System 09 – teraźniejszość przez pryzmat Okrągłego Stołu

baner4

System 09 –Bez święta

Z okazji rocznicy obrad Okrągłego Stołu autorzy cyklu przyglądają się współczesnej Polsce, próbując odpowiedzieć na pytania: co wyłoniło się z procesu transformacji?

Czy tak musiał ten proces przebiegać?

Czy model, w jakim funkcjonujemy, jest trwały?

Gdzie są jego słabe punkty?

Część pierwsza cyklu, „Bez święta”, jest próbą rekonstrukcji wielkiej przemiany i próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, co z niej zostało i czy jesteśmy z niej dumni?

Także ‚akademicki’ punkt widzenia  m.in. wypowiedzi Bronisława Misztala,  autora znanego i z NFA –  Lustracja, czyli napiętnowanie zła i poniechanie zemsty