List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN – do podpisu

Spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich  z sygnatariuszami listów

w sprawie  nowelizacji  ustawy o IPN ( 7 kwietnia 2010)

(informacja w Rzeczpospolitej)

serwis RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z sygnatariuszami listu w obronie Instytutu Pamięci Narodowej. W spotkaniu uczestniczył Jan Olszewski, b. Premier RP oraz Zbigniew Romaszewski, Wicemarszałek Senatu RP – 7 kwietnia 2010 r.

UWAGA:


MOŻLIWOŚĆ PODPISANIA LISTU !

Uważam, że bardzo dobrze się dzieje,

że intelektualiści i profesorowie występują w obronie Instytutu.

Anna Walentynowicz

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Rzeczpospolita, 22.03.2010

PROFESOROWIE PRZECIW ZAMACHOWI NA IPN

niezalezna.pl

Niezależna.pl publikuje list z protestem przeciwko nowelizacji ustawy o IPN-nie, podpisany przez ponad 90 profesorów. Akcja zbierania podpisów będzie kontynuowana.

Poznań, 20.03.2010 r.
List otwarty
w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej, którego głównym celem stało się badanie najnowszej historii Polski, w tym zwłaszcza zbrodni nazistowskich i komunistycznych na narodzie polskim został utworzony dopiero po 10 latach od odrodzenia się niepodległej Rzeczypospolitej.

Struktury Instytutu, jego rady naukowe i zasady powoływania kierownictwa zostały tak skonstruowane, żeby instytucja ta była niezależna od doraźnych interesów różnych sił politycznych. Zaowocowało to m.in. szerokimi i obiektywnymi badaniami najnowszej historii  Polski, szczególnie życia politycznego, społecznego i gospodarczego  z okresu rządów komunistycznych, a opublikowane dotąd materiały, dokumenty i opracowania stały się ważną przesłanką dla możliwości moralnego osądu osób życia publicznego niezależnie od umiejscowienia na scenie politycznej tamtego i obecnego czasu.

Rezultaty tych badań musiały doprowadzić do ujawnienia niewygodnych i nagannych moralnie zachowań i postaw także ludzi związanych z opozycją antykomunistyczną, osób, które nierzadko były kreowane na autorytety moralne. Tego rodzaju działania stanowią ważny element oczyszczania życia publicznego i uczciwego rozliczania z przeszłością.
Uczciwe, w duchu prawdy, zmierzenie się z tą trudną przeszłością jest fundamentem moralnego ładu społecznego i warunkiem autentycznej demokracji. Część elit z lęku przed konsekwentnym ujawnianiem prawdy lub dla doraźnych celów politycznych rozpętała nagonkę na Instytut Pamięci Narodowej, dążąc do jego likwidacji lub ograniczenia jego działalności czy wprost do przejęcia politycznej kontroli nad jego funkcjonowaniem i celami badawczymi.
Takie są  – naszym zdaniem – przesłanki uchwalonej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wejście w życie nowelizacji tej ustawy będzie oznaczało, że Polska jako jedyny kraj byłego bloku komunistycznego pozbawi się możliwości uczciwego rozrachunku z przeszłością i budowania swoich elit politycznych wolnych od ludzi, którzy splamili się niegodną współpracą z służbami bezpieczeństwa totalitarnego państwa.
Szczególny niepokój w znowelizowanej ustawie budzą:
1.Zmiana zasad wyboru Prezesa IPN-u, zwykłą większością głosów przez Sejm, co sprawi, iż podstawowym kryterium doboru Prezesa będzie jego spolegliwość wobec większości sejmowej. Dotychczasowy sposób powoływania Prezesa przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością 3/5 głosów za zgodą Senatu zmuszał do wypracowania consensusu głównych sił politycznych i uniezależniał Prezesa i działania Instytutu od bieżących interesów politycznych.
2. Szczególne oburzenie budzi pominięcie oczywistego wymogu pozytywnego przejścia lustracji członków kolegium elektorów i kandydatów do Rady IPN-u, co jest sprzeczne z formułowanym wymogiem spełniania przez nich wysokich walorów moralnych.
3. Największe oburzenie budzi fakt umożliwienia dostępu oficerom i innym pracownikom organów bezpieczeństwa PRL nie tylko do akt ich dotyczących, ale  i przez nich wytworzonych w ramach czynności związanych z ich „pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa”. To rozwiązanie prawne otwiera szerokie pole do szantażu. Obecna ustawa słusznie to wyklucza. Nie chodzi tu już tylko o „sprawiedliwość dziejową”, ale o fakt, iż oficerowie SB uzyskają możliwość sprawdzenia, jakie materiały się zachowały. Dzięki temu wielu z nich uzyska możliwość szantażowania swoich dawnych informatorów. Nie wiadomo też, dlaczego pracownicy IPN mieliby poświęcać swój czas, a tym samym też pieniądze podatnika, na kwerendy dla ludzi, którzy służyli totalitaryzmowi.
4. Kuriozalna jest zasada udostępniania oryginałów dokumentów. W dotychczas obowiązującej ustawie mowa jest o kopiach dokumentów, co jest o wiele bardziej rozsądne. Akta IPN wzbudzają wielkie emocje i wiele osób, w tym też niektórzy dawni opozycjoniści, publicznie domagało się zniszczenia, ewentualnie „zabetonowania” (!) akt IPN. Z całą pewnością wiele osób będzie demonstracyjnie niszczyło oryginały dokumentów, bez względu na konsekwencje.
5. Wywołuje zdziwienie usuniecie z  obecnej ustawy bardzo ważnego celu badawczego: „opracowania działalności organów bezpieczeństwa państwa” (art. 23 w ust.2 pkt 6).
6.Nie można zaakceptować niepodlegania rygorom ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pracowników takich instytucji jak cenzura, Urząd ds. Wyznań oraz osób służących w obcych służbach cywilnych i wojskowych (art. 5 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz ust. 2).
Z wielkim żalem przyjmujemy, że tak wielu posłów Platformy Obywatelskiej, wywodzących się z ruchu „Solidarność” i opozycji demokratycznej zagłosowało za takimi zmianami w Instytucie Pamięci Narodowej. Zwracamy się z apelem i serdeczną prośbą do ich Kolegów Senatorów, by w „izbie refleksji” odrzucili tę szkodliwą nowelizację. Ideały prawdy i uczciwości w życiu publicznym, które kierowały naszymi działaniami w tamtym czasie obowiązują także dzisiaj.
Jeśli mimo wszystko parlament uchwali tę nowelizację, zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego o jej zawetowanie.

prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz UMK

Krystyna Andrzejewska UAM

prof. dr hab. Marek Andrzejewski Uniwer. Szcz.

dr Róża Antkowiak UAM

prof. dr hab. Wiesław Antkowiak UAM

doc. dr Olgierd Baehr

Mgr inż. Józef Bancewicz Politechnika Poznańska

dr Lidia Banowska UAM

Artur Bazak – redaktor „Teologii Politycznej”

Mgr inż. Krzysztof Bąk

dr Maria Bąk UAM

prof. dr hab. Czesław Błaszak UAM

prof. dr hab. Jacek Błażewicz Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Krystyna Boczoń UMed Poznań

prof. dr hab. Władysław Boczoń UAM

dr Mirosław Boruta UP Kraków

prof. dr hab. Sławomir Bralewski Uniwer. Łódzki

prof. dr hab. Piotr Briks Uniwer. Szcz.

dr Szczepan Cofta UMed. Poznań

dr Elżbieta Czarniewska UAM

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk UAM

mgr Zbigniew Czerwiński Poznań

prof. dr hab. Jacek Dabert UAM

prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska Uniwer. Łódzki

prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ

Artur Dmochowski, twórca TVP Historia

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała UAM

mgr Dawid Dudek UAM (doktorant)

mgr Lidia Dudziak Poznań

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz UAM

mgr Katarzyna Dybciak filolog Warszawa

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak UKSW Warszawa

prof. dr hab. Maria Dzielska UJ

dr Tadeusz Dziuba Poznań

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski Uniwer. Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Fedorowski UAM

prof. dr hab. Antoni Florkiewicz Politechnika Poznańska Poznań

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski UJ

prof. dr hab. Henryk Gertig Komitet Nauki o Żywieniu PAN

dr Teresa Gertig Poznań

inż. Jerzy Grabus

Krystyna Grabus

prof. dr hab. Maria Grynia Uniwer. Przyrodniczy Poznań

prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki UJ

dr Jolanta Hajdasz Wyż. Szkoła Umiej. Społ. Poznań

mgr Hanna Hendrysiak Warszawa

mgr Witold Hendrysiak Warszawa

prof. dr hab. Zofia Hryniewiecka-Szyfter UAM

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiwicz UAM

dr hab. Jarosław Jagieła Akademia im. Jana Długosza Częstochowa

mgr Urszula Jagieła psycholog Częstochowa

prof. dr hab. Dobrochna Jankowska UAM

prof. dr hab. Artur Jarmołowicz UAM

mgr inż. Jolanta Jasińska Poznań

prof. dr hab. Tomasz Jasiński UAM

dr Józef Kapusta Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa

mgr Alicja Kasprzyk Poznań

dr Anna Kasprzyk Poznań

dr Henryk Kasprzyk Poznań

mgr Joanna Kasprzyk Poznań

prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski AWF Poznań

prof. dr hab. Maria Korytowska UJ

prof. dr hab. Edmund Kozal Uniwer. Przyrod. Poznań

prof. dr hab. Henryka Kramarz Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

dr Henryk Krzyżanowski UAM

dr Dariusz Kucharski UAM – Stowarzyszenie Warsztaty Idei

dr Agnieszka Kurnik WSFP Kraków

dr Krystyna Laskowicz Poznań

mgr Maria Lewandowska Poznań

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski UAM

Bernard Ładysz

prof. dr hab. Leokadia Ładysz

prof. dr hab. Jerzy Marcinek Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr Piotr Meteniowski UAM

dr Bożena Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Krzysztof Moliński University of Life Sciences Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Musiał UAM

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka UAM

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn UAM

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa KUL

Władysław Opiat Poznań

prof. dr hab. Jan Paradysz Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

prof. dr hab. Stanislaw Paszkowski Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr inż. Andrzej Pawuła Poznań

mgr inż. Andrzej Pieńkowski

mgr inż. Maria Pieńkowska

dr Ryszard Piotrowicz UAM

prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU

dr hab. Jan Prostko-Prostyński UAM

Maria Przybylska UAM

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski UAM

dr Wiesław Ratajczak UAM

prof. dr hab. Tadeusz Rorat Instytut Genetyki Roślin PAN

dr Lech Różański Poznań

mgr Łukasz Różycki UAM (doktorant)

prof dr hab. Wojciech Rypniewski PAN Poznań

prof. dr hab. Jan Sadowski UAM

dr hab. Maciej Salamon UJ

prof. dr hab. Jan Skuratowicz UAM

prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk Uniwer. Łódzki

prof. dr hab. Anna Stankowska UAM

prof. dr hab. Wojciech Stankowski UAM

prof. dr hab. Kazimierz Stępczak UAM

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak UAM

prof. dr hab. Marzena Szmyt Instytut Wschodni UAM

Maciej Szulc Poznań

prof. dr hab. Roman Szulc UMed. Poznań

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska UAM

prof. dr hab. Henryk Szydłowski UAM

Karol Szyguła Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz UAM

mgr Teresa Świrydowicz

dr Radosław Tarasewicz UAM

dr Jerzy Targalski historyk

prof. dr Ewa Thompson University Rice Houston

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski UAM

prof. dr hab. Lech Torliński Uniwersytet Medyczny Poznań

dr Witold Tyborowski UAM

prof. dr hab. Andrzej Urbaniak Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Maciej Urbanowski UJ

prof. dr. Ryszard Vorbrich UAM

prof. dr hab. Andrzej Waśko UJ

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM

prof. dr hab. Jerzy Wojewoda Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Zygmunt Zagórski UAM

mgr Maria Zawadzka Poznań

prof. dr hab. Stefan Zawadzki UAM

mgr Dorota Zdziebkowska Poznań

mgr inż. Tomasz Zdziebkowski

prof. dr hab. Zofia Zielińska Uniwer. Warszawski

prof. dr hab. Maria Ziółek UAM

dr Andrzej Żak Poznań

prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski UAM

dr Przemysław Żurawski vel Grajewski Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski Uniwersytet Łódzki

UWAGA: Mozna składać podpisy pod tym listem w komentarzach na tej stronie

Podpisy zostaną dołączone do listy ‚poznańskiej’.

APEL o rozpowszechnianie listu !

