Profesor Andrzej Nowak

baner

Prof. Ryszard Terlecki

Profesor Andrzej Nowak 
nie tylko należy do najwybitniejszych współczesnych polskich historyków, 
ale i jest jednym z nielicznych intelektualistów
jakich posiada Uniwersyetet Jagielloński. 
Dwuznaczna postawa Rady Wydziału Historycznego, 
niejasne wypowiedzi rektora, 
czy zastraszone milczenie większości środowiska akademickiego UJ, 
kompromitują Uniwersytet. 
Odwołanie przez Polską Akademię Umiejetności 
zaproszenia dla prof. Nowaka na sesję naukową 
jest niestety przejawem tchórzostwa
typowego dla zachowań niektórych jej członków w czasach PRL