Miniwykład prof. Zdzisława Krasnodębskiego

Miniwykład z cyklu „Rozmowy pod namiotem”,

zorganizowany przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 –

prelegentem był prof. Zdzisław Krasnodębski

 m.in. uwagi  o lustracji środowiska akademickiego