Dodatkowe podpisy  ze strony (komentarze)   https://lustronauki.wordpress.com/
dr hab. Jakub Polit, UJ
dr Józef Wieczorek, Niezależne Forum Akademickie
dr hab. Romuald Szeremietiew prof. KUL
dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, prof. PG

dr hab. inż. Kazimierz Burzyński,  Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
dr Władysław Bielański, UJ CM
Krzysztof Karyłowski
dr Grzegorz Tokarz, Uniwersytet Wrocławski
dr Elżbieta Morawiec
dr hab. Marta i Marek Skwarowie, prof. US
dr Tomasz Barbaszewski
Krzysztof Bzdyl
Zbigniew Bereszyński
dr hab. Jan Cieśliński, prof. UwB
Prof. dr hab. Hanna Ambroż
Adam Kalita
dr hab. inż. Henryk Lasota, doc. Politechniki Gdańskiej
Barbara Niemiec
Bożena Kłaput
Weronika Kłaput
Stanisław Kłaput
dr Jerzy Gizella
Gruszka Casimir
prof.dr hab.Jan Maksymiuk ,PW
prof. dr hab. Grzegorz Królikiewicz (PWSFTviT)
mgr Krystyna Królikiewicz, radca prawny
Stanisław Malik
dr inż. Zbigniew Kokosiński, Politechnika Krakowska
dr Zdzisław Kościański historyk
Józef Pintera SOI,,Chełminiacy 1982″
dr inż. Stanisław Łomnicki
Wojciech Szyfelbein
dr Hanna Langner-Matuszczyk, Wrocław
prof. dr hab. Włodzimierz Waliszewski, Łódź
dr. inż. Marian Furman
Urszula Furman
Ryszard Majdzik czł.K.K.NSZZ „Solidarność”-80
mgr Elżbieta Siwińska
Stanisław Siwiński
prof. Eugeniusz Danicki
Dr Paweł Górski
dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG
dr inż. Jan Mamaj
dr hab. Krzysztof Schmidt-Szałowski, emer. prof. PW
prof. UR Marek Jan Olbrycht (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Janusz Górski, prof zw. PG
dr hab. Franciszek Kasprzykowski
Józef Urbanowicz mgr inż.
mgr inż. Piotr Muszyński
Mgr inż.Jerzy Goljasz
Mgr. Helena Goljasz Warszawa
Jerzy Jankowski
Elżbieta Wach
mgr Elżbieta Małecka
byli działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża
Czesław Stachura
dr Maria Jazownik (UZ)
dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Bohdan Piętka
Robert Solis
Marek Klimek
dr inż. Anna Janeczko Kraków
mgr Jacek Lewko, prawnik
Anna Barbara Wojciechowska
Maciej Ciesielski, adwokat
Ryszard Bocian, b. kapeenowiec
dr hab. Bogusław Paź, Wydz. N. Społ. UWr
Stanisław Srokowski
dr hab Maciej Kozak prof UAM
dr Maria J.Siemińska
Prof. dr hab. Leszek A. Kleczkowski, Univ. Umea, Szwecja
Konrad Firlej, adwokat
dr Maria Wołuń-Cholewa
dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, Uniwersytet Jagielloński
mgr Karol Petryków
Marek Jan Chodakiewicz, Ph.D., professor of history, academic dean, The Institute of World Politics, Washington, DC
Jerzy Rygioł
Zdzisław Julian Winnicki prof. U. Wr.
Konrad Rokoszewski
Robert Pluta
Zbigniew Koziol
dr inż. Józef Fleszar
Piotr Nowiński, Warszawa
dr Katarzyna Kulińska
Jerzy Trammer – geolog
dr hab. Józef Misiek, prof. UP w Krakowie
Zofia Bogdanowicz
Henryk Olbrycht, Nowy Jork (USA)
Bogdan Dębek, New Jersey
Stanisław Tomczyk, UO
dr Wojciech Brojer, IHPAN
prof. dr hab. Ewa Brojer, IHiT Warszawa
Tadeusz Kuliński, doc. dr hab., ICHB PAN Poznań
Jadwiga Chmielowska
mgr Ewa Fijałowa
Krystyna Szkutnik
Wojciech Ząbecki, prof. dr. hab., UR Kraków
Tomasz Strzyżewski
mgr inż. Adam Śledź
Janusz Szkutnik
Paweł Korobczak
mgr inż. Andrzej Mierzyjewski, woj. Śląskie
Barbara Dasiewicz, filolog
Jan Dasiewicz, historyk
mgr Filip Stankiewicz, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego
Tomasz Szostek
Józef Markiewicz
Roman Zwiercan
prof. dr hab. Stefan Sokołowski, WCh UMCS
Lidia Rydz
Marek Jankowski
Jan Zduniak
Andrzej Dajewski
Krzysztof Budziakowski netbird.pl
Marcin Majewski
Antonina Piwowarczyk
Paweł Perchel
Kazimierz Maciejewski
Robert Kępczyński
Radosław Marczyński, stowarzyszenie KoLiber
Bogumiła Dziurawiec, Wrocław
Edward Durda
Marta Święcicka
Sławomir Trela
mgr inż. Jerzy Stolfa
prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny,  emer. prof. IBW PAN
dr inż. Wojciech Pillich, PSl
Teresa Czarnecka
dr hab. inż. Ewa Osiecka, em. prof. Politechniki Warszawskiej
Sławomir Karpiński – Order Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”
Fac Zbigniew działacz samorząd.polityczny
Marek Gajdek – Toronto
Ewa Dębek, New Jersey
Józef Giza
Józef Zając, Harvard Uniw. Library
prof.dr hab. Leszek S. Jankiewicz, Skierniewice
Piotr Rubas
mgr inz.Bogdan Rubas
Łukasz Stachura, mgr Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
mgr inż. Edward Janusz
Wiktor Wegrzyn
dr Wilhelm Czapliński, WFiIS, AGH
mgr inż. Bogusz Magiera, Poznań
Witold Korona, geolog
mgr Maria Magiera, Poznań
mgr Marek Urbański
Danuta Argasińska Tokarczyk
Jacek Degórski
Henryk Sawicki, Perth West Australia
Roman Twardy – Łódź
Prof.dr hab. Grażyna Muszyńska
Aleksandra Dominiak
Edward Dominiak
Danek Petrykowski
Monika Bremerska
mgr inż Maria Florek
inż. Andrzej Florek
Mgr inż.Leszek Karcz-Krosno
Tomasz Dec, doktorant UŁ
Edmund Śmigielski
Józef Kozioł
Danuta Argasińska Tokarczyk
Barbara Nowak
Elżbieta Bysiek
dr.inż. Lech Danys
Piotr Okuniewicz
Małgorzata Marczak
Jacek Ciechanowski – Piła
Damian Wittchen (Wrocław)
Dominika Arendt – Wittchen (Wrocław)
Prof. Krzysztof Pawlikowski, University of Canterbury, Nowa Zelandia
Marek Koper
Longin Horodko
Barbara Pawlikowska, Christchurch, Nowa Zelandia
Jerzy Jankowski
dr inż. Janusz Sobieszczański, Politechnika Warszawska
Slawomir Zielinski (USA)
Grazyna Plawska, wiezień polityczny
Adam Plawski
Witold Skonieczny
Stefan Możdżeń, prof. historii
Włodzimierz Korona, geolog
Pawel Romaniszyn, inz
Tadeusz Wojteczko
Ryszard Zagórski – prezes stowarzyszenia ROTA
Zofia Zagórska, nauczycielka
Wojciech Skowron
Prof dr hab Jerzy Jankowski, geofizyk
Augustyn Stachowicz
Marzena Ryskala, UP Kraków
Józef Dwojak
Teresa Orlicz
Czesław Nowarski, prof. UP w Krakowie
Michał Orlicz
