Marian Marek Drozdowski – prof.historyk, od Zakładu Historii Partii przy KC PZPR do „Solidarności”

prof. zw. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Dyscypliny KBN:nauki historyczne

Specjalności:dzieje Polonii, historia gospodarcza, historia Polski XIX-XX w., historia Stanów Zjednoczonych XVIII-XX w. 

Miejsca pracy: Aktualne:Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Nieaktualne: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Uniwersytet Opolski; Wydział Historyczno-Pedagogiczny; Instytut Historii

Marian Marek Drozdowski (ur. 1932) – historyk, prof, nadzwyczajny od 1972 r., prof. zwyczajny od 1989 r., pracownik naukowy WSE w Szczecinie (1951-1955), INS przy KC PZPR (1955-1957), Zakładu Historii Partii przy KC PZPR (1958-1963), IH PAN (1958-2002), zastępca dyrektora ds. naukowych IH PAN (1968-1973), członek Komitetu Nauk Historycznych PAN (1969-1981). Członek PZPR, pracownik KW PZPR w Szczecinie (1951-1955), sekretarz POP TH PAN (1966-1968), wystąpił 1981.

Źródło: Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), tom 1. Wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2009,.Wydawnictwo: IPN ♣

Marian Marek Drozdowski

 Gdynia Moje Miasto  

 

W 1950 r. rozpoczął studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, gdzie po zakończeniu studiów pracował w katedrze filozofii doc. Mieczysława Gordona. W 1955 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Społecznych. Ukończył je w Instytucie Historii PAN, z którym związany jest etatowo od 1958 r. Do 1967 r. pracował w Zakładzie Dziejów II RP. W 1960 r. obronił w IH PAN rozprawę doktorską pt. „Polityka gospodarcza rządu polskiego w latach 1936-1939”, której promotorem był prof. Leon Grosfeld. Rozprawę habilitacyjną pt. „Klasa robotnicza Warszawy 1918-1939. Skład i struktura społeczna” obronił w 1966 r. W 1972 r. otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego, w 1989 r. profesora zwyczajnego nauk historycznych. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Opolskiego.
W 1966 r. za zorganizowanie dyskusji na łamach „Współczesności” o etyce historyka został poddany brutalnej krytyce KC PZPR. Podobną krytykę przeżył w 1968 r. za dyskusję o II Rzeczypospolitej na łamach „Miesięcznika Literackiego” oraz publikację tekstów Idy Kamińskiej i jej męża na łamach „Warszawy II Rzeczypospolitej”. W 1968 r. cenzura wstrzymała publikację jego książki pt. „Szkice z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej”.
W latach 1990-1996 prezesował Towarzystwu Miłośników Historii w Warszawie. od 1995 r. przewodniczy Radzie Naukowej przy Muzeum Łazienek Królewskich. Od 1996 r. kieruje Prymasowską Radą Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II…
Profesor Marian Marek Drozdowski będąc badaczem dziejów II Rzeczypospolitej stał się orędownikiem postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego dzieła, w którym na pierwszym miejscu zawsze wskazuje budowę Gdyni.
Laureat Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z 2003 r.♣

Obywatel nr 1/2009 (45) Dwie nowe Polski Z prof. Marianem Markiem Drozdowskim rozmawia Michał Sobczyk

MMD – ..’w roku 1989 r., w którego wydarzeniach uczestniczyłem bardzo aktywnie, jako profesor, działacz „Solidarności”, organizator różnych imprez podziemnych, było widać zmęczenie polskiego społeczeństwa po stanie wojennym, który znaczna część społeczeństwa zaakceptowała. Już nie mieliśmy entuzjazmu, który towarzyszył narodzinom „Solidarności” w 1980 r., nie było już dziesięciu milionów osób tworzących ruch społeczny.

Jeremiasz Abp (Jan Anchimiuk)- rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, albo po prostu TW „Janek”

baner-czlowiek-nauki10

 

Baza OPI

Ludzie nauki
identyfikator rekordu:  o10689
ks. abp dr hab. Jan Jeremiasz Anchimiuk, prof. ChAT
Dyscypliny KBN: nauki teologiczne
Specjalności: biblistyka, prawosławna teologia i egzegeza Nowego i Starego Testamentu
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu ChAT – Kierownik
– Katedra Pisma Świętego Nowego Testamentu ChAT – prof.
– Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu ChAT – Kierownik (p.o.)
– Katedra Pisma Świętego Starego Testamentu ChAT – prof.

——–

Arcybiskupi jako TW

Rz, 13.11.2009

Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) – arcybiskup wrocławsko-szczeciński. Pozyskany 15 grudnia 1973 r. jak TW „Janek”. Jako rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zobowiązany do złożenia oświadczenia.

