Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Poznań 02.05.2010

Oświadczenie

w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

My, niżej podpisani pracownicy nauki różnych ośrodków Polski, a także wspierający nas obywatele różnych zawodów, z wielką dezaprobatą przyjęliśmy fakt podpisania przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pełniącego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – wbrew znanej publicznie woli tragicznie zmarłego śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Marszałek Bronisław Komorowski reprezentuje przeciwny wobec śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego obóz polityczny, a zaczął pełnić obowiązki głowy państwa w wyniku Jego tragicznej śmierci. Taka sytuacja w każdym demokratycznym społeczeństwie i państwie obliguje przejmującego obowiązki do zachowań neutralnych politycznie i taktownych i do niepodejmowania decyzji które jednoznacznie odpowiadają interesowi politycznemu własnego ugrupowania.

Na polecenie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Kancelaria Prezydenta przygotowała wniosek wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem (dokument liczy 22 strony) skierowujący nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwko nowelizacji ustawy wypowiedziały się liczne środowiska naukowe, kombatanckie, związkowe, wiele osób życia publicznego, między innymi dwaj wybitni hierarchowie Kościoła katolickiego a także Rada Programowa Instytutu Pamięci Narodowej zdecydowanie najlepiej znająca legislacyjne potrzeby tej instytucji.

W takiej sytuacji podpisanie przez Marszałka Bronisława Komorowskiego ustawy o IPN należy odczytać jako nieliczenie się ze standardami i regułami życia w demokratycznym społeczeństwie i państwie. Wykorzystanie tragicznego zdarzenia i przejęcie funkcji głowy państwa poza trybem demokratycznego wyboru do realizacji interesu partyjnego ugrupowania, z którym jest związany, budzi uzasadnione wątpliwości co do sposobu sprawowania urzędu Prezydenta RP po ewentualnym wygraniu wyborów przez Marszałka Bronisława Komorowskiego.

Zwracamy się z podziękowaniem do Prawa i Sprawiedliwości za przejęcie inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skierowanie nowelizacji ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego.

W zaistniałej sytuacji obowiązywania nowej ustawy o IPN, która przewiduje nowy tryb wyboru władz tej instytucji, zwracamy się ze stanowczym apelem, wręcz żądaniem, do wszystkich kandydatów do ciała elektorskiego, które będzie wybierało Radę Programową IPN, a także wszystkich kandydatów do tej Rady, by złożyli oświadczenie lustracyjne w formie obowiązującej osoby obejmujące urzędy państwowe, przy których oświadczenie to jest wymagane. Jest to minimalny wymóg jaki spełniać powinny osoby wybierające władze IPN-u, bo właściwie moralne prawo wyboru elektorów i kandydatów do władz IPN-u powinni mieć tylko ci członkowie rad wydziałów i instytutów wybierających członków kolegium, którzy takie oświadczenie złożą. Szczególny charakter prac badawczych, dochodzeniowo-prokuratorskich i oświatowo-edukacyjnych wymaga, by w kierownictwie IPN-u zasiadały osoby o życiorysach przejrzystych, nieskażonych współpracą z komunistycznymi służbami i strukturami władzy.

UWAGA: Jest to oświadczenie przygotowane przez  poznańskie środowisko akademickie, godne,  moim zdaniem, jak najszerszego poparcia.

Bardzo proszę o umieszczanie  w komentarzach  woli  poparcia dla oświadczenia, wg schematu – Imię, Nazwisko, stopień/ tytuł naukowy, ośrodek naukowy .

Zachęcam także inne osoby,  spoza środowiska akademickiego,  do popierania  oświadczenia.

Bardzo proszę o jak najszersze rozpowszechnienie oświadczenia i zbieranie podpisów (także od osób nie korzystających z internetu) , które można też przekazać na mój adres  jozef.wieczorek@interia.pl

Lista podpisów:

Józef Wieczorek, dr, Niezależne Forum Akademickie, Kraków

Zbigniew Darzynkiewicz, dr

Roman Baraniecki

Stefan Sokołowski, prof. dr hab., Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, WCh., UMCS, Lublin

Stanisław Markowski art. fotografik Kraków

Zbigniew Bereszyński

Andrzej Myc, dr

Piotr i Magdalena Jaworscy, nauczyciele

Mariusz Marasek, historyk, socjolog, nauczyciel

Jerzy Stolfa, mgr inz. automatyk

Tadeusz Sikora

Józef Urbanowicz , mgr inż , Kaźmierz

Stanisław Srokowski, pisarz, Wrocław

Elzbieta Morawiec, dr

Andrzej Cisek, emerytowany inżynier elektronik

Roman Zwiercan

Kornel Morawiecki, dr, Kandydat na Prezydenta RP

 Barbara Niemiec,  dr, Kraków

Mariusz Szajnert, Instruktor jezyka polskiego w Michigan State University,

Marian Hanasz

Ludwika Ogorzelec

Izabella Galicka, dr, historyk sztuki, wykladowca w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie

Antoni Lenkiewicz, dr, Wrocław

Jadwiga Chmielowska , dziennikarz

Józef Sławiński

Magda Figurska

Janusz Kotański, historyk, poeta

Sławomir Wieczorek, publicysta

Jakub Figurski

Patrycja Stefańska, mgr inż., fizyk, Politechnika Gdańska

Maria Piotrowicz – nauczyciel

Teresa Kaczorowska, dr nauk humanistycznych, pisarka, współpracownik Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

Elżbieta Szmidt, Prezes  Zarządu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl

Andrzej Kisielewicz, prof. dr hab., UWr

Danuta Sadowska, mgr

Jerzy Jankowski

Piotr Jaroszyński, dr hab., prof. KUL

Jacek Sawicki, dr

Ewa Smulikowska – Konopka, dr, Warszawa, emer.prac. naukowy Instytutu Sztuki PAN

Adam Szmidt

Anatol Bielski

Krzysztof Andrzejewski – pisarz

Zbigniew Żmigrodzki, prof.dr hab.

Anna Żukowska-Maziarska, tłumacz

Slawomir Geca ,USA

Ewa i Bogumił Oświecimscy

Piotr Korycki, dziennikarz Warszawa / Calgary

Paweł J. Rajda, dr inż., AGH

Piotr Małoszewski, Prof. Dr., Uniwersytet we Freiburgu oraz w HMGU Monachium

Jerzy Goljasz,  mgr inż.elektronik

Marek Andrzejewski, dr hab prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Helena Goljasz, mgr

Leszek Długosz, obywatel

Kazimierz Napiórkowski, fizyk

Wojciech Rypniewski, prof. dr hab., PAN

Jacek Laska – przedsiębiorca

Jacek Błażewicz, prof. czł. koresp. PAN,  Politechnika Poznańska

Marian Stach, działacz Solidarności i KPN – emeryt

Anna Ilczyszyn – nauczyciel

Stanisława Baranek – emerytka

Krzysztof Bzdyl – ekonomista

Borys Paszkiewicz, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Maciej Pokora, Warszawa

Andrzej Gryglewicz AWF Warszawa

Dariusz Piotr Kucharski, dr

Jan Sadowski, profesor, Wydział Biologii UAM

ks. Krzysztof Mądel SJ

Dr hab. inz. Jan Radon, prof.  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Stanisław Grzesiek, mgr, artysta plastyk

Adam Babula dr,  Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Julian Srebrny,  dr fizyk Uniwersytet Warsawski

Małgorzata Stryjska, lekarz medycyny

Anna Waśko, dr hab., UJ

Stanisława Ochab-Pasek

Wiesław Pasek, dr farm.