mgr Bartosz Orlicz – psycholog kliniczny
Lech Janiszewski
Jacek J. Tatak
Danuta Słota
Tadeusz Nabywaniec
Alina Sienna
Prof. zw. dr hab. Beata Zagórska-Marek, UWr
Paweł Skiba
mgr inż. Bronisław Kielar,  Sanok
mgr Irena Tomaszewska
mgr Krzysztof Tomaszewski
mgr Monika Tomaszewska
Andrzej Nowakowski, dr hab., prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Joanna Tomaszewska
Kazimierz Węgrzyn
Ryszard Mozgol, dyr. GiL im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie
Janusz Mischke
prof.dr hab. Urszula Wybraniec-Skardowska
mgr Marek Matlak,  historyk Muzeum w Bielsku-Białej
Antoni J. Wręga, urzędnik państwowy, historyk
Agnieszka Klimonda
Marian Czubko
Janusz-Stanislas Nowak
ppłk dr inż. Jacek Gaj, Ministerstwo Obrony Narodowej
Nina Milewska
Rafal Dudziak
Barbara Pulik
Grzegorz Romaniszyn, M.Sc., P.Eng., Calgary, Canada
Wiesław Janowski
Krzysztof Andrzejewski
Paweł Ostrowski, Wrocław
Grzegorz Nowicki
Dr Agnieszka Bernat, SBRI France
Andrzej Malik, historyk
dr Piotr Uruski, Uniwersytet Rzeszowski
dr Jerzy Gajdus Uniwersytet Gdański
Kornel Morawiecki- dr fizyki, kandydat na Prezydenta RP
Janusz Kotański
Marek Chrapan
dr inż. Wojciech Myślecki , Politechnika Wrocławska
mgr Jerzy Pietraszko, Politechnika Wrocławska
Marianna Żabińska
mgr Jaroslaw Ogórek, tłumacz
Tomasz Karasiński
Rafal Stepnowski
Jarosław Żuk, mgr inż Informatyki
Łukasz Karolak
Andrzej Dittwald, Warszawa
dr inż. Adam Kisiel, Politechnika Krakowska
dr Andrzej Zapałowski Uniwersytet Rzeszowski
Konrad Łykowski
inż. Zbigniew Wysocki, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospdarcze im E.Kwiatkowskiego
Ludwika Ogorzelec , artysta rzezbiarz
Lech Bernard Dąbski, Zgierz
prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski
Dr Tadeusz Majcherczyk, UO
Leszek Olbrycht, Cedar Grove, NJ (USA)
Paweł Ciok
dr Maciej Makowski Uniwersytet Opolski
Natalia Stankiewicz
Wojciech Stawiszyński
Dominika Arendt- Wittchen
Lamparska Maria Sopot
Bartłomiej Seidel
mgr Danuta Sadowska
Irena Ćwikła
Konrad Łykowski
Tadeusz Buraczewski
mgr Andrzej Aleksandrowicz, Płock
Piotr Grzybek
Elżbieta Grzybek
Ewa Oświecimska
Bogumił Oświecimska
dr Paweł Janowski, adiunkt w Instytutcie Leksykografii, KUL JP II
Rafał Budzbon, Bydgoszcz
Wiesław Joryn
Janina Kulińska
Barbara Świrydczuk
Piotr Onuszkiewicz
Stefan Michal Dembowski (USA)
mgr inż. Katarzyna Hoppe
Paweł Chojecki, red. nacz. „idź POD PRĄD”
Andrzej Myc
Jerzy Jacek Pilchowski
Leszek Loose, instruktor terapii uzależnień
dr Teresa Kaczorowwska
Andrzej Cisek
Marek Martynowski, Płock
Piotr Zarębski
Bogusława i Edward Trocka, Gdynia
Dr Adam Olech, Akademia im. Jana Długosza
Mariusz Szajnert, nauczyciel akademicki, Michigan State University
Maria  Piotrowicz
Bożenna Jędrzejczak
Dr inz. Stefan Pagowski
Marian Hanasz
Prof. Dr. Piotr Maloszewski, HMGU Monachium
Marta Morawiecka-Rudnicka
Roman Baraniecki
dr hab. Bogusław Broda, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. Zbigniew Darzynkiewicz
Mariusz Marasek,historyk, socjolog, nauczyciel
Ryszard Mróz, aktor, nauczyciel akademicki
Mirosława Marcheluk, aktorka, nauczyciel akademicki
Zbigniew Bieniek
Tomasz Olbrycht
Jarek Gajewski
mgr inż. Joanna Nowak Kraków
Dr Mieczyslaw Szyszkowicz. Health Canada,Ottawa
dr inż. Marek Kaźmierczak, Politechnika Łódzka
Bronislaw Rudak, Kanada
Korczak Krzysztof
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, UW
Zygmunt Korus
Juliusz Ciechanowski
Piotr Jaworski ,  nauczyciel
Magdalena Jaworska, nauczyciel
Tomasz Kawa (London, Canada)
Prof. Jerzy Maselko, Universytet Alaskanski, Anchorage USA
Zenon Kwoka, Gdańsk
Dr Michał Czaplicki UŁ
Prof. dr inz. Zygmunt Haduch ,Uniwersytet Monterrey, Meksyk
Krystyna Ruchniewicz-Misiak,  AUSTRALIA
Stanislaw Kotowski, P.Eng, Kanada
Jakub Brodacki, historyk
dr Izabella Galicka, historyk sztuki
mgr Maciej Samolej(KUL)
Ewa Stewart, Wrocław
Paweł Głuch
Ewa Męczyńska
prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
Slawomir Geca
dr hab. Ludwik Skiba prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław
dr Antoni Lenkiewicz, historyk Wrocław
Jadwiga Wator
prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny emer. prof. IBW PAN
Leszek Wolski, Canada
Katarzyna Jackowska
Piotr Jackowski
Hieronim Słomianowski
Teresa Słomianowska
Andrzej Maszczyński
Franek Odorski
Czesław Trośniak-nauczyciel historii w LO
mgr Marian Molik, Radomsko
mgr Marek Kaszubski, prywatny przedsiębiorca
Józef Mleczko
Zyta Grudnik
Wojciech Hempel
Janusz Januszewski, Oświęcim – więzień stanu wojennego
Krystyna Jagoszewska-nauczycielka języka polskiego
Irena Bober
Henryk Wąsowski
dr hab. inż. Krzysztof Weiss
Agata Mamoń
Anna Rakocz-ekonomistka, Częstochowa
Stanisław Brzozowski
Zofia Brzozowska
Prof. dr hab. Piotr Gliński, IFiS PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Andrzej Brzezik
Paweł Wyszogrodzki
Danuta Jabłońska
Anna Holocher
Piotr Kopciński
Marek Adamowicz
Jadwiga Adamowicz
dr Leszek Krzemiński, PIG-PIB, Warszawa
Michał Sklepik
Jolanta Zarecka
dr hab. Piotr Chlebowski, KUL
Ewa Jurgiel, Białystok
Jacek Sawicki, Piaseczno
Michał Wendołowski
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
Jakub Figurski
Klaudia Paszkowska
Dr n.hum. Aldona Grzybowska Pawłyk – b. adiunkt UJ Kraków
Jacek Żabski
Bolesław Kosior
Teresa Mucha
Adam Przychoda
dr Mirosława Dabert
Beata Rzemieniecka
Anna Lehman
Jan Leniec
Monika Jaworowska
Lidia Skubik
Anna Płócienniczak, nauczycielka
Maria Kurzak
Katarzyna Gacan
Adrzej Lehman
prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, Politechnika Gdańska
Tadeusz Wroblewski
Elżbieta Firlet
dr inż. Jerzy Szymanek, Częstochowa
Bogdan Kondratowicz
dr Janusz Firlet
mgr Bernadeta Sturzbecher UAM
Mariusz Marasek

