Hieronim Kubiak, socjolog ze szczytów PZPR

Baza OPI -Ludzie nauki- identyfikator rekordu:  o59515

prof. zw. dr hab. Hieronim Kubiak

Dyscypliny KBN: socjologia

Specjalności: migracje międzynarodowe, socjologia narodu i religii, socjologia polityki

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Instytut Socjologii UJ

—————-

Kubiak Hieronim w Wikipedii 

Kubiak Hieronim ur. 30 września 1934 – socjolog, działacz polityczny; prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Badań Polonijnych UJ; w latach stanu wojennego (19811982) w najwyższych władzach PZPR. Publikował prace z zakresu socjologii narodu i religii. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek PZPR od 1953 do 1989 roku. Sekretarz KC PZPR (19811982), członek Biura Politycznego KC (19811986). Członek Fundacji Kultury Polskiej (od 1987), współzałożyciel Stowarzyszenie „Kuźnica” w Krakowie (od 1976). Członek Polskiej Rady Badań Pokoju (od 1986), przewodniczący (od 1990). Członek Fundacji „Semper Polonia” (od 1998). W 1976 roku został członkiem honorowym Zrzeszenia Studentów Polskich.

——–

Nauczyciele akademiccy Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. dr hab. Hieronim Kubiak

————-

LOBBY CZERWONYCH REKTORÓW

Nasza Polska, 2 lipca 2008

 

znany socjolog Hieronim Kubiak, dziś wykładowca Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a przez wiele dziesięcioleci pracownik UJ. Do PZPR wstąpił już w wieku 19 lat (był akurat rok 1953) i pozostał aż do rozwiązania. Szczytowym momentem jego kariery okazał się IX Nadzwyczajny Zjazd partii w lipcu 1981 r., na którym Kubiaka nie tylko wybrano do Komitetu Centralnego, ale powołano też w skład Biura Politycznego oraz powierzono funkcję jednego z sekretarzy KC (tę ostatnią posadę stracił po roku). Niedługo po Zjeździe krakowski profesor stanął również na czele Komisji KC dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu konfliktów społecznych w dziejach Polski Ludowej. Niebawem jednak sam miał okazję obserwować kolejny taki konflikt – stan wojenny, którego wprowadzenie biernie zaakceptował, choć wcześniej miał opinię partyjnego liberała i zwolennika dialogu z „Solidarnością”.
Jego karierę na szczytach władzy zakończył kolejny, X Zjazd PZPR w 1986 r., gdy generał Jaruzelski dokonał cięcia po skrzydłach, usuwając z Biura Politycznego zarówno Kubiaka, jak i jego betonowego antagonistę Albina Siwaka. Profesorowi powierzono wówczas funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, zaś na początku 1989 r. stanął on na czele Stowarzyszenia „Kuźnica” skupiającego lewicową inteligencję Krakowa. W III RP Kubiak zawsze trzymał się blisko SLD, sygnując swym nazwiskiem różne inicjatywy tego środowiska, np. apel do prezydenta Kwaśniewskiego o ułaskawienie Zbigniewa Sobotki pod koniec 2005 r. czy deklarację Ruchu na rzecz Demokracji z 3 maja ubiegłego roku.
———–
polskaxxi.pl
Antoni Dudek
Proces niezależnej od PZPR edukacji historycznej Polaków uległ nasileniu po powstaniu „Solidarności”, a wprowadzenie stanu wojennego zahamowało go tylko w ograniczonym stopniu. Zdając sobie sprawę z konsekwencji jakie dla świadomości społecznej miała „bitwa o pamięć”, ekipa gen. Wojciecha Jaruzelskiego próbowała odejść od stosowanej dotąd taktyki przemilczania niewygodnych zagadnień historycznych. W tym celu Komitet Centralny PZPR powołał nawet specjalną komisję do zbadania przyczyn i przebiegu kryzysów społeczno-politycznych w dziejach PRL, na której czele stanął członek Biura Politycznego prof. Hieronim Kubiak. Szybko jednak okazało się, że władze obawiają się wyników prac nawet wyselekcjonowanych przez siebie historyków. W rezultacie wielokrotnie przeredagowywane (także na posiedzeniach Biura Politycznego) sprawozdanie komisji Kubiaka ukazało się oficjalnie w skróconej postaci, a utajnione załączniki opublikowano… za granicą, w wychodzących w Paryżu „Zeszytach Historycznych”.
Reklamy