Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej –

standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

 

z: Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

 

9 marca 1983 roku otrzymałam list od rektora AWF-u, profesora Lechosława Deca, że na wniosek kierownika Katedry Nauk Społeczno-Pedagogicznych, profesora Henryka Przybylskiego, zgodnie z artykułem 195 „Ustawy o szkolnictwie wyższym”, moją sprawę przekazano do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników AWF (S-00401/83).

 

Poprosiłam o wyjaśnienie i przedstawienie mi zarzutów. Po sześciu dniach otrzymałam kolejny list. „W związku z pismem Obywatelki z dnia 9.03.1983 r. informuję, iż wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego AWF jest wynikiem otrzymania przeze mnie wiadomości o postępowaniu Obywatelki uchybiającym godności nauczyciela akademickiego, a w szczególności podejmowaniu działań pozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły wyższej w zakresie socjalistycznego wychowania studentów„.

 

W konsekwencji skomasowanej akcji POP PZPR i SB zwolniono mnie z pracy. Zwolniono mnie z pracy, bo moja postawa polityczna uchybiała godności nauczyciela akademickiego, nie złożyłam pracy doktorskiej w terminie i często chorowałam.

 

Ten stek bzdurnych uzasadnień był tylko pretekstem do pozbycia się mnie szybko i bezboleśnie. Miałam otwarty przewód doktorski, siedem publikacji naukowych, przysługiwało mi prawo pracy nad doktoratem przez siedem lat od zakończenia stażu, czyli od 1976 roku. W tym czasie przez dwa lata byłam na zwolnieniu lekarskim, w więzieniu i oddelegowana do pracy w MKZ-cie Katowice, co dawało mi prawo do dwóch i pół roku przedłużenia nakładanego na mnie terminu.

Logika była nieważna, przepisy też nie, ja byłam przez partię i SB skazana na zagładę. Przysługiwało mi prawo odwołania się do Kolegium do Spraw Wykroczeń w Katowicach. Oczywiście, że się odwołałam, tylko po to, aby w jeszcze jednym urzędzie odnoto­wano łamanie prawa.

Od marca do listopada 1983 roku byłam bez pracy.

Mikołaj Kostecki – rektor z wilczym biletem

baner-krzywdzeni1

Mikołaj Kostecki w Encyklopedii Solidarności

Mikołaj Kostecki, ur. 19 XII 1924 w Drui k. Brasławia (obecnie Litwa). Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektryczny (1952); 1971 doktorat na Wydziale Elektroniki PG.

1934-1945 mieszkaniec Białegostoku, 1942-1945 w Szarych Szeregach: hufiec Białystok, dzielnica Bojary, ps. Mewa, stopień kapral podchorąży, akcje wywiadowczo-dywersyjne; w 1943 mała matura (tajny egzamin); w VIII 1944 ranny podczas nalotu niemieckiego w trakcie walk przyfrontowych, do III 1945 pacjent szpitala PCK w Białymstoku. W VIII 1945 egzamin maturalny w Liceum im. Zygmunta Augusta w Białymstoku. Od 1945 mieszkaniec Gdańska. 1966-1968 zatrudniony w PKA Meramont, w Dziale Studiów Oddział Gdańsk; w 1968 odrzucił propozycję objęcia stanowiska dyrektora pod warunkiem wstąpienia do PZPR i zrezygnował z pracy;  1961-1971 wykładowca teorii sterowania na Wydziale Elektroniki PG; 1969-1972 przewodniczący Komisji Rozwoju Techniki Oddziału Wojewódzkiego NOT w Gdańsku; od 1975 docent kontraktowy w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Uczelnianego Komitetu Założycielskiego, 1980-1981 przewodniczący KZ „S” WSM, w V 1981 wybrany rektorem WSM. Po 13 XII 1981 obecny na uczelni podczas strajku okupacyjnego; 15 XII 1981 usunięty ze stanowiska rektora (za niewypełnienie poleceń w związku z wprowadzeniem stanu wojennego), w VI 1982 represyjnie zwolniony z pracy w WSM z zakazem pracy z młodzieżą i tzw. wilczym biletem. Od 1983 na wcześniejszej emeryturze. 1982–1988 działacz tajnych struktur „S” środowisk akademickich Wybrzeża, redaktor niezależnego pisma akademickiego „Wolna Myśl”. Autor 15 publikacji, 6 patentów, 3 skryptów i podręcznika akademickiego. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska Polskiego, w 1993 Złotym Krzyżem Zasługi.

————-

Mikołaj Kostecki- Początek stanu wojennego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Wspomnienie

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, 13 grudnia, 1990, nr 2 (18)

————-

„Karnawał Solidarności” 1980-81 w Szkole Morskiej

Archiwum NSZZ Solidarnosci przy WSM w Gdyni

Niewątpliwym twórcą szkolnej „Solidarności” był jej pierwszy przewodniczący doc. Mikołaj Kostecki. Bardzo lubiany i szanowany w Szkole. W maju 1981 został jej rektorem.

——-

Kalendarium historii NSZZ „Solidarność” przy WSM w Gdyni, część I: lata 1980 – 1981

Archiwum NSZZ WSM w Gdyni przy WSM w Gdyni

opracowano na podstawie „Biuletynów Informacyjnych” z lat 1980-81

26 sierpnia 1980.
Powołanie Komisji Porozumiewawczej Środowiska Naukowego Wybrzeża Gdańskiego. Uchwalenie „Deklaracji Gdańskiego Środowiska Naukowego”.
Wyższą Szkołę Morską w Gdyni reprezentuje doc. dr inż. Mikołaj Kostecki.
05 września 1980.
Zebranie ogólne pracowników Uczelni (ok. 400 osób).
W zebraniu uczestniczą władze Uczelni oraz zaproszeni goście: prof. Robert Głębocki z Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr. inż. Andrzej Gwiazda z Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego.
Podczas zebrania wyłoniony został Uczelniany Komitet Założycielski NSZZ.
Skład osobowy UKZ NSZZ „Solidarność” (stan z początku listopada 1980.):
Mikołaj Kostecki (Wydz. Elektr.) – przewodniczący
12 luty 1981
Aktualny skład władz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy WSM w Gdyni:
Komisja Zakładowa:
Mikołaj Kostecki – przewodniczący