Kazimierz Nowosielski,  dr hab., prof. UG, pisarz

Leszek S. Jankiewicz, prof. dr hab.

Witold Kowalczyk

Elżbieta Wesołowska, prof. zw. dr hab.,UAM

Michał Banaszak, dr hab., UAM

Edward Darżynkiewicz,  Prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Bogumiła Dziurawiec

Mirosław Boruta

Stanisław Brzozowski

Zofia Brzozowska

Józef Brzozowski

Wiktor Węgrzyn

Lucyna Kulińska, Dr, adiunkt, Kraków

Agata Mamoń, mgr konserwator dzieł sztuki, Kraków

Józefa Brzozowska

Jacek Pulikowski, dr inż, docent w Politechnice Poznańskiej, nauczyciel akademicki, publicysta katolicki

Beata Rzemieniecka

Aleksandra Wagner, nauczyciel akademicki

Stanisław Wrzesień

Jacek Trznadel,  Prof. dr hab. (professeur emerite de la Sorbonne)

Bogdan Burdziej, dr hab., prof. UMK, historyk literatury

Danuta Julia Cisek

Tadeusz Wróblewski, dr, Uniwersytet Kalifornijski – Davis

Dariusz Całus

Lidia Dudziak, mgr politolog , Radna  m.Poznania przewodniczaca Komisji Oświaty i Wychowania

Danuta Kotyńska-Brancewicz, nauczycielka LO, Łódź

Rafał Broda, prof. dr hab. IFJ PAN Kraków

Marek Axentowicz

Andrzej Brancewicz, mgr inż. chemii; Łódź

Ryszard Piasek, dr., producent filmowy

Agnieszka Klepacka, malarka

Krystyna Jagoszewska, nauczycielka języka polskiego

Zachariasz Bohosiewicz

Wiola Kowalczyk

Jerzy Gizella, dr

Bogumiła Czaplicka

dr hab. Marek Kazimierz Barański, prof. UKSW

Aleksander Kośko

Piotr Gliński, prof. dr hab. IFiS PAN i Uniwersytet w BIałymstoku

Marek Gizmajer, mgr, tłumacz przysięgły

Tadeusz Dziuba, Dr, wojewoda wielkopolski w latach 2006-2007

Ryszard Golański, dr hab. inż., Kraków

Dorota Heck, dr hab., prof. UWr

Jan Tadeusz Duda prof. dr hab. inż. AGH Kraków

Tomasz Gąsowski, historyk UJ

Grzegorz Musiał, dr hab., Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Katarzyna i Piotr Jackowski

Krystyna Stamirowska prof. dr hab. UJ

Henryka Kramarz

Barbara Jęcz, biolog

Eugeniusz Jęcz, mgr inż projektant

Janusz Czebreszuk, dr hab. prof. UAM

Witold Korona, geolog

Teresa Gierszewska, dr UAM Poznań

Zofia Szweykowska-Kulinska, prof. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Jan Paradysz, dr hab., prof. UE Poznań

Maria Kurzak, mgr inż.architekt-urbanista

Janusz Firlet, dr

Roman Rumian, dr inż., Katedra Elektroniki AGH w Krakowie

Zbigniew Radecki

Ewa Tomaszewska, mgr fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Joanna Kapusta

Hanna Langner-Matuszczyk, dr, emerytowana adiunkt Politechniki Wrocławskiej

Bogusław Misterkiewicz, dr, , Politechnika Radomska

Włodzimierz Waliszewski, prof. dr hab.,Łódź

Bogusław Gruszczyński, radca prawny, obecnie w Radomiu

Dorota Gołębska, tłumacz

Marta Axentowicz-Bohosiewicz , Fundacja Ormiańska KZKO

Andrzej Wilczkowski,   pisarz

Mariusz Bryl, dr hab. UAM

Marek Kaszubski, mgr inż., prywatny przedsiębiorca

Leszek Elektorowicz, pisarz

Teresa Mucha USA

Borys Dyba

Jan Jarczok

Ewa Kubasiewicz-Houee

Ewa Stewart, Wrocław

Andrzej Szubert

Agnieszka Kurnik, dr, WSFP „Ignatianum”, Kraków

Stanisław Sędziwy

Tomasz Wyka, dr biologii, UAM Poznań

dr hab. prof. UJ Maciej Urbanowski

Marek Czarnasiak

Jarosław Jarzewicz, dr hab., prof. UAM Poznań

dr hab. Kinga Maciuszak, Instytut Filologii Orientalnej UJ

Jeremi Rychlewski, dr inż., Politechnika Poznańska

Mirosław Handke prof.dr hab. AGH Kraków

Krystyna Andrzejewska, fizyk, Uniwersyet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Frączek

Stanisława Jonas, prof.dr hab.inż. AGH

Romuald Szeremietiew, dr hab. prof. KUL , Dyrektor Instytutu Prawa Wydz. KUL w Stalowej Woli

Maria Bała, prof. dr hab. inż., AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Bożena Jędrzejczak, Kierownik literacki Teatru Nowego im.K.Dejmka w Łodzi

Janina Bożena Korzińska

Aleksandra i Maciej Szulcowie, Poznań

Izabela Rumian

Marta Morawiecka-Rudnicka

Teresa Stanek, dr teologii, UAMK

Krzysztof Pasierbiewicz, Dr, pracownik naukowy AGH, pisarz, tłumacz

Andrzej Skumiel, prof. UAM dr hab. inż.UAM, Wydział Fizyki

Wanda Pieczynska

Edward Trzosek

Katarzyna Tkacz-Śmiech, dr hab. inż. AGH

Wojciech Pillich, dr inż., Politechnika Śląska

Piotr Chlebowski,  dr hab., KUL, historyk literatury, norwidolog

Piotr Stepnowski, prof. dr hab. UG

Renata Czekalska, dr, Instytut Filologii Orientalnej UJ

Henryk Szydłowski, prof dr hab. UAM

Eugeniusz Szcześniak,  dr hab., prof. UAM

Waldemar Żyszkiewicz, publicysta, poeta, Warszawa

Radosław Sikora, dr matematyki, Politechnika Warszawska

Tadeusz Jopek, dr hab. UAM

Elżbieta Firlet, historyk    

Jacek Rajchel, prof. dr. hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 Tadeusz Rorat, prof.dr hab. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Agata Świerkowska, mgr inż. towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny

Marek Kubiak

Andrzej Ossowski, mgr inż.

