Internowani i aresztowani pracownicy i studenci UŚ

baner-osrodki-lustro5

Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

 listopad 2005 r. , numer 2 (132)


Niekompletna lista internowanych pracowników i studentów UŚ

 1. Jan Jelonek 13.12.81 – 01.82 KW, Strzelce, Jaworze
 2. Jan Rzymełka 13.12.81 KW, Strzelce, Uherce, Rzeszów
 3. Maciej Uhlig 13.12.81 Jaworze
 4. Adam Kasprzyk 13.12.81 Szeroka, Kokotek, Zabrze
 5. Leonard Neuger 18.12.81 KW, Szeroka, Uherce
 6. Edward Rodek 13.01.82 KW, Szeroka, Uherce
 7. Marek Zrałek 08.01.82 KW, Szeroka, Uherce
 8. Edward Kluk 07.01.82 KW, Strzelce, Uherce, Rzeszów
 9. August Chełkowski 13.12.81 – 19.12.81 KW
 10. Irena Bajerowa 13.12.81 – 19.12.81 KW Kraków, KW
 11. Łukasz Plesnar 19.01.82 KW, Szeroka, Uherce
 12. Piotr Kalinowski 02.03.82 KW, Szeroka, Uherce
 13. Leszek Drobek 01.82 KW, Zabrze, Uherce
 14. Stanisław Gawliński 27.01.82 KW, Szeroka, Uherce
 15. Jerzy Menkes KW, Zaborze
 16. Ferdynand Morski 02.82 KW, Zaborze, Uherce, Rzeszów
 17. Bogdan Kopański 13.12.81 KW, Strzelce, Uherce, Rzeszów
 18. Piotr Rajski 03.82 KW, Zabrze, Uherce
 19. Maria Rzepczyńska 01.82 KW, Darłówek, Bytom
 20. Elżbieta Włodarczyk 01.82- 01.05.82 KW, Darłówek, Bytom
 21. Urszula Krűger 01.82 – 02.82 KW
 22. Celina Jańczak 13.12.82 KW, Darłówek, Bytom
 23. Beata Puchalska 01.82 KW, Darłówek, Bytom
 24. Walerian Pańko 13.12.81 – 01.82 KW
 25. Jan Jurkiewicz 14.12.81 Zabrze, Uherce
 26. Tomasz Janikowski 14.12.81 Zabrze, Uherce
 27. Marek Dmitriew 14.12.81 Zabrze, Uherce
 28. Zbigniew Traczyk 14.12.81 Zabrze, Uherce
 29. Jacek Poreda 14.12.81 Zabrze, Uherce
 30. Kazimierz Mądry 14.12.81 Zabrze, Uherce
 31. Jędrzej Lipski 14.12.81 Zabrze, Szeroka, Uherce
 32. Zbigniew Szmajdziński 14.12.81 Zabrze, Uherce
 33. Zbigniew Skórzak 14.12.81 Zabrze, Uherce
 34. Zenon Lis 14.12.81 Zabrze, Szeroka, Uherce, Rzeszów
 35. Andrzej Trybicki 12.81 – 01.82 Zabrze, Racibórz, Zabrze
 36. Maciej Klich 24.12.81 KW, Szeroka, Uherce, Rzeszów
 37. Mariusz Stępień 14.12.81 Zabrze, Uherce
 38. Mirosław Kin 14.12.81 Zabrze, Racibórz, Kokotek, Szeroka, Uherce
 39. Urszula Kowalińska 14.12.81 – 03.82 Sosnowiec, Darłówek
 40. Dorota Żukowska 14.12.81 – 03.82 Sosnowiec, Darłówek
 41. Ryszard Pawłowski 04.82 Zabrze
 42. Tomasz Pol 14.12.81 Szeroka, Uherce, Rzeszów
 43. Marian Talar 02.82 Zabrze, Uherce
 44. Marian Machura 16.03.82 Szeroka, Uherce
 45. Jacek Kania 12.81 – 02.82 KW, Strzelce
 46. Paweł Kozłowski 10.02.82 KW, Zabrze, Uherce
 47. Anna Michalik 14.05.82 Bytom
 48. Wojciech Szarama 05.01.82 KW, Zabrze
 49. Marek Wójcicki 02.82 KW, Zabrze
 50. Krzysztof Madej 03.82 KW, Szeroka
 51. Mieczysław Pająk 04.82
 52. Ireneusz Celejewski 02.82 KW, Szeroka, Uherce
 53. Zygmunt Słaboń 13.12.81 Zabrze, Racibórz, Szeroka, Uherce
 54. Aleksandra Izdebska 15.12.81 KW, Sosnowiec, Darłówek
 55. Tadeusz Dudek 01.82 KW, Szeroka, Uherce
 56. Jacek Dubikajtis 21.12.81 KW, Strzelce
 57. Lucyna Pusz 04. 82
 58. Krzysztof Kempa 08.05.82 KW, Zabrze
 59. Jacek Świderek 15.05.82 Zabrze
 60. Bartłomiej Lotz 16.05.82 Zabrze
 61. Wojciech Michalewicz 05.82
 62. Adam Knosała 16.05.82 Zabrze
 63. Juliusz Bojanowski 15.05.82 Zabrze
 64. Michał Jaworski 14.05.82 Zabrze
 65. Sławomir Bugajski 14.05.82 Zabrze
 66. Marian Drzazga 18.05.82 Zabrze
 67. Andrzej Pawlikowski 13.05.82 Zabrze
 68. Zygmunt Wokulski 14.05.82 Zabrze
 69. Ryszard Mańka 18.05.82 – 19.05.82 Zabrze
 70. Wojciech Sztamm 13.05.82 – 14.05.82 Zabrze
 71. Barbara Kowalczyk 20.05.82 Bytom

