Nękanie autora Lustra Nauki

Nękanie autora Lustra Nauki

(Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

 https://lustronauki.wordpress.com/

Jak można się było spodziewać, podejmowanie niewygodnego dla niemałej części środowiska akademickiego tematu naraża autora na problemy.

Co jakiś czas autor strony, prowadzący ją w gruncie rzeczy hobbystycznie, jest obiektem ataków niezadowolonych z wypisów ich dotyczących. W ostatnich miesiącach jest nękany telefonami ( czy to na plaży, czy podczas obiadu) przez prof. Halinę Romanowską, której Paweł Warot (IPN) poświęcił tekst w miesięczniku Debata a ja fragment jego tekstu zacytowałem

https://lustronauki.wordpress.com/2011/07/01/ja-romanowska-halina-niniejszym-zobowiazuje-sie-do-udzielania-pomocy-w-miare-moich-mozliwosci-sluzbie-bezpieczenstwa-w-zakresie-interesujacych-ja-zagadnien/

Nas stronie IPN – http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/248/4153/Delegatura_w_Olsztynie.html Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Białymstoku  Delegatura w Olsztynie, Ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn czytamy że ‚ W OBEP w Delegaturze pracują: Renata Gieszczyńska, dr Piotr Kardela, Paweł Piotr Warot oraz Dominik Krysiak. ‚ i

m.in. Realizowane aktualnie programy badawcze:

Paweł Warot

1. Struktura i metody działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej – projekt ogólnopolski
2. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich – projekt ogólnopolski
3. Śladami zbrodni – projekt ogólnopolski
4. WUBP w Olsztynie – projekt oddziałowy
5. Encyklopedia „Solidarności” – projekt ogólnopolski
6. Władze wobec społeczeństwa w woj. olsztyńskim w latach 1945–1956 – projekt oddziałowy

Paweł Piotr Warot jest znanym badaczem i m.in. autorem tekstu Rektorzy uwikłani w książce:

Naukowcy władzy, władza naukowcom

Studia pod redakcją Piotra Franaszka

lNSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ, KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU.

Warszawa 2010

 

Napisał też tekst o prof. H.Romanowskiej – Prolog do współpracy (cz.1), Debata, 27 Czerwiec 2011 (tekst dostępny w internecie)

http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1754:prolog-do-wspopracy-cz1-&catid=58:z-archiwum-ipn&Itemid=125 ), gdzie zamieszcza dokumenty IPN w tym kwestionariusz :

http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/Kwestionariusz_TW_Haliny_Romanowskiej-akomej.jpg

oraz zobowiązanie Haliny Romanowskiej do współpracy z SB http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/Zobowizanie_do_wsppracy.jpg

więc cytowanie takiego autora i tekstu na stronie lustracyjnej uważałem za zasadne i zgodne z profilem strony.

Tym niemniej prof. Halina Romanowska zapowiada, że musi i mi wytoczyć proces i widzi mnie na ławie oskarżonych ! O co, o cytowanie ?

To co wypowiada o autorze cytowanego przeze mnie tekstu nie przytoczę, podobnie epitetów kierowanych w moją stronę (nie mam tego na piśmie, ani nie mam nagrania).

Osobiście proponowałem pani prof. aby swoje stanowisko, swoją opinię, ew. dokumenty w sprawie umieściła np. w komentarzach do cytowanego tekstu na mojej stronie lub przesłała mi tekst dotyczący tego problemu, który mogę na stronie umieścić,  zgodnie z resztą z zachętą kierowaną do wszystkich a umieszczoną w informacjach na stronie ( Będę wdzięczny za informacje zarówno publikowane, jak i szczególnie te – niepublikowane, dotyczące tematu) https://lustronauki.wordpress.com/o-mnie/

Niestety do tej pory swojej wdzięczności nie mogę okazać prof. Halinie Romanowskiej, gdyż takiego tekstu nie nadesłała i jak mnie informowała nie zamierza nadesłać a jedynie chce mnie skarżyć !

Skoro ktoś uważa, że informacje/dokumenty zawarte w cytowanym tekście są nieprawdziwe/sfałszowane/zmanipulowane to najlepszą drogą jest przedstawienie informacji/dokumentów prawdziwych, w sposób jasny kwestionujących/podważających te podane w artykule. Ja żadnych badań nad dokumentami IPN w sprawie prof. Romanowskiej nie prowadziłem, żadnych danych/dokumentów nie posiadam, a jedynie cytuję to co jeden z badaczy IPN podaje. Jest to standard, zarówno w tekstach naukowych, publicystycznych, encyklopedycznych. …

W tekstach naukowych cytuje się zwykle dziesiątki innych prac, które czasami okazują się plagiatami, fałszerstwami, ale badacz cytujący nie jest karany za fakt cytowania pracy nierzetelnej, a co najwyżej wytyka mu się, że nie poznał się na nierzetelności. Niektóre nierzetelne prace są cytowane setki/tysiące razy dopóki ktoś tej nierzetelności nie zauważy.

