Włodzimierz Szewczuk – psycholog, jako towarzysz ma trwałe miejsce w historii Krakowa

baner człowiek nauki

Włodzimierz Szewczuk w Encyklopedii  Wiem

Szewczuk Włodzimierz (1913-2002), psycholog, 1960-1983 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1968-1981 dyrektor Instytutu Psychologii. Zajmował się badaniami dotyczącymi myślenia, pamięci, zdolności. Główne prace: Teoria i psychologia postaci (1951), Psychologia zapamiętywania (1957), Psychologia człowieka dorosłego (1959), Psychologia. Zarys podręcznikowy (t. 1-2, 1962-1966), Psychologiczne podstawy wychowania (1972), Wstęp do antypsychoanalizy (1977), Osiem szkiców do teorii osobowości (1990), Psychologia (1990), autor i redaktor Słownika psychologicznego (1979, wydanie 2, 1985).

——————-

w : Historia psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

Włodzimierz Szewczuk (zm. w 2002r.) kierował Katedrą Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1960 roku do 1970, w którym to roku objął funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii i sprawował ją do 1981 roku. Był członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Opublikował 19 książek monograficznych, z których za najważniejsze uważa się: Les illusions optico-geometriques, Paris – Cracovie 1938, Teoria postaci i psychologia postaci, Kraków 1951, Psychologia zapamiętywania, Wrocław – Warszawa 1957 (6 wydań), Badania eksperymentalne nad rozumieniem zdań, Kraków 1960,Psychologiczne podstawy zasad wychowania, Warszawa 1972, Wstęp do anty-psychoanalizy, Warszawa 1973, Sumienie, Warszawa 1988, Osiem szkiców o teorii osobowości, Kraków 1990 oraz Nowa teoria marzeń sennych, Kraków 1955, którą uważał za swoje opus vitae. Poza monografiami opublikował 4 podręczniki – ostatni (Psychologia) w roku 1990. Jest twórcą Biblioteki Klasyków Psychologii i wieloletnim przewodniczącym jej Komitetu Redakcyjnego. Pod redakcją naukową W. Szewczuka ukazała się w 1998 roku Encyklopedia Psychologiczna.

—————–

PZPR gratuluje swemu towarzyszowi, 1983 r.

Oryginalny list gratulacyjny przesłany przez I sekretarze Komitetu Krakowskiego PZPR towarzysza Józefa Gajewicza, datowany Kraków, kwiecień 1983 i przesłany na ręce innego towarzysza – prof. dr hab. Włodzimierza Szewczuka (biogram patrz niżej). U dołu dwa odręczne podpisy.

Dokument w sztywnych eleganckich okładkach ze złoconym napisem: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Krakowski. U dołu dokumentu minimalne zagniecenia i drobne przebarwienie, poza tym stan bdb.

Włodzimierz Szewczuk (1913-2002) psycholog, profesor UJ, w latach 1968-81 dyrektor Instytutu Psychologii UJ, zajmował się badaniami dotyczącymi myślenia, pamięci i zdolności. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, autor wielu publikacji naukowych i podręczników, m.in.: Teoria i psychologia postaci, Psychologia zapamiętywania, Psychologia człowieka dorosłego, Psychologiczne podstawy wychowania, Wstęp do antypsychoanalizy, Osiem szkiców do teorii osobowości, Nowa teoria marzeń sennych (tę pracę uważał za swoje opus vitae); autor i redaktor Słownika psychologicznego, redaktor naukowy Encyklopedii psychologicznej, twórca Biblioteki Klasyków Psychologii, wieloletnim przewodniczącym jej Komitetu Redakcyjnego.

————

15 III, piątek
– rano przedstawiciele Komitetu Uczelnianego PZPR UJ (Włodzimierz Szewczuk, Bogdan
Kędziorek, Jan Pawlica) przybyli do DS „Żaczek” z zadaniem przekonania studentów, by
nie brali udziału w wiecu i pozostali w akademikach
MARZEC ,68 NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

15 III, piątek

– rano przedstawiciele Komitetu Uczelnianego PZPR UJ (Włodzimierz Szewczuk, Bogdan

Kędziorek, Jan Pawlica) przybyli do DS „Żaczek” z zadaniem przekonania studentów, by

nie brali udziału w wiecu i pozostali w akademikach

Problemy kadrowe i etyczne KU PZPR UJ przed 20 laty

baner historia PRL

Problemy kadrowe i etyczne

Komitetu Uczelnianego PZPR UJ

przed 20 laty 

W sferze problemów kadrowych znajdują, sie także sprawy awansowe pracowników nauki.

Komitet Uczelniany dołożył wielu starań do tego, aby nareszcie prysnął mit o przetrzymywaniu spraw kadrowych przez Partię. W chwili obecnej nie ma w KU, ani jednej zaległej sprawy kadrowej, wszystkie przekazano odpowiednim władzom, poczynając od władz rektorskich.

Przy okazji warto przypomnieć, że czas załatwiania spraw kadrowych przez Egzekutywę nie przekracza średnio 2-3 tygodni. Władze Uczelni, a osobliwie jej Senat dążą do tego, ażeby każda opinia personalna była pozytywna, naciskają w tym kierunku na Egzekutywę i podejmują działania wykraczające poza Uczelnię. Ostatnio zaś na posiedzeniu Senatu postawiono wprost pytanie, czy utrzymać tzw.opinie polityczne, tzn.takie, w których formowaniu biorą udział partia i strannictwa polityczne.

Rozwiązanie tego problemu należy do ustawodawcy,ale już dziś , tu na miejscu powinnimy wyrazić nasze zdanie.

Sądzimy, że opinie o postawie obywatelskiej i etycznej należy utrzymać wszak nikt nie chce tego, aby w Uczelni, teoretycznie rzecz ujmując, mógł  pracować nawet kryminalista.

Opinie takie, naszyrn zdaniem,jak dotychczas, powinny wydawać wladze uczelni, którym nikt nie może zabronić tego, aby zasięgały zdania u tych ciał kolegialnych, których zdanie w danym przypadku uważają za miarodajne. Jest problem, czy utrzymać obligatoryjną zasadę, że takim ciałem musi być czynnik polityczny

(28.01.1989)