Brak granic czasowych na rozliczenia z systemem komunistycznym

Niższe emerytury oficerów SB

Rzeczpospolita, 25.02.2010

– Konstytucja nie określa granic czasowych dokonania rozliczeń z systemem komunistycznym – podkreślił prof. Andrzej Rzepliński, sędzia sprawozdawca Trybunału Konstytucyjnego, który wczoraj ocenił ustawę dezubekizacyjną obniżającą emerytury oficerom służb specjalnych PRL i członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Zabranie przywilejów emerytalnych esbekom jest zgodne z konstytucją – uznali sędziowie. Z jednym wyjątkiem: w odniesieniu do członków WRON takie działanie jest niekonstytucyjne. Gen. Wojciech Jaruzelski i inni należący do WRON mogą mieć obniżone emerytury, ale tylko za okres od 13 grudnia 1981 r.

Ustawa odbierająca esbeckie przywileje obowiązuje od stycznia. Pozwoliła na obniżkę świadczeń ok. 30 tys. byłych funkcjonariuszy służb PRL, w tym generałom WRON, którzy w 1981 r. wprowadzili stan wojenny. Emeryturę przeliczono im według najniższego (0,7 proc.) wskaźnika służącego do ustalenia jej wysokości (za każdy rok służby w latach 1944 – 1990). Wcześniej stosowano wskaźnik 2,6 proc….

– Dobrze, że Trybunał podkreślił brak granic czasowych na rozliczenia z systemem komunistycznym. To daje nadzieję, że kiedyś zostanie ukarana „ręka”: aparatczycy PZPR, którzy tworzyli system bezpieczeństwa. Teraz ukarano „miecz” – mówi „Rz” dr Antoni Dudek, historyk.

Dezubekizacja zgodna z konstytucją

Dziennik Polski 25.02.2010

Kurtyka: esbecy to za mało

SZEF IPN O WYROKU TK

tvn.24

Janusz Kurtyka jest zadowolony z obniżającego b. esbekom emerytury wyroku TK. Ma jednak pewne „ale”. – Ci, którzy katowali Polaków jako członkowie Informacji Wojskowej, czy którzy inwigilowali również opozycję, jako członkowie Wojskowej Służby Wewnętrznej, pozostają poza tą ustawą. Wojskowe służby powinny być nią objęte – stwierdził w RMF FM.

 

Sylwester Zawadzki – wybitny prawnik od zniewalania

baner-czlowiek-nauki4

Sylwester Zawadzki w Wikipedii

(ur. 19 października 1921 w Warszawie, zm. 4 lipca 1999 w Warszawie) – działacz państwowy PRL, prawnik.

Ukończył UW w 1950, od 1963 prof. nadzwyczajny, od 1973 prof. zwyczajny nauk prawnych; od 1976 członek korespondent PAN.

W latach 19461948 członek PPS, następnie PZPR. W pierwszych latach po II wojnie światowej działał w organizajach młodzieżowych. Był współzałożycielem i w latach 19501951 pierwszym przewodniczącym Rady Naczelnej ZSP. W latach 19501955 doktorant i pracownik naukowy Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR; w latach 19551967 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR; w latach 19571963 pracownik naukowo-badawczy Instytutu Nauk Prawnych PAN; w latach 19631968 zastępca sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN; w latach 19671981 redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”; od 1967 pracownik naukowy UW, w latach 19691977 dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW.

W latach 19771980 członek Zespołu Doradców Naukowych I sekretarza KC PZPR; w latach 19801981 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; w latach 19811983 minister sprawiedliwości; w latach 19811986 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; w latach 19851989 członek Rady Państwa; w latach 19721989 poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji, przewodniczący Komisji Prac Ustawodawczych w Sejmie VIII kadencji (19801983).

Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych oraz podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego.

————-

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1980 – 1981

—————–

ZAWADZKI Sylwester (1921-99)  w: Encyklopedia – Interia

prawnik konstytucjonalista, teoretyk państwa i prawa; prof. Wyższej Szkoły Nauk Społ. przy KC PZPR, Uniw. W-wskiego, czł. PAN; od 1973 czł. Rady Legislacyjnej (1981-86 przew.); 1980-81 prezes Nacz. Sądu Administracyjnego, potem – minister sprawiedliwości; 1967-81 red. nacz. „Państwa i Prawa”; 1987-91 wiceprzew. Międzynar. Stowarzyszenia Prawa Konsytucyjnego; Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, Marksistowska teoria państwa, Teoria państwa i prawa (współautor), Prawo konstytucyjne (współautor

————-

Nowelizacja Konstytucji PRL

Serwis Polska.pl

na przełomie lat 1975 i 1976, kiedy to kierownictwo rządzącej Polską PZPR zdecydowało się wpisać do Konstytucji socjalistyczny charakter państwa, przywódczą rolę PZPR, nierozerwalną więź Polski ze Związkiem Radzieckim, a także uzależnić gwarancje praw przysługujących obywatelom od wypełniania przez nich obowiązków wobec państwa.

Pewne rzeczy trzeba zapisać

Zapowiedź zmiany Ustawy Zasadniczej pojawiła się jeszcze na VI zjeździe PZPR w 1972 r. Niedługo później Instytut Nauk Prawnych PAN zorganizował na ten temat konferencję naukową, podczas której rzekomą potrzebę dokonania zmian w konstytucji uzasadniał prof. Sylwester Zawadzki,

————–

25 rocznica stanu wojennego – dokumenty, zdjęcia, kalendarium obchodów

(serwis IPN) 

Wymiar sprawiedliwości

Do „stabilizacji” sytuacji przyczyniły się nie tylko resorty siłowe (MON i MSW) oraz „przebudzona” w stanie wojennym PZPR, ale też w znacznej mierze „oczyszczony” wymiar sprawiedliwości. Na wniosek ministra sprawiedliwości Sylwestra Zawadzkiego Rada Państwa odwołała 25 sędziów, z powodu ich zaangażowania w działalność związkową. W tym samym czasie odwołano z powodu
„złego wywiązywania się z obowiązków” 4 prezesów i 5 wiceprezesów z sądów wojewódzkich i rejonowych. Analogiczną weryfikację przeprowadzono w prokuraturze, funkcjonującej poza strukturami Ministerstwa Sprawiedliwości; jej naczelnym organem zarządzającym był Prokurator Generalny PRL