W przypadku cytowanego przeze mnie tekstu P. Warota – prof. Romanowska uważa, że jest to tekst nierzetelny, a autor ………… , ale sama argumentów na poparcie swojej opinii nie chce zamieścić zgodnie z moją propozycją. Nie jest to postawa zgodna z etyką naukową ( i nie tylko naukową) a prof. jest np.

autorką książek:

Tendencja do miłości i wolności – praźródło osobowego wymiaru człowieka (1987),

Prawda wewnętrzna (1996),

Psychologia doświadczeń duchowych (1996),

Radość i cierpienie (2000),

Droga do Człowieczeństwa (2001).

Współredaktorka tomu I Studiów i Materiałów pt. Człowiek i człowieczeństwo. Strategia bycia i stawania się Człowiekiem (2002). 

http://www.eneteia.pl/index.php?option=content&task=view&id=167&Itemid=1

co prawda mi nie znanych, ale których same tytuły mogą sugerować, że mamy do czynienia z osobą o dużej wrażliwości etycznej/duchowej.

(por. też http://www.dezintegracja.pl/?halina-romanowska-lakomy-dr.-hab.-n.-hum.-prof.-uwm,124

No cóż, bylem nękany od lat tak, że stałem się niejako specjalistą od mobbingu akademickiego http://nfamob.wordpress.com/ (na podstawie własnych doświadczeń, a nie studiów socjologii, psychologii czy prawa).

Mam jasność tego co zazwyczaj reprezentują polskie sądy i po czyjej stają stronie (nie zauważyłem aby stawały standardowo po stronie prawdy), ale w jednym z wyroków sąd mi wyłożył, że nie będzie mnie bronił, bo ja się mogę bronić sam – bo mam własną stronę internetową (zrozumiałem, że wiarygodną, w każdym razie bardziej od sądów).

Zatem to czynię, zdając sobie sprawę, że jak się sam nie obronię, to nikt mnie nie obroni ( w każdym razie tak dotąd było). Czekam zatem na proces i póki co kontynuuję swoje działania na kilku już stronach internetowych, skoro jestem skazany na taką formę samoobrony i obrony prawdy, która sama się nie obroni.

Zgodnie z zasadami przyjętymi na tej ( i nie tylko tej) stronie :

Będę wdzięczny za informacje zarówno publikowane, jak i szczególnie te – niepublikowane, dotyczące tematu.

Mam nadzieję, że nie będę musiał długo czekać na okazanie deklarowanej wdzięczności.

Józef Wieczorek

Debata o pamięci i przyszłości

polityczni.pl 2010-02-24

Debata pt.

 „Pamięć i przyszłość. Jak odbudować polską agorę”,

z udziałem m.in. prof. Jadwigi Staniszkis i prezesa IPN Janusza Kurtyki.

m.in. o weryfikacji kadr  naukowych ( szczególnie historyków), nie tylko w PRL 

Debata o lustracji

baner

Debata w Łodzi o lustracji

Rz

„Lustracja: koniec czy początek” to tytuł pierwszego z cyklu spotkań „Rz” w ośrodkach akademickich poświęconych ważnym tematom społecznym i światopoglądowym.

Dyskusję o lustracji moderowaną przez publicystę „Rz” Igora Jankego wiedli wczoraj na UŁ Bronisław Wildstein, publicysta „Rz”, i Jan Lityński, polityk Partii Demokratycznej. Dyskutanci zgadzali się tylko w jednym, że lustracja powinna zostać przeprowadzona. Różnili się co do jej zakresu i skuteczności. – Wiara, że rozliczenie uzdrowi rzeczywistość, jest wiarą w cuda – mówił Lityński. Wildstein ripostował: – Brak rozliczenia z przeszłością sprawia, że grzęźniemy, bo nie istnieje wspólnota bez ładu moralnego