Lista podpisów członków i sympatyków Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej

 1. Beata Stolfa
 2. J.Mańkowska-Jurczak
 3. Jerzy Stolfa
 4. Krystyna Jaworska
 5. Danuta Kułaga
 6. Jacek Dębski
 7. Andrzej Jania
 8. Paweł Wójcik
 9. Czesław Kozłowski
 10. Grażyna Mazurkiewicz
 11. Marek Mazurkiewicz
 12. Ewa Maria Mazurkiewicz
 13. Janusz Dodolski
 14. Barbara Becker
 15. Irena Dudek
 16. Maria Bocian
 17. Grażyna Grodecka
 18. Mirosław Boruta
 19. Małgorzata Wojtacka
 20. Marek Hańderek
 21. Marzena Stec
 22. Magdalena Pacura
 23. Maria Strojek
 24. Jerzy Biel
 25. Janusz Szczepański
 26. Jerzy Nadhera
 27. Aleksander Szumański
 28. Stanisław Drzabożyński
 29. Edward Niemiec
 30. Tomasz Kornecki
 31. Krzysztof Gruca
 32. Danuta Wilkoń
 33. Tomasz Kowalczyk
 34. Krystyna Banduka
 35. Bartosz Kęciek
 36. Sebastian Kęciek
 37. Wanda Kołaczkowska
 38. Eugenia Sędzimir
 39. Andrzej Górkiewicz
 40. Zdzisław Kowacki
 41. Adam Troszok
 42. Ewa Karbowiak
 43. Wanda Mizik
 44. Andrzej Szełęga
 45. Joanna Szełęga
 46. Magdalena Drwięga
 47. Agnieszka Dusza
 48. Urszula Petry
 49. Jan Petry
 50. Elżbieta Motyl
 51. Adam Litwin
 52. Bożena Litwin
 53. Grażyna Markowska
 54. Ewa Stec-Kuźniar
 55. Jerzy Majewski
 56. Weronika Romejko
 57. Aleksandra Maciejewska
 58. Andrzej Opitek
 59. Piotr Kowal
 60. Maria Luzar
 61. Alicja Kruczek
 62. Krzysztof Pichło
 63. Arkadiusz Długosz
 64. Marta Święcicka
 65. Helena Żak
 66. Stanisław Markowski
 67. Henryka Kramarz
 68. Wojciech Popielak
 69. Monika Banduła
 70. Sylwia Pajek-Kurowska
 71. Małgorzata Polańska
 72. Marian Banaś
 73. Barbara Pacura
 74. Małgorzata Czepiec
 75. Ewa Czepiec
 76. Dominika Czepiec
 77. Andrzej Łostowicz-Zahorski
 78. Marek Śliwa
 79. Alicja Biegun Szczepańska
 80. Józefa Latos
 81. Leszek Pastuszko
 82. Mieczysław Marek Michno
 83. Andrzej Buczkowski
 84. Maria Obuchowicz- Kogutowska
 85. Łukasz Lirecki
 86. Teresa Lirecka
 87. Jan Święcicki
 88. Elżbieta Maria Szymczyk
 89. Andy Waligóra
 90. Aleksander Koziec
 91. Paweł Kruczek
 92. Małgorzata Tochowicz
 93. Jerzy Tochowicz
 94. Andrzej Sołtysik
 95. Ryszard Kapuściński

Komentarzy 136

 1. Wszystko sprowadza się właściwie do tego, żeby być człowiekiem sumienia.

 2. Popieram obronę IPN przed politykami.

 3. To V Kolumna gen. Kiszczaka działająca w łonie Solidarności rządzi dzisiaj w Polsce.

 4. Absolutnie popieram list, a nowelizacje ustawy uwazam za skandaliczna. Mysle ze doczekam czasow kiedy wystawi sie rachunek tym co doprowadzili Polske do takiego upodlenia lacznie z zamykaniem prawdy przed narodem.
  Piotr Z.

 5. Popieramy obronę IPN.

 6. Pora wreszcie ujawnic wszystkie dokumenty dotyczace dekomunizacji i lustracji aby Ojczyzna, w ktorej zaczela sie walka z komuna mogla wreszcie sie wyzwolic duchowo i moralnie.
  Mariusz Szajnert
  nauczyciel jezyka polskiego w Michigan State University,
  East Lansing, MIchigan, Stany Zjednoczone

 7. Podpisuję się pod listem poznańskich naukowców, ponieważ uważam dotychczasową działalność IPN za niesłychanie ważną i potrzebną.

 8. Zmiana ustawy o IPN to zamach na niezaleznosc tej instytucji, proba wyciszenia prawdy, utwierdzanie grubej kreski z 1989 roku oraz dalsza ochrona ludzi starego systemu.