Paweł Chojecki, pastor, redaktor naczelny miesięcznika „idź POD PRĄD”

Stanisław Piskor, dr  (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)

 Aldona Grzybowska Pawłyk , Dr n.hum., b. adiunkt UJ Kraków  

Krystyna Laskowicz, dr nauk humanistycznych

Andrzej Grząślewicz, dr, Kraków

Anna Sikora, dr

Maria Baster-Grząślewicz, dr 

Barbara.Maniak,  dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Barbara Napieralska, Solidarność Wielkopolska

Anna Niedziela, mgr filologii polskiej

Leszek Jaranowski

Jakub Brodacki, mgr, Muzeum Historii Polski

Elżbieta Wach

Wojciech Bąk, dr UP, Kraków

Damian Mielecki, mgr, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Barbara Peplińska, dr

Roman Szulc, prof. zw., UMed. Poznań

Maria Ziółek, prof. dr hab., UAM

Marian Perlikowski, dr inż. Łódź

Dominik Nowakowski, dr, IAiE PAN Wrocław

Andrzej Żeligowski, Dr nauk techn. inż.  Politechnika Łódzka

Anna Rakocz,  przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Osób Represjonowanych w  Stanie Wojennym

Bogdan Galiński

Marek Kaźmierczak, dr inż., Politechnika Łódzka

Paweł Foralewski, dr UAM Poznań

Henryk Hudzik, prof. dr hab., UAM Poznań

Adam Przepałkowski, mgr, Łódź 

Paweł Bortkiewicz, ks. prof. dr hab. UAM 
 Bogusław Broda, dr hab., Uniwersytet Łódzki

Andrzej Przyłębski, Prof.zw., Inst. Filozofii UAM 

Zbigniew Darzynkiewicz, Czlonek zagraniczny PAN

Paweł Wyszogrodzki,  nauczyciel historii

Czesław Błaszak,  Prof. dr hab.

Andrzej Wawrzycki

Jadwiga Krywult, mgr pedagogiki

Maria Sapor

Lech Różański, dr n. chem., członek PTPN

Ewa Siemieniec-Gołaś, dr hab., prof. UJ

Anna Płócienniczak, mgr inż. metalurg, pedagog

Jadwiga Wajszczuk, dr hab., prof. UW

Romuald Kałwa, politolog, dziennikarz

Barbara Mękarska, dr, emerytka UJ

 Alicja B.Nabzdyk-Kaczmarek,mgr prawa, radca prawny –adwokat,b.wykładowca Uniwersytet Opolski
Jerzy Kaczmarek,mgr inż. elektryk,wykładowca Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole

Lucyna Konieczny- ekonomista

Wacław Holewiński, pisarz

 Zdzisław Smorąg, Prof. dr hab.

  Irena Smorąg

Agnieszka Dziergowska, dr inż. Politechnika Łódzka
Grażyna Zając, dr hab., UJ
Marian Gęślicki

………

prof. dr hab. Andrzej Adamski AGH Kraków

Przemysław Alexandrowicz Prezes KIK Poznań

Krystyna Andrzejewska UAM

prof. dr hab. Emilia Andrzejewska-Golec UMed. Łódź

prof. dr hab. Marek Andrzejewski Uniwer. Szcz.

dr Róża Antkowiak UAM

prof. dr hab. Wiesław Antkowiak UAM

prof. dr hab. Michał Banaszak UAM

mgr inż. Józef Bancewicz Politechnika Poznańska

dr Lidia Banowska UAM

Marek Banowski Poznań

mgr Krzysztof Bąk Poznań

mgr Bożena Begejowicz psycholog Poznań

prof. dr hab. Marek Kazimierz Barański historyk UKSW

Artur Bazak – redaktor „Teologii Politycznej”

Synergian Bezak, fizjoterapeuta, student osteopatii Poznań

Prof. dr hab. Czesław Błaszak UAM

prof. dr hab. Jacek Błażewicz Politechnika Poznańska

mgr Barbara Błażewicz Poznań

prof. dr hab. Krystyna Boczoń UMed Poznań

prof. dr hab. Władysław Boczoń UAM

Maria Bogucka lekarz-stomatolog Poznań

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz UAM

dr Mirosław Boruta UP Kraków

prof. dr hab. Władysława Bryła UMCS

mgr Jan Bryła Lublin

dr Alfons Brzeziński Poznań

dr Elżbieta Czarniewska UAM

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk UAM

prof. dr hab. Jacek Dabert UAM

dr Maria Dąbrowska-Bąk UAM

dr Maria Dębowska fizyk UWrocławski

Artur Dmochowski, twórca TVP Historia

prof. dr hab. Stanisław Ryszard Domański SGH Warszawa

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała UAM

mgr Lidia Dudziak Poznań

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak UKSW Warszawa

mgr Katarzyna Dybciak filolog Warszawa

dr Tadeusz Dziuba

Leszek Elektorowicz literat Kraków

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski UJ

dr Grzegorz Gertig chirurg-onkolog Poznań

dr Teresa Gertig Poznań

prof. dr hab. Janusz Gołaś AGH Kraków

mgr Dorota Gołębska tłumacz Warszawa

mgr Jacek Gołębski Warszawa

Prof. dr hab. Bożena Górczyńskla-Przybyłowicz UAM

inż. Jerzy Grabus

Krystyna Grabus

prof. dr hab. Witold Grzebisz U Przyr. Poznań

prof. dr hab. Halina Grzmiel-Tylutki UJ

dr Jolanta Hajdasz Wyż. Szkoła Umiej. Społ. Poznań

prof. dr hab. Dorota Heck UWrocławski

dr Włodzimierz Heller UAM Kalisz

mgr Hanna Hendrysiak filolog Warszawa

mgr Witold Hendrysiak Warszawa

prof. dr hab. Zofia Hryniewiecka-Szyfter UAM

Prof. dr hab. Henryk Hudzik UAM

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiwicz UAM

prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz Skierniewice

prof. dr hab. Dorota Jankowska UAM

prof. dr hab. Artur Jarmolowicz UAM

prof. dr hab. Tomasz Jasiński UAM

mgr Jolanta Jasińska Poznań

dr Teresa Jerzak-Gierszewska UAM

dr Józef Kapusta Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa

prof. dr hab. Marta Karasińska UAM

dr Anna Kasprzyk Poznań

dr Henryk Kasprzyk Poznań

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski UAM

Aleksandra Kochańska Dziurowicz Poznań

prof. dr hab. Aleksander Kośko UAM

mgr Maria Kośko Poznań

prof. dr hab. Henryka Kramarz Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

dr Henryk Krzyżanowski UAM

dr Dariusz Kucharski UAM – Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

mgr Hanna Kucharska Poznań

dr Agnieszka Kurnik WSFP „Ignatianum” Kraków

dr Krystyna Laskowicz

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski UAM

mgr Maria Lewandowska Poznań

Bernard Ładysz artysta, śpiewak operowy

prof. dr hab. Leokadia Ładysz

prof. dr Paweł Łączkowski Poznań

dr Maria Łączkowska UAM

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski UAM

prof. dr hab. Wiara Małdżieva UMK

dr Piotr Meteniowski UAM

dr Bożena Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Krzysztof Moliński U. Przyrodniczy Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Musiał UAM

prof. dr hab. Kazimierz Napiórkowski UW

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka UAM

prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski U. Gdański

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn UAM

prof. dr hab. Jan Paradysz Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

prof. dr hab. Stanisław Paszkowski Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr inż. Andrzej Pawuła Poznań