——–

Jeremiasz (arcybiskup wrocławski i szczeciński) w Wikipedii

Jeremiasz (imię świeckie Jan Anchimiuk, syn Konstantego i Paraskiewy ofic. tyt. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jeremiasz, arcybiskup wrocławski i szczeciński) – ur. 1943, polski duchowny prawosławnyarcybiskupordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiejPolskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Od 2008 roku ponownie rektorChrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Urodzony 3 października 1943 we wsi Odrynki (parafia prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi). W 1983 przyjął święcenia kapłańskie, złożył śluby zakonne i został arcybiskupem wrocławskim i szczecińskim. W latach 19751991 był członkiem Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów (członek grupy badaczy języka religijnego Komisji ds. Polszczyzny w Kościołach). W latach 19962002 rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (od 1981 kierownik Katedry Pisma Świętego w Sekcji Prawosławnej tej szkoły). Od2001 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Studiował teologię prawosławną w Warszawie iZagorsku (obecnie Siergijew Posad w Rosji) oraz teologię protestancką w Zurychu.

———-

LISTA UCZELNI CZŁONKOWSKICH KRASP

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Rektor: Ks. abp dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk, prof. ChAT
Strona WWW: http://www.chat.edu.pl/

————

ekumenizm.pl

 

ABP JEREMIASZ PONOWNIE REKTOREM CHAT

 

Lustracja szczecińskiego ośrodka akademickiego

Były esbek przestanie uczyć prawa
Polska » Głos Wielkopolski ,23.07.2008
“władze Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie zdecydowały się zwolnić byłego esbeka. W czerwcu po informowaliśmy, że eksoficer bezpieki uczy zasad tworzenia prawa i podstaw prawoznawstwa oraz jest promotorem prac dyplomowych. W przeddzień 52. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 były esbek egzaminował studentów.
Kłys pracował w bezpiece od 1954 do 1970 roku, gdy wyrzucono go z SB za korupcję. W 1959 r. wszczął i prowadził przez prawie 10 lat sprawę o kryptonimie “Maestro” przeciwko mecenasowi Stanisławowi Hejmowskiemu. Ten wybitny prawnik podpadł władzom PRL z powodu brawurowej obrony uczestników Czerwca. Z archiwalnych dokumentów, do których dotarliśmy, wynika że kapitan Kłys zarządził totalną inwigilację Hejmowskiego: podsłuchy, kontrolę korespondencji, tajne przeszukania, śledzenie. Otoczył mecenasa wieloma agentami. Z inicjatywy esbeka preparowano dokumenty dowodzące rzekomego łamania prawa przez odważnego obrońcę i rozpowszechniano szkalujące go informacje. Adwokata pozbawiono prawa wykonywania zawodu i obciążono wysokimi grzywnami. Dzisiejszy profesor nadzwyczajny uniemożliwiał wiele lat prawnikowi wyjazd do najbliższej rodziny mieszkającej w Szwecji.”

——–

Oficer stalinowskiego UB dziś uczy studentów prawa

Polska, 2008-06-27

Stanisław Kłys po tragicznych wydarzeniach poznańskiego Czerwca ’56 prześladował obrońcę zbuntowanych robotników, mec. Stanisława Hejmowskiego. Dziś ten były oficer UB jest profesorem nadzwyczajnym uczelni w Koszalinie i wykłada prawo. Wczoraj, dokładnie w przededniu 52. rocznicy Czerwca, egzaminował studentów.

Kłys rozpoczął pracę w Urzędzie Bezpieczeństwa jeszcze w czasach stalinowskich, w 1954 roku. Trzy lata po poznańskim zrywie, w 1959 roku, wszczął sprawę o kryptonimie Maestro przeciwko poznańskiemu adwokatowi Stanisławowi Hejmowskiemu. Mecenas bronił zbuntowanych robotników, których komuniści postawili przed sądem. Kłys uznał go (jak czytamy w jednym ze zachowanych dokumentów) za „osobę wykazującą wybitnie wrogi stosunek do ustroju PRL”. Zarządził inwigilację Hejmowskiego: podsłuchy, kontrolę korespondencji, tajne przeszukania, śledzenie. Otoczył adwokata agentami.

Z inicjatywy Kłysa preparowano dokumenty dowodzące rzekomego łamania prawa przez Hejmowskiego i rozpowszechniano szkalujące informacje. Adwokata pozbawiono prawa wykonywania zawodu i obciążono wysokimi grzywnami. Dzisiejszy profesor koszalińskiej uczelni uniemożliwiał prawnikowi wyjazd do rodziny do Szwecji. Zaszczuwany latami obrońca robotników podupadł na zdrowiu. 

——–

Dawny ubek dziś uczy studentów prawa

NĘKAŁ UCZESTNIKÓW CZERWCA ’56, DZIŚ WYKŁADA

tvn24 , 28.06.2008

W sobotę mijają 52 lata odkąd poznańscy robotnicy wyszli na ulice. W wyniku dwudniowych starć z milicją śmierć poniosło wtedy 58 osób. Oficer UB, który wówczas nękał adwokata zbuntowanych robotników, dziś ma się świetnie – donosi „Polska”. Wykłada na jednej z niepublicznych uczelni w Koszalinie.

——-

Szczecin. US: buntu wykształciuchów nie będzie

GW 29.03.2007

Uniwersytet Szczeciński nie poparł antylustracyjnego buntu na innych uczelniach. Rektor zakazał też senatorom wypowiadania się na temat lustracji. Sam milczy.