Andrzej Radke – sprawca skandalu 1 października 1988 na Uniwersytecie Poznańskim, uważa że na uczelniach rządzą te same sitwy

„Jest 1 października 1988, w rozpoczęciu roku na Uniwersytecie Poznańskim bierze udział Wojciech Jaruzelski. Profesura na czele z rektorem Jackiem Fisiakiem płaszczy się przed dyktatorem. Nagle na mównicę wychodzi 25-letni student. Mówi do Jaruzelskiego: – Panie Przewodniczący Rady Państwa! Studenci polskich uczelni pragną legalizacji NZS-u, tak jak robotnicy potrzebują zalegalizowanej Solidarności. Na twarzach kadry przerażenie.” http://telewizjarepublika.pl/jako-25-latek-osmieszyl-jaruzelskiego-za-po-scigany-byl-jako-bloger-andrzej-radke-dzis-w-wywiadzie-z-chuliganem,73950.html

Andrzej Radke, socjolog  uważa, że ” na uczelniach i w sądach rządzą te same sitwy. – Często naukowcy awansowali dzięki temu, że byli członkami PZPR i wygłaszali wiernopoddańcze wypowiedzi. Właśnie taka kadra weszła w 1989 rok, w nową Polskę. I nic się nie zmieniło.  Dziś rządzą tam ich synowie, córki, krewni, znajomi tam pchnięci – mówi.”

Marek Czachor – fizyk wielokrotnie aresztowany, zwalniany i przywracany do pracy

baner krzywdzeni

Baza Nauka Polska  – Ludzie nauki 

 

dr hab.  Marek  Karol  Czachor 
Id osoby:  25351
Dyscypliny KBN:fizyka
Specjalności:fizyka teoretyczna
Miejsca pracy:Aktualne:
profesor  Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Nieaktualne:
 Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Rozprawa doktorska:
Aspects of Nonlinear Quantum Mechanics, 26/05/1994,  Instytut Fizyki PAN,  
Uzyskany stopień: doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka,  
Rozprawa habilitacyjna:
Uogólnione równania von Neumanna, 19/06/2000,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki,  
Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna,  
Id osoby:  25351
Dyscypliny KBN:fizyka
Specjalności:fizyka teoretyczna
Miejsca pracy:Aktualne:
profesor  Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Nieaktualne:
 Politechnika Gdańska; Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Rozprawa doktorska:
Aspects of Nonlinear Quantum Mechanics, 26/05/1994,  Instytut Fizyki PAN,  
Uzyskany stopień: doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka,  
Rozprawa habilitacyjna:
Uogólnione równania von Neumanna, 19/06/2000,  Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki,  
Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: fizyka teoretyczna,  
—————-
   

Marek Czachor, ur. 30 III 1960 w Słupsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (1986); w 1994 doktorat, w 2000 habilitacja.

W VIII 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich na UG; od jesieni 1980 współpracownik NZS (formalnie nie wstąpił), drukarz pisma NZS UG „Reduta”; kolporter wydawnictw niezależnych.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na UG; nast. brał udział w ukryciu powielacza NZS z UG, udostępnił mieszkanie na drukarnię; 20 XII 1981 zatrzymany na 48 godz., 15 I 1982 aresztowany, sądzony wraz grupą działaczy NZS i „S”, m.in. swoją matką Ewą Kubasiewicz, 3 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych; osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, od 21 XII 1982 przerwa w odbywaniu kary na kontynuowanie studiów, 28 VII 1983 objęty amnestią. Od 1984 współpracownik Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, łącznik między E. Kubasiewicz a Andrzejem Kołodziejem, kolporter wydawnictw podziemnych, gł. prasy SW. 1986-1988 zatrudniony przy pracach wysokościowych w Spółdzielni Pracy Absolwent w Gdańsku; w XI 1987 pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. W XI 1987 aresztowany za odmowę podjęcia służby wojskowej; zwolniony z pracy na PG; przetrzymywany 42 dni do pierwszej rozprawy; V 1988 – I 1989 w ukryciu, w I 1989 aresztowany, skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na rok więzienia w zawieszeniu. I 1987 – XII 1989 wraz z żoną Magdą redaktor pisma „Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto”; I-XI 1988 po aresztowaniu A. Kołodzieja szef struktury SW Oddz. Trójmiasto (ps. Michał Kaniowski). 1989–1990 redaktor pisma SW i LDPN „Żołnierz Solidarny”, koordynator akcji logistycznej związanej z przesyłaniem pisma oficerom Ludowego Wojska Polskiego. Od wiosny 1989 zaprzysiężony członek SW, jawny przedstawiciel SW na Wybrzeżu; w 1989 zwolennik bojkotu wyborów czerwcowych.