Ryszard Piasek filmowiec-dokumentalista Poznań

prof. dr hab. Barbara Piłacińska UAM

mgr inż. Andrzej Pieńkowski

mgr inż. Maria Pieńkowska

dr Ryszard Piotrowicz UAM

dr hab. Jan Prostko-Prostyński UAM

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski UAM

dr Jacek Radomski UAM

dr Wiesław Ratajczak UAM

prof. dr hab. Tadeusz Rorat Instytut Genetyki Roślin PAN

dr Lech Różański Poznań

prof dr hab. Wojciech Rypniewski PAN Poznań

prof. dr hab. Jan Sadowski UAM

Aurelia Siwa dziennikarz TVP Poznań

prof. dr hab. Jan Skuratowicz UAM

prof. dr hab. Jerzy Sosnowski URolniczy Kraków

dr Julian Srebrny UW

prof. dr hab. Krystyna Stamirowska UJ

prof. dr hab. Anna Stankowska UAM

prof. dr hab. Wojciech Stankowski UAM

prof. dr hab. Kazimierz Stępczak UAM

prof. dr hab. Wojciech Suchocki UAM

dr inż. Ludwik Szaro U.Roln. Kraków

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak UAM

prof. dr hab. Roman Szulc U.Med. Poznań

Maciej Szulc Poznań

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska UAM

prof. dr hab. Henryk Szydłowski UAM

Stanisław Szymański przedsiębiorca Poznań

prof. dr hab. Wojciech Święcicki PAN Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz UAM

mgr Teresa Świrydowicz

dr Jerzy Targalski historyk

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski UAM

prof. dr hab. Lech Torliński Uniwersytet Medyczny Poznań

prof. dr hab. Maciej Urbanowski UJ

prof. dr. Ryszard Vorbrich UAM

prof. dr hab. Andrzej Waśko UJ

prof. dr hab. Anna Waśko UJ

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM

dr Stefan Wiertlewski UAM

prof. dr hab. Zygmunt Zagórski UAM

prof. dr hab. Stefan Zawadzki UAM

mgr Maria Zawadzka Poznań

mgr inż. Tomasz Zdziebkowski

mgr Dorota Zdziebkowska Poznań

prof. dr hab. Maria Ziółek UAM

Antoni Żuromski radny i członek Zarządu powiatu obornickiego

Karol Szyguła Poznań

mgr Alicja Kasprzyk Poznań

mgr Joanna Kasprzyk Poznań

mgr Zbigniew Czerwiński Poznań

mgr Wiesław Zdziabek Poznań

mgr inż. Jerzy Ciesielski Swadzim k. Poznania

Przemysław Markowski – radny M. Poznania

Barbara Napieralska Poznań

Agata Ławniczak publicysta, wykładowca, reżyser

Piotr Walerych Kiekrz k. Poznania

Katarzyna Walerych Kiekrz

Joanna Walerych Kiekrz

Weronika Walerych Kiekrz

Anna Łukianowicz Poznań

Andrzej Łukianowicz Poznań

Wiktor Łukianowicz Poznań

inż. Kazimierz Zygmanowski Przeźmierowo k. Poznania

Ludwika Zygmanowska Przeźmierowo

Krystyna Liminowicz Poznań

Ryszard Liminowicz Poznań

Maria Walerych Poznań

Bogdan Walerych Poznań

Marta Kluczyńska stud. Lubniewice

mgr Leszek Jędras Puszczykowo

mgr Jędrzej Jędras Poznań

mgr Magdalena Jędras Puszczykowo

mgr Józef Pachowicz Poznań

mgr Urszula Pregiel-Pachowicz Poznań

mgr E. T.  [ usunięto dane osobowe] po niemal 10 latach [ 17.10.2019 r. ] na żądanie osoby podpisanej 

mgr Paweł Kochański Poznan

Katarzyna Dziamara-Kochańska Poznań

Wojciech Kochański Poznań

Dorota Kochańska Poznań

Lesław Dziamara Zawiszyce

Maria Dziamara Zawiszyce

mgr Anna Dziamara Kędzierzyn-Koźle

mgr Mgr Bartosz Dziamara Zawiszyce

Zdzisław Mikołajczak Poznań

Barbara Mikołajczak Poznań

Wanda Plucińska Poznań

Wiesław Sagan Legnica

mgr Danuta Kotyńska-Brancewicz Łódź

Jerzy Jarosz Imielin

mgr Mikołaj Pietraszak Dmowski Puszczykowo

mgr Ewa Zygarłowska Baranowo

mgr Jerzy Zygarłowski Baranowo

…..

 Radosław Tarasewicz, dr UAM

dr Wiesław Ratajczak, Poznań

Bronisław Pura prof.dr hab.Politechnika Warszawska

Jerzy Ciesiołka, prof. dr hab., PAN

Jacek Badowski, mgr inż. Wrocław

Bohdan Poręba

Jadwiga Wolnicka

Piotr Hordyński, historyk sztuki

Maria Korytowska, prof. dr hab., UJ

Andrzej Fic

Wojciech Janik, Z-ca Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” ds. Legislacyjno-prawnych  

Maria Pura mgr Historii -nauczycielka

Karolina Sprysak, Kraków
Malgorzata Sprysak,  Kraków
Kazimierz Sprysak,  Kraków

Magdalena Danielewiczowa, dr hab. prof. UW

 Ewa Moląg, Kraków

Jerzy Dudek, mgr inż.

Stanisław Zdżuj, mgr sztuki, artysta malarz

August Jacek Romanowicz, mgr sztuki

Elżbieta Głodziak

Kazimierz Suszyński, matematyk / informatyk, Wrocław

Małgorzata Suszyńska

Krzysztof Jastrzębski

Anna Serafin, mgr Ostrów Wielkopolski

Barbara Nowak-nauczycielka historii, Kraków

Bożena Szubert

Anna Hoeck

Małgorzata Słocińska, dr, Wydział Biologii UAM, Poznań

Marek Czachor, dr hab., profesor Politechniki Gdańskiej

Danuta Poremska, mgr inż.

Edward Walasek,  dr, AGH

Jan Cieśliński, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki

Iwona Dzięgielewska, Poznań

Bogdan Dzięgielewska, Poznań

Anna Kasprzyk, dr, UAM Poznań,
Elżbieta Czarniewska, dr, UAM Poznań,

 Joanna Kasprzyk, mgr, psycholog Poznań,

Jolanta Maćkowiak, mgr.inż. UAM
Grzegorz Woźniak, lekarz  medycyny, Poznań,
Mirella Samardakiewicz, mgr UAM

Wilhelm Czapliński, dr, WFiIS, AGH

Maria Przybylska mgr UAM Poznan

Marian Józef Surma, dr n. przyr. (biofizyk), Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piotr Strzetelski, dr, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Anna Boguś, inż.