 

Do tej listy trzeba było dopisać kolejne nazwiska naszych koleżanek i kolegów:

 1. Czesław Ciupiński
 2. Ewa Dawczyk
 3. Andrzej Drogoń
 4. Barbara Fabian
 5. Bożena Falba
 6. Piotr Hanus
 7. Tomasz Iwicki
 8. Radosław Jacyszyn
 9. Mirosław Kantor
 10. Urszula Kołtunek
 11. Janusz Korek
 12. Piotr Lazar
 13. Marek Lubelski
 14. Lucjan Modrzyk
 15. Jacek Okoń
 16. Jadwiga Pożycka
 17. Danuta Prycial
 18. Małgorzata Przystajko
 19. Arkadiusz Zapiór

 

Pracownicy aresztowani za działalność związkową w okresie stanu wojennego:

 1. Bożena Cząstka 06-07.1984
 2. Włodzimierz Lesisz 09.1985 – 01.1986
 3. Edward Sołtys 09.1985 – 01.1986

Weryfikacja kadry Uniwersytetu Śląskiego ze względu na negatywne oddziaływanie wychowawcze na studentów

baner-weryfikacja1

Uchwała w sprawie represjonowania członków „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego w okresie trwania stanu wojennego podjęta przez IV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniu 3 maja 1989 roku

Gazeta Uniwersytecka miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,listopad 2005 r. numer 2 (132)

Wprowadzenie stanu wojennego odbiło się na pracownikach Uniwersytetu Śląskiego – działaczach i członkach związku „Solidarność” w sposób szczególnie bolesny. Uniwersytet Śląski był jedyną uczelnią w kraju, gdzie zostali internowani urzędujący, po legalnym wyborze, rektor i prorektor. Internowany został prawie cały aktyw „Solidarności”: samodzielni pracownicy nauki, adiunkci i asystenci, pracownicy biblioteki i obsługi. Łącznie 42 osoby. Druga fala represji rozpoczęła się w czerwcu 1982 roku i częściowo wiązała się z pierwszą. Zwolniono wówczas z pracy na wszystkich wydziałach naszej uczelni kilkadziesiąt osób. Formalnie rzecz biorąc, podstawą tej decyzji był niedostateczny rozwój naukowy lub też – jak to sformułowano – „negatywne oddziaływanie wychowawcze na studentów”. Nie ulega dziś – z perspektywy minionych lat – wątpliwości, że motywacje powyższe miały charakter pretekstowy, a podstawą zwolnień była działalność związkowa i niezależność poglądów usuwanych osób. Sprawa ta wymaga dziś jednoznacznego rozstrzygnięcia. Obecnie po zakończeniu obrad „okrągłego stołu” i oficjalnej akceptacji różnego rodzaju pluralizmów w życiu społecznym, trzeba powiedzieć otwarcie, że skrzywdzonym moralnie i materialnie pracownikom naszej uczelni należy się moralna satysfakcja. Dlatego żądamy:

 1. potępienia praktyk stanu wojennego jako wyrazu stosowania niedopuszczalnych z punktu widzenia etosu naukowego szykan za reprezentowane poglądy i działalność społeczno-polityczną;
 2. oficjalnego wyrażenia wobec każdego ze zwolnionych lub zmuszonych do odejścia pracowników ubolewania i przeprosin, niezależnie od tego, jak się potoczyły ich dalsze losy życiowe i kariery zawodowe;
 3. przywrócenia do pracy wszystkich, którzy zechcą ją podjąć.

