Wolszczan zrezygnował z profesury na UMK

źródło

Wolszczan zrezygnował z profesury na UMK

GW 8.10.2008

Prof. Aleksander Wolszczan zrezygnował z etatu profesora zwyczajnego na toruńskim uniwersytecie. Ostateczna decyzja w sprawie słynnego astronoma jest teraz w gestii rektora UMK. Zaraz po otrzymaniu rezygnacji rektror zwrócił się do Wolszczana z prośbą o rozmowę, po której miałby podjąć decyzję, ale do tej pory nie było odzewu ze strony naukowca.

W środę rektor UMK prof. Andrzej Radzimiński spotkał się z uczelnianym zespołem konsultacyjnym (pod przewodnictwem prof. Stanisława Salmonowicza), który zapoznał się ze stanowiskiem „Zespołu Badawczego dla określenia zakresu autonomii UMK oraz jej ograniczania przez wpływ organów państwa w latach 1968-1990” oraz z autentyczną dokumentacją w sprawie kontaktów prof. Wolszczana z SB, a także dotychczasowymi oświadczeniami słynnego astronoma dla mediów, nie negującymi faktu długoletniej współpracy z bezpieką.

Jak głosi komunikat po spotkaniu, zespół konsultacyjny uznał wyjaśnienia prof. Wolszczana „za dalece niewystarczające i stanął na stanowisku”, że rektor powinien przyjąć rezygnację z etatu profesora zwyczajnego UMK złożoną przez prof. Wolszczana. Nie wyklucza to jednak ewentualnej dalszej współpracy naukowej środowiska astronomicznego UMK z prof. Wolszczanem.