Bogdan Wiszniewski,  prof. dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Zygmunt Korus, Klub „GP”, Chorzów

Jacek Duda, dr inż., Politechnika Lubelska

Aldona Ciborowska, dr nauk prawnych

Janusz Janowski, art. malarz

Elżbieta Kryś, Uniwersytet Łódzki

Adrianna Garnik, studentka

Andrzej Stepnowski, Prof.dr hab.inż., Politechnika Gdańska

Włodzimierz Jerzy Mościcki, dr inż, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Kawiński, mgr inż.Łódź 

Andrzej Wrzesień , dr nauk matemat. , st. wykładowca, Politechnika Łódzka

Anna Filipiuk

 Mirosława Dabert, dr, UAM w Poznaniu

 Krzysztof Pacanowski, mgr inż. Politechnika Warszawska

Andrzej Kotyński, dr, adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Małgorzata Łośko, mgr UAM Poznań

Waldemar Kurczab mgr, inż

Krystyna Bednarska

Beata Pater, Kraków

Marian Galos, dr inż., Kraków

Wojciech Wysocki, dr

Danuta Juśko

Beata Knosała

Henryk Zaradny prof. dr hab. inż. em. prof. PAN 

Zbigniew Gajek, doc. dr hab. nauk fizycznych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 

Marcin Kosinski, mgr inz., Częstochowa 

Wojciech Maryszczak, nauczyciel

  Dominik Rutkowski, prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny Politechniki Gdańskiej

Regina Tarkowska i Jerzy Tarkowski

Anna Jędrzejkiewicz, dr hab. UW

Krzysztof Plewka były emigrant , były aktor

Teresa Wycichowska, architekt Sztokholm

Adam Wycichowski, architekt Sztokholm

Elżbieta Zakrzewska-Gębka, dr, em. starszy wykładowca UAM

Paweł Binek, dr, filolog, Wrocław – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Maria Wykowska, dr inż. AGH 

 Tomasz Dąbrowski, Warszawa

Krystyna Dąbrowska, Warszawa,

Bogusława Jankowska, Warszawa

Antoni Brenk, inż mechanik

Joanna Kotlicka, dr, Łódź

 Stanisław Sitarski, mgr

Marzena Ryskala

Piotr Lewandowski

Marek Jan Chodakiewicz, Academic Dean and Professor of History, The Institute of World Politics, Washington, DC

Jacek Kołodziej, dr inż., AGH Kraków

Przemysław Wojtaszek, prof. dr hab., Wydział Biologii UAM

Ewa Niewiara, dr AGH

Małgorzata Mejer

Joanna Stefanska

Henryk Lasota, dr hab. inż., doc. Politechniki Gdańskiej

Renata Rusek-Kowalska, dr, UJ

Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, dr,  Instytut Technologii Drewna Poznań

Anna Kosiek, mgr inż.,specjalista nauk.-techn. Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie

Mirosława Mołotkin-Dopierała, mgr historii, Poznań

Anna Broda

Magdalena Wardyń

Joanna R. Pieńkowska, dr, UAM

Bożena Ptak – poetka, nauczyciel

Nowosad Andrzej, dr, UAM

Andrzej Horowski, mgr chemii, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Lucyna Mrówczyńska, dr, Wydział Biologii UAM

Hanna Piotrowicz, mgr, UAM

 Ewa Męczyńska, Mgr ekonomii,  Warszawa

Ryszard Piotrowicz, dr, UAM   

Danuta Piwowarska, dr UJ

Anna Sukiennik

Jadwiga Wator

Aleksandr  Kochańska – Dziurowicz,prof. SUM

Wiesław Sagan

Jerzy Godwod.Warszawa

Grzegorz Michalski  i dawni członkowie pierwszej Solidarności  http://www.zolnierzesolidarnosci.webs.com

 Krystyna Górzyńska

Paweł Tonderski

Jacek Zarzycki , lekarz dentysta

Andrzej Śmiech, Trójmiasto

 Andrzej  Musielak 

Piotr Ługowski

Witold Tyborowski, historyk, dr UAM

Tomasz Gędłek

Artur Timofiejew dr hab. prof. nadzw. UMCS

Michał Stosiak, dr, Wrocław

Grzegorz Jedlikowski

Andrzej Pisowicz, prof.dr hab., UJ

Paweł Sobczyński, Dr Hab.

Magda Zarzycka

Wiesław Olek, dr hab. inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Malgorzata Wojtkowska, dr,  UAM Poznan

Marek Koscielecki, dr,  The Open University of Hong Kong, Ho Man Tin, Kowloon, Hong Kong.

Marceli Koralewski dr hab prof UAM

Danuta Jabłońska

 Franciszek Kasprzykowski , dr hab., Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Piotr Sitek, Wrocław

Witold Domogalla, dr

Ewa Koralewska, mgr inż.

Marek Siedlecki

Jolanta Kępka – informatyk

Waldemar Moliński, Profesor dr hab

Barbara Piłacińska dr hab. UAM

Jerzy Michalik, dr n. biologicznych

Katarzyna Tarnawa, studentka

Krystyna  Kolatorska,  lekarz  dentysta,  Akademia  Rolnicza,  Poznan

Andrzej  Kolatorski  (byly  przewodniczacy  Krajowej  Komisji  Koordynacyjnej ,                          Pracownikow  Lotnictwa  Cywilnego  pierwszej  „Solidarnosci”),  inżynier,  Akademia  Rolnicza,  Poznań

 Ewa Vignes

Stefan Jr Marszewski

Ewa Kostka

Włodzimierz Łukomski, Częstochowa

Robert Brucki 

Urszula Rybicka

Marek Kosowski, Zurych

Wieńczysław Nowacki

Marek Mariusz Tytko, dr, UJ, Kraków

Albina Bielska, mgr filologii polskiej 

 Joanna Urbanska

Józef Misiek, dr hab., prof. UP w Krakowie

Wanda Jagieluk

Zbigniew Bieniek

Bogumił Kubiak, inż.

Jerzy Jaśkowski MD.PhD.MS, Główny Moderator FRECH

Alicja Ormanin-Grudkam,  uczestniczka pierwszej Solidarności w Stoczni Gdańskiej 1980 r.

Violetta Sasiak

Elżbieta Dojlido-Zimak lekarz medycyny Warszawa

Jan Edmund Zimak dr n farmaceutycznych Warszawa 

Jarosław Kordus

Andrzej Dajewski

Ryszard Szram – technik mechanik

Jerzy Gajdus,dr,  Uniwersytet Gdański

 Jerzy Zerbe, dr n. chemicznych  

 Wojciech Kopciński,reżyser, pisarz,Altenkunstadt/Niemcy

Henryk Manteuffel, prof.

Andrzej Musielak

Anna Trawińska-Musiałek

Juliusz Ciechanowski

Elżbieta Ciechanowska

Stanisław Nawrocki

Edward Janusz, mgr inż.

Karol Sauerland, prof. dr hab.

Justyna Wróblewska, mgr UG

Andrzej Fic

 Andrzej Tatkowski, dr, em. nauczyciel akademicki

Angelo Grząślewicz

Ireneusz Benikas, radca prawny

Roman Dambek, mgr inż.,Gdynia

Jerzy Grębski, dr med.

Maria Nowak-Grębska, mgr. inż.

Krzysztof Weiss, Dr hab. inż., emeryt

Małgorzata Czornik mgr inż.

