Środowiska akademickie paraliżują IPN – 27 lipca mija termin

27 lipca mija termin wyboru zgromadzenia elektorów do wybrania Rady IPN

Radę IPN wybiorą politycy?

Rzeczpospolita, Ewa Łosińska 21-07-2010

http://www.rp.pl/artykul/511562_Rade_IPN_wybiora_politycy_.html

…. IPN otrzymał informacje o wyborze zaledwie pięciu. Poza tym – jak poinformował niedawno p. o. prezesa Instytutu Franciszek Gryciuk – niektóre uczelnie odłożyły to do jesieni. Czyli już po ustawowym terminie.

Jeśli więc zgromadzenie elektorów nie zacznie pracy, nie przedstawi w terminie kandydatów do Rady IPN. A w takiej sytuacji muszą ich wskazać Sejm i Senat. Wpływ na Radę mieliby wówczas wyłącznie politycy, a nie profesorowie.

Czy posłowie zrobią to? Wojciech Wilk (PO), szef podkomisji zajmującej się zmianą ustawy o IPN, mówi, że się nad tym nie zastanawiał. – Na gorąco mogę tylko stwierdzić, że być może trzeba czekać na wybór uczelni albo nawet znowelizować ustawę – rozważa….

Dlaczego większość z 24 instytucji naukowych, mających z mocy ustawy do tego prawo, dotąd nie wybrała elektorów? Prof. Andrzej Paczkowski, członek Kolegium IPN i pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, uważa, że termin wyboru był nierealny.

Mój instytut zdołał wyłonić kandydatów, ale większość uczelni prowadzących działalność nie tylko badawczą, lecz i dydaktyczną, nie miała na to szans. Ustawa weszła w życie tuż przed sesją egzaminacyjną. Potem zaczęły się wakacje. Większość uczelni nie była w stanie zwołać gremiów mających wyłonić elektorów – tłumaczy prof. Paczkowski w rozmowie z „Rz”.

IPN: zaledwie trzy ośrodki naukowe wskazały elektorów

PAP, RZ/15.07.2010

http://wiadomosci.onet.pl/2198129,11,ipn_zaledwie_trzy_osrodki_naukowe_wskazaly_elektorow,item.html

Jak dotąd tylko trzy ośrodki naukowe wybrały elektorów, mających wskazać kandydatów do przyszłej Rady Instytutu Pamięci Narodowej, która z kolei wyłoni kandydata na prezesa IPN. Wiadomo już, że niektóre uczelnie odłożyły wybór elektorów do jesieni. W sumie elektorów ma być 24.

Informację w tej sprawie przedstawił podczas czwartkowej konferencji prasowej w Katowicach pełniący obowiązki prezesa IPN Franciszek Gryciuk. Tymczasowy szef Instytutu obawia się, że nowe władze mogą być wybrane dopiero w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Dotychczas elektorów wskazały Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Są sygnały z części uczelni, że wiele z nich ze względu na okres wakacyjny odłożyło wybór elektorów na październik, kiedy rozpoczyna się nowy rok akademicki. To powoduje, że stan przejściowy przedłuża się i trudno powiedzieć, jak długo potrwa – powiedział Gryciuk.

Przypomniał, że znowelizowana ustawa o IPN, zgodnie z którą odbywa się wybór nowych władz Instytutu, daje parlamentowi możliwość wskazania członków Rady IPN (będzie ona pełnić funkcje dawnego kolegium Instytutu) w sytuacji, gdy elektorzy nie będą wyłonieni w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN autorstwa PO – która weszła w życie 27 maja br. – prezesa IPN powołuje Sejm za zgodą Senatu zwykłą większością głosów (a nie większością 3/5 głosów, jak wcześniej). Zgromadzenie Elektorów – które ma być wyłonione przez rady wydziałów uczelni mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz przez trzy instytuty PAN – ma wskazać kandydatów do Rady IPN.

Spośród nich członków Rady ma wybrać Sejm (5 z 10 kandydatów) i Senat (2 z 4 kandydatów). Uczelnie wybierają do zgromadzenia po jednym przedstawicielu, wyróżniającym się wiedzą z historii Polski w 20. wieku. Prezydent RP ma wybrać 2 członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych mu przez Krajową Radę Sądownictwa (kandydatów do Rady kolejnych kadencji wskaże też Krajowa Rada Prokuratury).

Według wykazu, ogłoszonego w początku czerwca w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do wyboru elektorów uprawnione są: po dwa wydziały KUL w Lublinie i UAM w Poznaniu oraz po jednym wydziale – Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, uniwersytety we Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, w Katowicach, Bydgoszczy, Olsztynie, Zielonej Górze, Kielcach oraz Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski w Krakowie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz instytuty PAN – Historii, Historii Nauki oraz Studiów Politycznych.

Paraliż l PN – Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, 25.07.2010

Środowiska akademickie nie wyło­niły swych przedstawicieli, elekto­rów, którzy powinni wybrać nowe władze IPN….

P.o. prezesa dr Franciszek Gryciuk (na zdjęciu) powiedział: „Są sygnały z części uczelni, że wiele z nich ze względu na okres wakacyjny odłożyło wybór elektorów na październik, kiedy rozpoczyna się nowy rok akademicki. To powoduje, że stan przejściowy przedłuża się i trudno powiedzieć, jak długo potrwa. Pojawiają się opinie, że realny czas wyboru prezesa Instytutu to styczeń, luty, a może nawet wiosna roku przyszłego. Naturalnie nie jest to dobre dla Instytutu”, jego zdaniem, w sytuacji przejściowej trudno przygotowywać strategiczne założenia i plany działania Instytutu na przyszły rok.

O możliwości zaistnienia takiej sytuacji wielokrotnie w „Gościu” pisałem, ostrzegając, że środowiska naukowe, które swego czasu podniosły bunt przeciwko lustracji teraz wykorzystają nowelizację ustawy, aby paraliżować prace Instytutu, co właśnie ma miejsce.

Andrzej Grajewski

Grzegorz Braun o lustracji środowiska akademickiego

Historia i film cz. I (TV Trwam) (2010-03-03)
Rodzaj audycji: [Rozmowy niedokończone]

Autor: Grzegorz Braun – polski reżyser, scenarzysta i publicysta, autor kilkunastu filmów dokumentalnych w tym m.in.: Plusy dodatnie, plusy ujemne oraz Towarzysz Generał

Adres: http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=20542

http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2010/03/2010.03.03.rn18.mp3

m.in. o lustracji środowiska akademickiego

Plany ‚ochrony’ środowiska akademickiego przez SB pod koniec PRL

Plany ‚ochrony’ środowiska akademickiego przez SB pod koniec PRL ( przykład krakowski)

 

Polityka akademicka po wprowadzeniu stanu wojennego

baner weryfikacja

źródło : Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór, wstęp i oprac. Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak, (seria „Dokumenty”, t. 6) – IPN. Warszawa 2001

skanuj0018skanuj0019skanuj0020skanuj0021skanuj0023

Jak były agent SB wywiódł w pole „Solidarność”

baner12

TW „Witold” rozdaje karty

Jak były agent SB wywiódł w pole „Solidarność” i PiS. Kulisy antylustracyjnego przewrotu.. 

Nasza Polska 24 lutego 2009

Zbigniew Bereszyński

Poczytaj jak teraźniejszość jest zakotwiczona w przeszłości ( całość na papierze)

skanuj0025

skanuj0026

skanuj0028