Henryk Lelusz – prof. UWM, współpracował z bezpieką jako TW ps. „Rak”

dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

w: Nauka Polska – Baza Ludzi Nauki

dr hab.  Henryk  Lelusz

Dyscypliny KBN:organizacja i zarządzanie

Specjalności: ekonomika rolnictwa, rachunkowość

Miejsca pracy: Aktualne:profesor  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych; Zakład Rachunkowości

Nieaktualne:profesor  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Pełnione funkcje:Aktualne:Kierownik  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych; Zakład Rachunkowości

Nieaktualne:Dziekan  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych
w komisjach senackich i uczelnianych
w kadencji 2008-2012

Komisja Kadrowa (ds. pozostałych nauczycieli akademickich) m.in. dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Komisja Wyborcza – dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM – przewodniczący

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń – hab. Henryk Lelusz, prof. UWM – przewodniczący

UWM – Wydział Nauk Ekonomicznych

STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE NA WYDZIALE

Kierownik studiów dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

„R” jak TW ps. „Rak” (okres współpracy: 1987- 1989),

czyli dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

w: Holender Warota- słownik agentów olsztyńskiej SB

Paweł Piotr  Warot ( IPN

Senacka Komisja Rozwoju i Finansów UWM Anno Domini 2007, której przewodniczącym był prof. dr hab. Stefan Smoczyński (były TW ps. „Czerski”), w której zasiadali m.in.: dr hab. Władysław Kordan, prof. UWM (były TW ps. „Paweł”), prof. dr hab. Cyprian Rogowski (były TW ps. „Kamil”) i prof. dr hab. Stanisław Pikulski (były autor podręczników resortowych MSW) posiadała w swoim składzie jeszcze kilku innych byłych współpracowników SB, a wśród nich dr hab. Henryka Lelusza z Wydziału Nauk Ekonomicznych, który w latach 1987-1989 współpracował z bezpieką jako TW ps. „Rak”…

Lelusz z powodu wyjazdu na Zachód był dla SB dobrym kandydatem, aby jako pracownik naukowy, co pisał starszy sierżant Zbigniew Kołodziejek, „znaleźć się w orbicie zainteresowań przeciwnika”.

W momencie zwerbowania na TW pracował jako adiunkt w Instytucie Ekonomii i Organizacji Rolnictwa ART w Olsztynie.

Już podczas pierwszych kontaktów z bezpieką oceniano go jako osobę pozytywnie ustosunkowaną do zadań SB. Pomimo że w latach wcześniejszych należał do „Solidarności”, to wykorzystując szerokie kontakty z pracownikami Akademii, miał pozyskiwać „zasłyszane” informacje na temat kadry naukowo-dydaktycznej ART.

Z racji „ustalonej pozycji zawodowej” przewidywano go także do realizacji zadań resortu podczas swych wyjazdów służbowych za granicę.

Zwerbowano go na zasadzie dobrowolności we własnym mieszkaniu, podczas nieobecności domowników, w dniu 11 grudnia 1987 r. Sam obrał sobie pseudonim „Rak”. Już podczas rozmowy pozyskaniowej przekazał informacje na temat kadry naukowej Uniwersytetu w New Brunswick w USA, skąd właśnie powrócił. Informacje z podróży zagranicznych sporządzał odręcznie. Jego spotkania z SB odbywały się w lokalu kontaktowym o krypt. „Mesalina”. Oficerem prowadzącym Leleusza jako agenta był po Kołodziejku, por. Janusz Micek. Często współpracownicy SB tłumaczyli sobie fakt ewidentnej kolaboracji z aparatem represji mylnie pojmowanym „dobrem Ojczyzny” – tak też było w przypadku Lelusza.

Reklamy

Stanisław Achremczyk – profesor historii, cenzor w PRL, kilkudniowy naczelnik IPN w III RP

baner człowiek nauki

 

prof. dr hab.  Stanisław  Achremczyk 
Id osoby:   21840
Dyscypliny KBN: nauki historyczne
Specjalności: historia polityczna XVIII w., historia polityczna XVI-XVII w., historia regionu Prus Książęcych, Królewskich i Warmii, organizacja i funkcjonowanie samorządów stanowych w XVII-XVIII w.
Miejsca pracy: Aktualne:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Pełnione funkcje: Aktualne:
Dyrektor  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Członek Prezydium  Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Nieaktualne:
Prorektor  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Baza ludzi nauki – Nauka Polska 

prof. dr hab.  Stanisław  Achremczyk 

Id osoby:   21840

Dyscypliny KBN: nauki historyczne

Specjalności: historia polityczna XVIII w., historia polityczna XVI-XVII w., historia regionu Prus Książęcych, Królewskich i Warmii, organizacja i funkcjonowanie samorządów stanowych w XVII-XVIII w.