Tycjan Czornik -uczeń Szkoły podstawowej

Mieczysław Białas, dr inż., PG, Gdańsk

Stanislaw Komorski, Sekretarz Zwiazku Organizacji Polskich w Szwajcarii

 Jerzy Urbański  

HenrykTritt, prof. zw., Akadenia Muzyczna Poznan  

 Maryla Topczewska-Metelska

Henryk Ratajkiewicz dr UP Poznań

Jadwiga Prokop, psycholog 

Zofia Śpiewak, mgr psychologii

Roman Gdaniec, emerytowany pracownik Stoczni Gdańskiej

Jadwiga Gdaniec, 

 Zofia Gdaniec

Wanda Różycka-Zborowska -reżyser filmowy 

 Anna Janeczko, dr inż.,naukowiec

Marian Plewko Wrocław

Tomasz Zborowski, Inżynier

Grazyna Plawska wiezien polityczny

Andrzej Ducher, Technik elektryk.
Piotr Grzywa

Krzysztof Patok, nauczyciel (Historia, Wychowanie Fizyczne) Niemcy  

 

Lista podpisów członków i sympatyków Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej   

Danuta Kułaga   

 Małgorzata Tochowicz

Renata Pogorzelska

Kinga Barańska   

Lidia Skubik

Janina Otęska

Krystyna Jaworska

Alicja Kruczek

Monika Stockhausen

Mirosław Boruta

Bolesław Małecki

Anna Sikorska-Kupiec

Jan Załuczkowski

Grażyna Gregorowicz

Elżbieta Maria Szymczyk

Stanisława Durkocz

Barbara Becker

Elzbieta Alscher

Eugenia Sędzimir

Jadwiga Mańkowska-Jurczak

Stanisław Drzabożyński

Mieczysław Marek Michno  

Maria Strojek  

Ryszard Kapuściński

Jerzy Tochowicz

Barbara Pacura

Oświadczenie prezesa IPN

logoipn

Oświadczenie prezesa IPN

Serwis IPN, 30 marca 2009

W związku z publiczną wypowiedzią Pana premiera RP Donalda Tuska: „apeluję do pracowników IPN, aby nie nadużywali środków publicznych, bo nie będą mogli ich w przyszłości używać (…). IPN ma szansę przetrwać tylko pod warunkiem, że będzie instytucją ideologicznie i politycznie neutralną”.   

Informuję, iż książka Pana Pawła Zyzaka „Lech Wałęsa. Idea i historia” nie powstała w Instytucie Pamięci Narodowej, Instytut nie jest jej wydawcą, wobec czego nie autoryzuje jej treści. Książka ta nigdy nie była objęta programem badawczym IPN, wobec czego w żadnym zakresie nie była finansowana z budżetu Instytutu.

Książka jest pracą magisterską, powstałą w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obronioną w czerwcu 2008 r. Jej autor od 1 października 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. jest zatrudniony w OBUiAD IPN w Krakowie w ramach zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie.

Pragnę podkreślić, iż Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją niezależną politycznie, skupia wokół siebie historyków o różnych zapatrywaniach i poglądach. Podstawą publikacji książkowych w IPN jest ich poziom merytoryczny.

 dr hab. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Oświadczenie gen. Czesława Kiszczaka

baner10

Oświadczenie gen. Czesława Kiszczaka

Warszawa, 17 grudnia 2008

GW

Składam to oświadczenie w formie listu otwartego, aby zawarte w nim i informacje dotarły jak najszerzej do opinii publicznej. ..

15 stycznia 1982 roku weszła w życie moja „Decyzja w sprawie ochrony dokumentów techniki operacyjnej wykonywanych w pionach „B”, „C”, „T”, „W” i wykorzystywanych w działaniach operacyjnych resortu spraw wewnętrznych”. Celem Decyzji było znaczne zwiększenie konspiracji form oraz metod działania pionów zajmujących się obserwacją („B”), ewidencją kartoteczną spraw bieżących oraz archiwalnych („C”), techniką operacyjną („T”), prelustracją korespondencji („W”).

Nakaz ten został wykonany w określonych Decyzją terminach, skutkując wydaniem szeregu przepisów dostosowawczych. Wśród nich szczególnie istotne było Zarządzenie 0018/82 ministra spraw wewnętrznych z 17 lutego 1982 w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej.

Opisuję to dokładnie, ponieważ po ujawnieniu w roku 2006 przez środki masowego przekazu treści Decyzji, IPNstarał się umniejszyć jej znaczenie twierdząc, że był to małoznaczący akt prawny, jeden z tysięcy wydawanych w MSW. Stwierdzam więc jeszcze raz z całą stanowczością, że Decyzja z 15 stycznia 1982 była aktem prawnym o znaczeniu podstawowym, jednym z zaledwie kilku konstytuujących działanie całego resortu, regulacją, która, wraz z przepisami wykonawczymi, była ściśle przestrzegana…

Nakaz ten został wykonany w określonych Decyzją terminach, skutkując wydaniem szeregu przepisów dostosowawczych. Wśród nich szczególnie istotne było Zarządzenie 0018/82 ministra spraw wewnętrznych z 17 lutego 1982 w sprawie stosowania i wykorzystania techniki operacyjnej.
Opisuję to dokładnie, ponieważ po ujawnieniu w roku 2006 przez środki masowego przekazu treści Decyzji, IPNstarał się umniejszyć jej znaczenie twierdząc, że był to małoznaczący akt prawny, jeden z tysięcy wydawanych w MSW. Stwierdzam więc jeszcze raz z całą stanowczością, że Decyzja z 15 stycznia 1982 była aktem prawnym o znaczeniu podstawowym, jednym z zaledwie kilku konstytuujących działanie całego resortu, regulacją, która, wraz z przepisami wykonawczymi, była ściśle przestrzegana.

Już instrukcja z grudnia 1979, której nowelizacją było Zarządzenie 0018/82, w § 13 stwierdzała. „Materiały uzyskane środkami techniki operacyjnej nie mogą być wykorzystywane (…) w sposób dekonspirujący źródło ich pochodzenia.” Dopiero jednak bardzo złożona sytuacja polityczna po wprowadzeniu stanu wojennego, w tym zagrożenie infiltracją wewnątrz resortu, która wydawała się realna wobec powstania w 1981 roku związku zawodowego Solidarność funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, spowodowała konieczność wprowadzenia szeroko zakrojonych zasad konspiracji w samym MSW.

Konspiracja dotyczyła działań na wszystkich szczeblach, do podstawowych komórek organizacyjnych włącznie, w których nakazałem dodatkowo „przeprowadzenie wnikliwej weryfikacji (…) kadry, a przy doborze nowych pracowników kierowanie się (…) gwarancją zapewnienia pełnej konspiracji wykonywanych czynności służbowych ” O znaczeniu, jakie kierownictwo MSW przywiązywało do materii objętej Decyzją, świadczy umieszczony w niej zapis: „Jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad są niedopuszczalne.” Szczególnej ochronie, nawet przed przypadkową dekonspiracją, miała odtąd podlegać cała dokumentacja uzyskana środkami technicznymi, wszystkie dokumenty wykorzystywane przez jednostki operacyjne resortu zarówno w sprawach aktualnie prowadzonych, jak planowanych, a także zakończonych mających całkowicie lub częściowo charakter archiwalny.

