Haniebna postawa rektorów wobec naukowców z WiN-u

Wolność i Niezawisłość (Wikipedia)

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”) – polska cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna założona 2 września 1945 w Warszawie. Jej trzon stanowiły pozostałości rozwiązanej w 1945 roku Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

Proces krakowski , 1947IMG_4494

Naukowcy sądzeni w procesie krakowskim:

Eugeniusz Ralski– do czerwca 1946 docent UJ, od lipca profesor nadzwyczajny Uniwersytet Wrocławskiego, biolog, wczesniej na konspiracyjnym Wydziale Rolniczym UJ

Karol Buczekdocent UJ, biolog, wcześniej wykładowca na tajnych kursach UJ

Karol Starmach docent UJ, hydrobiolog, wczesniej  więzień Sachsenhausen, Dachau

Henryk Münch – historyk, skazany w procesie krakowskim WiNIMG_4493

—————

Ryszard Terlecki- Uniwersytet Jagielloński wobec procesu krakowskiego w 1947 roku

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 18: 2002


Potepienie walki zbrojnej o przywrócenie niepodległości przez Senat UJ

(posiedzenie senatu 6 II 1947 – zapis odezwy do Młodzieży Akademickiej zachowany w protokołach dostępnych w archiwum UJ, podpisany przez profesorów (dziekani.prodziekani,. delegaci wydziałów) i rektora F. Waltera, z wyjątkiem dziekana prof. Stefana Schmidta, w trzy lata później pozbawionego katedry i usuniętego z UJ (Terlecki 2002) .

W najnowszej historii UJ procesowi profesorow UJ poświecono jedno zdanie ! w dodatku z błędem ( por. Terlecki, 2002).

skanuj0061

s. 187

skanuj0060