Mirosław Wyrzykowski – wykładowca prawa na UW, wcześniej także w MSW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

baner człowiek nauki

dr hab.  Mirosław  Wyrzykowski
Id osoby:   57907
Adres e-mail: wyrzyk@hbz.pl
Dyscypliny KBN: nauki prawne
Specjalności: prawo konstytucyjne, prawo publiczne
Miejsca pracy: Aktualne:
profesor  Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
profesor  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce; Wydział Administracji
Nauka Polska – Baza ludzi nauki

dr hab. Mirosław Wyrzykowski

Id osoby: 57907

Adres e-mail: wyrzyk@hbz.pl

Dyscypliny KBN: nauki prawne

Specjalności: prawo konstytucyjne, prawo publiczne

Miejsca pracy: Aktualne:

profesor Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji; Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych

profesor Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce; Wydział Administracji

——————

Mirosław Wyrzykowski w Wikipedii

(ur. 1 kwietnia 1950Ciechanowie) – polski prawnikdoktor habilitowany nauk prawnych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego od 2001.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1971). W 1975 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 doktora habilitowanego od 1986. Jest profesoremUniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1977–1979 był pracownikiem kontraktowym Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW wLegionowie[1]. Kierował Zakładem Prawa Porównawczego i Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Był prodziekanem tego wydziału w latach 1996–1999, następnie do 2001 zajmował stanowisko dziekana. Kieruje Zakładem Praw Człowieka w tej jednostce.

Od 1990 do 1995 pracował jako profesor w szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie. Od 1997 jest profesorem w Central European University w Budapeszcie. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), BonnSydneyKonstancjiBayreuth.

W latach 1988–1990 pełnił funkcję kierownika Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w latach 1990–1993 i 1996–2001). Od 1996 do 2001 był dyrektorem Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. Przez dwa lata wchodził w skład Doradczego Komitetu Prawnego przyMinistrze Spraw Zagranicznych. Od listopada 2001 zajmuje stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Był sędzią sprawozdawcą m.in. w sprawie dotyczącej konstytucyjności europejskiego nakazu aresztowania.

Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Nauk Prawnych PAN, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego…..

——————

W katalogu IPN

Pracownik kontraktowy WSO MSW w Legionowie w latach 1977-1979.

Rejestrowany 11.10.1988 przez Wydział XII Departamentu III MSW pod numerem 108504 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia….

————–

IPN chce lustrować sędziego Trybunału

tvn24, 25.08.2009 /PAP

IPN chce wszczęcia procesu lustracyjnego wobec sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Zarzuca mu zatajenie, że w latach 70. wykładał w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie. Wyrzykowski uważa, że ustawa do wymieniania tego zajęcia w oświadczeniu go nie zobowiązywała.

Biuro Lustracyjne IPN skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wszczęcie procesu lustracyjnego i uznanie oświadczenia Wyrzykowskiego za niezgodne z prawdą. Według IPN, prof. Wyrzykowski nie wykazał w nim, iż w latach 1977-79 jako pracownik kontraktowy wykładał w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie. Informacja o tej pracy znajduje się w katalogach osób publicznych, publikowanych przez IPN.

Sędzia Wyrzykowski oświadczył natomiast, że nie miał obowiązku ujawniania tego faktu w swoim oświadczeniu, bo Wyższa Szkoła Oficerska MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie nie jest ujęta w katalogu organów bezpieczeństwa państwa ustawy lustracyjnej. Nie nie można jej też uznać za centralną instytucję SB, co – zgodnie z ustawą – pozwalałoby ją zaliczyć do takich organów.

————

Serwis IPN

24 sierpnia 2009

Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Mirosława W., pełniącego funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 17 sierpnia 2009 r. Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Warszawie skierowało do Sądu Okręgowego w Warszawie VIII Wydział Karny wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego w związku z powstałymi wątpliwościami co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Mirosława W. oraz wydanie orzeczenia stwierdzającego, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Mirosław W. pełni funkcję publiczną sędziego Trybunału Konstytucyjnego, określoną w art. 4 ust 14 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425).