Ogólnopolska weryfikacja pracowników wyższych uczelni to kolejna próba pacyfikacji środowiska akademickiego ( r. 1982)

Ogólnopolska weryfikacja pracowników wyższych uczelni to kolejna

próba pacyfikacji środowiska akademickiego ( r. 1982)


AKADEMICKI RUCH SAMOOBRONY Warszawa

Decyzja Ministerstwa o przeprowadzeniu ogólnopolskiej weryfikacji pracowników wyższych uczelni jest kolejną próbą pacyfikacji środowiska akademickiego.

Wydaje się, że akcja ta, z pozoru odmienna od poprzednich (aresztowania i internowania pracowników i studentów, wprowadzenie tymczasowego regulaminu studiów, sposób uchwalenia i charakter ustawy o szkolnictwie wyższym, usunięcie 15 rektorów i 32 prorektorów wyższych uczelni) jest wymierzona jedynie w cześć naszej społeczności.

Cele weryfikacji wskazują jednak, że dotyczy ona całości środowiska:

usuniecie tych pracowników uczelni, którzy zaangażowani są nie tylko w

pracę naukową, ale także w sprawy całego kraju;

doprowadzenie do powstania sztucznego podziału środowiska na kadrę naukową i studentów — niniejsze grupy, które łatwiej będzie w przyszłości spacyfikować ostatecznie;

po Sierpniu 1980 społeczność akademicka osiągnęła autonomię organizacyjną i ideową. Możliwe to było jedynie dzięki pełnej integracji środowiska.

Zgoda na weryfikację przeprowadzaną przez czynniki zewnętrzne według kryteriów ideologicznych i politycznych byłaby zaprzeczeniem wartości, których realizacji społeczność akademicka musi służyć — prawdy, wielości światopoglądów, tolerancji, wolności.

Poddanie się decyzji Ministerstwa równałoby się faktycznemu rozbiciu środowiska.

ARS Warszawa apeluje, aby wszystkie uczelnie w kraju przyjęły formy oporu zaproponowane przez NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego.

ARS Warszawa uważa, że obowiązkiem studentów wszystkich uczelni jest jak najdalej idące poparcie pracowników naukowych w ich walce.

Jedynie solidarne i konsekwentne działanie całego środowiska może zachować jego godność i zmusić władze do cofnięcia decyzji.

Apelujemy do wszystkich grup oporu społecznego o poparcie dla środowiska akademickiego.

ARS WARSZAWA


Z: Joanna Mantel- Niećko, przy współpracy Marii Stanowskiej,Haliny Suwały, Beaty Chmiel,Ewy Pankiewicz

Próba sił. Źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1991