Od 1990 przywrócony do pracy na Politechnice Gdańskiej; 1991-1994 doktorant w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, 1994-1995 stypendysta Programu Fulbrighta w Massachussetts Institute of Technology w USA, 1999-2002 fundacji Humboldta w Technische Universitat Clausthal w Niemczech. Autor publikacji z zakresu fizyki teoretycznej. Taternik. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Arkadiusz Kazański
————————

Marek Czachor – Strona domowa

Oświadczenie
Świadom odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że nie pracowałem i nie pełniłem służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy, ani nie byłem ich świadomym i tajnym współpracownikiem. 
   

dr hab. Marek Czachor
prof. nadzw. PG
   

Gdańsk, 16 marca 2007 r.   

PS. 17 lutego 2005 roku otrzymałem z IPN status pokrzywdzonego, który, odpowiadając na apel prof. Jadwigi Staniszkis wzywającej środowiska akademickie do autolustracji, umieściłem na mojej stronie domowej, czyli tutaj.

PPS.(13 maja 2007 r.) Co prawda Trybunał Konstytucyjny właśnie zlikwidował konieczność składania oświadczeń lustracyjnych, ale ja sobie cenię fakt, iż nie miałem z tym żadnego problemu 🙂

Nieznany szerszej publiczności list z UG (4 kwietnia 2007)

abcnet
—————-

List otwarty do 
Pana Profesora Andrzeja Friszke 
członka Kolegium IPN

—————

prof. Marek Czachor – Żołnierz Solidarny

————

 

Ewa Kubasiewicz-Houée o sprawie Marka Kubasiewicza – cz. 1/2

Ewa Kubasiewicz-Houée o sprawie Marka Kubasiewicza – cz. 2/2  

 

Zbigniew Bereszyński – chemik, legenda opolskiej opozycji niepodległościowej, prowadzi badania na własną rękę

baner-krzywdzeni1

Zbigniew Bereszyński w Encyklopedii Solidarności

Zbigniew Bereszyński  ur. 8 I 1956 w Opolu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Chemii (1980). 1973–1975 inicjator działalności opozycyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Opolu. W II 1978 zatrzymany na 48 godz., przesłuchiwany przez SB (wraz z Wiesławem Ukleją).

W X 1980 współorganizator NZS w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, redaktor niezależnych wydawnictw NZS WSI, m.in. „Biuletynu Informacyjnego NZS WSI”, „Informatora NZS WSI”, biuletynu „Opolitechnik” (wyd. 20 X 1980 – IV 1981). W związku z działalnością wydawniczą w 1981 – dwie sprawy karne: w V za rzekome zniesławienie komendanta wojewódzkiego MO płk. Juliana Urantówki i w VI za wydanie broszur: Katyń oraz Rewolucja bez rewolucji Leszka Moczulskiego; umorzone na mocy abolicji po 13 XII 1981. Od X 1980, członek „S” UWr. W 1981 działacz Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz Opolskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, współorganizator manifestacji, m.in. 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, współorganizator obchodów rocznicowych 3 Maja i 11 Listopada w Opolu. Od IX 1981 redaktor prasy związkowej w ZR „S” Śląska Opolskiego (biuletyny „Prawda” i „Sygnały”). 13 XII 1981 – 14 X 1982 internowany, do 8 I 1982 w Ośr. Odosobnienia w Opolu, do VII 1982 w Nysie, do 14 X 1982 w Grodkowie.

1980-1989 doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego. Publicysta niezależny, autor publikacji naukowych z dziedziny chemii fizycznej, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii i dyscyplin pokrewnych. Publikacje m. in. w „Journal of Molecular Structure”, „Journal of Magnetic Resonance”, „Śląskim Kwartalniku Historycznym – Sobótka”, „Studiach Śląskich” i in.