 9. Wrocław

 10. Uwazam ze proba politycznego ocenzurowania dzialalnosci IPN, a taka jest proponowana nowelizacja ustawy o IPN, jest skandaliczna i niezgodna z polska racja stanu.

  Roman Baraniecki

 11. dodaję swój podpis do Listu otwartego
  w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

 12. Z całą mocą popieramy. Chcemy zachować naszą historię, naszą tożsamość. Nie może być tak, że wdziawszy czapki-niewidki przy okrągłągłym stole, kaci będą się stroić w piórka ofiar i zbawców. Działania PO świadczą o podległości agenturze. Ludziom niechlubnej przeszłości, którzy przecież nie wyparowali. – Ryszard Mróz, aktor, nauczyciel akademicki oraz Mirosława Marcheluk, aktorka, nauczyciel akademicki

 13. Popieram.

 14. Zdecydowanie popieram list otwarty. Obawiam sie ze „nowelizacja” IPN to proba przechwycenia dokumentow historycznych przez osobnikow ktorzy zamierzaja „nowelizowac” historie dla celow politycznych

 15. popieram

 16. Zdecydowanie popieram list otwarty. Obawiam sie ze “nowelizacja” IPN to proba przechwycenia dokumentow historycznych przez osobnikow ktorzy zamierzaja “nowelizowac” historie dla celow politycznych

 17. IPN w obecnej postaci pełni istotną rolę w poznaniu najnowszej historii Polski. Utrzymanie niezależnosci naukowej tej instytucji gwarantuje wysoki poziom publikowanych przez IPN badań historycznych, które służyć będą następnym pokoleniom Polaków w zrozumieniu własnej historii.

 18. Popieram apel w obronie IPN.

 19. Licze, ze moj podpis pomoze wstrzymac nowa usatwe

 20. Dorzucam swoj „wdowi grosz” – jestem przciw ustawie.

 21. zdecydowanie popieram .

 22. Popieram

 23. IPN to już dobro narodowe, nie wolno roztrwonić – Zygmunt Korus

 24. Jestem za obrona IPN

 25. Popieramy protest naukowców w sprawie obrony niezależności IPN i prawa do prawdy.

 26. Popieram.

 27. Popieram

 28. Dołączam się do protestu. Jestem przeciwko takiej formie nowelizacji ustawy o IPN.

 29. Jestem przeciw USTAWIE.

 30. Popieram list. Jestem przeciwko zmianom w IPN

 31. Jakub Brodacki, historyk

 32. Jakub Brodacki postscriptum:
  autora bloga zapraszam na strone proluz.wordpress.com

 33. Popieram apel z największym przekonaniem . Brońmy naszej racji stanu.

 34. Popieram obronę IPN przed politykami.

 35. popieram apel

 36. Popieram obronę IPN i z satysfakcją podpisuję ten list.

 37. Popieram gorąco

 38. podpisuje sie pod listem i mam nadzieje ze doczekam sie dnia kiedy ten bandycki system i sb-ecki pomiot bedzie rozliczony z tego co robi!!!!!!!!!!

 39. Podpisy pod listem otwartym
  dr hab. Ludwik Skiba prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław
  dr Antoni Lenkiewicz historyk Wrocław

 40. popieram

 41. Popieram obronę IPN i z satysfakcją podpisuję ten list.

 42. popieramy

 43. Popieram

 44. Popieram

 45. Popieram ten list!

 46. W pełni popieram protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN- jest ona moim zdaniem kolejnym krokiem,po reformie programowej min.Hall, prowadzącym do deprecjacji wiedzy historycznej w świadomości młodego pokolenia Polaków.

 47. Zdecydowanie popieram protest

 48. Popieram w pełni ten protest i podpisuję się pod tym listem. Jestem przeciwny nowelizacji ustawy o IPN. Utrzymanie niezależności IPN jest warunkiem jego skutecznego działania, co pozwoli kontynuwać dzieło odkłamywania najnowszej historii Polski.

 49. Popieram

 50. Popieram protest !

 51. Popieram protest, lapy precz od IPN.

 52. List w pełni popieram tak samo jak i odkłamywanie najnowszej historii Polski.

 53. Popieram protest. Przeraża mnie wizja narodu, który traci pamięć. Kim będą nasze wnuki, jeśli nie wychowamy ich w prawdzie. Do protestu dołącza się moja siostra Irena Bober.

 54. W pełni popieram protest przeciwko proponowanym zmianom w ustawie o IPN. Dotychczasowa działalność IPN przyniosła wiele korzyści i tak powinno pozostać

 55. Popieram protest

 56. Popieram protest

 57. Żeby Polska była Polską
  popieram protest

 58. Popieram protest

 59. Jak najbardziej popieram!!!

 60. Chociaż nie jestem bezkrytycznym entuzjastą dotychczasowej wersji IPN-u, bo marzył mi się instytut na wzór Instytutu Gaucka w RFN, jednak jestem zdecydowanie przeciwny proponowanej nowelizacji ustawy o IPN-ie prowadzącej do ogromnego uzależnienia tej instytucji od bieżących interesów politycznych rządzących ekip oraz odejścia od poszukiwania obiektywnej prawdy.

 61. Oczywiście, że popieram po tysiąckroć list w sprawie obrony Instytutu Pamięci Narodowej.

 62. Popieram w 100%. IPN to jedyny i ostatni bastion prawdy o Polsce współczesnej!

 63. Popieram

 64. Wystąpienie RPO podczas debaty w Senacie RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy
  o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
  Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
  bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
  8 kwietnia 2010 r.

  Click to access 12707349820.pdf

 65. http://www.polskieradio.pl/radioparlament/rozmowadnia/artykul152961_senatorowie_jan_rulewski_po_i_stanislaw_piotrowicz_pis.html

  Senatorowie Jan Rulewski (PO) i Stanisław Piotrowicz (PiS)

  Czwartek, 8 kwietnia 2010 Senatorowie pracują nad ustawą o IPN, uchwaloną przez Sejm 18 marca 2010 r. Sprawozdawca ustawy, senator Jan Rulewski z PO przedstawia główne poprawki w rozmowie z Elżbietą Mamos.

  Z innej perspektywy proponowane zmiany ocenia przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, senator Stanisław Piotrowicz z PiS.

