Jan Kaczmarek – prof. technolog, polityk, członek PAN i PAU, b. członek KC PZPR

Baza Ludzi nauki – Nauka Polska

prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Kaczmarek

Dyscypliny KBN: budowa i eksploatacja maszyn

Specjalności: fizykalne podstawy konstytuowania warstwy wierzchniej, technologia maszyn, teoria i technologia implantacji jonowej i laserowej, teoria obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej

 Miejsca pracy: Nieaktualne:Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Członkostwo: Aktualne:

Członek krajowy czynny Polska Akademia Umiejętności; Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny

Członek krajowy rzeczywisty Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV – Nauk Technicznych

Członek Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Ergonomii

Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I – Nauk Społecznych; Komitet Naukoznawstwa

Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV – Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn

Członek korespondent Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Wydział VI Nauk Technicznych

Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV – Nauk Technicznych; Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej

————

Jan M. Kaczmarek w Wikipedii

(ur. 2 lutego 1920 w Pabianicach) – inżynier technolog, polityk, poseł na Sejm PRL VI i IX kadencji, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Był specjalistą w zakresie technologii maszyn, głównie teorii skrawania. Od 1962 był profesorem Politechniki Krakowskiej, w której pełnił szereg funkcji, m.in. prorektora (19661968) i rektora (1968). Profesor Kaczmarek został członkiem wielu instytucji naukowych – krajowych i zagranicznych; w 1965 został członkiem korespondencyjnym, a w 1971 został członkiem rzeczywistym PAN (w latach 19721980 był sekretarzem naukowym PAN). Od 22 grudnia 1968 do 1971 był przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki w rządach Józefa Cyrankiewicza i Piotra Jaroszewicza. Od marca 1972 do grudnia 1974 był ministrem nauki, szkolnictwa wyższego i techniki w rządzie Piotra Jaroszewicza. Należał do PZPR, a w latach 19711975 był członkiem KC PZPR. W latach 19721976 i 19851989 był posłem na Sejm.

———————-

Profesor Jan Kaczmarek Twórca naukowej i dydaktycznej szkoły obróbki materiałów

serwis PK

Prof. zw. dr inż. dr h.c. Jan Kaczmarek był zawsze – i nadal pozostaje niezmiennie wierny swemu credo życiowemu, które zawiera się w stwierdzeniu: „każdy, komu zależy na rozwoju cywilizacji, powinien w jak największym stopniu – według swoich zdolności i możliwości – działać twórczo i nie powinien pomijać nadarzających się okazji, aby pozytywnie oddziaływać na aktywizację przedsiębiorczości i doskonalenie warunków, sprzyjających najefektywniejszemu korzystaniu z wyników twórczości”.

——

Pierwszy rząd Piotra Jaroszewicza

(Wikipedia)

29 marca 1972 r. sejm powołał rząd. Powołanie gabinetu połączone było z reorganizacją centralnych organów państwowych – utworzono Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki;

prof.Jan Kaczmarek (PZPR) – minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki

17 grudnia 1974 r.:

  • za odwołanego Jana Kaczmarka ministrem nauki, szkolnictwa wyższego i techniki został gen. dyw. prof. Sylwester Kaliski (PZPR).
Reklamy