‚Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

baner-weryfikacja2

Lista Wyrozumskiego” – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

Źródło – Jerzy Wyrozumski – POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ , Alma Mater, Nr 69/2005

Komisja Senacka dla rozpoznania działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ w okresie PRL  – powołana 29 listopada 1989 roku przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skład komisji:

Prof.. Wojciech Maria Bartel

Prof..Zbigniew Doda

Prof..Leszek Hajdukiewicz

Prof..Zofia Stasicka

Prof.. Jerzy Wyrozumski – przewodniczący


Metodyka pracy Komisji :

 • niezbyt udane próby zgromadzenia odnośnych informacji poprzez akta uniwersyteckie

 • 27 sierpnia 1990 roku apel do jednostek naukowo–dydaktycznych UJ adresowanym do wszystkich pracowników.

 • indywidualny apel przewodniczącego komisji do profesorów emerytowanych


Wykonanie:

1993 r.  początek stycznia – na polecenie Pana Rektora Andrzeja Pelczara – wykonanie przez przewodniczącego Komisji rodzaju raportu o represjach stanu wojennego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2005 r – publikacja raportu w  Alma Mater nr 69 (za wiedzą i zgodą Pana Rektora Franciszka Ziejki )

 

Przechowywanie Raportu Komisji Senackiej:

wg tekstu z Alma Mater „Ten ubogi materiał, częściowo bezużyteczny, mieści się w jednej szczupłej teczce, która znajdzie się oczywiście w Archiwum UJ.  „

Informacja władz uczelni z 20.02.2006 – nie znaleziono dokumentów dotyczących działania Komisji

komisja_wyrozumskiego

wg informacji Archiwum UJ – październik 2008 raportu w Archiwum UJ – nie ma.

 

Wolność słowa w sprawie raportu Komisji Senackiej:

2005-11-26 – tekst POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII (autor: Józef Wieczorek) stanowiący polemikę z raportem Komisji ujawnionym w Alma Mater ukazuje się na portalu Niezależne Forum Akademickie . Druku tekstu polemicznego odmówiły Redakcje: Alma Mater, Arcana, Biuletynu IPN


Represje stanu wojennego w stosunku do pracowników i studentów UJ

Pracownicy – internowani:

dr. Jacek Baluch

dr. Czesław Robotycki , adiunkt w Katedrze Etnografii

 mgr. Lesław Maleszka z Biblioteki Jagiellońskiej

dr. Andrzej Drawicz –   półetatowy wówczas pracownik UJ

 

Pracownicy – aresztowani

mgr. Zbigniew Fijak  z Katedry Etnografii

dr. Paweł Studnicki z Instytutu Fizyki

mgr Jolanta Antas – Instytut Filologii Polskiej

mgr Maria IndykInstytut Filologii Polskiej

 

Spośród studentów byli internowani:

Konstanty Miodowicz

Jarosław Guzy

Radosław Huget

Jan Rokita

Artur Wroński

Krzysztof Dawidowicz

Wojciech Modelski

Zdzisław Jurkowski

Jacek Rakowiecki

Aleksander Nelicki,

Bydłoń

(i zapewne jeszcze paru innych. )

 

Spośród studentów aresztowano:

Bartłomieja Sienkiewicza

Adama Kalitę

Krzysztofa Krzysztofiaka

Artura Bieszczada

Ewę Kulig

Jarosława Krawczyka

(i wielu innych )

 

Opinia Przewodniczącego Komisji :

Trzeba z naciskiem podkreślić, że nikt z pracowników UJ nie został pozbawiony pracy z powodów politycznych.

Nie było w Uniwersytecie pozamerytorycznych negatywnych ocen, a generalnie można powiedzieć, że ten całościowy przegląd był per saldo nawet korzystny …”