Kluczowy był zapis Decyzji, powtórzony dokładnie w Zarządzeniu 0018/82: „Informacje uzyskane środkami pracy „B”, „T”, „W” można włączyć do spraw operacyjnych (…) tylko w tak przetworzonej postaci, aby nie zaprzepaścić ich wartości operacyjnych, a jednocześnie całkowicie zakonspirować źródło ich pochodzenia”. Inne przepisy nakazywały uczynić to samo w ramach dokumentacji już istniejącej, którą należało zniszczyć, a w jej miejsce sporządzić odpowiednie notatki, całkowicie konspirujące źródło pochodzenia.

W praktyce polegało to na „przesuwaniu źródeł” – informacje uzyskane za pomocą techniki operacyjnej przypisywano w dokumentacji źródłom osobowym: tajnym współpracownikom, istniejącym faktycznie lub stworzonym przez SB na użytek wewnętrznej konspiracji, kandydatom na t.w., a także, choć rzadziej, kontaktom operacyjnym, osobowym, służbowym.

Argument, że „SB sama siebie nie oszukiwała”, przedstawiany przez IPN po ujawnieniu w 2006 roku mechanizmu „przesuwania źródeł” i mający podważyć fakt jego istnienia, prowadzi do jednego z dwóch wniosków. Albo zatrudnieni w IPN historycy nie zadali sobie trudu, żeby rzetelnie zbadać materiały dawnych organów bezpieczeństwa państwa znajdujące się w archiwach Instytutu, albo też nie chcą zrozumieć, na czym polegała specyfika działania służb specjalnych PRL zwłaszcza w tak trudnym okresie.

Dla podległych mi służb ważna była informacja, a dla zdobycia informacji szczególnie ważna technika operacyjna. Dzięki niej, za pomocą podsłuchów, kontroli korespondencji i teleksów, także obserwacji i tajnych przeszukań, uzyskiwano większość istotnych, wiarygodnych informacji. Toteż nadrzędnym zadaniem resortu była ochrona techniki operacyjnej. Natomiast – dla celów dokumentacyjnych – źródło rzeczywistego pochodzenia informacji miało znaczenie drugorzędne. Dlatego powstał mechanizm „przesuwania źródeł”.

Z dzisiejszej perspektywy widać, jak wielu osobom wyrządzono krzywdę przez bezkrytyczne ujawnienie materiałów operacyjnych SB, wówczas jednak zastosowanie tego mechanizmu było wyłącznie działaniem na wewnętrzny użytek resortu. Dokumenty, które powstały, nie miały zostać użyte na zewnątrz MSW ani w jakikolwiek sposób ujawnione, przeciwnie, oznakowane były gryfem „tajne specjalnego znaczenia”, który zapewniał pełną ochronę ich tajności. Nikt też nie przewidywał, i przewidzieć nie mógł, zmiany ustroju, likwidacji organów bezpieczeństwa państwa oraz przejęcia i odtajnienia wytworzonej przez służby specjalne dokumentacji, czego skutkiem jest częściowe jej upublicznianie.

Na to nakłada się stanowisko IPN, który założył z góry stuprocentową wiarygodność przejętych archiwów. Jest to pochlebne dla mnie i moich współpracowników, lecz jednocześnie zdumiewa całkowitym pomijaniem podstawowej dla historyków zasady krytycznego podejścia do wszelkich źródeł, a już zwłaszcza wytworzonych przez tajne służby i wskazuje, co podkreślałem powyżej, na brak znajomości specyfiki tychże służb….

———–
GW
—–
GW
Ponad 90 proc. agentury to byli ludzie, którzy dobrowolnie, bez szantażu z nami współpracowali. Uważali to za patriotyczny obowiązek. Werbunek pod przymusem, groźbą, szantażem to były bardzo nieliczne przypadki…
WYIMEK
– Myśmy w styczniu 1982 r. nie robili tego z myślą, co się z tym będzie działo za 20 lat. Sądziliśmy, że nikt nigdy tego nie będzie ujawniał

Najlepsze uzasadnienie dla budowy strony ‚Lustracja i weryfikacja naukowców PRL’

baner10

Oświadczenie studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych Centrum Astronomii UMK w Toruniu

Chcielibyśmy wyrazić nasze ogromne ubolewanie z powodu ataków medialnych, których celem stali się najwybitniejsi profesorowie naszego Centrum. W wyniku szeregu artykułów prasowych, które nie były poparte rzetelną informacją historyczną i środowiskową, w sposób nieuczciwy i haniebny podejmowane są działania mające na celu publiczny lincz osób prywatnych. Są to osoby, które na przestrzeni kilku dekad w sposób konsekwentny i systematyczny wprowadziły polską astronomię do XXI wieku jednocześnie piastując najważniejsze funkcje organizacyjne w naszym ośrodku badawczym. Nasi Profesorowie, mentorzy wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, wielokrotnie wspierali wszelkie inicjatywy młodych ludzi służące ich rozwojowi naukowemu. Byli i pozostaną naszymi autorytetami naukowymi i moralnymi bez względu na to, jakie informacje zostały zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej przez niekompetentnych, aczkolwiek posłusznych systemowi aparatczyków.

Z perspektywy docierających do nas w ostatnich latach informacji o niejednoznacznej przeszłości wielu powszechnie poważanych osób publicznych wyłania się obraz PRLu, w którym wszystkie wyróżniające się osoby były inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. Jednostki te zmuszone były do podejmowania moralnie nieoczywistych wyborów, które patrząc na obecny dorobek naukowy tychże osób i ich ośrodków badawczych okazały się być niepozbawione racji. Przykre jest, że oskarżenia wysuwane są najczęściej przez ludzi relatywnie młodych, którzy sami nie musieli nigdy dokonać tak ważkiego wyboru. Łatwo jest oceniać starszych kolegów będąc pewnym, że z powodu wieku ma się czystą historię.

Nikt z nas nie jest w stanie określić, jaki był stopień szkodliwości podjętych pod wpływem szantażu decyzji naszych Profesorów. Jesteśmy jednak przekonani, że umiejętność przyznania się do popełnionego (?) błędu czyni ich w naszych oczach bohaterami na miarę XXI wieku.

Oświadczenie studentów astronomii UMK

Jako studenci astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na wieść o przyznaniu się profesora Kusa do współpracy z SB, wiedząc z wydarzeń ostatnich miesięcy jak takie przyznanie może zostać wykorzystane do napiętnowania osoby przez media i opinię publiczną, czujemy się zobowiązani do zajęcia głosu w tej sprawie i wyrażenia naszego całkowitego poparcia dla profesora Kusa. Profesora znamy jako świetnego naukowca i bardzo dobrego pedagoga, człowieka oddanego do końca polskiej astronomii. Jako osobę niezwykle zasłużoną dla Polskiej Nauki, bez której nie byłoby toruńskiego radioteleskopu RT-4, wieloletniego dyrektora Katedry Astronomii. Jako młodzi naukowcy jesteśmy w stanie zrozumieć dramat decyzji profesora. Rozumiemy jak dramatyczna jest sytuacja młodego naukowca chcącego prowadzić badania naukowe i rozwijać się, a któremu przyszło żyć w systemie, który mu to uniemożliwia. Mamy całkowite zaufanie do profesora Kusa i podziwiamy jego odważną decyzję przyznania się do współpracy. Wyrażamy również nadzieje, że profesor Kus będzie dalej mógł bezproblemowo pełnić swoje funkcje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Dariusz Rosati – ekonomista z grupy udaczników

Ludzie nauki
identyfikator rekordu:  o66836 prof. dr hab. Dariusz Rosati Dyscypliny KBN: ekonomia  
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych WSHiP w Warszawie – Kierownik
Komitet Narodowy do Spraw Współpracy ze Stałym Komitetem Konferencji PUGWASH ds. Nauki i Spraw Międzynarodowych PAN – Członek
Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – Członek

Dariusz Rosati w Wikipedii

Dariusz Kajetan Rosati (ur. 8 sierpnia 1946 w Radomiu) – polski ekonomista i polityk, były minister spraw zagranicznych, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego.

