„Z archiwum IPN” znika z anteny Radia Olsztyn

baner

„Z archiwum IPN” znika z anteny Radia Olsztyn

GW

„Z archiwum IPN” to była audycja, przez którą cierpiała reputacja Radia Olsztyn, zarzucano jej braki warsztatowe i zbyt pochopne rzucanie oskarżeń. Jej autorami byli Paweł Warot i Piotr Kardela, młodzi historycy olsztyńskiego Instytutu Pamięci Narodowej. ..

– Misja rozgłośni publicznej narzuca nam audycję o współczesnej historii, ale tym razem jej warsztat musi być profesjonalny. Nie może być wątpliwości z udokumentowaniem podawanych źródeł – mówi Leszek Sobański, który teraz zastępuje Machniewską na stanowisku prezesa Radia Olsztyn.

– Zawsze posługiwaliśmy się źródłami historycznymi, nigdy nie odczytywaliśmy tego, co tam się nie znajdowało – ripostuje Piotr Kardela.

Ale, jak mówią obrońcy oskarżanych w audycji osób, ostatnie wydarzenia pokazują, że tak nie było. W wyemitowanym pod koniec maja programie, historycy oskarżyli o współpracę z SB ks. dr. Władysława Turka, w latach 1970-1982 rektora Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”. Na program szybko zareagowała kuria, która opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie: „W wypowiadanych sądach nie uwzględniono kontekstu historycznego i politycznego. Funkcjonariusze SB mogli do pewnego stopnia wykorzystywać prostolinijność i otwartość rektora. Nie ma jednak podstaw do oskarżenia go o podjęcie współpracy na szkodę seminarium i Kościoła” – napisał ks. biskup Jacek Jezierski.

Niewykluczone, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie, podobnie jak jest w przypadku ks. prof. Cypriana Rogowskiego, dziekana wydziału teologii olsztyńskiego uniwersytetu. Historycy oskarżyli go na antenie o świadomą współpracę z aparatem bezpieczeństwa