Joanna Mantel-Niećko – prof. orientalistyki z UW, internowana w stanie wojennym

Joanna Mantel-Niećko w Wikipedii

Joanna Mantel-Niećko (ur. 14 września 1933 w Warszawie, zm. 28 października 2009 w Warszawie) – polska orientalistka, profesor, specjalizująca się w etiopistyce.

———–

Joanna Mantel-Niećko, w Encyklopedii Solidarności

Joanna Mantel-Niećko, ur. 14 VIII 1933 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Orientalistyki (1956). Doktorat (1966). Habilitacja (1978). Profesor zwyczajny (1997).

1956-1996 pracownik naukowy Instytutu Orientalistyki UW: 1977-1988 organizator i kierownik Zakładu Języków i Kultur Afryki w Instytucie Orientalistyki. 1961 – 13 XII 1981 członek PZPR.

Od IX 1980 w „S”, kierownik zespołu międzyzwiązkowego „S” i ZNP, przygotowującego w 1981 projekt reformy UW. 1 X 1981 – 15 II 1982 dziekan na Wydziale Neofilologii. 10 V 1982-1990 sekretarz Senackiej Komisji ds. Osób Pozbawionych Wolności, Senackiej Komisji Pomocy Społeczno-Prawnej i Rektorskiej Komisji Społeczno-Prawnej; organizatorka pomocy, zbierała informacje o represjonowanych, występowała w obronie internowanych i aresztowanych, wyjeżdżała na widzenia do ośr. odosobnienia. 1982-1989 przekazywała informacje do „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» UW”; zapisywała wydarzenia na UW, co stało się podstawą do przygotowania kronikarskiego zapisu dziejów UW po 13 XII 1981. 13 V – 22 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Olszynce Grochowskiej, zwolniona po interwencji biskupów. 1984-1985 i 1987-1988 uczestniczka wyjazdów naukowych do Etiopii i USA.

W 1990 członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. 

————

Joanna Mantel-Niećko –  Internowani 1981-82 UNIWERSYTET WARSZAWSKI

————-

Lista internowanych kobiet    – -Krzysztof Stasiewski

12/13 grudnia 1981 r. w ramach akcji „Jodła” ówczesne władze komunistyczne rozpoczęły falę internowań działaczy „Solidarności i opozycji.
Pierwsza faza zatrzymań objęła według oficjalnych danych ok. 5 tys. osób, ogółem przez obozy dla internowanych przewinęło się do 8 grudnia 1982 r. 10 131 osób. Wśród internowanych znalazły się również kobiety działające w strukturach NSZZ „Solidarność” i opozycji.
Na przedstawionym niżej wykazie prezentuję nazwiska 750 internowanych niewiast.
 
Najbardziej znanymi miejscami, gdzie przetrzymywano kobiety są Gołdap  i Darłówek…

369. Mantel – Niecko Joanna Elżbieta – 14.05.-22.05.82 – Gołdap

 

Irena Bajerowa – językoznawca, jako prorektor internowana, obecnie doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

baner-krzywdzeni

Baza OPI

Ludzie nauki
identyfikator rekordu:  o68531
prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa, em.
Dyscypliny KBN: nauki filologiczne
Specjalności: językoznawstwo polskie
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Komitet Historii Nauki i Techniki PAN – Członek
– Komitet Językoznawstwa PAN – Członek
– Rada Języka Polskiego PAN – Członek
– Wydział I Filologiczny PAU – Członek krajowy czynny

Uniwersytet Śląski: By trwała pamięć o bohaterach

Sesję uświetniła swoją obecnością profesor Irena Bajerowa, która w 1981 r. pełniła funkcję prorektora UŚ. W nocy z 12 na 13 grudnia została internowana wraz z rektorem prof. Augustem Chełkowskim.

———-

PODWÓJNY JUBILEUSZ PROFESOR IRENY BAJEROWEJ

Gazeta Uniwersytecka, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  kwiecień 2002 r. numer 7 (96)

Profesor Irena Bajerowa – wspaniały człowiek, wybitny naukowiec, historyk języka, współtworzyła „naszą” polonistykę: „uniwersytet w 1968 roku nie powstał na jałowym ugorze. Powstał przecie ze złączenia się 2 szkół wyższych: Filii UJ i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przyszłam na tę WSP w 1955 roku, w 2 lata po rozpoczęciu pracy katedry języka polskiego, w 5 lat po utworzeniu (po raz drugi) katowickiej WSP.” Tworzyła ten uniwersytet, broniła go, tłumaczyła, ściągała językoznawców, zachęcała do współzawodnictwa z innymi uczelniami.

————–

JUBILEUSZE PROF. IRENY BAJEROWEJ

Profesor Irena Bajerowa – wybitny historyk języka – jest autorką wielu prac z dziedziny metodologii badań językoznawczych, terminologii i słownictwa technicznego oraz języka religijnego. Najważniejsze z jej prac to: Kształtowanie się polskiego języka literackiego w XVIII w.; Polski język ogólny XIX w. (pełna bibliografia obejmuje 144 pozycje!). Prof. Bajerowa była kierownikiem Katedry Języka Polskiego WSP w Katowicach, kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego UŚ od początku działalności uczelni, od roku 1980 do wprowadzenia stanu wojennego piastowała funkcję Prorektora ds. Nauczania UŚ, a w latach 1988-1992 przewodniczyła badaniom Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

—————-

Profesor Irena Bajerowa doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Strona UŚ

Decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego tytuł doktora honoris causa otrzyma profesor Irena Bajerowa, wybitny badacz dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki, długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, doskonały dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów, krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Uroczystość odbędzie się w czwartek 4 grudnia w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18 o godz. 10.00.