W obronie badających inwigilację środowiska akademickiego Olsztyna

baner7

„Debata”  

w obronie badających  inwigilację

środowiska akademickiego Olsztyna 


Najgorszy naczelnik –BOGDAN BACHMURA

Debata 3,2009

Prof. Kasparek szczerze wyznaje, że „uniwersytet jest dla niego najważniejszy”. Kłopot w tym, że popierając w wyborach rektorskich kandydaturę prof. Koncickiego i sam celując w urząd prorektora, postawił  na złego konia. Do tego źle wywiązał się z oczekiwań zablokowania publikacji o prof. Kordanie, która oddaliła marzenia tego ostatniego o prezesurze AZS. To przede wszystkim podyktowało naczelnikowi Kasparkowi wysłanie do Warszawy ultimatum: „ja albo Warot” oraz ślepy atak na niego, mający nie tylko zdyskredytowaæ publikacje Warota, ale przede wszystkim przedstawić naczelnika Kasparka jako lojalnego „hamulcowego” publikacjii strażnika interesów bliskich mu uczelnianych tajnych współpracowników. Według prof. Kasparka „pod jego (Pawła Warota – przyp. red.) publikacjami jako współautor podpisany powinien być także esbek, który wytworzył opisywane dokumenty”. Ich brak śewiadczy zdaniem profesora o „powierzchowności, czerpaniu z jednego źródła, to jest z teczek IPN, nie weryfikowaniu ich”. Formułując takie oskarżenia prof. Kasparek wie doskonale, że Paweł Warot przygotowując swoje publikacje, będące częścią ogólnopolskiego projektu badawczego, kontaktował się z osobami, o których pisał. Bezskutecznie także zwracał się do władz UWM z prośbą  o wgląd w dokumenty uczelnianego archiwum. Tyle, że wcześniejsze ujawnianie przez naczelnika Kasparka dokumentów bohaterom publikacji (np. ks. prof. Cyprianowi Rogowskiemu, TW „Kamil”) zadania Warotowi nie ułatwiało….

—————–

Debata 3,2009

Pojechałem, by bronić młodego historyka przed zwolnieniem z pracy – Rozmowa z Władysławem Kałudzińskim, prezesem Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym „Pro Patria”

– Pojechałem, aby bronić  młodego historyka z delegatury IPN w Olsztynie, Pawła Warota, przed zwolnieniem z pracy. Naczelnik delegatury, Norbert Kasparek, domagał się jego zwolnienia za publikację tekstów demaskujących pracowników naukowych z UWM, jako agentów SB. Uważałem za swój obowiązek bronić młodego i odważnego historyka, których w Olsztynie ze świecą szukać….

….szczególnie atakowany był Paweł Warot, który badał związki z SB pracowników naukowych olsztyńskich uczelni. W momencie, gdy pan Kasparek zażądał zwolnienia z pracy Pawła Warota, wiedziałem, że muszę bronić młodego, odważnego naukowca, któremu dziekan Wydziału Humanistycznego chce zniszczyć, z nieznanych mi powodów, karierę naukową.

Rozmawiał Adam Socha

———

Debata 3,2009

„Dużo zrobił dla uczelni i SB” – Miron Sycz i inni a Służba Bezpieczeństwa PRL

NZS – jak studenci zmieniali świat na lepsze

nzs

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego  

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji na temat roli organizacji studenckich w przemianach ustrojowych w Polsce 
oraz do obejrzenia wystawy upamiętniającej historię Niezależnego Zrzeszenia Studentów: 

Archiwum NZS – inteligencja walcząca,

czyli jak studenci zmieniali świat na lepsze”

 
Wystawę można oglądać do 10 grudnia 2008 r. w Bibliotece Głównej UG.
 
Debata odbędzie się 8 grudnia 2008 r. o godz. 18 w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyskusję otworzy prelekcja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prof. dr, hab. Janusza Kurtyki. 
Uczestnikami dyskusji będą poseł Maciej Płażyński, posłanka prof. dr hab. Anna Zielińska – Głębocka
i inni, w tym byli i obecni działacze NZS, oraz studenci.
 
Uczestnictwo daje, poza okazją do zapoznania się z materiałami historycznymi, także możliwość rozmowy z uczestnikami wydarzeń, które miały tak znaczący wpływ na obecny kształt życia akademickiego. Patronatem honorowym projekt objęli Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz NSZZ Solidarność.
Organizatorami poza Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, są Europejskie Centrum Solidarności, oraz Instytut Pamięci Narodowej. Niewiele osób wie, że to m.in. dzięki staraniom założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów możliwe jest zakładanie dziś kół naukowych lub branie czynnego udziału w życiu uczelni poprzez członkowstwo w niezależnym samorządzie studenckim. Projekt „Archiwum NZS – inteligencja walcząca” ma na celu popularyzację tej wiedzy.