 66. popieram

 67. popieram

 68. Ustawa o IPN przyjęta
  http://www.rp.pl/artykul/15,458936_Ustawa_o_IPN_przyjeta.html

  Izba wyższa nie wprowadziła ani jednej poprawki do nowelizacji ustawy o Instytucie, autorstwa PO.
  ..Ustawa nie wróci już do Sejmu, tylko trafi na biurko prezydenta. Lech Kaczyński może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Według współpracowników prezydenta najbardziej prawdopodobne jest ostatnie rozwiązanie…

 69. Senat jednak odrzucił poprawki Jana Rulewskiego
  http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=978:senatorowie-po-przeciw-posom-po&catid=38:polska&Itemid=109

  Czytaj apel do Senatorów: Stanisława Gorczycy, Ryszarda Góreckiego i Marka Konopki o odrzucenie znowelizowanej ustawy o IPN podpisany m.in przez Stowarzyszenie Święta Warmia, Stowarzyszenie Pro Patria i NSZZ Solidarność…

 70. Popieram list broniący Instytutu Pamięci Narodowej, czyli jestem przeciwny nowelizacji ustawy o IPN.

 71. Popieram w pełni treść listu!

 72. Popieram treść listu!

 73. Zgadzam się ze wszystkimi argumentami podniesionymi w liście!

 74. Popieram

 75. […] teraz zaskarży nowelizację ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego ? […]

 76. […] teraz zaskarży nowelizację ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego […]

 77. Popieram protest w sprawie zmian w ustawie o IPN.
  Ewa Jurgiel, Białystok

 78. popieram protest w sprawie nowelizacji ustawy o IPN Jacek Sawicki, Piaseczno

 79. popieramy protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN

 80. popieram

 81. Naukowcy apelują o weto wobec ustawy o IPN

  http://www.rp.pl/artykul/15,463702_Naukowcy_apeluja_o_weto__wobec_ustawy_o_IPN.html

  Cezary Gmyz 18-04-2010, ostatnia aktualizacja 18-04-2010 22:50
  O zawetowanie ustawy zwrócili się do marszałka Sejmu przedstawiciele środowisk naukowych
  „Zwracamy się do pana marszałka Bronisława Komorowskiego pełniącego funkcję prezydenta RP o spełnienie woli prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zawetowanie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a posłów PO o przyjęcie tego weta” – czytamy w liście podpisanym przez kilkudziesięciu profesorów z największych ośrodków akademickich.
  O tym, że Lech Kaczyński chciał zawetować nowelę, świadczy to, iż prezes IPN Janusz Kurtyka, który zginął w sobotniej katastrofie, na prośbę Kancelarii Prezydenta zwrócił się do prawników z instytutu o przygotowanie założeń do wniosku prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek miał dotyczyć niezgodności z konstytucją przyjętej przez parlament ustawy o IPN. Informację tę potwierdził „Rz” prokurator IPN Jacek Wygoda.
  Także Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta, który również zginął w sobotę, mówił „Rz”, że wniosek do Trybunału jest bardzo prawdopodobny.
  Rzeczpospolita

 82. Popieram!!!

 83. Przyszłość instytucji w rękach Komorowskiego
  http://www.rp.pl/artykul/2,464171_Przyszlosc_instytucji_w_rekach_Komorowskiego.html

  Do 30 kwietnia Komorowski musi podjąć decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o IPN. Zmienia ona m.in. sposób wyboru prezesa Instytutu i osłabia jego pozycję. Przedstawiciele środowisk naukowych zaapelowali w niedzielę o „spełnienie woli prezydenta Kaczyńskiego” i zawetowanie ustawy. – W przyszłym tygodniu marszałek spotka się w tej sprawie z Kolegium IPN – mówi Smoliński.

 84. Zdecydowanie POPIERAM protest w sprawie nowelizacji ustawy o IPN.

 85. Będzie konkurs na prezesa IPN
  http://wiadomosci.onet.pl/2158455,11,bedzie_konkurs_na_prezesa_ipn,item.html

  – Kolegium IPN rozpisze konkurs na nowego prezesa IPN – zapowiedział dotychczasowy szef Kolegium prof. Andrzej Chojnowski. Powiedział on, że się z tym nie zgadzał i został odwołany. Jego miejsce zajęła Barbara Fedyszak-Radziejowska

 86. NAUKOWCY PRZECIW NOWELIZACJI USTAWY O IPN
  list otwarty, 20-04-2010 20:07
  http://niezalezna.pl/article/show/id/33281
  Nie może być tak, że domagamy się od Rosjan i władz Federacji Rosyjskiej prawdy o Katyniu, a prawdy o naszej historii najnowszej nie chcemy poznać, co więcej, chcemy ją ukryć. Dramat smoleński – ofiara życia elity Polaków – domaga się ponownego przemyślenia decyzji o nowelizacji ustawy o IPN.
  Poznań, 19.04.2010

  Apel do Marszałka Sejmu RP i Parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w sprawie nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

 87. Popieram protest przeciw nowelizacji ustawy o IPN!

 88. W IPN rozpisano konkurs na prezesa

  http://www.rp.pl/artykul/464949_W_IPN_rozpisano_konkurs_na_prezesa.html
  Kolegium IPN rozpisało konkurs na nowego prezesa Instytutu – ogłosiła szefowa Kolegium Barbara Fedyszak-Radziejowska..

 89. Komunikat przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
  http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/305/12720/Komunikat_przewodniczacego_Kolegium_IPNKSZpNP_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_na_s.html

 90. Popieram

 91. Bez komentarza

 92. Jak najbardziej popieram list otwary i myślę, że jego słuszności i wszelkich działań w obronie IPN można i nie trzeba nawet komentowac, tak są słuszne i bardzo ważne.

 93. Komorowski zaskoczony konkursem na szefa IPN
  http://www.tvn24.pl/-1,1653210,0,1,komorowski-zaskoczony-konkursem-na-szefa-ipn,wiadomosc.html
  – Bronisław Komorowski jest zaskoczony decyzją o rozpisaniu konkursu na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – przekazał jego rzecznik, Jerzy Smoliński. Jak podkreślił, uchwała o rozpisaniu konkursu jest niezgodna z ubiegłotygodniowymu ustaleniami marszałka Sejmu z dotychczasowych szefem Kolegium IPN, prof. Andrzejem Chojnowskim…..

 94. Wykonać testament Janusza Kurtyki
  http://www.rp.pl/artykul/465431.html

 95. Popieram

 96. Popieram protest.

 97. Popieram protest. (KLUB KRAKOWSKI GP)

 98. Podpisuję się pod listem i popieram protest.

 99. popieram protest przeciw ustawie o IPN

 100. Popieram !

 101. Popieram protest i podpisuję się pod listem!

 102. http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/komorowski-dla-newsweeka–ide-przez-pole-minowe,57241,1
  Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski zapowiada w rozmowie z „Newsweekiem”, że nie skieruje do Trybunału Konstytucyjnego nowej ustawy o IPN tylko dlatego, że chciał to zrobić Lech Kaczyński. Zrobi to wyłącznie wtedy, gdy w ustawie znajdzie zapisy mogące kolidować z konstytucją. Sugeruje, że w przeciwnym razie podpisze ustawę o IPN.