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 rozpoczął pracę w SGPiS jako asystent. W 1973 obronił pracę doktorską, w 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 1990 pełnił funkcję profesora tytularnego w SGH. Specjalizuje się w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego.

W latach 19701990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, w Wielkiej Brytanii, w USA i na Węgrzech. Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy). W latach 19861987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton w USA. W 1985 założył i zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej w SGPiS, a następnie dyrektora Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

W latach 19661990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Od 1987 do 1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 19881989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów

Od maja 2003 do września 2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969), a także European Economic Association i European Association of Comparative Economc Studies

19 listopada 2007 IPN ujawnił, że Dariusz Rosati w 1968 został zarejestrowany przez Departament I MSW jako kandydat na tajnego współpracownika (kryptonim „Kajtek”), w 1976 w kategorii „zabezpieczenie”, a w 1978 jako kontakt operacyjny ps. „Buyer”. Z kolei w 1985 został zarejestrowany w Departamencie II MSW (kontrwywiad) w kategorii „kandydat”, a listopadzie 1989 w kategorii „zabezpieczenie”[1]. W lipcu 2007 europoseł złożył oświadczenie, w którym zaprzeczył by współpraca wykraczała poza sporadyczne kontakty[2]. Zwrócił też w nim uwagę na to, że w latach 1998 oraz 2004 złożył wymagane prawem oświadczenia lustracyjne, które nie zostały zakwestionowane przez Rzecznika Interesu Publicznego.

———

Adam Glapiński w: Lewy czerwcowy (J.Kurski, P.Semka)   

——-

Oświadczenie D.Rosatiego nt rzekomej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL

serwis internetowy posła

….Oświadczam, że nie podjąłem zobowiązania do współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL, w tym zwłaszcza do „… prowadzenia wywiadu ekonomicznego, rozpracowywania spotkanych w USA osób ze sfer biznesu i polityki, a także tropienia współpracowników amerykańskich służb specjalnych…”. Nie przekazywałem żadnych relacji z prelekcji „…organizowanych przez antykomunistyczne organizacje polonijne…”. Nie wiedziałem o nadaniu mi pseudonimu Buyer, nie pisałem raportów i sprawozdań, nie wiedziałem nawet z jakim rodzajem PRL-owskich służb miałem do czynienia….

Lustracja białostockiego ośrodka akademickiego

Jak profesor chemii walczy z lustracją

GW 16.04.2007

Pocałujcie mnie w dupę, pajace! – taki odautorski komentarz dodał do swojego oświadczenia lustracyjnego prof. Jan Turulski z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

———

Naukowcy o proteście prof. Turulskiego

GW, 2007-04-18

Historię profesora chemii z Uniwersytetu w Białymstoku, który zaprotestował przeciw przymusowi składania oświadczenia lustracyjnego, opisaliśmy we wtorek (choć minęły dwa dni, tekst nadal jest w czołówce najchętniej czytanych i komentowanych artykułów na internetowej stronie „Gazety”). Profesor do swojego oświadczenia lustracyjnego dodał odautorski komentarz „Pocałujcie mnie w dupę, pajace!”. Wpisał to na ukos przez cały formularz (wcześniej go wypełnił, pisząc, że nie współpracował z tajnymi służbami). Adresatami wpisu są twórcy ustawy lustracyjnej, co profesor precyzyjnie wyjaśnił w liście dołączonym do rektora (i wysłanym również do kancelarii Prezydenta RP). Napisał w nim, że „swoją reakcją przeciwstawia się złu, jakie zaczęło się w Polsce panoszyć wraz z rządami PiS-u. Jednym z jego przejawów jest ustawa samolustracyjna. Samolustracja ma na celu upokorzenie i podporządkowanie sobie niepokornych”.

Dla zdecydowanej większości internautów profesor w okamgnieniu stał się idolem, oceniają go jako człowieka wielkiej klasy. Turulski dostaje listy zarówno z gratulacjami, jak i pełne wyzwisk. Białostockie środowisko naukowe, poza pojedynczymi głosami poparcia, raczej milczy. O komentarz poprosiliśmy prof. Zbigniewa Fałtynowicza, wybitnego biologa z Uniwersytetu Wrocławskiego (odmówił lustracji, niedawno wysłał swoje oświadczenie antylustracyjne do Prezydenta RP, dołączył też ostry list), oraz prof. Ksawerego Piwockiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (gdy jego podwładny, prof. Andrzej Bieńkowski, odmówił złożenia oświadczenia lustracyjnego, rektor zapowiedział, że go nie zwolni [wykładowca, który odmówi poddania się lustracji, traci funkcję, a może nawet posadę – red.])

—–

Kłopoty lustracyjne prof. Dobrońskiego

GW 8.05.2007

Popularny historyk i polityk PSL prof. Adam Dobroński figuruje na obwieszczeniach wyborczych przed wyznaczonymi na 20 maja powtórnymi wyborami do sejmiku jako tajny współpracownik służb PRL w latach 1944 – 89..Profesor od ponad 30 lat jest wykładowcą historii najpierw na białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Uniwersytecie w Białymstoku…Kierownik referatu badań naukowych w białostockim IPN dr Krzysztof Sychowicz: – Nie natrafiłem do tej pory na materiały, które by świadczyły o współpracy prof. Dobrońskiego z SB. Owszem, są donosy na niego ze środowiska uczelnianego. Być może SB zbierała je, żeby wiedzieć o nim jak najwięcej, zanim podejmie próbę werbunku. Jeśli profesor twierdzi, że nie podjął współpracy, trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście tak było.

——–

Pracownik IPN ma ocenić akta prof. A. Dobrońskiego

Gazeta Współczesna Aktualności 17 września 2008

Pracownik pionu lustracyjnego IPN będzie wezwany na świadka w procesie o naruszenie dóbr osobistych znanego białostockiego historyka prof. Adama Dobrońskiego, któremu zarzucono m.in. współpracę z SB – zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Ów świadek miałby pomóc ocenić akta z archiwów Instytutu dotyczące tego naukowca, do niedawna prezesa podlaskich struktur PSL, w przeszłości także posła i samorządowca ludowców.

Adam Dobroński domaga się przed sądem przeprosin od Krzysztofa Wasilewskiego, przewodniczącego białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych (WIiR). Wasilewski zarzucił mu publicznie m.in. współpracę z SB, branie za to pieniędzy i działanie na szkodę opozycji