————

Zbigniew Bereszyński w Wikipedii

(ur. 8 stycznia 1956Opolu), absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu (1975)[1]; absolwent studiów chemicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (1980); publicysta, autor prac nauk naukowych i artykułów popularnonaukowych z dziedziny historii, historii materialnej i historii budownictwa obronnego. Działacz niepodległościowy.

——————

IPN- Dane osoby z katalogu osób rozpracowywanych

————–

Strona Zbigniewa  Bereszyńskiego ( w budowie)

—————–

Krucjata Bereszyńskiego

Nasze Miasto, Opole, 25.03.2008

Zbigniew Bereszyński od czterech lat bada historię opolskiej Solidarności. Kosztuje go to nie tylko sporo wolnego czasu, ale także coraz więcej pieniędzy. Ostatnio w Archiwum Państwowym na ksero dokumentów potrzebnych do pracy badawczej wydał całe półtora tysiąca złotych.

– Swoją działalność prowadzę społecznie – mówi nam Bereszyński. – Jest mi bardzo ciężko i powoli przestaje mnie być na nią stać. Dlatego za odszkodowanie nie kupię sobie nowego samochodu, tylko przeznaczę je na dalszą pracę badawczą.

Bereszyński prowadzi badania na własną rękę, nie jest zatrudniony w żadnej placówce naukowej. Te, gdy prowadzą podobne badania, otrzymują na nie granty opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Mi nikt taki nie pomaga – mówi Bereszyński. – Nie wspiera mnie ani miasto, ani zarząd regionu Solidarności. Nie będę chodził po prośbie. Są pewne granice….

Zbigniew Bereszyński to legenda opolskiej opozycji niepodległościowej

Ma dziś 52 lata. Pierwszy raz był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa już w 1973 roku za próbę inicjowania działalności opozycyjnej wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. W lutym 1978 roku SB zatrzymało go na 48 godzin, gdy razem z Wiesławem Ukleją – kolejną legendą opolskiej opozycji – kolportował ulotki w formie listu gończego za Edwardem Gierkiem.

W 1980 roku współorganizował Niezależne Zrzeszenie Studentów przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. Był wtedy także redaktorem prasy związkowej.

Po stanie wojennym zaangażował się w podziemną działalność wydawniczą i kolportażową na terenie Opola.

W 1989 r., współorganizował protest przeciwko ugodzie Okrągłego Stołu, który uważał za niedopuszczalny kompromis z komunistyczną władzą. W 2001 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi za „działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”. Bereszyński odznaczenia jednak nie przyjął z uwagi na negatywny stosunek do Kwaśniewskiego.

NZS – jak studenci zmieniali świat na lepsze

nzs

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego  

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dyskusji na temat roli organizacji studenckich w przemianach ustrojowych w Polsce 
oraz do obejrzenia wystawy upamiętniającej historię Niezależnego Zrzeszenia Studentów: 

Archiwum NZS – inteligencja walcząca,

czyli jak studenci zmieniali świat na lepsze”

 
Wystawę można oglądać do 10 grudnia 2008 r. w Bibliotece Głównej UG.
 
Debata odbędzie się 8 grudnia 2008 r. o godz. 18 w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyskusję otworzy prelekcja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prof. dr, hab. Janusza Kurtyki. 
Uczestnikami dyskusji będą poseł Maciej Płażyński, posłanka prof. dr hab. Anna Zielińska – Głębocka
i inni, w tym byli i obecni działacze NZS, oraz studenci.
 
Uczestnictwo daje, poza okazją do zapoznania się z materiałami historycznymi, także możliwość rozmowy z uczestnikami wydarzeń, które miały tak znaczący wpływ na obecny kształt życia akademickiego. Patronatem honorowym projekt objęli Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek oraz NSZZ Solidarność.
Organizatorami poza Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, są Europejskie Centrum Solidarności, oraz Instytut Pamięci Narodowej. Niewiele osób wie, że to m.in. dzięki staraniom założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów możliwe jest zakładanie dziś kół naukowych lub branie czynnego udziału w życiu uczelni poprzez członkowstwo w niezależnym samorządzie studenckim. Projekt „Archiwum NZS – inteligencja walcząca” ma na celu popularyzację tej wiedzy.