Miejsca pracy: Aktualne:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych , Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Pełnione funkcje: Aktualne: Dyrektor  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Członek Prezydium  Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Nieaktualne: Prorektor  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

—————–

Stanisław  Achremczyk  w Wikipedii

Stanisław Achremczyk (ur. 10 stycznia 1951 w Masztalerzach koło Grodna), historyk polski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

1974 ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w 1979 uzyskał doktorat, w 1991 habilitował się, w 2000 został mianowany profesorem. Od 1978 związany z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie, był w tej instytucji asystentem, adiunktem (od 1979), od 1990 dyrektorem. W 1993 został profesorem nadzwyczajnym w olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w1999 profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i kierownikiem Katedry Historii Polski XVI-XVIII Wieku. W latach 19992006 pełnił funkcję prorektora UWM. Dnia 6 maja 2009 roku powołany został przez prezesa IPN Janusza Kurtykę przewodniczącym IPN na Warmii i Mazurach w miejsce usuniętego z tej funkcji Norberta Kasparka.

Badania naukowe Stanisława Achremczyka obejmują dzieje nowożytne Polski i regionu Warmii i Mazur, życie sejmikowe Prus Królewskich, samorząd ziem pruskich, życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w XVII i XVIII wieku oraz biografistykę. Opublikował ponad 400 prac.

————–

Były cenzor nowym szefem IPN w Olsztynie

Rz 12.05.2009

Profesor Stanisław Achremczyk w latach 70. pracował w wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Bydgoszczy.

Prof. Achremczyk jest szefem olsztyńskiej delegatury IPN od7 maja. Nominację osobiście wręczył mu w Olsztynie Janusz Kurtyka, prezes instytutu.

Tego samego dnia IPN zamieścił w Internecie notkę biograficzna dotyczącą Achremczyka. Można było w niej wyczytać, że profesor w latach 70. pracował w wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Bydgoszczy.

Tymczasem – zgodnie z ustawą o IPN – pracownikiem instytutu nie może zostać osoba, która pracowała w organach bezpieczeństwa PRL. A taką instytucją, zgodnie z art. 5 ustawy, był właśnie urząd cenzury.

Tymczasem jeszcze w piątek z notki biograficznej Achremczyka zamieszczonej na stronie IPN znikła informacja o pracy w cenzurze. Dlaczego? – Po prostu skracaliśmy jego życiorys i bardziej uwypukliliśmy dokonania naukowe profesora – odparł Arseniuk. – To nie była żadna cenzura informacji czy życiorys

Doktor historii z Olsztyna: – Sprawa jest głośna i śmieje się z niej cały kraj. Na czele instytucji badającej PRL stanął człowiek, który tamtemu systemowi wiernie służył. Po prostu brak słów.

Wczoraj wieczorem informację o przeszłości Achremczyka podano w programie „Teraz my” TVN.

Profesor przyznał dziennikarzom, że informował o swojej przeszłości IPN. – Niczego nie ukrywałem, nie widzę konfliktu interesów, minęło 30 lat – powiedział Achremczyk.

—————

Nowym naczelnikiem Delegatury IPN w Olsztynie został prof. STANISŁAW ACHREMCZYK.   

Serwis IPN ,7 maja 2009

STANISŁAW ACHREMCZYK (ur. 1951 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1974). W 1979 r. obronił pracę doktorską pt. „Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772. Skład społeczny i działalność”. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703”. Od 1978 r. związany z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Od 1990 r. jest dyrektorem OBN. W 2000 r. został profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w 2003 r. – profesorem zwyczajnym. W latach 1999–2006 pełnił funkcję prorektora UWM. W latach 1992–1997 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Opublikował 21 książek i ponad 500 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

——————

 

Cenzor PRL naczelnikiem w IPN

ACHREMCZYK: NICZEGO NIE UKRYWAŁEM

tvn.24,12.05.2009 

Szef olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej był cenzorem w PRL – ujawnili reporterzy programu „Teraz My!”. – Niczego nie ukrywałem – broni się prof. Stanisław Achremczyk. Historyk stwierdził, że kierownictwo IPN wiedziało o jego przeszłości. Eksperci wskazują, że ustawa zabrania zatrudniania pracownika cenzury w IPN.

Prof. Stanisław Achremczyk nie ukrywa, że w przeszłości pracował jako cenzor w olsztyńskim oddziale Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. – Byłem referentem i pracowałem nad książkami wydawanymi przez Akademię Rolniczo-Techniczną – przyznał szef olsztyńskiej delegatury IPN. Achremczyk broni się jednak, że nigdy niczego nie ukrywał i złożył w IPN „stosowne oświadczenie”. – Nie widzę konfliktu interesów, skoro minęło już 30 lat – stwierdził naukowiec.

————

Olsztyn: Prof. Achremczyk zrezygnował z kierowania IPN  

Rz 12.05.2009

Prof. Stanisław Achremczyk, który od środy kierował olsztyńską delegaturą IPN, w związku z ujawnieniem informacji o tym, iż w czasach PRL był cenzorem, powiedział że rezygnuje z kierowania placówką.

– Ja sobie sam wybieram miejsce pracy i nie pozwolę na oczernianie mojego imienia. Ja podjąłem taką decyzję i to jest moja decyzja – powiedział pytany czy kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej przyjęło rezygnację.

Achremczyk podkreślił, że on nie zabiegał o kierowanie IPN w Olsztynie, bo otrzymał taką propozycję. Dodał, że kierownictwo wiedziało o tym, iż pracował w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

– Proszę zapytać kierownictwa IPN, ja niczego nie ukrywałem w swoim życiorysie – powiedział Achremczyk.