadczenie Represjonowani z PRL 001

Blokady dla naukowców w dostępie do tajnych teczek

Teczki KGB pod ochroną

Dziennik, 9.10.2012

Najpoważniejszą blokadą dla naukowców w dostępie do tajnych teczek są przepisy o ochronie danych osobowych.

….Problemem jest też definicja naukowca historyka w nowej ustawie. Za takiego uważa się osobę posiadającą stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk historycznych. Uniemożliwia to dostęp na przykład doktorantom, przez co ci nie mogą przygotowywać swoich prac w oparciu o archiwa KGB, a więc nie powstaje grupa historyków wyspecjalizowanych w badaniach nad historią represji komunistycznych. Parlament łotewski pracuje nad kolejnymi zmianami odpowiednich ustaw…..Działalność polskiego Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili jego prezes dr Łukasz Kamiński oraz dr Rafał Leśkiewicz. Archiwum IPN to 840 tys. mikrofilmów, mikrofisz itp., 1900 filmów, 1100 nagrań dźwiękowych, 39 mln fotografii oraz ponad 10 kilometrów kartotek. W Polsce zasady udostępniania tych dokumentów wielokrotnie się zmieniały. Specyfiką naszego ustawodawstwa jest wprowadzenie kategorii prawnej osoby pokrzywdzonej. Tylko one miały w pewnym okresie dostęp do dokumentów…..Obecnie trwa digitalizacja zasobów, co ułatwi dostęp do archiwów także dla badaczy zagranicznych. Już 35 milionów rekordów danych katalogowych jest w systemie dostępnym w czytelniach IPN oraz w internecie. Pion archiwalny IPN działa na potrzeby pozostałych pionów: prokuratorskiego, lustracyjnego i edukacji publicznej, oraz innych instytucji (ROPWiM, UKiOR).

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

Józef Wieczorek

Od kilku lat historycy badają aspekty działań Służby Bezpieczeństwa wobec uczelni w okresie PRL . Jest to możliwe dzięki materiałom zgromadzonym i dostępnym w zasobach IPN.

Realizowany był już projekt .’Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych’ i opracowano wiele książek, ale ich rezultaty jakkolwiek ważne, nie pokazują pełnego obrazu jak wyglądały uczelnie w PRL, nawet w sprawach zasadniczych, których poznanie jest niezbędne także dla zrozumienia współczesnego stanu uczelni i powszechnej patologii.

Dostępne materiały SB jasno pokazują, że uczelnie były pod nadzorem SB, ale również jest jasne, że uczelnie były też pod nadzorem, a także kierownictwem, PZPR i były zarządzane przez nomenklaturowe władze uczelni.

Zatem koncentracja badań na materiałach SB jakkolwiek w części zasadna nie jest wystarczająca dla poznania uczelni w państwie policyjnym.

Dla poznania symbiozy 3 ‚organizmów’ – SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni, potrzebne są badania nad każdym z symbiontów, ich wzajemne relacje i korzyści jakie z symbiozy odnosiły a do tego potrzebne są badania także nad archiwami PZPR i uczelni ( i organów wyższych) no i wykorzystanie w badaniach świadków historii. Niestety ta filozofia badań jakoś nie zyskała uznania wśród decydentów, mimo że takie próby są podejmowane. (Lustracja i weryfikacja naukowców PRL- https://lustronauki.wordpress.com/ ).

Z moich badań porównawczych teczek SB, PZPR, i wzorcowej dla innych uczelni – UJ, to teczki UJ są najmniej wiarygodne (głównie niedostępne, brakowane, modyfikowane także w III RP), co jest konkluzją zatrważającą, bo UJ, jak i inne uczelnie, miał i ma na celu szukanie prawdy, gdy SB, czy PZPR miały na celu utrzymywać system kłamstwa !

Dotychczasowe badania historyczne np. pomijają przebieg i rezultaty czystki akademickiej schyłku PRL i nie podejmują wyjaśnienia genezy akademickiej luki pokoleniowej, ani genezy deprawacji środowiska akademickiego, upadku etosu uniwersyteckiego, ani genezy ‚pseudoelit’ III RP, o czym coraz częściej się mówi ale w badaniach historycznych pomija. (Skąd się wzięły obecne kadry akademickie ? http://blogjw.wordpress.com/2012/02/09/skad-sie-wziely-obecne-kadry-akademickie/).

Porażające są wyniki badań sławnej komisji senackiej UJ , ‚mającej rozpoznać skalę represji i wyrządzonych krzywd pracownikom i studentom UJ w PRL–u’ , która prowadziła badania wśród beneficjentów systemu, a nie wśród pokrzywdzonych i doszła m. in. do wniosku, że pokrzywdzonym to był Lesław Maleszka, a nie ci którzy z uczelni zostali relegowani po zastosowaniu wobec nich bolszewickich metod. (POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/). ‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u. https://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl%E2%80%93u/

Nad rezultatami takich badań panuje cisza choć badania przeprowadzali uczeni decydujący o tym kto może, a kto nie może być profesorem !

Głośno jest ostatnio w przestrzeni publicznej o katastrofie edukacji historycznej, krytykuje się słusznie podręczniki do jej nauczania, ale nad podręcznikami do uczenia studentów historii jakoś dyskusji nie ma. W sławnym dziele ‚ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’ (obowiązkowym dla chcących otrzymać indeks uczelni w ramach konkursu o wiedzy o UJ) dzieje najnowsze UJ przedstawione są w sposób kompromitujący i jakoś nie ma z tego powodu oburzenia.( List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ http://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245). Elita historyków UJ nie zdołała nawet zidentyfikować w dziejach UJ stanu wojennego ( i powojennego) nie mówiąc o jego skutkach dla katastrofalnego stanu edukacji i nauki w III RP, co paradoksalnie ta książka dokumentuje.

Czy na froncie badań nad najnowszą historią uniwersytetów polskich coś się zmieni ?

IPN w Krakowie zaprasza na spotkanie Uniwersytet w państwie policyjnym. (10 października 2012 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1, sala 315, III piętro, godz. 18.00

pytając w dyskusji ‚o ethos uniwersytecki – zarówno w ujęciu historycznym (jak było?), jak i współczesnym (co z tego wynika dla dzisiejszej kondycji Uniwersytetu? ‚

Czy uzyskamy odpowiedź ? Czy będzie wola jej uzyskania ?