Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych

Stłamszona nauka?

Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych

przez aparat bezpieczeństwa

w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku,

pod red. Piotra Franaszka, Warszawa 2010, 342 s., cena 32,00 zł

IPN


Seria „Dziennikarze – Twórcy – Naukowcy” podejmuje niezwykle interesujący temat funkcjonowania wymienionych środowisk w systemie totalitarnym.

Służba Bezpieczeństwa „ochraniała” – jak określano to w żargonie SB – zarówno szkoły wyższe, jak i instytucje badawcze, kontrolując ich działalność naukowo-dydaktyczną oraz rejestrując postawy i poglądy osób w nich zatrudnionych. Otwarcie Polski na Zachód w latach siedemdziesiątych stworzyło naukowcom znacznie szersze możliwości kontaktów międzynarodowych.

Ludzie nauki, nauczyciele akademiccy i studenci coraz mocniej angażowali się w działalność opozycyjną, która osiągnęła kulminację w latach osiemdziesiątych. Dla funkcjonariuszy SB taka sytuacja stanowiła nowe wyzwanie, by nasilić walkę z wrogami reżimu.


Spis treści

 • Wstęp

 • Aleksandra Pietrowicz
  „Ochrona” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1970–1979 w świetle materiałów operacyjnych do sprawy obiektowej „Collegium”

 • Adam Dziuba, Mariusz Mrzyk
  Represje stanu wojennego wobec naukowców Uniwersytetu Śląskiego

 • Edyta Krężołek
  Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska naukowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

 • Krzysztof Sychowicz
  Sprawa obiektowa kryptonim „Kuźnia” – rozpracowywanie środowiska Politechniki Białostockiej przez Służbę Bezpieczeństwa

 • Maciej Maciejowski
  Inwigilacja pracowników Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, poźniejszego Uniwersytetu Szczecińskiego, w latach 1982–1989

 • Patryk Pleskot
  „Władcy paszportów”. Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN. Szkic analizy

 • Piotr Franaszek
  Działania Służby Bezpieczeństwa wobec studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie stanu wojennego – sprawa operacyjnego rozpracowania „Ważny”

 • Paweł Spodenkiewicz
  Lokatorzy hotelu Cracovia. Inwigilacja uczestników V Zjazdu Socjologicznego w 1977 r.

 • Mirosław Sikora
  „Troglodyta”. Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej 1970–1976 (1979)

 • Tadeusz Paweł Rutkowski
  Jan Borkowski – kontrowersyjny historyk ruchu ludowego

 • Wykaz skrótów

 • Indeks osób