  – Do Trybunału należy odsyłać jedynie ustawy wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjności. Jeśli ktoś traktuje serio państwo polskie, nie powinien traktować Trybunału jako przechowalni pomysłów – mówi Komorowski.
  —————-

  CO MARSZAŁEK ZROBI Z USTAWĄ O INSTYTUCIE?
  Co z IPN? Wola prezydenta nie zdecyduje
  http://www.dziennik.pl/polityka/article594227/Co_z_IPN_Wola_prezydenta_nie_zdecyduje.html

  Wciąż nie wiadomo, co stanie się z nową ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Współpracownicy Lecha Kaczyńskiego mówią, że miała trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Ale teraz decyzja jest w rękach Bronisława Komorowskiego. A marszałek deklaruje, że wola zmarłego prezydenta nie będzie tu decydująca.

  Komorowski w rozmowie z „Newsweekiem” zapowiedział, że wyśle ustawę do Trybunału tylko w przypadku, jeśli znajdzie w niej zapisy, które mogą być sprzeczne z konstytucją. Jeśli tak się nie stanie, ustawa zostanie podpisana i wejdzie w życie.

  „Do Trybunału należy odsyłać jedynie ustawy wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjności. Jeśli ktoś traktuje serio państwo polskie, nie powinien traktować Trybunału jako przechowalni pomysłów” – mówił Komorowski.

 103. PO: podpisać ustawę o IPN
  „NIE MA PODSTAW ŻEBY ZANEGOWAĆ PROCES LEGISLACYJNY”
  http://www.tvn24.pl/-1,1653552,0,1,po-podpisac-ustawe-o-ipn,wiadomosc.html

  – Nie ma ku temu powodu – tak rzecznik klubu PO Andrzej Halicki odpowiada na pytanie, czy pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski powinien zawetować lub odesłać ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej do Trybunału Konstytucyjnego. Skierowania ustawy o IPN do Trybunału chciał zmarły tragicznie prezydent Lech Kaczyński…..

 104. popieram protest

 105. Popieram protest

 106. Popieram w 100%

 107. Popieram !

 108. Popieram

 109. Popieram obronę IPN.Jeszcze b.dużo do nadrobienia!

 110. popieram list otwarty

 111. Skladam podpis pod protestem dot. szkodliwej nowelizacji ustawy IPN

 112. Popieram ręce precz od IPN

 113. Aczkolwiek przebywam poza granicami Polski droga mi jest przyszlosc ojczyzny. Popieram w pelni tresc listu.

 114. Popieram.

 115. Popieram treść Listu Otwartego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN!

 116. Popieram

 117. Popieram

 118. Popieram!

 119. Protest całkowicie słuszny i powinien być jeszcze bardziej
  upowszechniony !
  Komorowski i cała PO oraz SLD działają na polecenie
  ,, ubekistanu” , bardzo posłusznie ! Widocznie na wielu są
  odpowiednie ,, haki ” ! ! ! Że Komorowski ma jeszcze
  czelność kandydować na Prezydenta to szczyt bezczelności !
  Ale ,, jaki pan taki kram ” …. Tusk z tym Rządem powinien się
  dawno podać do dymisji ! ! !

 120. Popieram ! ! !
  Protest całkowicie słuszny i powinien być jeszcze bardziej
  upowszechniony ! Komorowski i cała PO oraz SLD działają
  na polecenie ,, ubekistanu ” i to bardzo posłusznie !
  Widocznie na wielu są odpowiednie ,, haki ” ! ! !
  … Że Komorowski ma jeszcze czelność kandydować na
  Prezydenta Polski to szczyt bezczelności ! ! ! …. Ale ,, jaki pan
  taki kram ” ….. Tusk z tym Rządem powinien się dawno
  podać do dymisji ! ! !

 121. Popieram protest jest sluszny

 122. Popieram protest.

 123. […] Najnowsze komentarze do Piotra Przyjałkowskiego o Franciszek Ziejka, rektor, który ma dowód na niewinność w swoim rękopisie znalezionym w garażuAndy o Oskar Lange – wybitny ekonomista, identyfikowany jako agent Stalina ps. FriendSobór Słowiański i jego Wróg Zaprzysiężony za Oceanem « Dziennik gajowego Maruchy o Jan Strzelecki – socjolog, socjalista opozycyjny, zamordowany przez nieznanych sprawcówSobór Słowiański i jego Wróg Zaprzysiężony za Oceanem « WIERNI POLSCE SUWERENNEJ o Jan Strzelecki – socjolog, socjalista opozycyjny, zamordowany przez nieznanych sprawcówPaulina Komenda, studentka 2 fakultetów o List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN – do podpisu […]

 124. IPN jest konieczny dla zdrowia psychicznego narodu.

 125. Popieram :
  ” List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o instytucie Pamieci Narodowej”
  Niemal najpiekniesze lata mojego zycia poswiecilem sie wyzwoleniu POLSKI ze zniewolenia rosyjskiego po drugiej wojnie swiatowej.
  Jej wykonawcami byli : Czlonkowie PPR>PZPR ,NKWD->UB>SB z armia zwerbowanych donosicieli. Ci wszyscy sa wrogami Narodu Polskiego. Powinni byc odpowiedniio potraktowani. Od czasu „Okraglego Stolu” , gdzie wlasciwie zostalo „zalatwione” pod stolem ,jestem coraz bardziej rozczarowany. A teraz PO zachlystnieta wladza zapomniala ze wyszla ruchu Solidarnosci.
  Walczylismy o Wolnosc i Sprawiedliwosc .Wolnosc czesciowo uzyskalismy a nowy Rzad ( Rzady) niszcza sprawiedliwosc .
  Nad sprawiedliwoscia a szczegulnie najnowszej histori powinien czuwac IPN .Niezalezny IPN ze wszystkimi najwyzszymi uprawnieniami
  ustawodawczymi i wykonawczymi ,bynajmiej na okres dwoch pokolen.
  Zmuszony do wyjazdu z PRL przyzeklem sobie ze wroce jak Polska odzyska to o co walczylem w Polsce i zagranica-> WOLNOSC I SPRAWIEDLIWOSC (szczegulnie historyczna) . Wciaz czekam na to drugie.

  Z calym powazaniem

  Edward Wlodarski
  MELBOURNE

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: