Włodzimierz Bednarski – pionier biotechnologii żywności, esbecki TW „Piernik”

Prof. Włodzimierz Bednarski

serwis Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Włodzimierz Bednarski urodził się w 1943 roku w Gniewkowie. Studia na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie ukończył w 1966 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku, doktora habilitowanego w 1980 a tytuł profesora w 1987 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1994 roku, a od 2007 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk…

Rozległa działalność naukowa i wdrożeniowa była możliwa dzięki współpracy Profesora z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Uniwersytetem Stanowym w Ames, Iowa (USA), z Humboldt Universitat w Berlinie, z Uniwersytetami w Paderborn i Greisfaldzie, Instytutem Mikrobiologii i Wirusologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Profesor Bednarski jest jednym z pionierów biotechnologii żywności w Polsce. Wspierał rozwój tej dyscypliny nauki nie tylko w macierzystej uczelni, lecz również w wielu innych placówkach naukowych. …Profesor Bednarski był recenzentem aż 144 dokumentacji i prac związanych z kształceniem i rozwojem kadr naukowych. Opracował 32 recenzje rozpraw doktorskich, 52 recenzje na stopień doktora habilitowanego i 49 recenzji w postępowaniu na tytuł profesora. Z powodzeniem łączy pracę naukową z działalnością dydaktyczną. Wypromował 11 doktorów, kierował wykonaniem 120 prac magisterskich oraz 27 prac inżynierskich. Jest autorem i redaktorem licznych podręczników akademickich z zakresu biotechnologii i technologii żywności.

Imponująca jest działalność organizacyjna Profesora Bednarskiego. Pełnił liczne zaszczytne funkcje, zarówno we własnej uczelni, jak i poza nią. Był m.in.: prodziekanem (1981–1984) i dziekanem (1991–1994) Wydziału Technologii Żywności, prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk (1996–1998). Aktualnie Profesor Bednarski jest przewodniczącym Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz rad programowych czasopism: Przemysł Spożywczy, EJPAU seria Biotechnologia i Polish Journal of Food and Nutrition Science.

Za liczne zasługi Profesor Włodzimierz Bednarski został uhonorowany wieloma znaczącymi wyróżnieniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i siedmioma nagrodami ministra. Otrzymał także odznakę „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

—————

Prof. Włodzimierz Bednarski doktorem honoris causa

Gazeta Uniwersytecka , 04-01-2010

Profesor Włodzimierz Bednarski, kierujący Katedrą Biotechnologii Żywności na Wydziale Nauki o Żywności, otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu…

Profesor Bednarski jest biotechnologiem żywności. Jego największe osiągnięcia naukowe dotyczą optymalizacji procesów mikrobiologicznej syntezy białek, lipidów i związków smakowo-zapachowych, modyfikacji enzymatycznej składników żywności oraz możliwości racjonalnego zagospodarowania produktów odpadowych przemysłu spożywczego.
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 pozycji, w tym 141 oryginalnych prac twórczych oraz 15 monografii, skryptów i podręczników. Jest autorem i redaktorem licznych podręczników akademickich z zakresu biotechnologii i technologii żywności.
Naukowiec urodził się w 1943 r. w Gniewkowie. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1980 r. a tytuł profesora w 1987 roku. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

———–

Esbecki „Piernik” i radzieckie albumy. Współpraca profesora Bednarskiego z komunistycznym wywiadem

Debata, 27 – Paweł  Piotr Warot

TW „Piernik”

Włodzimierz Bednarski, pełniący w latach 1977–1981 funkcję sekretarza ds. organizacyjnych Komitetu Uczelnianego PZPR na Akademii Rolniczo-Technicznej do wspłpracy z wywiadem PRL został pozyskany 5 października 1984 r. podczas ubiegania się o zgodę na wyjazd do ,Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) w Paryżu, czyli w czasie, kiedy od miesiąca pełnił funkcję prorektora Akademii  SB w Olsztynie bez trudności9 pozyskiwała osobowe źródła informacji spośród członków partii tym bardziej, że na ART należało do niej ponad 50 proc. wszystkich naukowców, co stanowiło najwyższy odsetek spośród  wszystkich uczelni wyższych w Polsce Ludowej ….

KO „Piernik” dostarczał też bezpiece licznych wiadomości o studentach, za których wychowanie, jako prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, był poniekąd odpowiedzialny ..Podczas licznych spotkań z funkcjonariuszem SB, odbywających się przeważnie w  kortowskim gabinecie Bednarskiego, w domu Kurowskiego lub na parkingu za miasteczkiem akademickim przy trasie na Warszawę

dochodziło nawet do tego, że esbek sugerował „Piernikowi” jako prorektorowi ART, który z kortowskich naukowców powinien wyjeżdżać na konferencje naukowe

Jerzy Rusek – slawista, były dziekan i działacz PZPR, zarejestrowany jako konsultant „Czech”

baner-czlowiek-nauki17
Baza OPI
Ludzie nauki
identyfikator rekordu: o59632
prof. dr hab. Jerzy Rusek
Dyscypliny KBN: nauki filologiczne
Specjalności: językoznawstwo bułgarskie, językoznawstwo południowosłowiańskie
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Katedra Filologii WSZMiJO w Katowicach
– Komisja Środkowoeuropejska PAU – Zastępca przewodniczącego
– Komitet Słowianoznawstwa PAN – Członek
– Wydział Humanistyczny WSZMiJO w Katowicach – Dziekan
——–
Instytut Polski w Sofii
DOCTOR HONORIS CAUSA
Prof. Jerzy Rusek (1930)
wiatowej sławy bułgarysta;
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 40 lat zajmuje się bułgarskim językiem literackim, bułgarską dialektologią, oraz językiem starobułgarskim;
W 1998 r. otrzymał tytułu doktor honoris causa Uniwersytetu im. Klimenta Ochrydskiego w Sofii.
W tym samym roku otrzymał również tytułu doktor honoris causa Uniwersytetu im. Paisja Chilendarskiego w Płowdiwie.
———-
Załącznik
do Sprawozdania z prac Rektorskiej Komisji ds. Inwigilacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL

Emerytowani pracownicy UJ:
1-2. Profesorowie Jerzy Rusek (zarejestrowany jako konsultant „Czech”) i Aleksander Szulc (zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie „Aleksander”) nie przesłali do komisji pisemnych wyjaśnień. W jednozdaniowych listach zadeklarowali, że gotowi są stawić się przed Komisją.
———–
IPN -PRZEGLĄD MEDIÓW – 22 lutego 2006 r.
„Kto donosił na naukowców i studentów” Rzeczpospolita, „Lustracja po krakowsku – kolejna lista agentów” Gazeta Wyborcza 22.02.2006 r.Działaczka „Solidarności” ujawnia kolejne nazwiska tajnych współpracowników i konsultantów SB na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wskazani zaprzeczają, że donosili. Najbardziej znaną postacią z nowej listy jest emerytowany profesor Jerzy Rusek, slawista, były dziekan i działacz PZPR. Według dokumentów IPN był on konsultantem SB o pseudonimie Czech
——–
Dziennik Polski 22-02-2006
Akta mówią prawdę
Pracownicy UJ, których nazwiska ujawnili działacze “Solidarności”, zaprzeczają, że współpracowali z SB
Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Jerzy Rusek i Jan Ciopiński – byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa – wynika z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, ujawnionych wczoraj przez dr Barbarę Niemiec, działaczkę “Solidarności”. Kolejne nazwiska donosicieli ujawnili też byli działacze związku: Ryszard Majdzik oraz Jerzy Kuczera.
Prof. Jerzy Rusek, znany językoznawca, specjalista od literatury południowosłowiańskiej – jak zapewnia Leszek Śliwa, rzecznik UJ – nie jest już pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niemniej ze swoim rodzimym Instytutem Filologii Słowiańskiej w Alma Mater – gdzie reporterka “Dziennika” zastała profesora – utrzymuje stałe kontakty po przejściu na emeryturę.
Jerzy Rusek (kryptonim – “Konsultant Czech”) zaprzecza, jakoby kiedykolwiek współpracował z SB. – Przez 9 lat byłem dziekanem Wydziału Filologicznego i z tego tytułu musiałem – tak jak każdy dziekan – kontaktować się z przedstawicielami tajnych służb PRL. Pamiętam, przychodził tutaj kapitan Kapnik i wypytywał o różne rzeczy. Byłem też członkiem Komitetu Uczelnianego PZPR i z tego tytułu przygotowywałem opinie o pracownikach, niezbędne do ich awansów, wyjazdów za granicę itp. Nigdy jednak nie podpisywałem żadnego dokumentu o współpracy, nie donosiłem też na żadnego z moich kolegów – przekonuje.

Irena Bajerowa – językoznawca, jako prorektor internowana, obecnie doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

baner-krzywdzeni

Baza OPI

Ludzie nauki
identyfikator rekordu:  o68531
prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa, em.
Dyscypliny KBN: nauki filologiczne
Specjalności: językoznawstwo polskie
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Komitet Historii Nauki i Techniki PAN – Członek
– Komitet Językoznawstwa PAN – Członek
– Rada Języka Polskiego PAN – Członek
– Wydział I Filologiczny PAU – Członek krajowy czynny

Uniwersytet Śląski: By trwała pamięć o bohaterach

Sesję uświetniła swoją obecnością profesor Irena Bajerowa, która w 1981 r. pełniła funkcję prorektora UŚ. W nocy z 12 na 13 grudnia została internowana wraz z rektorem prof. Augustem Chełkowskim.

———-

PODWÓJNY JUBILEUSZ PROFESOR IRENY BAJEROWEJ

Gazeta Uniwersytecka, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  kwiecień 2002 r. numer 7 (96)

Profesor Irena Bajerowa – wspaniały człowiek, wybitny naukowiec, historyk języka, współtworzyła „naszą” polonistykę: „uniwersytet w 1968 roku nie powstał na jałowym ugorze. Powstał przecie ze złączenia się 2 szkół wyższych: Filii UJ i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przyszłam na tę WSP w 1955 roku, w 2 lata po rozpoczęciu pracy katedry języka polskiego, w 5 lat po utworzeniu (po raz drugi) katowickiej WSP.” Tworzyła ten uniwersytet, broniła go, tłumaczyła, ściągała językoznawców, zachęcała do współzawodnictwa z innymi uczelniami.

————–

JUBILEUSZE PROF. IRENY BAJEROWEJ

Profesor Irena Bajerowa – wybitny historyk języka – jest autorką wielu prac z dziedziny metodologii badań językoznawczych, terminologii i słownictwa technicznego oraz języka religijnego. Najważniejsze z jej prac to: Kształtowanie się polskiego języka literackiego w XVIII w.; Polski język ogólny XIX w. (pełna bibliografia obejmuje 144 pozycje!). Prof. Bajerowa była kierownikiem Katedry Języka Polskiego WSP w Katowicach, kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego UŚ od początku działalności uczelni, od roku 1980 do wprowadzenia stanu wojennego piastowała funkcję Prorektora ds. Nauczania UŚ, a w latach 1988-1992 przewodniczyła badaniom Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

—————-

Profesor Irena Bajerowa doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Strona UŚ

Decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego tytuł doktora honoris causa otrzyma profesor Irena Bajerowa, wybitny badacz dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, doskonały dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów, krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Uroczystość odbędzie się w czwartek 4 grudnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18 o godz. 10.00.